Gemeenteraad

donderdag 19 september 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Jan van Zanen
Start:
donderdag 19 september 2019 19:28
Eind:
dinsdag 24 september 2019 10:43
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

In Memoriam mevrouw Machteld Versnel-Schmitz , oud raadslid D66 , van 19.30 uur - 20.00 uur

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  20:01 - 20:03


  00:33:30 - 00:33:43 -
  00:33:43 - -
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  20:03 - 20:17

  *2019/M277: ‘Meer OV met de U-pas’ ingediend door Rick van der Zweth (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Ruurt Wiegant (SP), Sander van Waveren (CDA) en Maarten van Heuven (PvdD)


  Moties
  Onderwerp
  Actuele Motie M277 Meer OV met de U-pas

  00:34:48 - 00:34:49 -
  00:34:50 - 00:36:08 - Zweth, Rick van der
  00:36:07 - 00:36:17 -
  00:36:18 - 00:36:28 - Gilissen, Dimitri
  00:36:28 - 00:36:28 -
  00:36:28 - 00:37:59 - Zweth, Rick van der
  00:36:52 - 00:36:58 -
  00:36:57 - 00:37:24 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:37:22 - 00:37:23 -
  00:37:24 - 00:37:24 -
  00:37:58 - 00:38:06 -
  00:38:16 - 00:38:18 -
  00:38:18 - 00:43:10 - Voortman, Linda
  00:40:34 - 00:40:38 -
  00:40:38 - 00:41:17 - Kleinrensink, Julia
  00:41:17 - 00:41:18 -
  00:41:48 - 00:41:56 -
  00:41:56 - 00:42:31 - Zweth, Rick van der
  00:42:31 - 00:42:33 -
  00:43:05 - 00:43:07 -
  00:43:07 - 00:44:49 -
  00:43:44 - 00:43:48 - Dekkers, Fred
  00:44:15 - 00:44:18 -
  00:44:23 - 00:44:24 - Boer, Heleen de
  00:45:05 - 00:45:06 -
  00:45:07 - - Koning, Floor de
  00:47:10 - 00:47:12 -
  00:47:13 - 00:47:55 -
  00:47:56 - 00:47:57 -
 • 8

  20:17 - 20:17

  wethouder Van Hooijdonk
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp-jaarrekening 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
  2 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp-jaarrekening 2018 en op de ontwerp-begroting 2020 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerpbegroting 2020 en ontwerp jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regelingen Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.

  00:48:44 - 00:48:44 -
  00:48:45 - -
 • 9

  17:47 - 17:47

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de concept meerjarenbegroting BghU en de begrotingswijziging 2019.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023 BghU
 • 10

  17:47 - 17:47

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Aan het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) in verband met de toetreding van de gemeente Stichtse Vecht te wijzigen conform bijlage Concept GR BghU 2020.
  2 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de uittredingsregeling BghU.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanpassing gemeenschappelijke regeling BghU n.a.v. toetreding gemeente Stichtse Vecht en zienswijze uittredingsregeling BghU
 • 11

  20:17 - 21:35

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In de Algemene Subsidieverordening de regels beter te laten aansluiten op de wijze van sturen met het Utrechtse sturingsmodel en het college de bevoegdheid te geven om maatwerk mogelijk te maken.
  2 In te stemmen met een technische aanpassing en met juridisch noodzakelijke wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening.
  3 De Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht vast te stellen.  Moties
  Onderwerp
  M278 Bij goed bestuur hoort goed werkgeverschap
  M279 Groter maatschappelijk effect subdidies
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Algemene Subsidieverordening (ASV)

