Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport

woensdag 30 oktober 2019 20:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:12:51 - 00:14:47 - A.. Schoonhoven
 • 2
 • 3
 • 3.1
 • 3.2

  In de vorige cyclus was er een gecombineerde vergadering van de commissies AZ en WOS. De advieslijst van die vergadering (d.d. 19 september 2019) wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie AZ (d.d. 31 oktober 2019).

 • 3.3


  00:14:47 - 00:15:28 - A. Donker
  00:15:28 - 00:15:58 - A.. Schoonhoven
  00:15:59 - 00:16:31 - D.A.C. Golverdingen
  00:16:31 - 00:17:35 - A.. Schoonhoven
 • 4
 • 5
 • 5.1


  00:17:39 - 00:19:24 - C. Hendriksen
  00:19:25 - 00:19:42 - A.. Schoonhoven
  00:19:42 - 00:24:17 - J.W. van der Velden
  00:24:17 - 00:24:24 - A.. Schoonhoven
  00:24:24 - 00:28:45 - J. van Beuzekom
  00:28:45 - 00:28:50 - A.. Schoonhoven
  00:28:50 - 00:33:19 - C.S. van 't Pad
  00:33:19 - 00:33:23 - A.. Schoonhoven
  00:33:24 - 00:34:38 - M. van Genderen
  00:34:38 - 00:34:42 - A.. Schoonhoven
  00:34:42 - 00:40:37 - D.A.C. Golverdingen
  00:40:37 - 00:40:40 - A.. Schoonhoven
  00:40:40 - 00:40:55 - D.A.C. Golverdingen
  00:40:55 - 00:41:11 - A.. Schoonhoven
  00:41:11 - 00:45:42 - J.C. Breur
  00:45:42 - 00:45:45 - A.. Schoonhoven
  00:45:45 - 00:49:40 - T.P. de With
  00:49:41 - 00:49:46 - A.. Schoonhoven
  00:49:46 - 00:54:10 - E. van Doorn
  00:54:10 - 00:54:11 - A.. Schoonhoven
  00:54:11 - 00:55:35 - E. van Doorn
  00:55:35 - 00:55:37 - A.. Schoonhoven
  00:55:37 - 00:55:59 - E. van Doorn
  00:55:59 - 00:56:11 - A.. Schoonhoven
  00:56:11 - 00:56:37 - E. van Doorn
  00:56:38 - 00:57:47 - A.. Schoonhoven
  00:57:47 - 00:58:47 - C. Hendriksen
  00:58:47 - 00:58:48 - A.. Schoonhoven
  00:58:48 - 01:00:42 - C. Hendriksen
  01:00:42 - 01:00:43 - A.. Schoonhoven
  01:00:43 - 01:00:44 - C. Hendriksen
  01:00:44 - 01:00:57 - A.. Schoonhoven
  01:00:58 - 01:01:41 - E. van Doorn
  01:01:41 - 01:01:47 - A.. Schoonhoven
  01:01:47 - 01:02:37 - J.W. van der Velden
  01:02:37 - 01:02:43 - A.. Schoonhoven
  01:02:43 - 01:02:46 - J.W. van der Velden
  01:02:46 - 01:02:54 - A.. Schoonhoven
  01:02:54 - 01:03:01 - J. van Beuzekom
  01:03:01 - 01:03:09 - A.. Schoonhoven
  01:03:31 - 01:03:34 - C. Hendriksen
  01:03:34 - 01:03:39 - A.. Schoonhoven
  01:03:39 - 01:04:51 - C. Hendriksen
  01:04:51 - 01:04:52 - A.. Schoonhoven
  01:04:52 - 01:04:55 - C. Hendriksen
  01:04:56 - 01:05:28 - A.. Schoonhoven
  01:05:28 - 01:07:06 - E. van Doorn
  01:07:06 - 01:07:14 - A.. Schoonhoven
  01:07:15 - 01:08:48 - J.W. van der Velden
  01:08:48 - 01:08:57 - A.. Schoonhoven
  01:08:57 - 01:09:46 - J.C. Breur
  01:09:46 - 01:10:52 - A.. Schoonhoven
 • 5.2


