Commissie Mens en Samenleving

donderdag 19 september 2019 14:00 - 16:45
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 19 september 2019 13:53
Eind:
donderdag 19 september 2019 16:40
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdag 19 september 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  13:58 - 14:02

  Bespreekwijze vergadering d.d. 19 september
  Tijdens de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van donderdagavond 12 september behandelde de commissie het Raadsvoorstel ‘Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak’ en het ‘Burgerinitiatief van de heer Al Kandoussi tegen de terugkomst van prostitutiezone Zandpad’.

  De behandeling van de voorstellen kon die avond niet worden afgerond en wordt daaro voortgezet op donderdagmiddag 19 september vanaf 14.00 uur.

  De behandeling wordt voortgezet vanaf ‘thema 5’ uit de onderstaande ‘bespreekwijze’. Vanuit de commissie is de wens uitgesproken om na afloop van de tweede termijn ook nog in beslotenheid kort te spreken over de geheime, financiële bijlage.

  Bespreekclusters
  In de voorliggende raadvoorstellen zijn o.a. de volgende thema’s/kernzaken te benoemen:

  1. afzien van locatiekeuze uit 2014 aan Zandpad in Overvecht (burgerinitiatief)
  2. opdracht tot nieuw locatieonderzoek naar andere, geschiktere locatie (burgerinitiatief)
  3. Mogelijkheid uit bestemmingsplan (162 ramen) niet benutten, maar starten met 96 ramen, via APV op termijn evt. te maximaliseren op 128 ramen
  4. Vereenvoudigde tenderprocedure (op basis notitie Nieuwe Zandpad, vernieuwde aanpak)
  5. Flexibelere toepassing regelgeving via aan te passen APV
  6. inzet van VTH/politie, hulpverlening, vertrouwenspersoon, omgevingsbeheer
  7. mogelijkheid om 20% van ruimten te gebruiken t.b.v. klantenwerving via internet
  8. ‘restonderwerpen’
   De fracties is verzocht hun bijdragen te clusters op basis van de voornoemde indeling.

  Bespreekwijze
  Behandelwijze 1e termijn:
  -Op basis van de 8 benoemde thema’s/kernzaken leveren de fracties hun bijdrage/debat. De fracties sluiten zo mogelijk aan bij de fractie welke voor eerder aan het woord waren en/of vullen aan, of komen met andere argumenten. Bespreking vindt dus plaats per thema.
  -De initiatiefnemer reageert op de inbreng vanuit de fracties gericht op zijn voorstel. De portefeuillehouder reageert op de inbreng vanuit de fracties gericht op het collegevoorstel. Desgewenst kunnen de initiatiefnemer en de portefeuillehouder ook op elkaars inbreng reageren. De commissie kan uiteraard zoals gebruikelijk ook met elkaar in debat.
  -Als de voorzitter constateert dat een thema afdoende is bediscussieert, wordt overgegaan naar het volgende thema.
  Bespreekwijze 2e termijn:
  -De fracties gaan in op nog bij hen levende vragen/zaken en geven aan hoe zij de beide raadsvoorstellen naar de vergadering van de raad wensen door te geleiden.
  -De initiatiefnemer reageert op de nog ingebrachte zaken.
  -De portefeuillehouder reageert op de nog ingebrachte zaken.
  -De commissie besluit hoe de beide stukken worden doorgeleid naar de Raad.


