Raadsvergadering

donderdag 30 januari 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Velsen
Voorzitter:
F.C. Dales
Toelichting:

Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje (inwoners krijgen daar elk 3 minuten de tijd om de Raad toe te spreken), meldt u zich dan vooraf aan bij de Raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via e-mail griffie@velsen.nl . Dit kan tot uiterlijk donderdag 30 januari, 12.00 uur.
Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor inwoners die actuele zaken aan de orde willen stellen. Het inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan. Het moet gaan over zaken waar de gemeenteraad iets aan kan doen, dus geen klachten of bezwaren over genomen besluiten, daar zijn specifieke procedures voor.

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Uitzending

Agendapunten