Commissie Mens en Samenleving

donderdag 2 april 2020 14:00
Locatie:
digitaal
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Dit is een digitale vergadering van de commissie Mens en Samenleving, portefeuille Bestuur, over de Coronamaatregelen en de gevolgen hiervan voor Utrecht en onze inwoners. In deze commissievergadering gaan de fractievoorzitters (of hun plaatsvervangers) in debat met elkaar en met het college/burgemeester.

Agenda documenten:

Agendapunten