Commissie Stad en Ruimte

donderdag 3 september 2020 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 3 september 2020 19:45
Eind:
donderdag 3 september 2020 22:48
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 3/10 september 2020. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
De gemeenteraad pakt zijn 'normale' werkzaamheden zoveel mogelijk weer op. Dit betekent dat de raad nog steeds veel online vergadert, maar dat ze ook af en toe op het stadhuis bij elkaar gaan komen. Ze bespreken dan onderwerpen die ingewikkeld zijn of waar veel debat over is. Natuurlijk houden ze op het stadhuis minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en volgen de richtlijnen van het RIVM. Helaas kunt u nog geen vergadering op het stadhuis bijwonen, maar we hopen dat dit snel weer kan.

U kunt de bijeenkomsten volgen via een livestream op de website en Facebookpagina van de raad.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  20:07 - 20:09

  Aanvang 9.30 uur, fysiek op het Stadhuis.


  10:10:58 - 10:10:44 - Wijmenga, Jan
 • 2
 • 3

  09:35 - 09:36

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 25 juni 2020, ter vaststelling.
  • Het geheime conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 1 juli 2020, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Mens en Samenleving/Stad en Ruimte van 2 juli 2020, ter vaststelling pag. 15 t/m 52.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 2 juli 2020, ter vaststelling.


 • 4.1

  09:36 - 09:37

  Ter vaststelling.  10:07:42 - 10:07:39 - Hoonte, Gertjan te
  10:07:39 - 10:07:25 - Diepeveen, Kees
  10:07:25 - 10:07:03 - Hoonte, Gertjan te
  10:07:03 - - Hoonte, Gertjan te
 • 4.2
 • 5

  09:37 - 12:32

  Aanvang: 9.30 uur; fysiek op Stadhuis
  Indicatie behandeltijd: 150 min.
  Beleidsveld: Samen voor Overvecht - wethouder Diepeveen

  Geagendeerd door F. Dekkers ( GroenLinks), R. van der Zweth (PvdA), en de fracties van SP, VVD, PVV, D66, CDA en DENK.
  De raad heeft op 21 april en 26 mei brieven gehad over de voortgang van Samen voor Overvecht en de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove. Voor 25 juni krijgt de raad brief over de uitwerking van de Regio Deal, die een maand later ondertekend zal worden. Op 26 mei heeft de Werkplaats in een Zoom bijeenkomst van Wijkplatform een Startproduct voor de wijk en de buurten van Overvecht gepresenteerd. Uit de presentatie van  de ruimtelijke regisseur tijdens deze bijeenkomst en uit het Meerjarenperspectief Ruimte  begrijpen we dat het de bedoeling is om nog dit jaar een omgevingsprogramma voor Overvecht (wijk en buurten) te maken en om een Wijkakkoord Overvecht te sluiten. Alhoewel zo’n omgevingsprogramma formeel een bevoegdheid van het college is, lijkt het de agenderende fracties logisch dat de raad betrokken is bij de start en het vaststellen van het omgevingsprogramma en het Wijkakkoord. Het college heeft dit in het vragenuur op 5 juni onderschreven.
  De fracties willen graag in een commissievergadering (en een raadsvergadering in september 2020 de verschillende ontwikkelingen in hun samenhang bespreken.
  De Raad kan zich dan ook uitspreken over:

  • de voortgang van Samen voor Overvecht;
  • de samenhang van Samen voor Overvecht, Regio Deal, activiteiten van de Werkplaats, en het ontwikkelen van het omgevingsprogramma en het Wijkakkoord (hoe kunnen deze elkaar versterken, maar waar zitten ook de mogelijke knelpunten, zowel inhoudelijk als procesmatig);
  • de uitgangspunten voor het omgevingsprogramma en het Wijkakkoord;
  • het formuleren van de onderzoeksvragen, dilemma’s en lastige onderwerpen die in het kader van omgevingsprogramma en Wijkakkoord nog uitgewerkt moeten worden;
  • de verschillende vormen van participatie bij deze ontwikkelingen en de maatregelen die nodig zijn om de participatie te ondersteunen.

  Het college heeft in het vragenuur van 5 juni toegezegd voor het zomerreces de raad met de een de brief te informeren over bovenstaande punten. De fracties willen graag inhoudelijk bespreken: mix, ruimte voor verdichting groene openbare ruimte als huiskamer van de stad / samenhangende groenstructuur, de centrale as, met daarin een versterkt (H)OV naast versterking loop en fiets infrastructuur, de volgorde der dingen. Procesmatig willen zij bespreken: de duidelijkheid naar bewoners, buurtplatforms, ondersteuning bewonersparticipatie


