Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 15 november 2018 09:30 - 22:30
Locatie:
ochtend: Varrolaan 100/ avond: Stadskantoor
Voorzitter
Toelichting:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Locatie: Varrolaan 100/ kamer 5.02 Tijdstip: 9.30 - 11.00 uur Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Voortman Agenderenden: Anne-Marijke Podt (D66), Rick vd Zweth (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks) De fracties van D66, PvdA en GroenLinks willen de verschillende nieuwe plannen voor het armoedebeleid (individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, nieuwe verordening Upas) graag in een informele Raadsinformatiebijeenkomst voorleggen aan mensen die hier direct mee te maken krijgen. Zijn de voorgestelde plannen een verbetering en wat mist er eventueel nog? Voor de Raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp willen we graag bijvoorbeeld (organisaties uit) de Armoedecoalitie uitnodigen. Tijdens de RIB horen we graag kort van de ambtenaren hoe de MER is gebruikt bij de bepaling van de inzet van deze gelden.


 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 2

  Locatie: Buurthuis De Speler en buurthuis De Uithoek (wijk noordwest, Thorbeckelaan 18c) Beleidsveld: Sport - wethouder van Ooijen en wethouder Everhardt N.B. : Gezien de beperkte capaciteit van de ruimte is dit een activiteit voor raadsleden en ontbreekt de mogelijkheid om als toehoorder of meeprater aan te sluiten. Programma 13.15 - 16.30 uur: 13.15 uur: Inloop, buurthuis De Speler (Thorbeckelaan 18c) 13.30 – 14.30 uur: Welkom, inleidingen en gesprek Inleidingen van/over: - Sport Utrecht, introductie over de werkwijze en inzet rond inwoners in kwetsbare posities - Reflectie van Marloes Aalbers, adviseur Kenniscentrum Sport, expertise en kennis over buurtsportcoaches en het inzetten van sport en bewegen als middel om kwetsbare doelgroepen te bereiken en ondersteunen. - ‘Welzijn op recept’ door betrokken professionals 14.45 – 15.15 uur : Gesprek met initiatiefnemers van sportschool Bodysports en de Yogastudio 15.15 uur : Fietsen naar buurthuis De Uithoek (2e Daalsedijk 2b) 15.30 – 16.30 uur : Gesprek met professionals en inwoners over initiatieven zoals Buurtfitness, Beweegmaatjes, InBeweging, Meidensport en zo mogelijk een fietsvrijwilliger Los van het programma, bestaat de mogelijkheid om ter afsluiting optioneel aanwezig te zijn bij een Taekwandoles in Overvecht voor kinderen met een beperking.

 • 3

  Locatie: Stadskantoor 6e verdieping, V32 en V33 Beleidsveld: Volksgezondheid/ Jeugd en Jeugdzorg/ wethouder Everhardt Programma: 19.30 - 22.30 uur 19.30 – 20.00 uur Inloop Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1, 6e verdieping, kamer V32/V33, ontvangst met koffie en thee 20.00 – 20.20 uur Welkom en opening Voorzitter mw. Sanne Scholten, directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, voormalig raadslid Utrecht Als opening van de avond worden de aanwezigen uitgenodigd om via de ‘kahoot-app’ te reageren op een aantal kennisvragen rondom vaccinatie. 20.20 – 21.30 uur Experts aan het woord De volgende experts leiden de bijeenkomst in: - Eliane Schoonman, Issues Management Institute over hoe meningsvorming over vaccinaties tot stand komt. - Saskia Rijnbende, jeugdarts bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in een notendop. - Engelien Boonstra, jeugdverpleegkundige bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht over de gesprekken die zij met ouders voert over vaccineren. - Lisette Plantinga, epidemioloog bij de gemeente Utrecht licht de cijfers over de vaccinatiegraad in Utrecht toe. - Olga Visser, arts infectieziekten bestrijding van de GGDrU over het behouden en versterken van de vaccinatiegraad. - Marcel Verweij, ethicus van de Wageningen Universiteit. Over de verantwoordelijkheid van de overheid bij het verhogen van de vaccinatiegraad. 21.30 – 21.45 uur Pauze In de pauze bestaat de mogelijkheid om met experts en raadsleden informeel van gedachten te wisselen. 21.45 – 22.15 uur In gesprek over vaccineren Aan de hand van een aantal stellingen gaan een aantal experts en raadsleden het gesprek met elkaar aan over vaccineren. 22.15 – 22.30 uur Afsluiting De organiserende raadsleden geven aan wat zij ‘meenemen’ uit deze bijeenkomst. Aan de hand van een impressie verslag wordt de raadscommissie Mens en Samenleving geïnformeerd. 22.30 – 23.00 uur: Informele afsluiting met een drankje Agenderenden: Has Bakker (D66), Dimitri Gilissen ( VVD), Hester Assen ( PvdA) en Janneke van der Heijden (GroenLinks) Doelstelling: - Vergaren van kennis over het vaccinatiebeleid van de gemeente en de oorzaken van de dalende vaccinatiegraad. - Met ambtenaren, experts en – zo mogelijk – voor- en tegenstanders van het vaccineren in gesprek te gaan over welke initiatieven en beleid er in Utrecht, Nederland en mogelijk internationaal zijn of worden overwogen die bij kunnen dragen aan het tegengaan van de dalende vaccinatiegraad. - Deze kennis te gebruiken in een mogelijk commissiedebat. Achtergrond: - De raad is per Memo in juli 2018 geïnformeerd over de vaccinatiegraad. In Utrecht is de vaccinatiegraad nog op orde, maar er is een dalende trend die zorgen baart. Niet alleen in Utrecht daalt de vaccinatiegraad, dit geldt voor heel Nederland en dit speelt ook op internationaal niveau. - In februari 2018 is het rapport ‘In gesprek over vaccineren’ onder voorzitterschap van prof. dr. Em. E.R. Seydel verschenen. Mede op basis van dit rapport heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd in het najaar met voorstellen te komen om de dalende vaccinatiegraad aan te pakken. - De verantwoordelijkheid voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ligt nu bij het RIVM, maar per 1 januari 2019 komt dit onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen zodat de uitvoering van de JGZ en de uitvoering van het RVP bij dezelfde organisatie belegd wordt. Het RIVM blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. - In Utrecht voert de jeugdgezondheidszorg het RVP uit. Bij een uitbraak van een infectieziekte is de GGDrU aan zet. De GGDrU is bezig met de voorbereiding van een symposium over de dalende vaccinatiegraad. De jeugdgezondheidszorg is hierbij betrokken. - Vanuit de Tweede Kamer wordt nu ingezet op weigeren van niet-gevaccineerde kinderen door kinderdagverblijven. Ook wordt gesproken over een mogelijke vaccinatieplicht. In de (online) media is er een verhit debat gaande tussen voor- en tegenstanders, mede gevoed door Russische trollen