Algemene raadscommissie

donderdag 9 september 2021 19:30
Locatie:
Digitaal via Zoom
Voorzitter:
E.J.W. te Selle
Toelichting:

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vindt deze vergadering digitaal plaats. De raadsgriffier informeert u over de wijze waarop u aan deze vergadering kunt deelnemen.
Publiek
Belangstellenden kunnen de vergadering live via internet volgen op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Uitzending bekijken’’.
Ook achteraf is het mogelijk deze uitzending terug te kijken.
Insprekers
We verwachten veel insprekers voor de commissievergadering van 9 september en de raadsvergadering van 23 september. Daarom is er op woensdag 8 september een extra algemene raadcommissie waarin u uw mening kunt geven over alle onderwerpen die tijdens de algemene raadscommissie op donderdag 9 september en de raadsvergadering van donderdag 23 september aan de orde komen. U kunt zich uiterlijk dinsdag 7 september aanmelden als inspreker via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.
De vergadering op woensdag 8 september is volledig gereserveerd voor insprekers. De politieke discussie vindt plaats tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie op 9 september en de raadsvergadering op 23 september. Tijdens deze vergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken.

Agendapunten