Raadsvergadering Vijfheerenlanden

donderdag 3 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Meerkerk - Raadzaal
Voorzitter:
J.P.J. Lokker
Toelichting:
Er is een verzoek vanuit het college aan de raad voor een aanvulling op de bestaande agenda. Dit verzoek voldoet aan de voorwaarden gesteld in het reglement van orde. De raad zal bij vaststelling van de agenda besluiten om agendapunt 9 toe te voegen aan de agenda en daarmee besloten te vergaderen. De brief vanuit college vindt u onder agendapunt 9

Uitzending

Agendapunten