Politiek forum

donderdag 7 februari 2019 19:30 - 21:30
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:

Agendapunten

 • A

  19.30 – 20.45 uur
  Bedrijfsrestaurant
  Richtinggevende sessie

  De visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert en daarmee het sport- en beweegbeleid. Sport wordt steeds minder alleen doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector.

  Deze en andere ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de sportnota te gaan herzien. In dit politiek forum worden de kaders voor het nieuwe sportbeleid opgehaald bij de raads- en commissieleden in combinatie met vertegenwoordigers uit het veld. Overige geïnteresseerden en aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om hierbij als toehoorder aanwezig te zijn.

  Voorzitter: W.H.H.S. Elsinghorst


 • B

  21.00 – 21.30 uur
  Bedrijfsrestaurant
  Informatieve sessie

  In dit politiek forum wordt de voortgang van de gesprekken met Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk in 2040 besproken. Daarnaast worden eventuele dilemma’s voorgelegd en besproken.

  De data van de komende inspiratiebijeenkomsten worden gedeeld. Raads- en commissieleden kunnen daar bij aansluiten.

  Voorzitter: T.B. Jonker