Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 18 december 2018 20:00 - 23:00
Locatie:
Varrolaan 100, 5.02
Voorzitter:
Toelichting:
Agenda documenten:

Agendapunten

  • 1

    Tijd: 20.00 - 22.30 uur Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.02 Programma: twee bijeenkomsten 20.00-21.25 uur Technische raadsinformatiebijeenkomst over de "Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2018" 21.25-21.30 uur Pauze 21.30-22.30 uur Reguliere raadsinformatiebijeenkomst over de uitbreiding van onderwijs in Oog in Al Beleidsveld: Onderwijs/ wethouder Klein Agenderenden: Peter van Corler (GroenLinks), Stefanie Jager (CDA), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Hester Assen (PvdA) Mohammed Saiah (D66) Kristin van der Veen (Student & Starter), Tess Meerding (VVD), Rachel Streefland (CU) en Mahmut Sungur (DENK). Motivatie: De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, S&S, SBU, CDA,VVD, CU en DENK willen graag een raadsinformatiebijeenkomst organiseren over onderwijshuisvesting. In eerste instantie willen de fracties een ambtelijke toelichting op de voortgangsrapportage onderwijshuisvesting, inclusief de vertrouwelijke bijlagen. In deze toelichting willen de fracties graag geïnformeerd worden over de systematiek, de normbedragen, wijze van prioriteiten stellen en keuzes die gemaakt zijn. Bij deze bespreking willen de fracties ook de raadsbrief Uitbreiding onderwijs Oog in Al betrekken. Hierbij willen de fracties graag stil staan bij hoe dit proces tot nu toe verlopen is en welke vervolgstappen er gezet gaan worden. Hier willen ze de betrokken partijen de mogelijkheid geven om mee te praten. Ten slotte staat er nog een toezegging van het college om de raad te informeren over de wijze waarop het proces rondom huisvesting van een nieuwe school verloopt. Het ligt voor de hand om ook dit onderdeel bij de RIB over onderwijshuisvesting te betrekken.


  • 1.1

    Tijd: 20.00-21.25 uur, Raadsinformatiebijeenkomst over de "Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2018 Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.02 Werkvorm: Technisch Beleidsveld Onderwijs/ wethouder Klein Motivatie: De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, S&S, SBU, CDA,VVD, CU en DENK willen graag een raadsinformatiebijeenkomst organiseren over onderwijshuisvesting. In eerste instantie willen de fracties een ambtelijke toelichting op de voortgangsrapportage onderwijshuisvesting. In deze toelichting willen de fracties graag geïnformeerd worden over de systematiek, de normbedragen, wijze van prioriteiten stellen en keuzes die gemaakt zijn. Voor het deel over de geheime bijlagen zal een deel in een besloten setting moeten plaatsvinden Ten slotte staat er nog een toezegging van het college om de raad te informeren over de wijze waarop het proces rondom huisvesting van een nieuwe school verloopt. Het ligt voor de hand om ook dit onderdeel bij de RIB over onderwijshuisvesting te betrekken


  • 1.2

    Tijd: 21.30-22.30 uur, Raadsinformatiebijeenkomst over de uitbreiding van onderwijs in Oog in Al Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.02 Werkvorm: Regulier Beleidsveld Onderwijs/ wethouder Klein Motivatie: In deze bespreking willen de fracties de raadsbrief Uitbreiding onderwijs Oog in Al betrekken. Hierbij willen de fracties graag stil staan bij hoe dit proces tot nu toe verlopen is en welke vervolgstappen er gezet gaan worden. Hier willen ze de betrokken partijen de mogelijkheid geven om mee te praten.