  10:05:29 - 09:59:13 - Dekkers, Fred
  10:02:38 - 10:02:34 - Hoonte, Gertjan te
  10:02:34 - 10:02:27 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  10:02:25 - 10:02:24 - Hoonte, Gertjan te
  10:01:36 - 10:01:34 - Hoonte, Gertjan te
  10:01:34 - 10:00:25 - Waveren, Sander van
  10:00:25 - 10:00:23 - Hoonte, Gertjan te
  09:59:17 - 09:58:57 - Hoonte, Gertjan te
  09:59:14 - 09:58:58 - Waveren, Sander van
  09:58:56 - 09:58:55 - Hoonte, Gertjan te
  09:58:55 - 09:58:40 - Dekkers, Fred
  09:58:41 - 09:58:39 - Hoonte, Gertjan te
  09:58:39 - 09:58:23 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  09:58:22 - 09:57:56 - Dekkers, Fred
  09:58:22 - 09:58:21 - Hoonte, Gertjan te
  09:57:57 - 09:57:54 - Hoonte, Gertjan te
  09:57:55 - 09:57:25 - Zweth, Rick van der
  09:57:25 - 09:57:22 - Hoonte, Gertjan te
  09:57:21 - 09:56:30 - Abassi, Ismail el
  09:56:29 - 09:55:48 - Hoonte, Gertjan te
  09:55:47 - 09:54:34 - Dekkers, Fred
  09:54:34 - 09:54:33 - Hoonte, Gertjan te
  09:54:33 - 09:54:06 - Abassi, Ismail el
  09:54:06 - 09:53:02 - Dekkers, Fred
  09:54:06 - 09:54:04 - Hoonte, Gertjan te
  09:53:02 - 09:49:50 - Dekkers, Fred
  09:52:57 - 09:52:44 - Hoonte, Gertjan te
  09:50:52 - 09:50:43 - Hoonte, Gertjan te
  09:50:50 - 09:50:36 - Waveren, Sander van
  09:49:52 - 09:49:50 - Hoonte, Gertjan te
  09:49:51 - 09:49:41 - Waveren, Sander van
  09:49:40 - 09:49:39 - Hoonte, Gertjan te
  09:49:40 - 09:49:21 - Dekkers, Fred
  09:49:21 - 09:49:19 - Hoonte, Gertjan te
  09:49:19 - 09:48:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  09:48:50 - 09:48:50 - Hoonte, Gertjan te
  09:48:50 - 09:48:04 - Dekkers, Fred
  09:48:04 - 09:48:02 - Hoonte, Gertjan te
  09:48:03 - 09:47:20 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  09:47:19 - 09:47:18 - Hoonte, Gertjan te
  09:47:18 - 09:42:06 - Dekkers, Fred
  09:46:09 - 09:46:08 - Hoonte, Gertjan te
  09:43:36 - 09:43:32 - Hoonte, Gertjan te
  09:43:32 - 09:43:04 - Zweth, Rick van der
  09:42:04 - 09:42:02 - Hoonte, Gertjan te
  09:42:04 - 09:41:39 - Zweth, Rick van der
  09:41:39 - 09:41:36 - Hoonte, Gertjan te
  09:41:38 - 09:39:44 - Dekkers, Fred
  09:41:08 - 09:41:07 - Hoonte, Gertjan te
  09:39:43 - 09:39:40 - Hoonte, Gertjan te
  09:39:40 - 09:33:16 - Zweth, Rick van der
  09:37:19 - 09:36:36 - Dekkers, Fred
  09:37:14 - 09:37:09 - Hoonte, Gertjan te
  09:36:36 - 09:36:35 - Hoonte, Gertjan te
  09:36:04 - 09:36:02 - Hoonte, Gertjan te
  09:33:15 - 09:33:10 - Hoonte, Gertjan te
  09:33:10 - 09:28:36 - Petersen, Ankie
  09:28:37 - 09:28:30 - Hoonte, Gertjan te
  09:28:28 - 09:24:48 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  09:24:46 - 09:24:40 - Hoonte, Gertjan te
  09:24:40 - 09:21:52 - Nagtegaal, Sjors
  09:21:54 - 09:21:52 - Hoonte, Gertjan te
  09:21:50 - 09:21:34 - Abassi, Ismail el
  09:21:33 - 09:20:51 - Nagtegaal, Sjors
  09:21:33 - 09:21:31 - Hoonte, Gertjan te
  09:20:52 - 09:20:50 - Hoonte, Gertjan te
  09:20:49 - 09:19:48 - Abassi, Ismail el
  09:19:48 - 09:19:44 - Hoonte, Gertjan te
  09:19:47 - 09:19:05 - Wijmenga, Jan
  09:19:04 - 09:19:02 - Hoonte, Gertjan te
  09:19:03 - 09:18:19 - Nagtegaal, Sjors
  09:18:17 - 09:17:46 - Hoonte, Gertjan te
  09:17:47 - 09:17:07 - Abassi, Ismail el
  09:17:07 - 09:17:05 - Hoonte, Gertjan te
  09:17:05 - 09:16:21 - Nagtegaal, Sjors
  09:16:21 - 09:16:12 - Hoonte, Gertjan te
  09:16:12 - 09:14:19 - Nagtegaal, Sjors
  09:14:19 - 09:14:11 - Hoonte, Gertjan te
  09:14:11 - 09:01:38 - Saiah, Mohammed
  09:07:37 - 09:07:35 - Hoonte, Gertjan te
  09:07:35 - 09:06:59 - Koppelaar, Jeffrey
  09:03:10 - 09:03:08 - Hoonte, Gertjan te
  09:03:09 - 09:02:31 - Dekkers, Fred
  09:02:31 - 09:02:29 - Hoonte, Gertjan te
  09:01:40 - 09:01:34 - Hoonte, Gertjan te
  09:01:34 - 08:56:20 - Waveren, Sander van
  09:00:07 - 08:59:58 - Hoonte, Gertjan te
  09:00:06 - 09:00:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  08:56:20 - 08:56:14 - Hoonte, Gertjan te
  08:56:13 - 08:51:33 - Abassi, Ismail el
  08:51:31 - 08:51:06 - Hoonte, Gertjan te
  08:51:06 - 08:48:00 - Wijmenga, Jan
  08:47:59 - 08:47:55 - Hoonte, Gertjan te
  08:47:55 - 08:45:51 - Koppelaar, Jeffrey
  08:45:51 - 08:45:45 - Hoonte, Gertjan te
  08:45:47 - 08:43:06 - Snippe, Lisanne
  08:43:06 - 08:42:39 - Hoonte, Gertjan te
  08:31:05 - 08:30:41 - Hoonte, Gertjan te
  08:30:40 - 08:30:37 - Gaillard, Stefan
  08:30:35 - 08:29:39 - Hoonte, Gertjan te
  08:29:40 - 08:25:37 - Diepeveen, Kees
  08:25:40 - 08:25:32 - Hoonte, Gertjan te
  08:25:34 - 08:24:38 - Diepeveen, Kees
  08:24:42 - 08:24:37 - Hoonte, Gertjan te
  08:24:37 - 08:24:18 - Dekkers, Fred
  08:24:19 - 08:23:13 - Diepeveen, Kees
  08:23:17 - 08:23:14 - Hoonte, Gertjan te
  08:23:15 - 08:22:40 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  08:22:38 - 08:22:36 - Diepeveen, Kees
  08:22:38 - 08:22:36 - Hoonte, Gertjan te
  08:22:37 - 08:22:17 - Waveren, Sander van
  08:22:17 - 08:22:15 - Hoonte, Gertjan te
  08:22:15 - 08:22:06 - Saiah, Mohammed
  08:22:05 - 08:22:02 - Hoonte, Gertjan te
  08:22:05 - 08:20:57 - Diepeveen, Kees
  08:21:13 - 08:20:51 - Hoonte, Gertjan te
  08:20:57 - 08:20:44 - Saiah, Mohammed
  08:20:43 - 08:20:42 - Hoonte, Gertjan te
  08:20:43 - 08:18:17 - Diepeveen, Kees
  08:18:12 - 08:18:11 - Hoonte, Gertjan te
  08:18:09 - 08:18:07 - Abassi, Ismail el
  08:18:04 - 08:18:02 - Hoonte, Gertjan te
  08:18:01 - 08:16:46 - Diepeveen, Kees
  08:16:39 - 08:16:37 - Hoonte, Gertjan te
  08:16:38 - 08:16:22 - Abassi, Ismail el
  08:16:24 - 08:16:19 - Hoonte, Gertjan te
  08:16:20 - 08:09:39 - Diepeveen, Kees
  08:12:40 - 08:12:18 - Hoonte, Gertjan te
  08:12:13 - 08:12:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:09:47 - 08:09:33 - Hoonte, Gertjan te
  08:09:37 - 08:09:16 - Abassi, Ismail el
  08:09:11 - 08:08:38 - Diepeveen, Kees
  08:08:40 - 08:08:31 - Hoonte, Gertjan te
  08:08:34 - 08:07:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  08:07:51 - 08:07:26 - Diepeveen, Kees
  08:07:24 - 08:07:22 - Hoonte, Gertjan te
  08:07:21 - 08:07:01 - Nagtegaal, Sjors
  08:06:59 - 08:06:51 - Hoonte, Gertjan te
  08:06:50 - 08:06:22 - Zweth, Rick van der
  08:06:21 - 08:06:19 - Hoonte, Gertjan te
  08:06:21 - 08:06:03 - Dekkers, Fred
  08:06:02 - 08:05:35 - Diepeveen, Kees
  08:06:00 - 08:05:58 - Hoonte, Gertjan te
  08:05:36 - 08:05:34 - Hoonte, Gertjan te
  08:05:32 - 08:04:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  08:04:46 - 08:04:42 - Hoonte, Gertjan te
  08:04:44 - 08:04:29 - Diepeveen, Kees
  08:04:28 - 08:04:22 - Hoonte, Gertjan te
  08:04:26 - 08:04:24 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  08:04:21 - 08:04:18 - Diepeveen, Kees
  08:04:20 - 08:04:15 - Hoonte, Gertjan te
  08:04:13 - 08:04:09 - Hoonte, Gertjan te
  08:04:11 - 08:03:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  08:03:13 - 08:03:08 - Hoonte, Gertjan te
  08:03:10 - 08:02:40 - Diepeveen, Kees
  08:02:38 - 08:02:00 - Hoonte, Gertjan te
  08:02:32 - 08:02:03 - Diepeveen, Kees
  08:01:57 - 07:50:38 - Diepeveen, Kees
  08:01:33 - 08:01:31 - Hoonte, Gertjan te
  08:01:29 - 08:01:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  08:00:59 - 08:00:56 - Hoonte, Gertjan te
  07:57:59 - 07:57:51 - Hoonte, Gertjan te
  07:57:53 - 07:57:40 - Waveren, Sander van
  07:57:37 - 07:57:34 - Hoonte, Gertjan te
  07:53:29 - 07:53:26 - Hoonte, Gertjan te
  07:51:10 - 07:51:03 - Hoonte, Gertjan te
  07:51:06 - 07:51:01 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:50:57 - 07:50:43 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:50:40 - 07:50:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:50:39 - 07:50:23 - Zweth, Rick van der
  07:50:20 - 07:50:11 - Hoonte, Gertjan te
  07:50:15 - 07:49:24 - Diepeveen, Kees
  07:49:18 - 07:49:07 - Hoonte, Gertjan te
  07:49:12 - 07:49:04 - Zweth, Rick van der
  07:48:54 - 07:48:34 - Diepeveen, Kees
  07:48:50 - 07:48:45 - Hoonte, Gertjan te
  07:48:41 - 07:48:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:48:27 - 07:47:59 - Diepeveen, Kees
  07:48:24 - 07:48:19 - Hoonte, Gertjan te
  07:48:02 - 07:47:33 - Hoonte, Gertjan te
  07:47:47 - 07:47:38 - Diepeveen, Kees
  07:47:29 - 07:41:50 - Diepeveen, Kees
  07:42:02 - 07:41:46 - Hoonte, Gertjan te
  07:41:58 - 07:41:34 - Snippe, Lisanne
  07:41:42 - 07:41:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:41:40 - 07:39:44 - Diepeveen, Kees
  07:39:41 - 07:39:38 - Hoonte, Gertjan te
  07:39:35 - 07:39:29 - Snippe, Lisanne
  07:39:31 - 07:39:26 - Hoonte, Gertjan te
  07:39:23 - 07:38:59 - Diepeveen, Kees
  07:39:03 - 07:38:34 - Hoonte, Gertjan te
  07:38:56 - 07:38:29 - Snippe, Lisanne
  07:38:32 - 07:38:10 - Diepeveen, Kees
  07:38:24 - 07:38:21 - Hoonte, Gertjan te
  07:38:19 - 07:38:01 - Hoonte, Gertjan te
  07:38:06 - 07:37:18 - Abassi, Ismail el
  07:37:57 - 07:37:52 - Hoonte, Gertjan te
  07:37:15 - 07:35:13 - Hoonte, Gertjan te
  07:37:12 - 07:36:41 - Diepeveen, Kees
  07:36:35 - 07:36:08 - Abassi, Ismail el
  07:36:03 - 07:35:29 - Waveren, Sander van
  07:35:16 - 07:34:33 - Diepeveen, Kees
  07:34:30 - 07:31:51 - Hoonte, Gertjan te
  07:34:20 - 07:34:16 - Dekkers, Fred
  07:34:12 - 07:34:04 - Dekkers, Fred
  07:34:01 - 07:33:58 - Diepeveen, Kees
  07:33:55 - 07:33:27 - Zweth, Rick van der
  07:33:25 - 07:33:10 - Saiah, Mohammed
  07:33:08 - 07:32:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:32:42 - 07:32:00 - Waveren, Sander van
  07:31:56 - 07:30:46 - Diepeveen, Kees
  07:30:41 - 07:30:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:30:39 - 07:30:02 - Zweth, Rick van der
  07:30:07 - 07:26:56 - Diepeveen, Kees
  07:30:04 - 07:30:00 - Hoonte, Gertjan te
  07:27:53 - 07:27:41 - Hoonte, Gertjan te
  07:27:14 - 07:26:59 - Hoonte, Gertjan te
  07:26:52 - 07:18:56 - Hoonte, Gertjan te
  07:26:23 - 07:26:01 - Zweth, Rick van der
  07:25:57 - 07:25:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:25:01 - 07:24:51 - Zweth, Rick van der
  07:24:07 - 07:23:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:23:33 - 07:23:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:22:47 - 07:22:08 - Zweth, Rick van der
  07:21:27 - 07:20:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:20:17 - 07:20:15 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  07:20:11 - 07:19:27 - Dekkers, Fred
  07:12:57 - - Hoonte, Gertjan te
 • 5.1
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 6

