Raadsvergadering

maandag 7 mei 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal, gemeentehuis Wolvega, ingang Rozenstraat
Voorzitter:
N. A. van de Nadort
Toelichting:

Reguliere Raadsvergadering

Spreekrecht:
Na opening van de vergadering kunnen aanwezigen het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat. Men krijgt hiervoor één spreektermijn van 10 minuten.

Over op de agenda vermelde onderwerpen kunnen aanwezigen bij het betreffende agendapunt inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten in de eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen aan de inspreker te stellen. Na discussie in de raad mag de inspreker – in tweede termijn – nog kort reageren.
Degenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen zich uiterlijk op maandag 7 mei vóór 12.00 uur aan te melden bij de raadsgriffier,
mevr. J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, of via mevr. J. Marks, telefoon: 0561-691332.

Uitzending

Agendapunten