04 Commissie Waterketens en Emissies

vrijdag 10 september 2021 13:30 - 16:00
Locatie:
Via ZOOM
Voorzitter:
Sander Mager
Toelichting:

AGENDA (concept) voor de vergadering van de Uniecommissie waterketens en emissies te houden op:
vrijdag 10 september 2021, digitaal via ‘Zoom’,
13:30 – 16:00 uur.

Agenda documenten:

Agendapunten