Raadsvergadering

donderdag 25 maart 2021 19:30
Locatie:
Digitaal via Zoom
Voorzitter:
Burgemeester J. Bengevoord
Toelichting:

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vindt deze raadsvergadering op grond van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming digitaal plaats. De raadsgriffier informeert u over de wijze waarop u aan deze vergadering kunt deelnemen.
Publiek kan deze raadsvergadering live volgen op via de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens kiest u voor ‘uitzending bekijken’.
Insprekers kunnen zich tot donderdag 25 maart 18.30 uur aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543 – 543 543).

Agendapunten