Politiek forum

donderdag 8 april 2021 19:30 - 20:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Toelichting:

Extra politiek forum

Agendapunten

 • A

  • 19.30 - 20.30 uur
   Informatieve sessie
   De raads- en commissieleden worden geïnformeerd over het Integraal Huisvestings Plan (IHP) Onderwijs Winterswijk 2021-2037. In dit plan wordt ingegaan op het ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting voor de komende 16 jaar. Daarbij wordt ingegaan op:
   •    Het ontwikkelperspectief voor de lokale onderhuisvesting voor de komende 16 jaar.
   •    Hoe het IHP vanuit een gezamenlijke visie van onderwijs en gemeente is opgesteld.
   •    De uitgangspunten voor de realisatie van duurzame onderwijsvoorzieningen en  de resultaten van de omgevings-, onderwijskundige-, en technische analyse.
   •    De uitwerking van de uitgangspunten in een  duurzaamheidsopgave en een investeringsscenario.
   •    De fasering van de overeengekomen investeringsscenario’s en de financiering.
   Het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs wordt naar verwachting behandeld in de raadsvergadering van 27 mei 2021.
   Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle