2. Vianen Raadsvergadering

donderdag 29 november 2018 15:30 - 17:30
Locatie:
Blauwe zaal, Helsdingen Sport en Cultuur
Voorzitter:
W. Groeneweg
Toelichting:

Buitengewone openbare raadsvergadering

Agendapunten