Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 14 mei 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de extra openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdag 14 mei 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Beleidsveld: Jeugd en jeugdzorg - wethouder Everhardt

  Geagendeerd door H. Assen (PvdA), P. van Corler (GroenLinks), D. Gilissen (VVD), M. Saiah (D66), H. van Deún (PVV), R. Streefland (ChristenUnie), S. van Waveren (CDA), M. van Heuven (PvdD), de fractie van Student &Starter, de fractie van Stadsbelang Utrecht), R. Wiegant (SP) en M. Sungur (DENK).
  De fracties in de gemeenteraad hebben afgelopen half jaar een gezamenlijk traject afgelegd om klachten door melders over Samen Veilig Midden Nederland en Jeugdbescherming in het algemeen te doorgronden. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met veel betrokkenen en is op dinsdagavond 19 maart 2019 een RIB/expertmeeting van het college georganiseerd.
  In deze commissievergadering willen de fracties het inhoudelijk ‘ophalen’ afsluiten en met elkaar het gesprek aangaan over de politieke conclusies en vervolgstappen. Daarbij zal in ieder geval worden ingegaan op de volgende thema’s:

  1. De kwaliteit van de organisaties in de jeugdbescherming
  2. Hoe organisaties omgaan met klachten en deze afhandelen
  3. Rapportages en de kwaliteit van verslaglegging en documentatie
  4. Medewerkers en personele organisatie van de jeugdbescherming
  5. Aandacht voor ouders (Ouderschap)
  6. Positie van familie en overige betrokkenen
  7. Positie van kinderen
  8. Juridische en financiële aspecten