  00:06:53 - 00:09:19 -
 • 13

  14:02 - 10:25


  00:09:20 - 00:16:24 -
  00:10:50 - 00:10:52 -
  00:10:52 - 00:11:08 - Bijsterbosch, Ellen
  00:11:09 - 00:11:09 -
  00:11:41 - 00:11:43 -
  00:11:42 - 00:11:58 - Bijsterbosch, Ellen
  00:11:59 - 00:12:00 -
  00:12:18 - 00:12:23 -
  00:13:26 - 00:13:27 -
  00:13:59 - 00:14:01 -
  00:14:03 - 00:14:04 -
  00:14:04 - 00:14:59 - Waveren, Sander van
  00:14:34 - 00:14:38 -
  00:14:58 - 00:14:59 -
  00:15:38 - 00:15:38 -
  00:16:23 - 00:16:29 -
  00:16:26 - 00:17:16 - Waveren, Sander van
  00:17:16 - 00:17:17 -
  00:17:17 - 00:18:04 -
  00:18:05 - 00:18:11 -
  00:18:11 - 00:19:07 - Gilissen, Dimitri
  00:19:03 - 00:19:07 -
  00:19:08 - 00:19:27 -
  00:19:27 - 00:19:30 -
  00:19:30 - 00:20:10 - Bijsterbosch, Ellen
  00:20:10 - 00:20:11 -
  00:20:10 - 00:22:02 - Gilissen, Dimitri
  00:21:40 - 00:22:04 -
  00:22:03 - 00:22:46 - Bijsterbosch, Ellen
  00:22:47 - 00:22:49 -
  00:22:48 - 00:23:37 - Gilissen, Dimitri
  00:23:21 - 00:23:38 -
  00:23:38 - 00:25:38 - Waveren, Sander van
  00:25:34 - 00:25:40 -
  00:25:40 - 00:27:21 - Gilissen, Dimitri
  00:27:21 - 00:27:25 -
  00:27:25 - 00:29:30 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:29:26 - 00:29:30 -
  00:29:30 - 00:30:01 - Waveren, Sander van
  00:30:00 - 00:31:05 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:31:02 - 00:31:07 -
  00:31:07 - 00:31:27 - Gilissen, Dimitri
  00:31:26 - 00:32:18 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:32:18 - 00:32:35 -
  00:32:35 - 00:38:43 - Waveren, Sander van
  00:36:09 - 00:36:16 -
  00:36:17 - 00:36:45 - Bijsterbosch, Ellen
  00:37:41 - 00:37:50 -
  00:37:51 - 00:38:01 - Schers, Sophie
  00:38:41 - 00:38:45 -
  00:38:45 - 00:40:36 -
  00:39:57 - 00:40:03 -
  00:40:03 - 00:40:31 - Gilissen, Dimitri
  00:40:35 - 00:40:40 -
  00:40:37 - 00:40:49 -
  00:40:49 - 00:40:53 -
  00:40:54 - 00:42:07 - Schers, Sophie
  00:42:05 - 00:42:08 -
  00:42:08 - 00:42:29 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:42:28 - 00:43:20 - Schers, Sophie
  00:42:28 - 00:42:29 -
  00:43:19 - 00:43:21 -
  00:43:21 - 00:43:52 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:43:51 - 00:43:55 -
  00:43:54 - 00:44:06 -
  00:44:07 - 00:44:17 -
  00:44:17 - 00:45:12 - Gilissen, Dimitri
  00:45:12 - 00:45:21 -
  00:45:21 - 00:45:47 - Schers, Sophie
  00:45:48 - 00:45:49 -
  00:45:49 - 00:46:26 - Gilissen, Dimitri
  00:46:25 - 00:46:27 -
  00:46:27 - 00:47:11 - Bijsterbosch, Ellen
  00:47:10 - 00:47:15 -
  00:47:13 - 00:47:55 - Gilissen, Dimitri
  00:47:55 - 00:47:57 -
  00:47:57 - 00:48:44 - Schers, Sophie