  00:49:17 - 00:49:17 -
  00:49:29 - 00:49:31 -
  00:49:32 - 00:49:35 -
  00:49:36 - 00:49:38 -
  00:50:10 - 00:50:14 -
  00:50:14 - 00:50:46 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:50:44 - 00:50:45 -
  00:51:34 - 00:51:36 -
  00:51:35 - 00:52:08 - Gilissen, Dimitri
  00:52:09 - 00:52:10 -
  00:52:59 - 00:52:59 -
  00:53:00 - 00:53:29 - Gilissen, Dimitri
  00:53:29 - 00:53:31 -
  00:53:31 - 00:53:47 -
  00:53:47 - 00:53:49 -
  00:55:02 - 00:55:03 -
  00:55:04 - 00:55:51 -
  00:55:49 - 00:55:50 -
  00:56:36 - 00:56:37 -
  00:56:37 - 00:57:00 -
  00:57:00 - 00:57:01 -
  00:57:14 - 00:57:16 -
  00:57:16 - 00:58:01 -
  00:58:01 - 00:58:04 -
  00:58:04 - 00:58:36 - Gilissen, Dimitri
  00:58:36 - 00:58:38 -
  00:59:44 - 00:59:47 -
  00:59:45 - 01:00:28 - Gilissen, Dimitri
  00:59:53 - 00:59:56 -
  01:00:20 - 01:00:21 -
  01:00:27 - 01:00:28 -
  01:00:29 - 01:00:30 -
  01:00:54 - 01:00:55 -
  01:00:55 - 01:02:19 -
  01:02:19 - 01:02:22 -
  01:02:52 - 01:02:55 -
  01:02:54 - 01:03:03 -
  01:03:04 - 01:03:10 -
  01:03:57 - 01:04:12 -
  01:04:22 - 01:04:23 -
  01:04:22 - 01:10:58 - Zweth, Rick van der
  01:05:42 - 01:05:47 -
  01:05:48 - 01:05:50 -
  01:05:51 - 01:06:29 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:06:29 - 01:06:29 -
  01:07:04 - 01:07:06 -
  01:07:07 - 01:07:49 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:07:49 - 01:07:51 -
  01:07:50 - 01:08:02 -
  01:08:02 - 01:08:06 -
  01:08:23 - 01:08:27 -
  01:08:25 - 01:09:19 -
  01:09:19 - 01:09:20 -
  01:10:00 - 01:10:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:01 - 01:10:12 -
  01:10:13 - 01:10:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:41 - 01:10:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:57 - 01:11:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:15 - 01:11:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:19 - 01:13:48 -
  01:13:35 - 01:13:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:47 - 01:13:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:48 - 01:14:06 -
  01:14:06 - 01:14:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:06 - 01:16:25 -
  01:14:44 - 01:14:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:11 - 01:16:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:25 - 01:16:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:32 - 01:17:30 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:17:30 - 01:17:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:35 - 01:19:04 -
  01:19:04 - 01:19:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:11 - 01:19:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:13 - 01:20:04 -
  01:20:04 - 01:20:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:35 - 01:20:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:42 - 01:46:27 - Klein, Anke
  01:22:11 - 01:22:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:16 - 01:22:57 - Koning, Floor de
  01:22:56 - 01:22:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:26 - 01:25:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:28 - 01:26:48 - Koning, Floor de
  01:26:48 - 01:26:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:52 - 01:27:39 -
  01:27:39 - 01:28:10 - Koning, Floor de
  01:27:39 - 01:27:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:09 - 01:28:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:52 - 01:29:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:54 - 01:30:10 -
  01:30:10 - 01:30:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:57 - 01:30:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:00 - 01:31:50 - Koning, Floor de
  01:31:51 - 01:31:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:00 - 01:33:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:06 - 01:33:34 - Abassi, Ismail el
  01:33:33 - 01:33:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:28 - 01:34:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:35 - 01:34:55 - Koning, Floor de
  01:34:55 - 01:35:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:03 - 01:35:41 - Gilissen, Dimitri
  01:35:28 - 01:35:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:17 - 01:36:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:18 - 01:36:38 - Gilissen, Dimitri
  01:36:38 - 01:36:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:02 - 01:37:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:03 - 01:37:22 - Gilissen, Dimitri
  01:37:22 - 01:37:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:24 - 01:37:40 -
  01:37:40 - 01:37:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:44 - 01:38:06 - Koning, Floor de
  01:38:07 - 01:38:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:39 - 01:38:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:41 - 01:39:05 - Koning, Floor de
  01:39:19 - 01:39:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:29 - 01:40:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:29 - 01:41:09 - Zweth, Rick van der
  01:41:08 - 01:41:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:21 - 01:42:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:22 - 01:42:29 - Zweth, Rick van der
  01:42:29 - 01:42:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:38 - 01:42:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:15 - 01:43:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:17 - 01:43:46 -
  01:43:46 - 01:43:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:13 - 01:44:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:14 - 01:44:16 -
  01:44:17 - 01:44:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:38 - 01:45:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:39 - 01:45:51 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:45:50 - 01:45:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:21 - 01:46:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:27 - 01:46:43 - Gilissen, Dimitri
  01:46:42 - 01:47:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:07 - 01:47:20 -
  01:47:20 - 01:47:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:22 - 01:47:29 - Zweth, Rick van der
  01:47:27 - 01:47:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:37 - 02:02:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:50 - 02:03:36 - Koning, Floor de
  02:03:34 - 02:03:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:51 - 02:03:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:52 - 02:04:16 -
  02:04:12 - 02:04:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:15 - 02:04:16 - Zweth, Rick van der
  02:04:17 - 02:04:32 - Zweth, Rick van der
  02:04:32 - 02:04:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:05 - 02:05:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:12 - 02:05:39 -
  02:05:19 - 02:05:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:41 - 02:05:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:47 - 02:05:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:49 - 02:06:22 - Klein, Anke
  02:06:21 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 11.1
 • 12

