Raadsvergadering

woensdag 22 mei 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Velsen
Voorzitter:
F.C. Dales
Toelichting:

Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot woensdag 22 mei 12.00 uur, aanmelden via e-mail griffie@velsen.nl of via tel. 0255 567251.Het actualiteitenuurtje is bedoeld om actuele zaken aan de orde willen stellen. Het inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan.

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Uitzending

Agendapunten