Technische voorronde

woensdag 23 juni 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
T. Meijdam
Toelichting:

Deze technische voorronde is om de raads- en commissieleden in de gelegenheid te stellen technische vragen te stellen over de jaarrekening 2020, de Bestuursrapportage 2021 en de Kadernota 2022.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  De voorzitter zal de jaarstukken per hoofdstuk doornemen en eventuele vragen inventariseren.
  Na iedere inventarisatie zal hij betrokken ambtenaren het woord geven om de beantwoording te verzorgen.

  Bereidt u uw vragen dus per hoofdstuk voor:

  Deel 1; het jaarverslag 2020
  1. Hoofdstuk 1; de programmaverantwoording
  2. Hoofdstuk 2; de paragrafen
  Deel 2; de jaarrekening 2020
  3. Hoofdstuk 3; Overzicht van baten en lasten en de toelichting
  4. Hoofdstuk 4; de balans en de toelichting
  5. Bijlagen

  6. Zijn er vragen over de bijlage woningbouwprojecten Vijfheerenlanden?


 • 4

  De voorzitter zal 1e bestuursrapportage 2021  per programma doornemen en eventuele vragen inventariseren.
  Na iedere inventarisatie zal hij betrokken ambtenaren het woord geven om de beantwoording te verzorgen.
  Bereidt u uw vragen dus per programma voor:

  - Programma 0
  - Programma 1
  - Programma 2
  - Programma 3
  - Programma 4
  - Programma 5
  - Programma 6
  - Programma 7
  - Programma 8
  - Overige vragen?


 • 5

  22.06.2021: Nieuwe kadernota toegevoegd
  De wijzigingen betreffen de door het presidium gevraagde aanpassing van de beslispunten:
  * beslispunt 1 is aangepast, beslispunt 5 oud is verwijderd en beslispunt 6 is beslispunt 5 geworden (in raadsvoorstel, raadsbesluit en inleiding van de Kadernota),
  * snelle herstel van taalfoutjes (veelal een hoofdletter R die in woorden naar voren kwam) *en bij het combinatieperspectief is op pagina 23 een tabel toegevoegd van het aanvankelijk uitgewerkte perspectief waarbij iedere bouwsteen op het ontwikkelscenario is geplaatst. Zo wordt ook zichtbaar gemaakt wat de gevolgen van die keuze zijn.

  De voorzitter zal Kadernota in delen doornemen en eventuele vragen inventariseren.
  Na iedere inventarisatie zal hij betrokken ambtenaren het woord geven om de beantwoording te verzorgen.
  Bereidt u uw vragen dus per deel voor:

  Deel 1 Financieel meerjarenbeeld
  Deel 2 Perspectieven voor de toekomst
  Deel 3 Bijlage bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen


 • 6