Raadsvergadering Vijfheerenlanden

donderdag 9 juli 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Meerkerk - Raadzaal
Voorzitter:
S. Fröhlich
Toelichting:

Jaarrekening en kadernota

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:03 - 00:05:03 - E. Geluk
  00:07:05 - 00:07:10 - S. Fröhlich
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 6.1
 • 6.2
 • 7
 • 7.1

  Tijdens de commissievergadering Algemene Zaken van 02.07.2020 is gevraagd om het overzicht van verplichtingen, knelpunten en wensen uit te breiden waardoor inzicht ontstaat of een knelpunt of wens een incidenteel of structureel karakter heeft. Op verzoek van het college verstrek ik hierbij daarom een nieuwe bijlage met de vraag deze door te geleiden naar de gemeenteraad. Hierbij wil ik graag nog een korte toelichting geven:

  In de bijlage is (net als bij de verplichtingen) per knelpunt of wens nu aangegeven wat de ingeschatte kosten per boekjaar zijn in de periode 2021-2024. Hieruit is af te leiden of een post structureel is. In technische zin beschouwen we een post als structureel wanneer deze 4 jaar achter elkaar is opgenomen (dat is ook de definitie cq. het toetsingscriterium dat de financieel toezichthouder hanteert bij de beoordeling van de gemeentebegroting). Dat betekent dat alle knelpunten en wensen waarbij bedragen zijn ingevuld in alle vier de jaren, in beginsel als structureel moeten worden aangemerkt. Ook een post als ‘oeverbescherming’ die is geraamd voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is structureel, omdat deze kosten ook na 2024 zullen doorlopen.

  Daarnaast wil ik nog een kanttekening maken bij de totaalbedragen. De bedragen die in de bijlage onder knelpunten en wensen in de diverse jaren staan, zijn niet 1 op 1 aan te sluiten op de bedragen uit de eerder verstrekte bijlage en de Kadernota (zoals de tabel op pagina 15). In de Kadernota zijn de incidentele en structurele bedragen min of meer in elkaar geschoven om tot 1 totaalbedrag voor knelpunten en wensen te komen. De bedragen per boekjaar verschillen hier van, omdat sommige bedragen slechts éénmalig in een bepaald jaar voorkomen.


  Resultaat stemming:


