Politiek forum

donderdag 11 april 2019 19:30 - 21:45
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:
Toelichting:

Agendapunten

  • A

    19.30 – 20.30 uur Bedrijfsrestaurant Informatieve sessie De stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) bestaat in 2019 25 jaar. De stichting levert een bijdrage aan het behoud, ontwikkeling en herstel van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij gaat het om de thema’s leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. WCL is een adviesorgaan en klankbord van het college van burgemeester en wethouders. De wethouder buitengebied is voorzitter van de stichting. Tijdens dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op de activiteiten van de stichting WCL. Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle


  • B

    19.30 – 20.00 uur Vergaderruimte 0.28 Informatieve sessie In dit politiek forum wordt de voortgang van de gesprekken met Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk in 2040 besproken. Daarnaast worden eventuele dilemma’s voorgelegd en besproken. Voorzitter: de heer T.B. Jonker

  • C

    20.45 – 21.45 uur Bedrijfsrestaurant Informatieve sessie In dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op ontwikkelingen bij de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Hierbij wordt ingegaan op het in kaart brengen en beheersen van risico’s. Daarbij wordt besproken wat inwoners, gemeenten, partners en de veiligheidsregio aan maatregelen kunnen nemen. Ook wordt ingegaan op de situatie ten aanzien van de opkomsttijden van de brandweer in Winterswijk. Voorzitter: mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst