Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 15 oktober 2019 20:00 - 22:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 15 oktober 2019 19:50
Eind:
dinsdag 15 oktober 2019 23:18
Toelichting:

Voortzetting van de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdag 10 oktober/dinsdag 15 oktober 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor de vergadering van 10 oktober is separaat een agenda gepubliceerd.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  20:00 - 20:04


  00:11:07 - 00:11:50 - Deún, Henk van
  00:11:50 - 00:11:54 - Dun, Corine van
  00:11:52 - 00:12:05 - Deún, Henk van
  00:11:59 - 00:12:07 - Dun, Corine van
  00:12:08 - 00:12:36 - Dun, Corine van
  00:12:36 - 00:12:48 - Deún, Henk van
  00:12:49 - - Dun, Corine van
 • 10

  20:04

  Aan het begin van de vergadering zal worden verzocht dit punt door te schuiven naar een volgende commissievergadering.

  Op 1 januari 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (het Besluit) en bijbehorende ministeriële regeling (de Regeling) in werking getreden. Het merendeel van de rechtspositionele regelingen zijn hierin dwingend-rechtelijk vastgesteld. Er kunnen op lokaal niveau nog maar een beperkt aantal zaken bij verordening wordt geregeld en/of nader ingevuld. Het Besluit noopt tot aanpassing van de bestaande verordening.
  De CPR heeft op basis van de door het Presidium besproken uitgangspunten, het voorstel voor aanpassing van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden voorbereid.


 • 11

  20:04 - 23:18

  20.00 - 22.30 uur
  Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Voortman

  Het raadsvoorstel doet voorstellen om een grote groep Utrechters in de bijstand richting werk te begeleiden. De Utrechtse arbeidsmarkt heeft de potentie van deze inwoners hard nodig en het college wil dat zij een eerlijke kans verdienen om mee te doen. Met de actie-agenda Werkbeweging zet de gemeente in op drie lijnen:

  1. Vaker persoonlijk contact met onze bijstandsgerechtigden om hen op basis van meer maatwerk te begeleiden naar werk. Hierbij hebben we ook aandacht voor mogelijkheden tot scholing.
  2. Meer passend werk en meer banen creëren om de potentie van onze bijstandsgerechtigden te benutten
  3. Vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt verminderen, zodat alle Utrechters die willen en kunnen werken hier ook de kans voor krijgen.
   Als de raad instemt met dit voorstel zal het college elk kwartaal gedurende de looptijd van de agenda de raad informeren over de voortgang.  00:14:12 - 00:17:55 - Podt, Anne-Marijke
  00:17:52 - 00:17:55 - Dun, Corine van
  00:17:53 - 00:19:03 - Kleinrensink, Julia
  00:19:03 - 00:19:04 - Dun, Corine van
  00:19:04 - 00:35:58 - Podt, Anne-Marijke
  00:20:10 - 00:20:15 - Dun, Corine van
  00:20:16 - 00:20:29 -
  00:26:56 - 00:27:01 - Dun, Corine van
  00:27:00 - 00:27:23 -
  00:27:24 - 00:27:25 - Dun, Corine van
  00:27:25 - 00:27:43 - Waveren, Sander van
  00:27:44 - 00:27:46 - Dun, Corine van
  00:28:55 - 00:28:58 - Dun, Corine van
  00:28:57 - 00:29:37 - Zweth, Rick van der
  00:30:42 - 00:30:43 - Dun, Corine van
  00:30:42 - 00:31:29 - Zweth, Rick van der
  00:32:22 - 00:32:23 - Dun, Corine van
  00:32:23 - 00:33:05 - Zweth, Rick van der
  00:33:28 - 00:33:31 - Dun, Corine van
  00:33:29 - 00:33:55 - Zweth, Rick van der
  00:34:24 - 00:34:25 - Dun, Corine van
  00:35:56 - 00:36:05 - Dun, Corine van
  00:36:04 - 00:49:57 - Deún, Henk van
  00:37:49 - 00:37:51 - Dun, Corine van
  00:37:51 - 00:38:07 - Podt, Anne-Marijke
  00:38:08 - 00:38:09 - Dun, Corine van
  00:38:58 - 00:39:02 - Dun, Corine van
  00:39:02 - 00:39:42 - Kleinrensink, Julia
  00:40:24 - 00:40:25 - Dun, Corine van
  00:40:26 - 00:40:41 - Sungur, Mahmut
  00:41:59 - 00:42:00 - Dun, Corine van
  00:42:00 - 00:42:03 - Sungur, Mahmut
  00:44:46 - 00:44:48 - Dun, Corine van
  00:44:48 - 00:45:13 - Podt, Anne-Marijke
  00:45:40 - 00:45:42 - Dun, Corine van
  00:45:41 - 00:46:18 - Podt, Anne-Marijke
  00:47:46 - 00:47:50 - Dun, Corine van
  00:47:47 - 00:47:49 - Podt, Anne-Marijke
  00:47:49 - 00:48:21 - Kleinrensink, Julia
  00:48:21 - 00:48:23 - Dun, Corine van
  00:48:23 - 00:48:40 -
  00:48:41 - 00:48:42 - Dun, Corine van
  00:48:42 - 00:49:06 - Kleinrensink, Julia
  00:49:06 - 00:49:09 - Dun, Corine van
  00:49:08 - 00:49:24 -
  00:49:25 - 00:49:26 - Dun, Corine van
  00:49:27 - 00:49:33 - Dun, Corine van
  00:49:27 - 00:49:31 - Podt, Anne-Marijke
  00:49:32 - 00:50:18 - Kleinrensink, Julia
  00:50:14 - 00:50:23 - Dun, Corine van
  00:50:23 - 00:50:45 - Podt, Anne-Marijke
  00:50:46 - 00:50:46 - Dun, Corine van
  00:50:46 - 00:51:41 - Deún, Henk van
  00:51:28 - 00:51:33 - Dun, Corine van
  00:51:30 - 00:52:23 - Podt, Anne-Marijke
  00:52:24 - 00:52:48 - Deún, Henk van
  00:52:42 - 00:52:49 - Dun, Corine van
  00:52:49 - 00:53:23 - Sungur, Mahmut
  00:53:23 - 00:53:27 - Dun, Corine van
  00:53:26 - 00:54:23 - Deún, Henk van
  00:54:17 - 00:54:18 - Dun, Corine van
  00:54:18 - 00:54:27 - Sungur, Mahmut
  00:54:26 - 01:00:10 - Deún, Henk van
  00:56:39 - 00:56:41 - Dun, Corine van
  00:56:41 - 00:56:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:58:05 - 00:58:06 - Dun, Corine van
  00:58:06 - 00:58:42 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:59:42 - 00:59:47 - Dun, Corine van
  01:00:09 - 01:00:15 - Dun, Corine van
  01:00:13 - 01:05:57 - Kleinrensink, Julia
  01:01:03 - 01:01:05 - Dun, Corine van
  01:01:04 - 01:01:33 - Waveren, Sander van
  01:01:36 - 01:01:37 - Dun, Corine van
  01:02:57 - 01:02:58 - Dun, Corine van
  01:02:58 - 01:03:27 - Podt, Anne-Marijke
  01:03:27 - 01:03:28 - Dun, Corine van
  01:03:28 - 01:03:49 -
  01:03:50 - 01:03:50 - Dun, Corine van
  01:04:41 - 01:04:50 - Dun, Corine van
  01:04:50 - 01:05:30 -
  01:05:28 - 01:05:32 - Dun, Corine van
  01:05:31 - 01:05:52 - Podt, Anne-Marijke
  01:05:52 - 01:05:55 - Dun, Corine van
  01:05:53 - 01:05:59 -
  01:05:55 - 01:05:57 - Dun, Corine van
  01:05:58 - 01:06:34 - Deún, Henk van
  01:05:58 - 01:06:03 - Dun, Corine van
  01:06:29 - 01:06:39 - Dun, Corine van
  01:06:33 - 01:06:59 - Sungur, Mahmut
  01:07:00 - 01:07:07 - Dun, Corine van
  01:07:00 - 01:07:03 - Deún, Henk van
  01:07:08 - 01:08:10 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:08:10 - 01:08:11 - Dun, Corine van
  01:08:12 - 01:08:35 - Sungur, Mahmut
  01:08:33 - 01:09:00 - Dun, Corine van
  01:08:35 - 01:09:19 - Deún, Henk van
  01:09:09 - 01:09:20 - Dun, Corine van
  01:09:20 - 01:09:42 - Boer, Kenneth de
  01:09:43 - 01:09:51 - Dun, Corine van
  01:09:47 - 01:09:50 - Kleinrensink, Julia
  01:09:50 - 01:11:04 -
  01:11:04 - 01:11:06 - Dun, Corine van
  01:11:06 - 01:17:05 - Kleinrensink, Julia
  01:15:36 - 01:15:37 - Dun, Corine van
  01:15:37 - 01:15:56 - Zweth, Rick van der
  01:16:04 - 01:16:06 - Dun, Corine van
  01:16:05 - 01:16:28 -
  01:16:55 - 01:16:56 - Dun, Corine van
  01:17:04 - 01:17:10 - Dun, Corine van
  01:17:09 - 01:21:42 -
  01:19:45 - 01:19:46 - Dun, Corine van
  01:19:46 - 01:20:17 - Zweth, Rick van der
  01:20:17 - 01:20:18 - Dun, Corine van
  01:21:42 - 01:21:45 - Dun, Corine van
  01:21:45 - 01:28:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:21:48 - 01:21:48 - Dun, Corine van
  01:24:09 - 01:24:10 - Dun, Corine van
  01:24:09 - 01:24:34 - Zweth, Rick van der
  01:25:48 - 01:25:55 - Dun, Corine van
  01:25:54 - 01:26:37 -
  01:26:36 - 01:26:38 - Dun, Corine van
  01:28:03 - 01:28:04 - Dun, Corine van
  01:28:04 - 01:28:27 - Kleinrensink, Julia
  01:28:26 - 01:29:15 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:29:14 - 01:29:16 - Dun, Corine van
  01:29:16 - 01:29:49 - Podt, Anne-Marijke
  01:29:49 - 01:29:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:29:55 - 01:30:01 - Dun, Corine van
  01:30:01 - 01:36:18 - Waveren, Sander van
  01:30:28 - 01:30:29 - Dun, Corine van
  01:30:29 - 01:30:38 - Deún, Henk van
  01:36:13 - 01:36:18 - Dun, Corine van
  01:36:17 - 01:36:28 -
  01:36:28 - 01:37:34 - Waveren, Sander van
  01:37:33 - 01:37:39 - Dun, Corine van
  01:37:39 - 01:42:40 - Boer, Kenneth de
  01:39:11 - 01:39:13 - Dun, Corine van
  01:39:12 - 01:39:38 - Kleinrensink, Julia
  01:39:57 - 01:39:57 - Dun, Corine van
  01:39:58 - 01:40:04 - Podt, Anne-Marijke
  01:41:07 - 01:42:21 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:41:09 - 01:41:56 - Dun, Corine van
  01:42:39 - 01:43:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:42:41 - 01:42:42 - Dun, Corine van
  01:43:02 - 01:43:11 - Boer, Kenneth de
  01:43:06 - 01:43:07 - Dun, Corine van
  01:43:10 - 01:43:16 - Dun, Corine van
  01:43:17 - 01:44:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:44:04 - 01:44:05 - Dun, Corine van
  01:44:04 - 01:44:33 - Boer, Kenneth de
  01:44:33 - 01:44:35 - Dun, Corine van
  01:44:35 - 01:45:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:45:03 - 01:45:05 - Dun, Corine van
  01:45:06 - 01:45:10 - Boer, Kenneth de
  01:45:09 - 01:45:14 - Dun, Corine van
  01:45:14 - 01:45:51 -
  01:45:50 - 01:45:52 - Dun, Corine van
  01:45:52 - 01:45:54 - Dun, Corine van
  01:45:53 - 01:50:09 - Sungur, Mahmut
  01:48:21 - 01:48:23 - Dun, Corine van
  01:48:24 - 01:48:39 -
  01:48:39 - 01:48:40 - Dun, Corine van
  01:50:09 - 01:50:12 - Dun, Corine van
  01:50:11 - 01:59:32 - Zweth, Rick van der
  01:52:01 - 01:52:04 - Dun, Corine van
  01:52:04 - 01:52:19 -
  01:57:02 - 01:57:04 - Dun, Corine van
  01:57:03 - 01:57:48 - Waveren, Sander van
  01:57:47 - 01:57:47 - Dun, Corine van
  01:58:36 - 01:58:38 - Dun, Corine van
  01:58:38 - 01:58:56 - Waveren, Sander van
  01:58:54 - 01:58:57 - Dun, Corine van
  01:59:32 - 01:59:55 - Dun, Corine van
  01:59:39 - 01:59:45 - Voortman, Linda
  01:59:46 - 01:59:52 - Voortman, Linda
  02:07:23 - 02:07:37 - Voortman, Linda
  02:07:23 - 02:07:30 - Dun, Corine van
  02:07:30 - 02:07:32 - Dun, Corine van
  02:07:31 - 02:07:36 - Zweth, Rick van der
  02:07:36 - 02:07:39 - Dun, Corine van
  02:09:12 - 02:09:50 - Dun, Corine van
  02:09:48 - 02:11:45 - Voortman, Linda
  02:11:40 - 02:11:45 - Dun, Corine van
  02:11:45 - 02:11:56 -
  02:11:56 - 02:31:57 - Voortman, Linda
  02:13:09 - 02:13:12 - Dun, Corine van
  02:13:11 - 02:13:51 - Podt, Anne-Marijke
  02:15:42 - 02:15:44 - Dun, Corine van
  02:15:45 - 02:16:14 - Deún, Henk van
  02:17:01 - 02:17:02 - Dun, Corine van
  02:17:02 - 02:17:17 - Deún, Henk van
  02:17:46 - 02:17:47 - Dun, Corine van
  02:17:48 - 02:18:04 - Deún, Henk van
  02:20:52 - 02:21:30 - Kleinrensink, Julia
  02:20:53 - 02:20:55 - Dun, Corine van
  02:22:40 - 02:22:44 - Kleinrensink, Julia
  02:22:42 - 02:22:43 - Dun, Corine van
  02:22:44 - 02:22:57 -
  02:23:20 - 02:23:22 - Dun, Corine van
  02:23:22 - 02:24:07 - Kleinrensink, Julia
  02:26:22 - 02:26:24 - Dun, Corine van
  02:26:24 - 02:26:49 -
  02:28:32 - 02:28:37 - Dun, Corine van
  02:28:44 - 02:28:45 - Dun, Corine van
  02:28:45 - 02:29:18 - Podt, Anne-Marijke
  02:29:41 - 02:29:43 - Dun, Corine van
  02:29:43 - 02:30:21 - Podt, Anne-Marijke
  02:30:34 - 02:32:26 - Dun, Corine van
  02:31:21 - 02:31:31 - Sungur, Mahmut
  02:31:40 - 02:31:48 - Kleinrensink, Julia
  02:31:51 - 02:32:00 - Deún, Henk van
  02:31:59 - 02:32:05 -
  02:32:27 - 02:32:41 - Voortman, Linda
  02:32:28 - 02:32:41 - Dun, Corine van
  02:32:41 - 02:32:50 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:32:52 - 02:32:55 - Dun, Corine van
  02:32:55 - 02:33:09 - Podt, Anne-Marijke
  02:33:10 - 02:33:26 - Dun, Corine van
  02:33:20 - 02:55:11 - Voortman, Linda
  02:39:29 - 02:39:34 - Dun, Corine van
  02:39:34 - 02:40:09 - Sungur, Mahmut
  02:40:08 - 02:40:09 - Dun, Corine van
  02:40:09 - 02:40:43 - Kleinrensink, Julia
  02:41:11 - 02:41:12 - Dun, Corine van
  02:41:14 - 02:41:22 - Deún, Henk van
  02:41:44 - 02:41:45 - Dun, Corine van
  02:41:45 - 02:43:02 - Podt, Anne-Marijke
  02:43:30 - 02:43:55 - Podt, Anne-Marijke
  02:44:12 - 02:44:16 - Dun, Corine van
  02:44:16 - 02:44:19 - Dun, Corine van
  02:45:01 - 02:45:25 - Podt, Anne-Marijke
  02:45:04 - 02:45:06 - Dun, Corine van
  02:45:47 - 02:45:48 - Dun, Corine van
  02:45:49 - 02:46:37 -
  02:47:30 - 02:47:32 - Dun, Corine van
  02:47:31 - 02:47:50 -
  02:47:54 - 02:47:57 - Dun, Corine van
  02:54:46 - 02:54:52 - Dun, Corine van
  02:54:52 - 02:54:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:54:54 - 02:54:54 - Dun, Corine van
  02:54:55 - 02:57:04 - Dun, Corine van
  02:54:56 - 02:54:56 - Zweth, Rick van der
  02:54:57 - 02:54:58 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:54:59 - 02:55:20 - Zweth, Rick van der
  02:55:24 - 02:55:29 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:55:26 - 02:55:34 - Zweth, Rick van der
  02:55:39 - 02:55:40 - Sungur, Mahmut
  02:55:42 - 02:55:45 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:55:44 - 02:55:57 - Sungur, Mahmut
  02:56:00 - 02:56:19 - Podt, Anne-Marijke
  02:56:32 - 02:56:52 - Zweth, Rick van der
  02:56:59 - 03:09:59 - Voortman, Linda
  03:09:55 - 03:10:15 - Dun, Corine van
  03:10:15 - 03:11:42 - Zweth, Rick van der
  03:10:19 - 03:10:28 - Dun, Corine van
  03:11:42 - 03:11:46 - Dun, Corine van
  03:11:46 - 03:14:16 - Sungur, Mahmut
  03:13:28 - 03:14:17 - Dun, Corine van
  03:14:18 - 03:15:26 - Podt, Anne-Marijke
  03:15:25 - 03:15:26 - Dun, Corine van
  03:15:28 - 03:17:12 - Deún, Henk van
  03:16:09 - 03:16:11 - Dun, Corine van
  03:16:39 - 03:16:48 - Dun, Corine van
  03:17:11 - 03:17:28 - Dun, Corine van
  03:17:14 - 03:17:22 -
  03:17:26 - 03:17:38 - Kleinrensink, Julia
  03:17:38 - 03:17:42 - Dun, Corine van
  03:17:43 - 03:17:52 -
  03:17:53 - 03:17:54 - Dun, Corine van
  03:17:54 - 03:18:04 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:18:05 - 03:18:08 - Dun, Corine van
  03:18:06 - 03:18:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:18:08 - 03:18:13 -
  03:18:15 - 03:18:25 - Dun, Corine van
  03:18:23 - 03:24:57 - Voortman, Linda
  03:19:24 - 03:19:25 - Dun, Corine van
  03:19:25 - 03:19:51 - Zweth, Rick van der
  03:24:53 - 03:27:53 - Dun, Corine van
  03:26:32 - 03:26:36 - Voortman, Linda
  03:27:05 - 03:27:12 - Podt, Anne-Marijke
  03:27:37 - 03:27:45 - Zweth, Rick van der
 • 11.1