Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 30 januari 2020 09:30 - 22:30
Locatie:
Trouwzaal
Voorzitter:
Eind:
donderdag 30 januari 2020 09:24
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2

  13:08 - 13:08

  Tijdstip: 14.00 -15.30 uur
  Locatie: Stadhuis, Trouwzaal
  Beleidsveld: Onderwijs/ wethouder: Anke Klein
  Doel en Programma:
  De raad wil dat iedereen in Utrecht mee kan doen. Centrale vragen tijdens de bijeenkomst zijn: wat doen we in Utrecht al, is er geschikt aanbod, doen we wat nodig is? We denken onder meer aan een aanpak vanuit verschillende beleidsterreinen (voorbeeld: werk & inkomen) en aan oplossingen die het voor laaggeletterde mensen makkelijk maken om in de stad mee te doen. Ook horen we graag hoe andere gemeenten het doen.

  De bijeenkomst begint met een schets van Peter Budel (beleidsadviseur gemeente Utrecht) van de verschillende vormen van taalonderwijs (formeel, non-formeel en informeel). Met een panel bespreken we wat werkt. Hierna spreken de raadsleden over digitaal taalonderwijs. Gespreksleider Janneke van der Heijden interviewt Maarten van Aernsbergen (beleidsadviseur gemeente Amsterdam) over de aanpak in Amsterdam. Met aanwezigen van onder meer Digiwijs en Mira media spreken de raadsleden over digitaal taalonderwijs in Utrecht. De Rekenkamer Utrecht geeft vervolgens een toelichting op hun onderzoek naar laaggeletterdheid. Aan het slot van de bijeenkomst vragen de raadsleden de aangemelde meepraters aan te geven waar ze trots op zijn én welke uitdagingen er zijn.

  Deze bijeenkomst wordt of gestreamd of er wordt een verslag van gemaakt.

  Agenderenden: Mohammed Saiah (D66), Cees Bos (SBU), de fractie van het CDA, Eva Oosters (S&S), Rachel Streefland (CU), Hester Assen (PvdA), Queeny Rajkowski (VVD) en Peter van Corler (GroenLinks)
  De fracties van D66, SBU, CDA, S&S, ChristenUnie, PvdA en VVD willen het meerjarenplan Laaggeletterdheid agenderen voor een expertmeeting. Hoewel het meerjarenplan op een positieve manier voortbouwt op wat er in de stad al aan initiatieven en successen plaatsvindt, willen deze fracties een beter beeld krijgen van waar een goede aanpak aan zou moeten voldoen en wat er wellicht in andere gemeenten al gebeurt om dit probleem aan te pakken. Het gaat wat ons betreft dan over:
  • de integrale aanpak van laaggeletterdheid op alle beleidsterreinen (vooral ook op Werk en Inkomen, in lijn met motie 2019/53)
  • de (specifieke) aanpak van digitale laaggeletterdheid
  • oplossingen om het voor laaggeletterden eenvoudiger te maken om mee te doen in de stad.
  De fracties willen daartoe graag naast bekende partners uit het veld (zoals de bibliotheken/digiTaalhuizen, MiraMedia, de Volksuniversiteit, Stichting Lezen en Schrijven, Taal doet meer en andere vrijwilligersorganisaties) ook één of meer experts uitnodigen om meer te vertellen over dit onderwerp.


 • 2.1