Rekenkamercommissie

Openbare vergadering Rekenkamercommissie

dinsdag 2 juni 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Zoom
Voorzitter:
J. v.d. Boon
Toelichting:

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij deze vergadering kunt u zich tot dinsdag 2 juni 12.00 uur
aanmelden via griffie@velsen.nl

Agendapunten