07 Commissie Internationale Zaken

vrijdag 17 september 2021 13:00 - 15:00
Locatie:
Via ZOOM
Voorzitter:
drs. H.Th.M. Pieper
Toelichting:

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie internationale zaken te houden op:
vrijdag 17 september 2021 van 13.00 uur tot 15.00 uur via Zoom
Inloggegevens Zoom worden separaat gemaild aan de leden van de CINTER en belangstellenden

Agendapunten