03 Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

donderdag 14 oktober 2021 16:00 - 17:00
Locatie:
Via Zoom
Voorzitter:
mr.drs. A.J.G. Poppelaars
Toelichting:

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën te houden op:
Donderdag 14 oktober 2021, 16:00 – 17:00 uur (digitaal, via Zoom)
Zoom ID#: 852 8588 0546
Het wachtwoord ontvangt u uiterlijk 13 oktober per e-mail

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  • Verslag van 17 september zal volgende (reguliere) CBCF vergadering worden vastgesteld.

 • 2

  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de Omgevingswet, waarvan van 23 miljoen     euro voor de vier koepels naar aanleiding van het laatste uitstel van de invoering van de Omgevingswet, van 1 januari     2022 naar 1 juli 2022 (aandeel waterschappen hierin bedraagt 4,5 miljoen euro) en 1,5 miljoen euro voor de drie koepels     (VNG, IPO  en Unie) voor het langer laten doorlopen van de bestaande implementatie-ondersteuning (aandeel Unie hierin     bedraagt 0,5 miljoen euro).
  2. Te besluiten dat van het aandeel van de waterschappen van 4,5 miljoen euro 50% beschikbaar wordt gesteld aan de     waterschappen en 50% aan een gezamenlijk ‘fonds’ van de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en Rijkspartijen bedoeld     voor de financiering van maatregelen en het oplossen van urgente knelpunten specifiek gericht op het halen van de     voorgenomen datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.
  3. Te besluiten om ten aanzien van het aandeel dat beschikbaar wordt gesteld aan de waterschappen de verdeelsleutel van     de Uniecontributie te hanteren.


 • 4
 • 5