  00:48:45 - 00:48:47 -
  00:48:46 - 00:49:29 - Gilissen, Dimitri
  00:49:27 - 00:49:31 -
  00:49:33 - 00:49:42 - Schers, Sophie
  00:49:41 - 00:49:44 -
  00:49:44 - 00:51:00 - Waveren, Sander van
  00:50:48 - 00:51:01 -
  00:51:02 - 00:52:10 - Bijsterbosch, Ellen
  00:52:11 - 00:52:14 -
  00:52:15 - 00:52:18 - Schers, Sophie
  00:52:17 - 00:52:22 -
  00:52:21 - 00:54:07 - Waveren, Sander van
  00:52:31 - 00:52:41 -
  00:52:39 - 00:53:59 - Schers, Sophie
  00:53:52 - 00:54:08 -
  00:54:06 - 00:55:32 -
  00:55:29 - 00:55:35 -
  00:55:35 - 00:56:15 - Abassi, Ismail el
  00:56:14 - 00:56:18 -
  00:56:19 - 00:57:15 - Schers, Sophie
  00:57:13 - 00:57:15 -
  00:57:16 - 00:57:31 -
  00:57:30 - 00:57:34 -
  00:57:33 - 00:57:57 - Bijsterbosch, Ellen
  00:57:58 - 00:58:01 -
  00:58:01 - 00:58:27 - Gilissen, Dimitri
  00:58:27 - 00:58:28 -
  00:58:28 - 00:59:18 - Schers, Sophie
  00:59:18 - 00:59:20 -
  00:59:20 - 00:59:42 - Boer, Kenneth de
  00:59:43 - 00:59:49 -
  00:59:49 - 01:00:01 - Schers, Sophie
  00:59:59 - 01:00:04 -
  01:00:03 - 01:00:35 - Gilissen, Dimitri
  01:00:35 - 01:00:37 -
  01:00:37 - 01:01:33 - Schers, Sophie
  01:01:34 - 01:02:36 -
  01:01:45 - 01:01:52 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:01:49 - 01:01:56 - Waveren, Sander van
  01:02:28 - 01:03:17 - Deún, Henk van
  01:03:09 - 01:03:35 -
  01:03:31 - 01:03:43 - Deún, Henk van
  01:03:42 - 01:04:13 -
  01:04:13 - 01:07:44 - Waveren, Sander van
  01:04:52 - 01:05:01 -
  01:05:01 - 01:05:34 - Schers, Sophie
  01:06:03 - 01:06:07 -
  01:06:07 - 01:06:34 - Schers, Sophie
  01:06:58 - 01:07:02 -
  01:07:03 - 01:07:40 - Abassi, Ismail el
  01:07:37 - 01:07:41 -
  01:07:40 - 01:07:54 - Schers, Sophie
  01:07:54 - 01:07:59 -
  01:07:59 - 01:08:27 - Gilissen, Dimitri
  01:08:19 - 01:08:34 -
  01:08:33 - 01:10:50 - Waveren, Sander van
  01:10:49 - 01:10:52 -
  01:10:51 - 01:12:19 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:12:18 - 01:12:23 -
  01:12:23 - 01:13:26 -
  01:13:26 - 01:13:27 -
  01:13:28 - 01:14:01 -
  01:14:01 - 01:14:03 -
  01:14:03 - 01:14:47 -
  01:14:47 - 01:15:00 -
  01:14:57 - 01:15:42 -
  01:15:39 - 01:15:52 -
  01:15:52 - 01:17:31 -
  01:17:29 - 01:17:32 -
  01:17:32 - 01:17:44 -
  01:17:44 - 01:20:23 -
  01:20:23 - 01:20:25 -
  01:20:24 - 01:20:50 -
  01:20:49 - 01:21:22 -
  01:21:23 - 01:21:26 -
  01:21:25 - 01:23:02 -
  01:23:00 - 01:23:01 -
  01:23:02 - 01:23:36 -
  01:23:23 - 01:23:26 -
  01:23:29 - 01:23:33 -
  01:23:31 - 01:23:42 -
  01:23:38 - 01:23:40 -
  01:23:56 - 01:24:01 -
  01:24:01 - 01:24:25 - Schers, Sophie
  01:24:26 - 01:24:29 -
