Commissie Mens en Samenleving

donderdag 1 april 2021 10:00 - 22:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 1 april 2021 19:50
Eind:
donderdag 1 april 2021 21:47
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op 1 april 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  10:02 - 10:03

  • Het GEHEIME conceptverslag + presentatie van de besloten commissie Mens en Samenleving van 18 maart 2021, ter vaststelling.
  • Het op 1 april 2021 openbaar te maken conceptverslag + presentatie van de besloten commissie Mens en Samenleving van 18 maart 2021, ter vaststelling en openbaar making.

 • 4

  10:03 - 11:10

  Aanvang: 10.00 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Voortman
  Het Raadsvoorstel Besluit tot wijziging Verordening U-pas maakt de invoer van een gezinstegoed mogelijk. Hierdoor krijgen ouders meer keuzevrijheid over de invulling van het budget. In het raadsvoorstel worden nog enkele andere aanpassingen gedaan, onder andere over de gevolgen bij onrechtmatig / oneigenlijk gebruik van de U-pas.


 • 5

  11:11

  Aanvang: 11.35 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Werk en Inkomen/Juridische Zaken - wethouders Voortman en Klein
  Mede naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen rond de hervorming van rechtsbijstand, eerdere schriftelijke vragen hierover en een RIB, stellen Anne-Marijke Podt (D66) en Julia Kleinrensink (GroenLinks) met het Initiatiefvoorstel de raad voor om de Nota Krijgen waar je Recht op hebt vast te stellen, waar het college vervolgens mee aan de slag gaat. De Nota heeft tot doel meer Utrechters, in het bijzonder inwoners met een laag inkomen, beter te informeren en ondersteunen rond het proces van bezwaar en beroep.