  12:32 - 20:09

  Indicatieve aanvang: 12.15 uur; fysiek op Stadhuis
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Milieu & Emissieloos Vervoer - wethouder Eerenberg

  Op 3 juli ontving de raad de ‘eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2020’. De bestuursrapportage maakt melding van een wijziging van de reserve. Er worden vier onttrekkingen uit bestemmingsreserves gedaan (asbest, Kleur bekennen, Omgevingswet en transitie outputfinanciering), waardoor de begroting van de RUD op een negatief saldo van €252.000 eindigt. Het negatieve saldo kan gedekt worden uit de algemene reserve. In het Raadsvoorstel van de Utrechtse zienswijze stelt het college de raad voor om met deze onttrekking in te stemmen omdat de onttrekkingen uit de bestemmingsreserves incidenteel en eenmalig van aard zijn. Verzoek hierbij is wel om de voorraad aan doorgeschoven werk (ten gevolge van coronamaatregelen) naar 2021 zo beperkt mogelijk te houden, bij bedrijfscontroles die zijn doorgeschoven naar 2021 prioriteit te geven aan de bedrijven met het grootste milieurisico en de te verwachte afname van de algemene reserve zo klein als mogelijk te houden door optimaal gebruik te maken van de besparingsmogelijkheden.  07:11:40 - 07:10:48 - Dalen, Martijn van
  07:10:51 - 07:10:43 - Hoonte, Gertjan te
  07:10:46 - 07:10:39 - Isik, Bülent
  07:10:37 - 07:10:31 - Hoonte, Gertjan te
  07:10:27 - 07:09:55 - Dalen, Martijn van
  07:10:00 - 07:09:48 - Hoonte, Gertjan te
  07:09:58 - 07:09:52 - Isik, Bülent
  07:09:50 - 07:09:14 - Dalen, Martijn van
  07:09:17 - 07:09:07 - Hoonte, Gertjan te
  07:09:11 - 07:08:51 - Sturkenboom, Tessa
  07:08:41 - 07:08:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:08:32 - 07:07:53 - Dalen, Martijn van
  07:07:49 - 07:07:45 - Hoonte, Gertjan te
  07:07:42 - 07:06:05 - Isik, Bülent
  07:05:59 - 07:05:55 - Hoonte, Gertjan te
  07:05:53 - 07:05:10 - Zwinkels, Jantine
  07:05:11 - 07:05:07 - Hoonte, Gertjan te
  07:05:03 - 07:04:08 - Heijne, Rachel
  07:04:11 - 07:04:05 - Hoonte, Gertjan te
  07:04:02 - 07:03:55 - Zwinkels, Jantine
  07:03:51 - 07:03:43 - Hoonte, Gertjan te
  07:03:49 - 07:03:29 - Heijne, Rachel
  07:03:26 - 07:03:21 - Hoonte, Gertjan te
  07:03:23 - 07:02:27 - Schreuder, Jelmer
  07:02:23 - 07:02:17 - Hoonte, Gertjan te
  07:02:20 - 07:01:44 - Sturkenboom, Tessa
  07:01:41 - 07:01:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:01:38 - 07:01:19 - Heijne, Rachel
  07:01:17 - 07:01:05 - Hoonte, Gertjan te
  07:01:11 - 07:00:46 - Zwinkels, Jantine
  07:00:43 - 07:00:37 - Hoonte, Gertjan te
  07:00:40 - 07:00:30 - Heijne, Rachel
  07:00:33 - 07:00:23 - Hoonte, Gertjan te
  07:00:26 - 06:56:29 - Eerenberg, Eelco
  06:56:34 - 06:56:23 - Hoonte, Gertjan te
  06:56:27 - 06:56:26 - Heijne, Rachel
  06:56:25 - 06:54:40 - Eerenberg, Eelco
  06:55:55 - 06:55:44 - Hoonte, Gertjan te
  06:55:17 - 06:54:58 - Hoonte, Gertjan te
  06:54:44 - 06:54:38 - Hoonte, Gertjan te
  06:54:35 - 06:54:13 - Zwinkels, Jantine
  06:54:10 - 06:53:57 - Hoonte, Gertjan te
  06:54:07 - 06:49:57 - Eerenberg, Eelco
  06:50:05 - 06:49:29 - Hoonte, Gertjan te
  06:49:55 - 06:49:51 - Dalen, Martijn van
  06:49:49 - 06:47:48 - Eerenberg, Eelco
  06:47:52 - 06:45:38 - Hoonte, Gertjan te
  06:46:41 - 06:46:25 - Eerenberg, Eelco
 • 7

