Raadsvergadering

donderdag 28 maart 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Velsen
Voorzitter:
F.C. Dales
Toelichting:

Wilt u inspreken dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 28 maart12.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via e-mail griffie@velsen.nl. Het inspreken mag niet gaan over klachten, genomen besluiten, bezwaren of onderwerpen die op de agenda staan.

Uitzending

Agendapunten