Commissie Ruimte, Verkeer en Economie

maandag 21 september 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Meerkerk - Raadzaal
Voorzitter:
J. van Montfoort
Toelichting:

LET OP! Deel 1 Openbare commissievergadering RVE en WOS

Er ligt bij de vergadering een verzoek ter tafel om de vergadering in beslotenheid voort te zetten.

Uitzending

Agendapunten