  20:09 - 20:45

  Aanvang: 14.00 uur; fysiek op Stadhuis
  Indicatie behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure

  De regio Utrecht staat voor grote opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en landschap.  Om hierbij goede keuzes te maken wordt door de gemeenten in de regio Utrecht, de provincie en het Rijk samengewerkt. Voor het geheel wordt een Ruimtelijk Economisch Programma (REP) opgesteld. Het opstellen van het REP gebeurt in fases. In het najaar van 2019 zijn aan alle betrokken gemeenteraden  een uitgangspuntennotitie en een concept beoordelingskader voorgelegd. De raden werd verzocht een input mee te geven voor het vervolgproces, zodat de afzonderlijke belangen kunnen worden meegenomen. Ook de raad van de gemeente Utrecht heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en zijn input vastgesteld.
  Op basis van alle ontvangen input is het beoordelingskader aangepast en een contour van de REP als onderzoeksagenda opgesteld.Het college stelt aan de raad voor toe te stemmen met het aangepaste beoordelingskader als toetsinstrument en de contour van de REP.  05:40:15 - 05:37:43 - Wijmenga, Jan
  05:37:42 - 05:37:34 - Hoonte, Gertjan te
  05:37:33 - 05:37:31 - Kleinrensink, Julia
  05:37:33 - 05:36:59 - Wijmenga, Jan
  05:37:01 - 05:36:34 - Kleinrensink, Julia
  05:36:58 - 05:36:35 - Hoonte, Gertjan te
  05:36:34 - 05:36:01 - Wijmenga, Jan
  05:36:01 - 05:34:48 - Kleinrensink, Julia
  05:35:03 - 05:34:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:34:37 - 05:34:24 - Kleinrensink, Julia
  05:34:34 - 05:34:33 - Sasbrink, Anne
  05:34:32 - 05:33:50 - Sasbrink, Anne
  05:33:49 - 05:33:45 - Kleinrensink, Julia
  05:33:46 - 05:33:20 - Isik, Bülent
  05:33:18 - 05:33:13 - Kleinrensink, Julia
  05:33:16 - 05:31:33 - Wijmenga, Jan
  05:31:36 - 05:31:30 - Kleinrensink, Julia
  05:30:56 - 05:30:54 - Kleinrensink, Julia
  05:30:55 - 05:30:50 - Wijmenga, Jan
  05:30:47 - 05:30:42 - Kleinrensink, Julia
  05:30:41 - 05:30:22 - Zwinkels, Jantine
  05:30:40 - 05:30:16 - Kleinrensink, Julia
  05:30:18 - 05:29:15 - Wijmenga, Jan
  05:29:14 - 05:29:01 - Kleinrensink, Julia
  05:25:08 - 05:24:51 - Kleinrensink, Julia
  05:24:18 - 05:24:11 - Kleinrensink, Julia
  05:24:11 - 05:23:52 - Zwinkels, Jantine
  05:23:51 - 05:23:49 - Kleinrensink, Julia
  05:23:50 - 05:23:22 - Bos, Cees
  05:23:20 - 05:22:40 - Kleinrensink, Julia
  05:23:18 - 05:22:43 - Zwinkels, Jantine
  05:22:41 - 05:21:45 - Bos, Cees
  05:22:07 - 05:21:41 - Kleinrensink, Julia
  05:21:42 - 05:21:34 - Hoonte, Gertjan te
  05:21:36 - 05:21:32 - Kleinrensink, Julia
  05:21:32 - 05:21:21 - Bos, Cees
  05:21:25 - 05:21:16 - Kleinrensink, Julia
  05:21:20 - 05:20:53 - Hoonte, Gertjan te
  05:20:54 - 05:20:52 - Kleinrensink, Julia
  05:20:50 - 05:20:09 - Bos, Cees
  05:20:12 - 05:20:03 - Kleinrensink, Julia
  05:20:00 - 05:16:49 - Schipper, Tim
  05:16:49 - 05:16:39 - Kleinrensink, Julia
  05:16:40 - 05:13:06 - Schilderman, Susanne
  05:14:53 - 05:14:46 - Kleinrensink, Julia
  05:14:47 - 05:14:07 - Isik, Bülent
  05:14:14 - 05:12:31 - Kleinrensink, Julia
  05:14:02 - 05:13:44 - Zwinkels, Jantine
  05:13:40 - 05:13:13 - Hoonte, Gertjan te
  05:13:11 - 05:12:37 - Bos, Cees
  05:12:33 - 05:05:54 - Schilderman, Susanne
  05:11:29 - 05:11:28 - Kleinrensink, Julia
  05:11:29 - 05:10:55 - Isik, Bülent
  05:10:55 - 05:10:53 - Kleinrensink, Julia
  05:08:49 - 05:08:45 - Kleinrensink, Julia
  05:08:45 - 05:08:20 - Hoonte, Gertjan te
  05:08:20 - 05:08:18 - Kleinrensink, Julia
  05:07:41 - 05:07:36 - Kleinrensink, Julia
  05:07:37 - 05:06:54 - Hoonte, Gertjan te
  05:06:54 - 05:06:52 - Kleinrensink, Julia
  05:06:13 - 05:05:58 - Kleinrensink, Julia
  05:06:11 - 05:05:21 - Hoonte, Gertjan te
  05:05:22 - 05:05:18 - Kleinrensink, Julia
  05:05:18 - 05:00:45 - Schilderman, Susanne
  05:04:17 - 05:04:04 - Kleinrensink, Julia
  05:04:05 - 05:03:07 - Hoonte, Gertjan te
  05:03:55 - 05:03:36 - Kleinrensink, Julia
  05:03:07 - 05:03:05 - Kleinrensink, Julia
  05:02:47 - 05:02:45 - Kleinrensink, Julia
  05:00:45 - 05:00:36 - Kleinrensink, Julia
  05:00:38 - 04:55:37 - Ophem, Julia van
  04:55:37 - 04:55:31 - Kleinrensink, Julia
  04:55:33 - 04:55:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:55:15 - 04:55:14 - Kleinrensink, Julia
  04:55:14 - 04:55:01 - Ophem, Julia van
  04:55:01 - 04:54:57 - Kleinrensink, Julia
  04:54:57 - 04:45:49 - Isik, Bülent
  04:53:56 - 04:53:52 - Kleinrensink, Julia
  04:53:54 - 04:53:28 - Wijmenga, Jan
  04:53:27 - 04:53:26 - Kleinrensink, Julia
  04:52:49 - 04:52:20 - Kleinrensink, Julia
  04:52:21 - 04:51:54 - Wijmenga, Jan
  04:51:54 - 04:51:50 - Kleinrensink, Julia
  04:51:51 - 04:51:40 - Schilderman, Susanne
  04:51:40 - 04:51:38 - Kleinrensink, Julia
  04:50:49 - 04:50:43 - Kleinrensink, Julia
  04:50:45 - 04:50:27 - Wijmenga, Jan
  04:50:27 - 04:49:51 - Kleinrensink, Julia
  04:48:26 - 04:48:18 - Kleinrensink, Julia
  04:48:18 - 04:48:08 - Zwinkels, Jantine
  04:48:08 - 04:47:17 - Kleinrensink, Julia
  04:45:49 - 04:45:47 - Kleinrensink, Julia
  04:45:46 - 04:33:22 - Koning, Floor de
  04:41:42 - 04:41:37 - Kleinrensink, Julia
  04:41:38 - 04:40:58 - Isik, Bülent
  04:40:59 - 04:40:53 - Kleinrensink, Julia
  04:39:44 - 04:39:40 - Kleinrensink, Julia
  04:39:43 - 04:38:48 - Isik, Bülent
  04:38:48 - 04:38:38 - Kleinrensink, Julia
  04:38:38 - 04:38:06 - Zwinkels, Jantine
  04:38:06 - 04:38:05 - Kleinrensink, Julia
  04:36:58 - 04:36:51 - Kleinrensink, Julia
  04:36:53 - 04:35:48 - Hoonte, Gertjan te
  04:35:44 - 04:35:28 - Kleinrensink, Julia
  04:35:44 - 04:35:36 - Hoonte, Gertjan te
  04:35:27 - 04:34:12 - Zwinkels, Jantine
  04:34:14 - 04:33:23 - Kleinrensink, Julia
  04:34:11 - 04:33:13 - Isik, Bülent
  04:33:19 - 04:33:05 - Kleinrensink, Julia
  04:33:04 - 04:32:15 - Koning, Floor de
  04:32:16 - 04:32:09 - Kleinrensink, Julia
  04:32:09 - 04:31:05 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:14 - 04:31:02 - Kleinrensink, Julia
  04:31:03 - 04:30:18 - Schilderman, Susanne
  04:30:18 - 04:30:16 - Kleinrensink, Julia
  04:30:16 - 04:29:12 - Hoonte, Gertjan te
  04:29:15 - 04:29:11 - Kleinrensink, Julia
  04:29:13 - 04:28:30 - Schilderman, Susanne
  04:28:31 - 04:28:24 - Kleinrensink, Julia
  04:28:31 - 04:21:49 - Hoonte, Gertjan te
  04:27:43 - 04:27:14 - Kleinrensink, Julia
  04:21:48 - 04:21:44 - Kleinrensink, Julia
  04:21:42 - 04:21:39 - Kleinrensink, Julia
  04:21:36 - 04:20:44 - Bos, Cees
  04:20:44 - 04:20:33 - Kleinrensink, Julia
  04:20:33 - 04:14:36 - Sasbrink, Anne
  04:14:35 - 04:14:27 - Kleinrensink, Julia
  04:14:26 - 04:11:28 - Zwinkels, Jantine
  04:11:28 - 04:10:56 - Kleinrensink, Julia
  03:52:03 - 03:49:53 - Kleinrensink, Julia
  03:51:47 - 03:51:25 - Hoonte, Gertjan te
  03:51:23 - 03:51:04 - Zwinkels, Jantine
  03:51:03 - 03:50:38 - Schilderman, Susanne
  03:50:35 - 03:50:21 - Koning, Floor de
  03:50:19 - 03:50:09 - Schipper, Tim
  03:49:53 - 03:49:46 - Verschuure, Klaas
  03:49:49 - 03:48:58 - Kleinrensink, Julia
  03:49:47 - 03:49:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:48:57 - 02:57:55 - Verschuure, Klaas
  03:47:28 - 03:46:17 - Kleinrensink, Julia
  03:46:15 - 03:43:18 - Bos, Cees
  03:45:59 - 03:44:44 - Kleinrensink, Julia
  03:44:13 - 03:43:15 - Kleinrensink, Julia
  03:43:11 - 03:43:08 - Bos, Cees
  03:42:21 - 03:42:19 - Kleinrensink, Julia
  03:42:20 - 03:41:50 - Hoonte, Gertjan te
  03:41:51 - 03:41:48 - Kleinrensink, Julia
  03:39:51 - 03:39:47 - Kleinrensink, Julia
  03:36:35 - 03:36:34 - Kleinrensink, Julia
  03:36:34 - 03:36:01 - Isik, Bülent
  03:36:01 - 03:35:52 - Isik, Bülent
  03:36:00 - 03:35:58 - Kleinrensink, Julia
  03:32:31 - 03:32:28 - Kleinrensink, Julia
  03:32:27 - 03:32:00 - Zwinkels, Jantine
  03:32:00 - 03:31:58 - Kleinrensink, Julia
  03:30:35 - 03:30:24 - Isik, Bülent
  03:30:35 - 03:30:20 - Kleinrensink, Julia
  03:30:21 - 03:29:25 - Isik, Bülent
  03:29:26 - 03:29:10 - Kleinrensink, Julia
  03:29:24 - 03:29:12 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:08 - 03:29:02 - Kleinrensink, Julia
  03:27:00 - 03:26:57 - Kleinrensink, Julia
  03:26:58 - 03:26:30 - Schilderman, Susanne
  03:26:30 - 03:26:28 - Kleinrensink, Julia
  03:25:48 - 03:25:39 - Kleinrensink, Julia
  03:25:41 - 03:25:13 - Schilderman, Susanne
  03:25:13 - 03:25:11 - Kleinrensink, Julia
  03:24:26 - 03:24:23 - Kleinrensink, Julia
  03:24:24 - 03:24:07 - Schilderman, Susanne
  03:24:07 - 03:23:38 - Kleinrensink, Julia
  03:23:34 - 03:23:32 - Kleinrensink, Julia
  03:22:50 - 03:22:42 - Kleinrensink, Julia
  03:22:41 - 03:22:10 - Zwinkels, Jantine
  03:22:11 - 03:21:51 - Kleinrensink, Julia
  03:21:41 - 03:21:33 - Kleinrensink, Julia
  03:21:25 - 03:21:22 - Kleinrensink, Julia
  03:21:23 - 03:20:58 - Hoonte, Gertjan te
  03:20:58 - 03:20:55 - Kleinrensink, Julia
  03:20:49 - 03:20:46 - Kleinrensink, Julia
  03:15:19 - 03:15:16 - Kleinrensink, Julia
  03:15:15 - 03:15:01 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:01 - 03:14:53 - Kleinrensink, Julia
  03:14:31 - 03:14:25 - Kleinrensink, Julia
  03:14:25 - 03:13:40 - Hoonte, Gertjan te
  03:13:40 - 03:13:37 - Kleinrensink, Julia
  03:10:46 - 03:10:40 - Kleinrensink, Julia
  03:10:41 - 03:10:20 - Sasbrink, Anne
  03:10:20 - 03:10:00 - Kleinrensink, Julia
  03:09:50 - 03:09:34 - Kleinrensink, Julia
  03:09:44 - 03:08:55 - Sasbrink, Anne
  03:09:03 - 03:08:53 - Kleinrensink, Julia
  03:07:05 - 03:07:01 - Kleinrensink, Julia
  03:07:03 - 03:06:03 - Hoonte, Gertjan te
  03:06:03 - 03:05:56 - Kleinrensink, Julia
  03:05:26 - 03:05:19 - Kleinrensink, Julia
  03:05:22 - 03:04:54 - Sasbrink, Anne
  03:04:54 - 03:04:40 - Kleinrensink, Julia
  03:04:10 - 03:04:08 - Kleinrensink, Julia
  03:04:08 - 03:03:24 - Sasbrink, Anne
  03:03:24 - 03:03:22 - Kleinrensink, Julia
  03:02:57 - 03:02:50 - Kleinrensink, Julia
  03:01:27 - 03:01:13 - Kleinrensink, Julia
  03:01:25 - 03:00:48 - Zwinkels, Jantine
  03:00:49 - 03:00:47 - Kleinrensink, Julia
  02:59:45 - 02:59:35 - Kleinrensink, Julia
  02:59:43 - 02:59:40 - Zwinkels, Jantine
  02:59:35 - 02:58:56 - Zwinkels, Jantine
  02:58:59 - 02:58:39 - Kleinrensink, Julia
  02:58:52 - 02:58:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:58 - 02:54:40 - Kleinrensink, Julia
  02:57:52 - 02:57:14 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:12 - 02:56:35 - Isik, Bülent
  02:56:29 - 02:56:20 - Schipper, Tim
  02:56:17 - 02:55:55 - Hoonte, Gertjan te
  02:55:39 - 02:55:34 - Schipper, Tim
  02:55:24 - 02:55:17 - Koning, Floor de
  02:54:57 - 02:54:04 - Schipper, Tim
  02:54:21 - 02:52:14 - Kleinrensink, Julia
  02:54:01 - 02:53:27 - Isik, Bülent
  02:53:22 - 02:52:58 - Zwinkels, Jantine
  02:52:47 - 02:52:35 - Verschuure, Klaas
  02:52:35 - 02:52:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:31 - 00:36:45 - Verschuure, Klaas
  00:25:40 - 00:25:42 - Dun, Corine van
  00:29:47 - 00:29:50 - Dun, Corine van
  00:29:50 - 00:30:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:16 - 00:30:17 - Dun, Corine van
  00:31:53 - 00:31:54 - Dun, Corine van
  00:31:54 - 00:32:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:32 - 00:33:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:36 - 00:33:54 - Dun, Corine van
  00:33:54 - 00:33:55 - Dun, Corine van
  00:33:55 - 00:34:18 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:19 - 00:34:21 - Dun, Corine van
  00:34:20 - 00:34:52 - Isik, Bülent
  00:34:53 - 00:34:54 - Dun, Corine van
  00:35:53 - 00:36:02 - Dun, Corine van
  00:35:59 - 00:35:59 - Hoonte, Gertjan te
  00:36:45 - 00:36:49 - Dun, Corine van
  00:36:49 - 00:36:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:36:57 - 00:36:58 - Dun, Corine van
  00:36:58 - 00:37:47 - Verschuure, Klaas
  00:37:00 - 00:37:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:00 - 00:37:02 - Dun, Corine van
  00:37:20 - 00:37:22 - Dun, Corine van
  00:37:46 - 00:37:50 - Dun, Corine van
  00:37:47 - 00:38:04 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:05 - 00:38:10 - Dun, Corine van
  00:38:08 - 00:38:49 - Verschuure, Klaas
  00:38:49 - 00:39:09 - Dun, Corine van
  00:39:10 - 00:39:47 - Zwinkels, Jantine
  00:39:47 - 00:39:48 - Dun, Corine van
  00:39:50 - 00:40:00 - Verschuure, Klaas
  00:39:55 - 00:40:18 - Dun, Corine van
  00:40:06 - 00:40:13 - Verschuure, Klaas
  00:40:18 - 00:40:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:34 - 00:40:42 - Dun, Corine van
  00:40:42 - 00:41:30 - Verschuure, Klaas
  00:41:33 - 00:41:38 - Verschuure, Klaas
  00:41:38 - 00:42:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:08 - 00:42:09 - Dun, Corine van
  00:42:10 - 00:42:24 - Verschuure, Klaas
  00:42:25 - 00:42:30 - Dun, Corine van
  00:42:29 - 00:42:48 - Schilderman, Susanne
  00:42:46 - 00:42:47 - Dun, Corine van
  00:42:48 - 00:43:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:30 - 00:43:32 - Dun, Corine van
  00:43:32 - 00:43:45 - Schilderman, Susanne
  00:43:46 - 00:43:52 - Dun, Corine van
  00:43:50 - 00:44:12 - Schipper, Tim
  00:44:12 - 00:44:13 - Dun, Corine van
  00:44:14 - 00:44:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:49 - 00:44:55 - Dun, Corine van
  00:44:54 - 00:46:09 - Verschuure, Klaas
  00:46:09 - 00:46:13 - Dun, Corine van
  00:46:14 - 00:46:39 - Zwinkels, Jantine
  00:46:40 - 00:46:41 - Dun, Corine van
  00:46:41 - 00:46:57 - Verschuure, Klaas
  00:46:57 - 00:47:48 - Dun, Corine van
  00:47:46 - 00:48:00 - Isik, Bülent
  00:47:47 - 00:47:48 - Sasbrink, Anne
  00:48:06 - 00:48:19 - Isik, Bülent
  00:48:20 - 00:48:32 - Dun, Corine van
  00:48:31 - 00:49:05 - Sasbrink, Anne
  00:49:06 - 00:49:16 - Dun, Corine van
  00:49:14 - 00:49:17 - Schilderman, Susanne
  00:49:20 - 00:49:22 - Dun, Corine van
  00:49:21 - 00:49:48 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:50 - 00:49:54 - Dun, Corine van
  00:49:52 - 00:50:08 - Heijne, Rachel
  00:50:08 - 00:50:10 - Dun, Corine van
  00:50:10 - 00:50:51 - Schipper, Tim
  00:50:48 - 00:51:53 - Dun, Corine van
  00:51:28 - 00:51:29 - Verschuure, Klaas
  00:51:41 - 00:52:11 - Verschuure, Klaas
  00:52:12 - 00:52:13 - Dun, Corine van
  00:52:13 - 00:52:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:47 - 00:52:58 - Verschuure, Klaas
  00:52:56 - 00:53:13 - Dun, Corine van
  00:57:17 - 00:57:30 - Dun, Corine van
  00:59:37 - - Dun, Corine van
 • 8

  20:45 - 18:12

  Aanvang: 20.00 uur; fysiek op Stadhuis
  Indicatie behandeltijd: 180 min.
  Beleidsveld: Energie - wethouder Van Hooijdonk

  In het Klimaatakkoord is vastgesteld dat in regionaal verband een Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgesteld. Hierin is de regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh opgenomen voor opwekking van hernieuwbare energie zoals (grootschalig) zon en wind. Het raadsvoorstel is een tussenstap op weg naar een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 die vóór 1 maart 2021 moet worden vastgesteld. Zowel het ontwerp-RES en concept-bod als de RES 1.0 die in 2021 wordt aangeboden aan de raad moet door alle zestien gemeenten in U16, de provincie en de waterschappen worden vastgesteld. De voorgestelde inzet van Utrecht in concept-bod RESU16 bestaat uit lopende projecten die in de pijplijn zitten, waaronder het stimuleren van zon op grote (bedrijfs)daken, het energielandschap Rijnenburg en Reiijerscop (onder voorbehoud van besluitvorming door de raad) en de zonneveldprojecten op de geluidswal A12, Meijewetering en Haarrijnseplas. Hiermee levert Utrecht een bijdrage van circa 0,45 TWh. Dit is 25% van het totale concept-bod van de U16 regio van 1,8 TWh  01:01:59 - 01:02:05 - Schipper, Tim
  01:02:04 - 01:02:24 - Dun, Corine van
  01:02:22 - 01:05:48 - Schreuder, Jelmer
  01:05:46 - 01:05:56 - Dun, Corine van
  01:05:51 - 01:06:09 - Zwinkels, Jantine
  01:06:09 - 01:06:10 - Dun, Corine van
  01:06:10 - 01:06:29 - Schreuder, Jelmer
  01:06:29 - 01:06:30 - Dun, Corine van
  01:06:30 - 01:06:39 - Isik, Bülent
  01:06:39 - 01:06:40 - Dun, Corine van
  01:06:40 - 01:06:53 - Schreuder, Jelmer
  01:06:52 - 01:06:53 - Dun, Corine van
  01:06:54 - 01:07:10 - Isik, Bülent
  01:07:10 - 01:07:13 - Dun, Corine van
  01:07:13 - 01:07:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:28 - 01:07:29 - Dun, Corine van
  01:07:29 - 01:07:38 - Schreuder, Jelmer
  01:07:38 - 01:07:39 - Dun, Corine van
  01:07:39 - 01:07:52 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:53 - 01:07:55 - Dun, Corine van
  01:07:54 - 01:08:05 - Schreuder, Jelmer
  01:08:05 - 01:08:07 - Dun, Corine van
  01:08:06 - 01:08:20 - Hoonte, Gertjan te
  01:08:21 - 01:08:28 - Dun, Corine van
  01:08:22 - 01:08:28 - Schreuder, Jelmer
  01:08:30 - 01:08:31 - Dun, Corine van
  01:08:32 - 01:08:55 - Zwinkels, Jantine
  01:08:55 - 01:08:56 - Dun, Corine van
  01:08:57 - 01:09:19 - Schreuder, Jelmer
  01:09:19 - 01:09:33 - Dun, Corine van
  01:09:33 - 01:12:12 - Wijmenga, Jan
  01:12:12 - 01:12:21 - Dun, Corine van
  01:12:21 - 01:21:17 - Deún, Henk van
  01:14:55 - 01:14:59 - Dun, Corine van
  01:14:59 - 01:15:09 - Hoonte, Gertjan te
  01:15:10 - 01:15:28 - Dun, Corine van
  01:15:34 - 01:15:35 - Dun, Corine van
  01:15:35 - 01:15:51 - Schreuder, Jelmer
  01:15:51 - 01:15:52 - Dun, Corine van
  01:16:16 - 01:16:26 - Dun, Corine van
  01:17:43 - 01:17:46 - Schipper, Tim
  01:17:47 - 01:17:49 - Dun, Corine van
  01:17:49 - 01:18:02 - Schipper, Tim
  01:18:03 - 01:18:04 - Dun, Corine van
  01:18:56 - 01:18:58 - Dun, Corine van
  01:18:58 - 01:19:28 - Schipper, Tim
  01:19:28 - 01:19:30 - Dun, Corine van
  01:19:29 - 01:19:58 - Wijmenga, Jan
  01:19:58 - 01:20:01 - Dun, Corine van
  01:20:01 - 01:20:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:37 - 01:20:42 - Dun, Corine van
  01:21:17 - 01:21:24 - Dun, Corine van
  01:21:24 - 01:30:32 - Hoonte, Gertjan te
  01:22:48 - 01:22:51 - Dun, Corine van
  01:22:50 - 01:23:18 - Wijmenga, Jan
  01:23:19 - 01:23:20 - Dun, Corine van
  01:24:05 - 01:24:08 - Dun, Corine van
  01:24:08 - 01:24:41 - Heuven, Maarten van
  01:25:52 - 01:25:54 - Dun, Corine van
  01:25:53 - 01:26:21 - Heuven, Maarten van
  01:26:48 - 01:26:50 - Dun, Corine van
  01:26:50 - 01:27:24 - Schreuder, Jelmer
  01:27:24 - 01:27:25 - Dun, Corine van
  01:28:06 - 01:28:31 - Dun, Corine van
  01:28:31 - 01:28:51 - Schreuder, Jelmer
  01:28:51 - 01:29:25 - Dun, Corine van
  01:29:27 - 01:29:31 - Dun, Corine van
  01:30:33 - 01:30:42 - Dun, Corine van
  01:30:42 - 01:31:58 - Zwinkels, Jantine
  01:31:57 - 01:32:01 - Dun, Corine van
  01:32:00 - 01:32:28 - Heuven, Maarten van
  01:32:28 - 01:32:31 - Dun, Corine van
  01:32:30 - 01:34:12 - Zwinkels, Jantine
  01:34:12 - 01:34:22 - Dun, Corine van
  01:34:21 - 01:43:53 - Isik, Bülent
  01:35:08 - 01:35:11 - Dun, Corine van
  01:35:11 - 01:35:33 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:32 - 01:35:33 - Dun, Corine van
  01:36:05 - 01:36:10 - Dun, Corine van
  01:36:11 - 01:36:44 - Zwinkels, Jantine
  01:36:42 - 01:36:46 - Dun, Corine van
  01:36:46 - 01:37:08 - Deún, Henk van
  01:37:50 - 01:37:57 - Dun, Corine van
  01:37:56 - 01:38:23 - Deún, Henk van
  01:38:24 - 01:38:25 - Dun, Corine van
  01:39:15 - 01:39:19 - Dun, Corine van
  01:39:19 - 01:39:56 - Deún, Henk van
  01:39:45 - 01:39:47 - Dun, Corine van
  01:40:47 - 01:40:51 - Dun, Corine van
  01:40:51 - 01:41:05 - Zwinkels, Jantine
  01:41:55 - 01:41:57 - Dun, Corine van
  01:43:54 - 01:44:01 - Dun, Corine van
  01:44:03 - 01:56:57 - Heijne, Rachel
  01:45:00 - 01:45:05 - Dun, Corine van
  01:45:06 - 01:45:15 - Zwinkels, Jantine
  01:45:16 - 01:45:17 - Dun, Corine van
  01:46:20 - 01:46:27 - Dun, Corine van
  01:46:28 - 01:46:29 - Dun, Corine van
  01:46:44 - 01:46:46 - Dun, Corine van
  01:46:46 - 01:47:23 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:23 - 01:47:24 - Dun, Corine van
  01:48:22 - 01:48:37 - Dun, Corine van
  01:48:40 - 01:48:44 - Dun, Corine van
  01:52:07 - 01:52:11 - Dun, Corine van
  01:52:10 - 01:52:57 - Heuven, Maarten van
  01:52:58 - 01:52:58 - Dun, Corine van
  01:54:04 - 01:54:08 - Dun, Corine van
  01:54:08 - 01:54:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:15 - 01:54:17 - Dun, Corine van
  01:54:19 - 01:55:04 - Hoonte, Gertjan te
  01:55:03 - 01:55:04 - Dun, Corine van
  01:55:35 - 01:55:37 - Dun, Corine van
  01:55:36 - 01:56:17 - Isik, Bülent
  01:56:17 - 01:56:18 - Dun, Corine van
  01:56:32 - 01:56:34 - Dun, Corine van
  01:56:53 - 01:57:00 - Dun, Corine van
  01:57:01 - 01:59:59 - Sturkenboom, Tessa
  01:59:56 - 02:00:00 - Dun, Corine van
  01:59:57 - 02:00:23 - Wijmenga, Jan
  02:00:24 - 02:01:13 - Sturkenboom, Tessa
  02:00:25 - 02:00:26 - Dun, Corine van
  02:01:15 - 02:01:23 - Dun, Corine van
  02:01:23 - 02:01:41 - Zwinkels, Jantine
  02:01:43 - 02:01:53 - Dun, Corine van
  02:01:53 - 02:04:05 - Heuven, Maarten van
  02:04:01 - 02:04:03 - Dun, Corine van
  02:04:02 - 02:04:28 - Isik, Bülent
  02:04:29 - 02:04:32 - Dun, Corine van
  02:04:32 - 02:05:33 - Heuven, Maarten van
  02:05:33 - 02:05:40 - Dun, Corine van
  02:05:39 - 02:08:37 - Schipper, Tim
  02:08:38 - 02:08:55 - Dun, Corine van
  02:08:55 - 02:47:15 - Hooijdonk, Lot van
  02:12:58 - 02:13:00 - Dun, Corine van
  02:13:00 - 02:13:18 - Heuven, Maarten van
  02:14:02 - 02:14:03 - Dun, Corine van
  02:14:03 - 02:14:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:14:42 - 02:14:43 - Dun, Corine van
  02:15:48 - 02:15:51 - Dun, Corine van
  02:17:59 - 02:18:01 - Dun, Corine van
  02:17:59 - 02:18:13 - Isik, Bülent
  02:18:51 - 02:18:52 - Dun, Corine van
  02:18:51 - 02:18:58 - Isik, Bülent
  02:19:21 - 02:19:23 - Dun, Corine van
  02:20:22 - 02:20:24 - Dun, Corine van
  02:20:24 - 02:20:50 - Heuven, Maarten van
  02:22:24 - 02:22:26 - Dun, Corine van
  02:22:25 - 02:22:42 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:44 - 02:33:46 - Dun, Corine van
  02:33:45 - 02:33:57 - Isik, Bülent
  02:34:38 - 02:34:47 - Isik, Bülent
  02:35:14 - 02:35:16 - Dun, Corine van
  02:36:45 - 02:36:46 - Dun, Corine van
  02:36:46 - 02:37:04 - Isik, Bülent
  02:37:12 - 02:37:12 - Isik, Bülent
  02:37:20 - 02:37:22 - Dun, Corine van
  02:37:22 - 02:37:27 - Hoonte, Gertjan te
  02:37:29 - 02:37:30 - Dun, Corine van
  02:37:29 - 02:37:53 - Isik, Bülent
  02:37:55 - 02:37:58 - Isik, Bülent
  02:41:56 - 02:42:15 - Dun, Corine van
  02:42:14 - 02:42:15 - Isik, Bülent
  02:42:42 - 02:42:46 - Dun, Corine van
  02:42:46 - 02:43:11 - Zwinkels, Jantine
  02:47:14 - 02:47:22 - Dun, Corine van
  02:47:23 - 02:47:44 - Zwinkels, Jantine
  02:47:45 - 02:47:47 - Dun, Corine van
  02:47:49 - 02:48:55 - Hooijdonk, Lot van
  02:48:54 - 02:49:19 - Dun, Corine van
  02:49:19 - 02:49:32 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:34 - 02:50:31 - Hooijdonk, Lot van
  02:49:34 - 02:49:35 - Hoonte, Gertjan te
  02:50:00 - 02:50:01 - Dun, Corine van
  02:50:26 - 02:50:31 - Dun, Corine van
  02:50:32 - 02:51:16 - Sturkenboom, Tessa
  02:51:16 - 02:51:17 - Dun, Corine van
  02:51:17 - 02:52:56 - Hooijdonk, Lot van
  02:52:56 - 02:52:58 - Dun, Corine van
  02:52:58 - 02:53:26 - Schreuder, Jelmer
  02:53:25 - 02:53:50 - Hooijdonk, Lot van
  02:53:50 - 02:53:52 - Dun, Corine van
  02:53:51 - 02:54:13 - Hoonte, Gertjan te
  02:54:14 - 02:55:12 - Hooijdonk, Lot van
  02:55:14 - 02:55:16 - Dun, Corine van
  02:55:18 - 02:56:23 - Heijne, Rachel
  02:56:22 - 02:56:31 - Dun, Corine van
  02:56:30 - 02:56:46 - Isik, Bülent
  02:56:47 - 02:57:05 - Hooijdonk, Lot van
  02:57:07 - 02:57:29 - Dun, Corine van
  02:57:29 - 02:57:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:50 - 02:57:52 - Dun, Corine van
  02:57:53 - 02:58:06 - Heijne, Rachel
  02:58:12 - 02:58:14 - Dun, Corine van
  02:58:14 - 02:58:29 - Heuven, Maarten van
  02:58:30 - 02:58:38 - Dun, Corine van
  02:58:38 - 02:58:48 - Zwinkels, Jantine
  02:58:49 - 03:00:22 - Dun, Corine van
  02:59:19 - 03:01:21 - Hooijdonk, Lot van
  03:00:16 - 03:00:49 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:50 - 03:01:24 - Dun, Corine van
  03:01:19 - 03:01:32 - Schreuder, Jelmer
  03:01:33 - 03:02:20 - Dun, Corine van
  03:01:47 - 03:01:50 - Hooijdonk, Lot van
  03:02:06 - 03:02:19 - Hooijdonk, Lot van
  03:02:20 - 03:02:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:02:28 - 03:02:41 - Hooijdonk, Lot van
  03:02:40 - 03:03:09 - Dun, Corine van
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3