Raadsvergadering

donderdag 31 januari 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Velsen
Voorzitter:
F.C. Dales
Toelichting:

Wilt u inspreken (inwoners krijgen daar elk 2 minuten de tijd om de Raad toe te spreken), dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 31 januari, 12.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via e-mail griffie@velsen.nl. Het inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan. Het moet gaan over zaken waar de gemeenteraad iets aan kan doen, dus geen klachten of bezwaren over genomen besluiten, daar zijn specifieke procedures voor.

Uitzending

Agendapunten