Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 13 november 2018 19:30 - 21:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Varrolaan
Agenda documenten:

Agendapunten

 • Locatie: Varrolaan, Raadzaal
  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid

  Agenderenden : Bülent Isik (PvdA), Queeny Raikowski (VVD) Sander van Waveren (CDA), Ruurt Wiegant (SP), Corine van Dun (D66), Henk van Deun (PVV).

  Tijdens de afgelopen jaarwisselingen gingen heel veel auto’s in vlammen op. Als gevolg hiervan is er veel emotionele en materiële schade.
  De fracties hebben gevraagd om een plan van aanpak. De burgemeester die voor de zaak verantwoordelijk is, heeft samen met de politie en andere stakeholders een plan van aanpak autobranden naar de raad gestuurd. De fracties hebben dit Plan van Aanpak Autobranden agendeerd voor een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst horen de fracties graag van slachtoffers van autobranden, de bewoners en andere deskundigen, zoals jongerenwerk, buurtvaders, wat zij van het plan vinden en of zij aanvullende voorstellen/suggesties hebben om het plan aan te kunnen scherpen. Graag horen de fracties ook of zij betrokken zijn bij de planvorming en hoe zij het proces hebben ervaren?
  Tenslotte willen de fracties de politie en de ambtelijke ondersteuning uitnodigen om een technische toelichting op het plan van aanpak te geven.