 • 5.1
 • 6

  15:30

  Indicatieve aanvang: 14.00 uur; FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 180 min.
  Beleidsveld: Cultuur / Leidsche Rijn / Vastgoed -- wethouders Klein / Verschuure / Eerenberg
  Met dit raadsvoorstel stelt het college de raad voor het volgende te besluiten:
  1. vaststellen van het Ontwikkelplan Berlijnplein ‘Cultuur bouwt aan de toekomst van de Stad’ incl. bijlages. Hiermee worden de kaders vastgelegd voor de inhoudelijke invulling (het programma, de doelgroepen en de partners) de ruimtelijke invulling (stedenbouwkundige aansluiting bij Leidsche Rijn Centrum, concretisering circulaire ambities) en de procesmatige invulling (co-creatie met groeiend aantal instellingen, makers en het consortium) van het cultuurcluster Berlijnplein.
  2. voor het project Berlijnplein:
  a. een krediet ter hoogte van € 45,2 miljoen ter beschikking te stellen voor het realiseren van 9.200 m2 (bruto vloeroppervlak) en de bijbehorende terreininrichting o.b.v. het Ontwikkelplan Berlijnplein
  b. Een vaste activa reserve van € 2,75 miljoen, waarvoor reeds budget was gereserveerd in het Meerjaren Programma Ruimte, onderdeel grondexploitatie Leidsche Rijn.
  c. Het onrendabele deel van de exploitatielasten ter hoogte van € 1.496.490 te dekken uit het reeds beschikbare budget van het programma Cultuur.
  3. voor het project Berlijnplein:
  a. Een aanvullend Algemeen Belang besluit te nemen op grond van de Wet Markt en Overheid m.b.t. de huurprijzen multifunctionele culturele accommodatie Berlijnplein.
  b. Het project Berlijnplein, met toepassing van de Wet Markt en overheid, en ter uitvoering van punt 6 van het Algemeen Belang besluit van 2014, te kwalificeren als een “extra investering in het algemeen belang bij een grote gebiedsontwikkeling, waarbij de markt niet de wil of de mogelijkheid heeft om te investeren…” en tevens sprake is van een onrendabele top bij verhuur van vastgoed.  04:17:56 - 04:17:46 - Pagter, Marijn de
  04:17:45 - 04:16:49 - Dun, Corine van
  04:16:52 - 03:55:54 - Bijsterbosch, Ellen
  04:15:48 - 04:15:41 - Dun, Corine van
  04:15:43 - 04:15:32 - Bosch, David
  04:15:14 - 04:15:12 - Dun, Corine van
  04:13:53 - 04:13:47 - Dun, Corine van
  04:13:48 - 04:13:26 - Pagter, Marijn de
  04:12:57 - 04:12:51 - Dun, Corine van
  04:12:52 - 04:11:21 - Bos, Cees
  04:11:20 - 04:11:10 - Dun, Corine van
  04:11:08 - 04:11:03 - Dun, Corine van
  04:11:06 - 04:10:41 - Assen, Hester
  04:10:09 - 04:10:07 - Dun, Corine van
  04:10:07 - 04:09:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:45 - 04:09:36 - Dun, Corine van
  04:09:42 - 04:09:24 - Bos, Cees
  04:09:23 - 04:08:55 - Dun, Corine van
  04:09:23 - 04:09:10 - Hoonte, Gertjan te
  04:08:51 - 04:08:47 - Dun, Corine van
  04:08:48 - 04:08:31 - Klein, Anke
  04:08:30 - 04:08:27 - Dun, Corine van
  04:08:28 - 04:07:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:07:34 - 04:07:28 - Dun, Corine van
  04:07:29 - 04:06:39 - Bos, Cees
  04:06:43 - 04:06:30 - Dun, Corine van
  04:06:05 - 04:06:04 - Dun, Corine van
  04:06:03 - 04:05:22 - Bos, Cees
  04:05:21 - 04:05:19 - Dun, Corine van
  04:04:21 - 04:04:18 - Dun, Corine van
  04:04:18 - 04:04:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:03:39 - 04:03:37 - Dun, Corine van
  04:03:37 - 04:03:10 - Bos, Cees
  04:03:10 - 04:02:49 - Dun, Corine van
  04:03:08 - 04:02:50 - Bos, Cees
  04:02:41 - 04:02:40 - Dun, Corine van
  04:02:39 - 04:02:10 - Hoonte, Gertjan te
  04:02:21 - 04:02:05 - Dun, Corine van
  04:00:14 - 04:00:06 - Dun, Corine van
  04:00:08 - 03:58:56 - Bos, Cees
  03:58:35 - 03:58:30 - Dun, Corine van
  03:58:32 - 03:57:58 - Deldjou Fard, Melody
  03:57:48 - 03:57:44 - Dun, Corine van
  03:57:15 - 03:57:13 - Dun, Corine van
  03:57:15 - 03:56:55 - Pagter, Marijn de
  03:56:54 - 03:56:52 - Dun, Corine van
  03:55:55 - 03:55:19 - Dun, Corine van
  03:55:20 - 03:41:02 - Vries, Louise de
  03:52:39 - 03:52:35 - Dun, Corine van
  03:52:37 - 03:52:26 - Bosch, David
  03:52:17 - 03:52:16 - Dun, Corine van
  03:51:10 - 03:51:08 - Dun, Corine van
  03:51:07 - 03:50:51 - Bijsterbosch, Ellen
  03:50:51 - 03:50:50 - Dun, Corine van
  03:50:31 - 03:50:25 - Dun, Corine van
  03:50:27 - 03:49:49 - Assen, Hester
  03:49:52 - 03:49:48 - Dun, Corine van
  03:49:49 - 03:49:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:49:09 - 03:49:06 - Dun, Corine van
  03:49:07 - 03:48:20 - Bos, Cees
  03:48:21 - 03:48:20 - Dun, Corine van
  03:48:19 - 03:48:17 - Dun, Corine van
  03:48:16 - 03:48:14 - Deldjou Fard, Melody
  03:48:16 - 03:48:09 - Dun, Corine van
  03:47:55 - 03:47:53 - Dun, Corine van
  03:47:53 - 03:47:28 - Deldjou Fard, Melody
  03:47:28 - 03:47:25 - Dun, Corine van
  03:47:26 - 03:46:52 - Hoonte, Gertjan te
  03:46:52 - 03:46:51 - Dun, Corine van
  03:46:39 - 03:46:37 - Dun, Corine van
  03:44:41 - 03:44:34 - Dun, Corine van
  03:44:37 - 03:43:08 - Bos, Cees
  03:43:08 - 03:43:07 - Dun, Corine van
  03:42:43 - 03:42:05 - Dun, Corine van
  03:42:41 - 03:42:33 - Bos, Cees
  03:41:37 - 03:41:27 - Dun, Corine van
  03:41:28 - 03:35:55 - Pagter, Marijn de
  03:39:34 - 03:39:29 - Dun, Corine van
  03:39:31 - 03:39:22 - Assen, Hester
  03:39:12 - 03:39:09 - Dun, Corine van
  03:39:06 - 03:39:04 - Dun, Corine van
  03:39:04 - 03:38:49 - Bosch, David
  03:38:13 - 03:38:12 - Dun, Corine van
  03:38:12 - 03:38:03 - Bosch, David
  03:37:46 - 03:37:43 - Dun, Corine van
  03:37:44 - 03:37:06 - Deldjou Fard, Melody
  03:37:05 - 03:37:05 - Dun, Corine van
  03:36:31 - 03:36:29 - Dun, Corine van
  03:36:28 - 03:36:19 - Deldjou Fard, Melody
  03:36:14 - 03:36:09 - Dun, Corine van
  03:36:10 - 03:35:54 - Bosch, David
  03:35:54 - 03:35:52 - Dun, Corine van
  03:35:53 - 03:35:35 - Deldjou Fard, Melody
  03:35:35 - 03:35:33 - Dun, Corine van
  03:35:34 - 03:35:27 - Bosch, David
  03:35:26 - 03:35:11 - Deldjou Fard, Melody
  03:35:11 - 03:35:08 - Dun, Corine van
  03:35:10 - 03:34:10 - Bos, Cees
  03:34:11 - 03:34:08 - Dun, Corine van
  03:34:09 - 03:33:47 - Assen, Hester
  03:33:46 - 03:33:41 - Dun, Corine van
  03:33:45 - 03:33:23 - Deldjou Fard, Melody
  03:33:22 - 03:33:03 - Dun, Corine van
  03:33:21 - 03:33:09 - Bos, Cees
  03:33:06 - 03:29:34 - Pagter, Marijn de
  03:32:34 - 03:32:32 - Dun, Corine van
  03:31:09 - 03:30:59 - Dun, Corine van
  03:31:00 - 03:30:10 - Bijsterbosch, Ellen
  03:29:45 - 03:29:33 - Dun, Corine van
  03:29:33 - 03:29:21 - Bijsterbosch, Ellen
  03:29:20 - 03:28:38 - Pagter, Marijn de
  03:28:44 - 03:28:38 - Dun, Corine van
  03:28:39 - 03:28:22 - Assen, Hester
  03:28:23 - 03:23:34 - Pagter, Marijn de
  03:27:50 - 03:27:46 - Dun, Corine van
  03:27:47 - 03:27:06 - Bos, Cees
  03:27:06 - 03:27:00 - Dun, Corine van
  03:27:02 - 03:26:36 - Mil, Myrthe van
  03:26:36 - 03:26:35 - Dun, Corine van
  03:26:06 - 03:26:04 - Dun, Corine van
  03:26:03 - 03:25:52 - Bijsterbosch, Ellen
  03:25:31 - 03:25:23 - Dun, Corine van
  03:23:36 - 03:23:24 - Dun, Corine van
  03:23:23 - 03:22:09 - Hoonte, Gertjan te
  03:22:08 - 03:22:01 - Dun, Corine van
  03:22:00 - 03:21:18 - Bos, Cees
  03:21:17 - 03:19:30 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:40 - 03:19:10 - Dun, Corine van
  03:19:27 - 03:19:15 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:11 - 03:19:07 - Vries, Louise de
  03:19:05 - 03:19:03 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:03 - 03:18:54 - Vries, Louise de
  03:18:53 - 03:17:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:37 - 03:17:28 - Dun, Corine van
  03:17:29 - 03:13:27 - Bosch, David
  03:13:26 - 03:13:18 - Dun, Corine van
  03:13:17 - 03:13:10 - Bijsterbosch, Ellen
  03:13:09 - 03:12:26 - Bosch, David
  03:12:25 - 03:12:23 - Dun, Corine van
  03:12:24 - 03:12:16 - Bijsterbosch, Ellen
  03:12:15 - 03:12:07 - Dun, Corine van
  03:12:10 - 03:11:18 - Boudens, Floris
  03:11:19 - 03:11:11 - Dun, Corine van
  03:11:12 - 03:10:57 - Bosch, David
  03:10:56 - 03:10:54 - Dun, Corine van
  03:10:53 - 03:09:40 - Bos, Cees
  03:09:39 - 03:09:36 - Dun, Corine van
  03:09:38 - 03:09:18 - Assen, Hester
  03:09:19 - 03:08:08 - Bos, Cees
  03:08:53 - 03:08:08 - Dun, Corine van
  03:08:09 - 03:07:01 - Bijsterbosch, Ellen
  03:07:02 - 03:06:58 - Dun, Corine van
  03:06:59 - 03:06:04 - Bos, Cees
  03:06:25 - 03:06:03 - Dun, Corine van
  03:06:02 - 03:05:19 - Bosch, David
  03:05:33 - 03:05:18 - Dun, Corine van
  03:05:31 - 03:05:22 - Assen, Hester
  03:05:18 - 03:04:17 - Assen, Hester
  03:04:36 - 03:04:11 - Dun, Corine van
  03:04:16 - 03:03:53 - Mil, Myrthe van
  03:03:53 - 03:03:51 - Dun, Corine van
  03:03:52 - 03:03:34 - Deldjou Fard, Melody
  03:03:33 - 03:03:31 - Dun, Corine van
  03:03:32 - 03:03:10 - Boudens, Floris
  03:03:10 - 03:03:03 - Dun, Corine van
  03:03:08 - 03:01:51 - Bos, Cees
  03:01:59 - 03:01:44 - Dun, Corine van
  03:01:47 - 03:01:04 - Assen, Hester
  03:01:06 - 03:01:01 - Dun, Corine van
  03:01:03 - 03:00:33 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:34 - 03:00:29 - Dun, Corine van
  03:00:31 - 02:59:39 - Bos, Cees
  03:00:02 - 02:59:27 - Dun, Corine van
  02:59:27 - 02:57:01 - Deldjou Fard, Melody
  02:57:05 - 02:56:59 - Dun, Corine van
  02:57:01 - 02:56:44 - Bijsterbosch, Ellen
  02:56:43 - 02:56:02 - Deldjou Fard, Melody
  02:56:00 - 02:55:58 - Dun, Corine van
  02:55:59 - 02:54:42 - Deldjou Fard, Melody
  02:54:44 - 02:54:40 - Dun, Corine van
  02:54:42 - 02:54:34 - Bijsterbosch, Ellen
  02:54:33 - 02:54:01 - Deldjou Fard, Melody
  02:54:00 - 02:53:55 - Dun, Corine van
  02:53:57 - 02:53:30 - Kos, Bert
  02:53:30 - 02:53:16 - Deldjou Fard, Melody
  02:53:13 - 02:53:11 - Dun, Corine van
  02:53:11 - 02:52:47 - Assen, Hester
  02:52:46 - 02:52:25 - Deldjou Fard, Melody
  02:52:24 - 02:52:21 - Dun, Corine van
  02:52:22 - 02:51:46 - Bosch, David
  02:51:45 - 02:51:33 - Bosch, David
  02:51:33 - 02:51:16 - Deldjou Fard, Melody
  02:51:15 - 02:51:12 - Dun, Corine van
  02:51:12 - 02:49:34 - Deldjou Fard, Melody
  02:49:38 - 02:49:31 - Dun, Corine van
  02:49:32 - 02:49:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:17 - 02:48:57 - Deldjou Fard, Melody
  02:48:56 - 02:48:54 - Dun, Corine van
  02:48:54 - 02:48:41 - Mil, Myrthe van
  02:48:40 - 02:48:21 - Deldjou Fard, Melody
  02:48:20 - 02:48:18 - Dun, Corine van
  02:48:19 - 02:47:48 - Kos, Bert
  02:47:46 - 02:47:27 - Deldjou Fard, Melody
  02:47:26 - 02:47:24 - Dun, Corine van
  02:47:25 - 02:47:15 - Assen, Hester
  02:47:14 - 02:47:05 - Dun, Corine van
  02:47:05 - 02:45:01 - Deldjou Fard, Melody
  02:45:01 - 02:44:57 - Dun, Corine van
  02:45:00 - 02:44:59 - Bijsterbosch, Ellen
  02:44:58 - 02:44:21 - Bijsterbosch, Ellen
  02:44:21 - 02:43:49 - Deldjou Fard, Melody
  02:43:49 - 02:43:48 - Dun, Corine van
  02:43:47 - 02:43:32 - Bijsterbosch, Ellen
  02:43:32 - 02:43:06 - Deldjou Fard, Melody
  02:43:06 - 02:42:57 - Dun, Corine van
  02:42:58 - 02:29:25 - Kos, Bert
  02:38:04 - 02:38:00 - Dun, Corine van
  02:38:00 - 02:37:30 - Assen, Hester
  02:37:30 - 02:37:28 - Dun, Corine van
  02:37:09 - 02:37:07 - Dun, Corine van
  02:35:53 - 02:35:50 - Dun, Corine van
  02:35:50 - 02:35:30 - Bosch, David
  02:34:53 - 02:34:52 - Dun, Corine van
  02:34:52 - 02:34:26 - Bosch, David
  02:34:25 - 02:34:22 - Dun, Corine van
  02:34:23 - 02:33:31 - Bos, Cees
  02:33:30 - 02:33:29 - Dun, Corine van
  02:32:49 - 02:32:46 - Dun, Corine van
  02:32:47 - 02:32:23 - Bosch, David
  02:32:22 - 02:32:21 - Dun, Corine van
  02:32:06 - 02:32:01 - Dun, Corine van
  02:31:20 - 02:31:18 - Dun, Corine van
  02:31:17 - 02:30:42 - Bos, Cees
  02:30:20 - 02:30:14 - Dun, Corine van
  02:29:25 - 02:29:19 - Dun, Corine van
  02:29:20 - 02:26:38 - Mil, Myrthe van
  02:26:39 - 02:26:09 - Dun, Corine van
  02:26:35 - 02:26:00 - Bosch, David
  02:26:27 - 02:26:10 - Mil, Myrthe van
  02:26:08 - 02:26:03 - Dun, Corine van
  02:26:04 - 02:21:02 - Assen, Hester
  02:21:55 - 02:21:54 - Dun, Corine van
  02:21:02 - 02:20:55 - Dun, Corine van
  02:20:56 - 02:18:34 - Admiraal, Janneke
  02:18:34 - 02:18:19 - Dun, Corine van
  02:18:28 - 02:14:34 - Boudens, Floris
  02:16:56 - 02:16:06 - Dun, Corine van
  02:16:07 - 02:15:53 - Assen, Hester
  02:15:25 - 02:15:24 - Dun, Corine van
  02:15:23 - 02:15:18 - Mil, Myrthe van
  02:15:15 - 02:15:15 - Dun, Corine van
  02:14:49 - 02:14:47 - Dun, Corine van
  02:14:35 - 02:09:56 - Dun, Corine van
  02:14:19 - 02:13:39 - Klein, Anke
  02:13:26 - 02:13:17 - Assen, Hester
  02:13:13 - 02:12:50 - Pagter, Marijn de
  02:12:47 - 02:12:26 - Bos, Cees
  02:12:24 - 02:12:12 - Bosch, David
  02:12:03 - 02:11:57 - Assen, Hester
  02:11:53 - 02:11:43 - Bijsterbosch, Ellen
  02:11:42 - 02:11:41 - Deldjou Fard, Melody
  02:11:39 - 02:11:37 - Kos, Bert
  02:10:54 - 02:10:40 - Bos, Cees
  02:10:37 - 02:10:24 - Kos, Bert
  02:10:06 - 02:09:36 - Pagter, Marijn de
  02:09:36 - 02:07:00 - Dun, Corine van
  02:09:35 - 02:08:51 - Bos, Cees
  02:08:45 - 02:08:21 - Bosch, David
  02:08:15 - 02:08:07 - Bosch, David
  02:07:43 - 02:07:12 - Bosch, David
  02:07:10 - 02:07:09 - Bijsterbosch, Ellen
 • 6.1
 • 6.2
 • 7

  20:01

  Indicatieve aanvang: 20.00 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd:  120 min.
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning / Mobiliteit - wethouders Van Ooijen en Van Hooijdonk

  Gemeente Utrecht staat voor een grote vervoersopgave. Enerzijds op het gebied van het bieden van passend vervoer voor iedereen, anderzijds op het gebied van bereikbaarheid. Vernieuwing van het doelgroepenvervoer en een goede aansluiting op het (aanvullend) openbaar vervoer is nodig om vervoer voor iedereen te realiseren. Hiervoor is een aantal uitgangspunten geformuleerd die het kader geven voor het doelgroepenvervoer van de gemeente Utrecht voor de komende jaren met een goede aansluiting op het mobiliteitsbeleid. Het opnieuw aanbesteden van het sociaal recreatief vervoer per december 2023 is hierbij de eerste concrete uitdaging.