  01:24:27 - 01:24:35 -
  01:25:39 - 01:25:46 -
  01:25:48 - 01:29:25 -
  01:29:23 - 01:29:25 -
  01:29:25 - 01:30:15 - Waveren, Sander van
  01:30:14 - 01:30:20 -
  01:30:17 - 01:30:19 -
  01:30:19 - 01:30:47 - Bijsterbosch, Ellen
  01:30:46 - 01:30:48 -
  01:30:48 - 01:32:03 - Waveren, Sander van
  01:31:45 - 01:32:06 -
  01:32:05 - 01:32:33 - Abassi, Ismail el
  01:32:32 - 01:32:34 -
  01:32:34 - 01:32:40 -
  01:32:38 - 01:32:40 -
  01:32:39 - 01:33:16 - Gilissen, Dimitri
  01:33:17 - 01:34:46 -
  01:34:48 - 01:34:49 -
  01:34:50 - 01:35:50 -
  01:35:51 - 01:35:53 -
  01:35:53 - 01:36:17 - Gilissen, Dimitri
  01:36:17 - 01:36:20 -
  01:36:21 - 01:36:23 -
  01:36:23 - 01:38:54 -
  01:38:54 - 01:38:55 -
  01:38:55 - 01:39:52 - Waveren, Sander van
  01:39:52 - 01:39:55 -
  01:39:52 - 01:41:57 -
  01:41:57 - 01:41:59 -
  01:42:38 - 01:42:41 -
  01:42:41 - 01:43:08 - Waveren, Sander van
  01:43:07 - 01:43:09 -
  01:43:30 - 01:43:54 -
  01:43:33 - 01:43:53 - Waveren, Sander van
  01:43:53 - 01:49:12 -
  01:48:47 - 01:49:12 -
  01:49:12 - 01:49:41 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:49:40 - 01:49:41 -
  01:49:40 - 01:51:05 -
  01:50:59 - 01:51:04 -
  01:51:04 - 01:51:16 -
  01:51:16 - 01:52:37 -
  01:52:35 - 01:52:37 -
  01:52:36 - 01:53:05 - Waveren, Sander van
  01:53:06 - 01:54:14 -
  01:54:13 - 01:54:31 -
  02:00:54 - 02:01:18 -
  02:01:28 - 02:02:18 -
  02:02:17 - 02:02:26 - Gilissen, Dimitri
  02:02:25 - 02:02:44 -
  02:02:44 - 02:04:12 - Bijsterbosch, Ellen
  02:04:12 - 02:04:16 -
  02:04:15 - 02:05:01 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:05:01 - 02:05:02 -
  02:05:02 - 02:06:02 - Bijsterbosch, Ellen
  02:05:50 - 02:06:03 -
  02:06:03 - 02:06:21 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:06:20 - 02:07:48 - Bijsterbosch, Ellen
  02:07:48 - 02:07:51 -
  02:07:51 - 02:08:28 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:08:28 - 02:08:39 -
  02:08:33 - 02:08:58 - Bijsterbosch, Ellen
  02:08:52 - 02:09:02 -
  02:09:03 - 02:09:15 - Abassi, Ismail el
  02:09:16 - 02:09:17 -
  02:09:18 - 02:09:37 - Bijsterbosch, Ellen
  02:09:37 - 02:09:38 -
  02:09:38 - 02:09:54 - Abassi, Ismail el
  02:09:54 - 02:09:56 -
  02:09:55 - 02:10:05 - Bijsterbosch, Ellen
  02:10:04 - 02:10:06 -
  02:10:06 - 02:10:40 -
  02:10:39 - 02:10:44 -
  02:10:46 - 02:12:30 - Schers, Sophie
  02:12:30 - 02:12:35 -
  02:12:35 - 02:13:27 - Gilissen, Dimitri
  02:13:12 - 02:13:29 -
  02:13:29 - 02:14:00 - Schers, Sophie
  02:14:00 - 02:14:45 - Gilissen, Dimitri
  02:14:45 - 02:14:48 -
  02:14:49 - 02:17:39 - Waveren, Sander van
