Politiek forum

donderdag 2 september 2021 19:30 - 21:45
Locatie:
Digitaal via Zoom
Voorzitter:
Toelichting:

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is dit politiek forum digitaal. U kunt dit politiek forum live volgens via http://www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens kiest u voor ‘uitzending bekijken’. Het politiek forum kan ook achteraf worden teruggekeken.

Agendapunten

 • A

  19.30 - 20.30 uur
  Informatieve sessie

  Onverharde wegen zijn door hun specifieke karakter van grote waarde voor het Winterswijks landschap. Ze hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde en zijn daarnaast ook van belang voor de ontsluiting van de woningen, bedrijven en (landbouw)percelen.

  Het huidig uitgangspunt van beleid voor onverharde wegen is: onverhard blijft onverhard, maar verdere kaders ontbreken. In het op te stellen plan worden kaders aangebracht. Belangen als het landschappelijke karakter, bereikbaarheid, comfort en veiligheid moeten daarin zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Om dit goed te regelen, wordt een beleids- en beheerplan voor de onverharde wegen opgesteld.

  Tijdens dit politiek forum wordt ingegaan op het doorlopen proces om inzicht te geven in de uitgangspunten van het plan. Na het politiek forum wordt het plan verder uitgewerkt en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle

 • B

  20.45 - 21.45 uur
  Informatieve sessie

  De gemeente Winterswijk moet voor eind 2021 een Transitie Visie Warmte vaststellen. Daarin wordt aangegeven op welke wijze en met welke alternatieve warmtevoorzieningen de gebouwde omgeving in  Winterswijk in de toekomst wordt voorzien van warmte. Isoleren en (aard)gasvrij maken zijn daarbij kernbegrippen.

  Tijdens dit politiek forum wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken van de Transitie Visie Warmte. Voor het eind van het jaar wordt de Transitie Visie Warmte ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle