Commissie Stad en Ruimte

donderdag 21 juni 2018 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op: - donderdagochtend 21 juni 2018 van 09.30 tot 13.00 uur - donderdagmiddag 21 juni 2018 van 14.00 tot 18.00 uur - donderdagavond 21 juni 2018 van 20.00 tot 23.00 uur Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. De exacte indeling staat vermeld in het besprekingsschema, bijlage bij punt 1 (Opening en mededelingen). Hierin is een overzicht van de spreektijden per fractie en de te bespreken onderdelen van de Voorjaarsnota per dagdeel opgenomen. N.B.: Tijdens de vergadering van 21 juni 2018, 20.00-23.00 uur, vindt deels een gecombineerde vergadering van de commissies Stad en Ruimte en Mens en Samenleving waarin de programma’s Werk en inkomen en Stadspromotie worden behandeld. (blok 12)

Agendapunten