  02:17:38 - 02:17:41 -
  02:17:42 - 02:23:22 -
  02:18:54 - 02:18:57 -
  02:18:57 - 02:19:19 - Bijsterbosch, Ellen
  02:20:00 - 02:20:02 -
  02:20:02 - 02:20:31 - Schers, Sophie
  02:20:30 - 02:20:33 -
  02:20:43 - 02:20:45 -
  02:20:46 - 02:21:28 - Boer, Kenneth de
  02:21:24 - 02:21:31 -
  02:21:31 - 02:22:04 - Abassi, Ismail el
  02:22:04 - 02:22:06 -
  02:22:07 - 02:22:13 -
  02:22:11 - 02:22:13 -
  02:23:22 - 02:23:24 -
  02:23:25 - 02:24:49 -
  02:24:50 - 02:25:00 -
  02:25:00 - 02:26:44 -
  02:26:40 - 02:26:45 -
  02:26:46 - 02:27:29 - Bijsterbosch, Ellen
  02:27:29 - 02:30:17 -
  02:30:00 - 02:30:17 -
  02:30:17 - 02:30:41 - Bijsterbosch, Ellen
  02:30:41 - 02:32:01 -
  02:31:59 - 02:32:01 -
  02:32:02 - 02:32:38 - Abassi, Ismail el
  02:32:38 - 02:32:39 -
  02:32:38 - 02:35:29 -
  02:34:06 - 02:34:08 -
  02:35:27 - 02:35:28 -
  02:35:28 - 02:35:54 -
  02:35:55 - 02:38:06 -
  02:38:06 - 02:38:08 -
  02:38:46 - 02:38:49 -
  02:38:49 - 02:39:13 -
  02:39:12 - 02:39:13 -
  02:39:13 - 02:39:40 - Waveren, Sander van
  02:39:40 - 02:39:41 -
  02:39:43 - 02:40:15 -
  02:40:01 - 02:42:17 -
  02:42:16 - 02:43:07 -
  02:43:06 - 02:43:24 -
  02:43:24 - 02:44:19 -
  02:43:38 - 02:44:03 -
  02:44:18 - 02:44:47 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:44:27 - 02:44:29 -
  02:44:31 - 02:44:36 -
  02:44:47 - 02:46:27 -
  02:44:50 - 02:44:53 - Gilissen, Dimitri
  02:44:56 - 02:45:10 -
  02:45:16 - 02:45:42 - Waveren, Sander van
  02:45:44 - 02:45:51 - Abassi, Ismail el
  02:46:03 - 02:46:17 - Gilissen, Dimitri
  03:07:43 - - Podt, Anne-Marijke
 • 13.1

  De initiatiefnemer en ondertekenaars stellen de gemeenteraad voor om de ontwikkeling van een nieuwe prostitutiezone aan het Zandpad te stoppen en een locatieonderzoek uit te voeren naar een andere, geschiktere locatie.


 • 13.1.1
 • 13.2

  Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid / Prostitutie - Burgemeester

  Via het voorliggende voorstel wordt de raad o.a. voorgesteld te besluiten:

  • het maximum aantal van 162 ramen dat in het bestemmingsplan is vastgelegd niet te benutten, maar te starten met 96 en dit, op basis van een evaluatieonderzoek uit te breiden mogelijk naar maximaal 128 ramen en dit maximum vast te leggen in de APV;
  • het mogelijk te maken om 20% van de ruimten per exploitant te laten gebruiken door sekswerkers die hun klanten werven via internet;
  • in de APV een aantal bepalingen aan te passen dan wel toe te voegen welke een flexibelere toepassing van de regelgeving toelaten.


 • 13.2.1
 • 13.2.2
 • 13.2.3
 • 13.2.4
 • 13.2.5
 • 13.2.6