Raadsoverleg 1

woensdag 26 juni 2019 19:00 - 20:00
Locatie:
Raadzaal Zuidhorn
Voorzitter:
Koos Wiersma
Toelichting:

Hierbij nodig ik u uit voor het OPENBARE plenaire raadsoverleg - Technisch beraad - van de raad van de gemeente Westerkwartier:

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Uitzending

Agendapunten

 • 01

  00:01:52 - 00:01:53 - Mark Veenstra
  00:12:10 - 00:12:51 - Koos Wiersma
  00:12:51 - 00:13:00 - Jan Willem Slotema
  00:13:00 - 00:14:15 - Koos Wiersma
 • 02
 • 03

  Voor de raadsvergadering van 10 juli ligt de behandeling en de vaststelling van de Jaarrekeningen van de 4 voormalige gemeenten, de 1e Bestuursrapportage en de Perspectievennota met collegeprogramma voor.
  In het plenaire raadsoverleg van 26 juni wordt door het college een korte schets gegeven op welke wijze het resultaat van het plenair raadsoverleg van 29 mei jl waarbij inwoners, organisaties en de raadsfractíes hun inbreng naar voren hebben gebracht, in de perspectievennota en het collegeprogramma is verwerkt.
  In dit technisch beraad kunnen verduidelijkende technische vragen gesteld worden ter voorbereiding op de behandeling van de perspectievennota en het collegeprogramma die op 10 juli aan de orde zijn.  Toezeggingen
  Titel
  BTW compensatie
  In beeld brengen inzichten in de consequenties van diverse scenario's bij het harmoniseren van tarieven OZB van woningen en niet-woningen

  00:14:32 - 00:24:04 - Bert Nederveen
  00:24:04 - 00:24:48 - Koos Wiersma
  00:24:48 - 00:25:15 - Rogier van 't Land
  00:25:15 - 00:25:30 - Koos Wiersma
  00:25:35 - 00:26:51 - Rianne Vos
  00:26:51 - 00:26:54 - Koos Wiersma
  00:26:54 - 00:27:28 - Mark Veenstra
  00:27:28 - 00:27:30 - Koos Wiersma
  00:27:30 - 00:28:24 - André Tuil
  00:28:24 - 00:28:27 - Koos Wiersma
  00:28:27 - 00:28:32 - André Tuil
  00:32:15 - 00:32:16 - Koos Wiersma
  00:32:20 - 00:32:57 - Tanja Haseloop-Amsing
  00:32:57 - 00:33:07 - Koos Wiersma
  00:33:07 - 00:34:45 - Harry Stomphorst
  00:34:45 - 00:34:47 - Koos Wiersma
  00:34:47 - 00:36:50 - Geertje Veenstra
  00:36:50 - 00:36:59 - Koos Wiersma
  00:37:19 - 00:38:04 - Bert Nederveen
  00:38:04 - 00:38:18 - Rogier van 't Land
  00:38:18 - 00:41:07 - Bert Nederveen
  00:41:07 - 00:41:24 - Koos Wiersma
  00:41:24 - 00:45:02 - Bert Nederveen
  00:45:02 - 00:45:29 - Tanja Haseloop-Amsing
  00:45:31 - 00:45:50 - Bert Nederveen
  00:45:50 - 00:46:14 - Tanja Haseloop-Amsing
  00:46:14 - 00:47:25 - Bert Nederveen
  00:47:25 - 00:47:32 - Harry Stomphorst
  00:47:32 - 00:47:43 - Bert Nederveen
  00:47:43 - 00:47:46 - Harry Stomphorst
  00:47:46 - 00:47:52 - Bert Nederveen
  00:47:52 - 00:47:56 - Harry Stomphorst
  00:47:56 - 00:48:00 - Bert Nederveen
  00:48:00 - 00:48:07 - Koos Wiersma
  00:48:07 - 00:49:22 - Bert Nederveen
  00:49:23 - 00:49:37 - Koos Wiersma
  00:49:41 - 00:51:03 - Hielke Westra
  00:51:05 - 00:51:26 - Koos Wiersma
  00:51:26 - 00:51:55 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:51:57 - 00:52:07 - Koos Wiersma
  00:52:18 - 00:52:50 - Inspreker 2
  00:52:50 - 00:53:19 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:53:19 - 00:53:19 - Inspreker 2
  00:53:43 - 00:54:21 - Koos Wiersma
 • 04