  00:12:18 - 00:17:48 - A.M. van der Spek - den Besten
  00:17:48 - 00:17:49 - S. Fröhlich
  00:17:49 - 00:18:20 - A.M. van der Spek - den Besten
  00:18:20 - 00:18:27 - S. Fröhlich
  00:18:27 - 00:22:17 - E. Geluk
  00:22:17 - 00:22:25 - S. Fröhlich
  00:22:25 - 00:27:14 - W. van Dijk
  00:27:14 - 00:28:00 - S. Fröhlich
  00:28:00 - 00:28:05 - W. van Dijk
  00:28:05 - 00:32:56 - H.C. Baars
  00:32:56 - 00:33:22 - S. Fröhlich
  00:33:22 - 00:37:48 - J. van der Leun - Schout
  00:37:48 - 00:38:01 - S. Fröhlich
  00:38:01 - 00:43:29 - K. de Zwaan
  00:43:29 - 00:43:31 - S. Fröhlich
  00:43:31 - 00:43:41 - K. de Zwaan
  00:43:41 - 00:43:51 - S. Fröhlich
  00:43:55 - 00:47:55 - J.H. van Montfoort
  00:47:55 - 00:47:58 - S. Fröhlich
  00:47:58 - 00:48:33 - J.H. van Montfoort
  00:48:33 - 00:48:46 - S. Fröhlich
  00:48:46 - 00:48:52 - E. van Doorn
  00:48:52 - 00:48:55 - S. Fröhlich
  00:48:55 - 00:55:04 - E. van Doorn
  00:55:04 - 00:55:43 - S. Fröhlich
  01:15:10 - 01:19:52 - M. Middelkoop
  01:19:52 - 01:20:09 - S. Fröhlich
  01:20:09 - 01:20:42 - K. de Zwaan
  01:20:42 - 01:20:44 - S. Fröhlich
  01:21:42 - 01:21:53 - M. Middelkoop
  01:21:55 - 01:22:04 - S. Fröhlich
  01:22:04 - 01:23:31 - M. Middelkoop
  01:23:31 - 01:23:34 - S. Fröhlich
  01:23:34 - 01:23:43 - J. van der Leun - Schout
  01:23:43 - 01:24:18 - M. Middelkoop
  01:24:18 - 01:24:31 - J. van der Leun - Schout
  01:24:33 - 01:25:22 - M. Middelkoop
  01:25:22 - 01:25:28 - S. Fröhlich
  01:25:28 - 01:26:58 - E. van Doorn
  01:26:58 - 01:26:59 - S. Fröhlich
  01:26:59 - 01:27:04 - M. Middelkoop
  01:27:05 - 01:27:17 - S. Fröhlich
  01:27:35 - 01:27:40 - M.F.M Verweij
  01:27:40 - 01:27:41 - S. Fröhlich
  01:27:41 - 01:28:16 - M.F.M Verweij
  01:28:16 - 01:28:19 - S. Fröhlich
  01:28:19 - 01:28:22 - M.F.M Verweij
  01:28:22 - 01:28:37 - E. Geluk
  01:28:37 - 01:28:38 - S. Fröhlich
  01:28:38 - 01:28:40 - M.F.M Verweij
  01:29:01 - 01:29:02 - S. Fröhlich
  01:29:02 - 01:29:13 - M.F.M Verweij
  01:29:13 - 01:29:20 - S. Fröhlich
  01:29:20 - 01:29:23 - M.F.M Verweij
  01:29:23 - 01:29:42 - A.M. van der Spek - den Besten
  01:29:44 - 01:29:47 - M.F.M Verweij
  01:29:55 - 01:30:01 - S. Fröhlich
  01:30:16 - 01:30:21 - M.F.M Verweij
  01:30:21 - 01:30:24 - C. Hendriksen
  01:30:24 - 01:30:42 - M.F.M Verweij
  01:30:42 - 01:31:49 - C. Hendriksen
  01:31:49 - 01:31:56 - S. Fröhlich
  01:31:56 - 01:31:59 - M.F.M Verweij
  01:31:59 - 01:32:11 - A.M. van der Spek - den Besten
  01:32:11 - 01:33:07 - C. Hendriksen
  01:33:07 - 01:34:15 - S. Fröhlich
  01:34:15 - 01:34:29 - H.C. Baars
  01:34:29 - 01:34:35 - S. Fröhlich
  01:34:35 - 01:34:54 - H.C. Baars
  01:34:54 - 01:34:55 - S. Fröhlich
  01:34:55 - 01:34:58 - H.C. Baars
  01:34:58 - 01:35:01 - S. Fröhlich
  01:35:03 - 01:35:04 - H.C. Baars
  01:35:04 - 01:35:30 - S. Fröhlich
  01:35:30 - 01:35:45 - E. Geluk
  01:35:53 - 01:36:27 - S. Fröhlich
  01:36:27 - 01:36:33 - A.M. van der Spek - den Besten
  01:36:33 - 01:36:36 - S. Fröhlich
  01:36:36 - 01:39:57 - A.M. van der Spek - den Besten
  01:39:57 - 01:40:01 - S. Fröhlich
  01:40:01 - 01:40:36 - E. Geluk
  01:42:37 - 01:42:56 - S. Fröhlich
  01:42:56 - 01:46:10 - W. van Dijk
  01:46:11 - 01:46:20 - S. Fröhlich
  01:46:20 - 01:46:27 - H.C. Baars
  01:46:27 - 01:46:29 - S. Fröhlich
  01:46:29 - 01:48:56 - H.C. Baars
  01:48:56 - 01:49:00 - S. Fröhlich
  01:49:00 - 01:49:11 - J. van der Leun - Schout
  01:49:11 - 01:49:13 - S. Fröhlich
  01:49:13 - 01:50:10 - J. van der Leun - Schout
  01:50:10 - 01:50:14 - S. Fröhlich
  01:50:14 - 01:50:26 - A.M. van der Spek - den Besten
  01:50:26 - 01:50:56 - J. van der Leun - Schout
  01:50:56 - 01:51:12 - A.M. van der Spek - den Besten
  01:51:13 - 01:52:03 - J. van der Leun - Schout
  01:52:03 - 01:52:09 - S. Fröhlich
  01:52:09 - 01:56:22 - K. de Zwaan
  01:56:22 - 01:56:24 - S. Fröhlich
  01:56:24 - 01:56:30 - K. de Zwaan
  01:56:30 - 01:56:36 - S. Fröhlich
  01:56:36 - 02:01:02 - J.H. van Montfoort
  02:01:02 - 02:01:10 - S. Fröhlich
  02:01:10 - 02:05:03 - E. van Doorn
  02:05:03 - 02:05:06 - S. Fröhlich
  02:05:06 - 02:05:26 - W. van Dijk
  02:05:27 - 02:05:28 - S. Fröhlich
  02:05:28 - 02:07:17 - E. van Doorn
  02:07:17 - 02:07:20 - S. Fröhlich
  02:07:21 - 02:07:24 - H.C. Baars
  02:07:48 - 02:08:04 - S. Fröhlich
  02:08:04 - 02:08:15 - H.C. Baars
  02:08:15 - 02:08:16 - S. Fröhlich
  02:08:16 - 02:09:08 - E. van Doorn
  02:09:08 - 02:09:11 - S. Fröhlich
  02:09:11 - 02:09:56 - H.C. Baars
  02:09:57 - 02:09:59 - S. Fröhlich
  02:09:59 - 02:10:37 - E. van Doorn
  02:10:37 - 02:11:22 - S. Fröhlich
  02:11:22 - 02:11:30 - E. van Doorn
  02:11:31 - 02:11:35 - S. Fröhlich
  02:11:35 - 02:11:44 - E. Geluk
  02:11:45 - 02:11:54 - S. Fröhlich
  02:11:54 - 02:14:58 - M. Middelkoop
  02:14:58 - 02:15:25 - S. Fröhlich
  02:15:34 - 02:15:47 - M.F.M Verweij
  02:15:47 - 02:15:48 - S. Fröhlich
  02:15:48 - 02:15:53 - M.F.M Verweij
  02:15:55 - 02:17:07 - S. Fröhlich
  02:19:00 - 02:19:02 - R.R. Rietbergen
  02:19:02 - 02:19:33 - S. Fröhlich
  02:20:35 - 02:20:36 - R.R. Rietbergen
  02:20:36 - 02:21:03 - S. Fröhlich
 • 7.1.A1
 • 7.1.A2
 • 7.1.M1
 • 8
 • 9
 • 10