  01:10:59 - 01:12:17 - T. Kamstra
  01:12:17 - 01:12:38 - A.. Schoonhoven
  01:12:38 - 01:14:16 - G.M. van der Helm
  01:14:16 - 01:14:16 - A.. Schoonhoven
  01:14:21 - 01:15:09 - R.R. Rietbergen
  01:15:09 - 01:15:15 - A.. Schoonhoven
  01:15:15 - 01:20:43 - B.D. van Brakel
  01:20:43 - 01:20:47 - A.. Schoonhoven
  01:20:47 - 01:21:05 - B.D. van Brakel
  01:21:05 - 01:21:06 - A.. Schoonhoven
  01:21:06 - 01:21:08 - B.D. van Brakel
  01:21:08 - 01:21:09 - A.. Schoonhoven
  01:21:09 - 01:25:44 - J.W. van der Velden
  01:25:44 - 01:25:50 - A.. Schoonhoven
  01:25:50 - 01:29:20 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  01:29:20 - 01:29:29 - A.. Schoonhoven
  01:29:29 - 01:34:41 - C.S. van 't Pad
  01:34:41 - 01:34:45 - A.. Schoonhoven
  01:34:45 - 01:34:56 - A. Donker
  01:34:56 - 01:34:59 - A.. Schoonhoven
  01:34:59 - 01:40:04 - A. Donker
  01:40:04 - 01:40:07 - A.. Schoonhoven
  01:40:07 - 01:40:08 - A. Donker
  01:40:08 - 01:40:09 - A.. Schoonhoven
  01:40:09 - 01:40:14 - A. Donker
  01:40:14 - 01:40:15 - A.. Schoonhoven
  01:40:15 - 01:40:29 - A. Donker
  01:40:29 - 01:40:46 - A.. Schoonhoven
  01:40:46 - 01:43:25 - M.G.M. de Jong - Middelkoop
  01:43:26 - 01:43:41 - A.. Schoonhoven
  01:48:13 - 01:48:13 - T. Kamstra
  01:48:13 - 01:48:19 - A.. Schoonhoven
  01:48:21 - 01:53:59 - T. Kamstra
  01:53:59 - 01:54:02 - A.. Schoonhoven
  01:54:02 - 01:54:46 - T. Kamstra
  01:54:46 - 01:54:56 - A.. Schoonhoven
  01:54:57 - 01:55:21 - M.G.M. de Jong - Middelkoop
  01:55:22 - 01:55:27 - A.. Schoonhoven
  01:55:28 - 01:55:29 - J.W. van der Velden
  01:55:29 - 01:55:36 - A.. Schoonhoven
  01:55:36 - 01:55:44 - T. Kamstra
  01:55:44 - 01:55:55 - A.. Schoonhoven
  01:55:57 - 01:56:37 - J.W. van der Velden
  01:56:37 - 01:56:39 - A.. Schoonhoven
  01:56:39 - 01:56:45 - J.W. van der Velden
  01:56:45 - 01:56:47 - A. Donker
  01:56:48 - 01:56:49 - A.. Schoonhoven
  01:56:49 - 01:57:50 - J.W. van der Velden
  01:57:50 - 01:57:54 - A.. Schoonhoven
  01:57:54 - 02:00:18 - G.M. van der Helm
  02:00:19 - 02:00:23 - A.. Schoonhoven
  02:00:23 - 02:02:43 - B.D. van Brakel
  02:02:43 - 02:02:45 - A.. Schoonhoven
  02:02:45 - 02:02:59 - B.D. van Brakel
  02:02:59 - 02:03:02 - A.. Schoonhoven
  02:03:03 - 02:03:32 - B.D. van Brakel
  02:03:32 - 02:03:40 - A.. Schoonhoven
  02:03:40 - 02:03:42 - B.D. van Brakel
  02:03:42 - 02:03:56 - A.. Schoonhoven
  02:03:57 - 02:04:14 - A. Donker
  02:04:14 - 02:04:21 - A.. Schoonhoven
  02:04:21 - 02:06:36 - A. Donker
  02:06:36 - 02:06:39 - A.. Schoonhoven
  02:06:39 - 02:06:43 - A. Donker
  02:06:43 - 02:07:33 - C.S. van 't Pad
  02:07:34 - 02:07:36 - A.. Schoonhoven
  02:07:36 - 02:08:45 - A. Donker
  02:08:45 - 02:09:40 - A.. Schoonhoven
 • 6
 • 6.1

  25-10 Het raadsvoorstel (24-10) en concept-raadsbesluit zijn toegevoegd. Op het raadsvoorstel staat abusievelijk 12 december genoemd als datum voor de raadsvergadering in plaats van 13 november.
  11-10 Als het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vanuit het college beschikbaar zijn, worden deze toegevoegd aan de stukken  02:09:40 - 02:10:26 - J.C.A. van den Berg
  02:10:26 - 02:10:41 - A.. Schoonhoven
  02:10:41 - 02:11:19 - T.P. de With
  02:11:19 - 02:11:27 - A.. Schoonhoven
  02:11:28 - 02:14:43 - G. Schut
  02:14:43 - 02:14:47 - A.. Schoonhoven
  02:14:48 - 02:15:23 - B.D. van Brakel
  02:15:23 - 02:15:28 - A.. Schoonhoven
  02:15:28 - 02:15:58 - G.M. van der Helm
  02:15:59 - 02:16:05 - A.. Schoonhoven
  02:16:05 - 02:16:13 - M. van Genderen
  02:16:13 - 02:16:31 - A.. Schoonhoven
  02:17:20 - 02:19:38 - C. Taal
  02:19:38 - 02:19:49 - A.. Schoonhoven
  02:19:49 - 02:21:10 - G. Schut
  02:21:10 - 02:21:16 - A.. Schoonhoven
  02:21:17 - 02:22:08 - C. Taal
  02:22:08 - 02:22:20 - A.. Schoonhoven
  02:22:21 - 02:22:38 - G.M. van der Helm
  02:22:38 - 02:22:40 - A.. Schoonhoven
  02:22:40 - 02:22:55 - J.C.A. van den Berg
  02:22:55 - 02:23:00 - A.. Schoonhoven
  02:23:00 - 02:23:19 - G. Schut
  02:23:20 - 02:23:53 - A.. Schoonhoven
 • 7

  02:23:53 - 02:24:31 - J.C.A. van den Berg
  02:24:31 - 02:24:49 - A.. Schoonhoven