Politiek forum

donderdag 31 oktober 2019 19:30 - 21:45
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:

Agendapunten

 • A

  19.30 – 20.30 uur
  Informatieve sessie

  Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Winterswijk én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Winterswijk.
  Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie buitengebied: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van het buitengebied van Winterswijk. Inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting.
  Tijdens deze avond krijgt u informatie over de voortgang van de Omgevingsvisie en inhoudelijke stand van zaken. Naar verwachting neemt de raad in de raadsvergadering van 19 december 2019 een besluit over de Omgevingsvisie buitengebied.

  Voorzitter: de heer T.B. Jonker


 • B

  20.45 – 21.45 uur
  Informatieve sessie

  Op uitnodiging van de seniorenraad hebben de wethouders Zomer en Schepers op 12 september 2019 een rondgang gemaakt langs verkeersonveilige situaties. De seniorenraad heeft ruimte gevraagd om de opbrengsten van deze rondgang in een politiek forum met de raads- en commissieleden te delen.

  Voorzitter: de heer I.O. Johannis