  21:35 - 23:19

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’ vast te stellen, met als uitgangspunten voor de periode 2021-2030:

  1. Een pluriform aanbod; 2) een inclusieve cultuursector; 3)Stimuleren van creatief vermogen; 4) Ontwikkelruimte, en met als beoordelingscriteria van aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2021-2024: I) artistiek-inhoudelijke
   kwaliteit; II) zakelijke kwaliteit; III) betekenis voor de stad.
   2 Het cultuurnotabudget voor de periode 2021-2024 vast te stellen op 41,21 miljoen euro.  Amendementen
  Onderwerp
  A69 Eerlijke beloning in de culturele sector steviger verankerd in de beoordelingscriteria Cultuurnota 2021-2024
  A70 Geen dieren in de cultuursector
  A71 Duurzaamheid in de cultuurnota
  Moties
  Onderwerp
  M280 Fair Practice - helder en inzichtelijk
  M281 Zero waste expeditie in de Utrechtse Cultuursector
  M283 Kwaliteit integraal afwegen
  M284 Kunst komt binnen
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Cultuurnota 2021-2024 'Kunst kleurt de stad'

  02:06:48 - 02:06:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:51 - 02:12:45 - Bijsterbosch, Ellen
  02:11:28 - 02:11:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:46 - 02:12:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:11 - 02:13:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:13 - 02:18:08 -
  02:15:46 - 02:16:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:32 - 02:16:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:36 - 02:16:52 - Bijsterbosch, Ellen
  02:16:53 - 02:16:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:08 - 02:18:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:28 - 02:18:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:31 - 02:22:50 - Deldjou Fard, Melody
  02:22:47 - 02:22:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:55 - 02:23:20 - Bijsterbosch, Ellen
  02:23:14 - 02:24:07 - Deldjou Fard, Melody
  02:23:20 - 02:23:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:38 - 02:23:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:40 - 02:24:05 - Bijsterbosch, Ellen
  02:23:48 - 02:23:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:05 - 02:24:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:22 - 02:24:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:23 - 02:26:26 - Heuven, Maarten van
  02:26:17 - 02:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:23 - 02:26:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:27 - 02:27:08 - Bijsterbosch, Ellen
  02:27:08 - 02:27:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:09 - 02:28:10 - Heuven, Maarten van
  02:28:09 - 02:28:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:11 - 02:29:15 - Bijsterbosch, Ellen
  02:29:15 - 02:29:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:18 - 02:29:42 - Virginia, Erwin
  02:29:42 - 02:29:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:44 - 02:30:06 -
  02:30:06 - 02:30:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:07 - 02:34:52 - Heuven, Maarten van
  02:30:53 - 02:31:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:59 - 02:33:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:09 - 02:33:27 -
  02:33:27 - 02:33:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:34 - 02:34:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:51 - 02:34:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:08 - 02:35:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:14 - 02:39:27 - Deún, Henk van
  02:37:45 - 02:37:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:48 - 02:37:52 -
  02:37:52 - 02:37:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:27 - 02:39:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:46 - 02:39:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:04 - 02:40:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:07 - 02:44:07 - Bos, Cees
  02:44:08 - 02:44:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:29 - 02:44:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:31 - 02:51:40 - Pagter, Marijn de
  02:46:49 - 02:46:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:55 - 02:47:18 - Deldjou Fard, Melody
  02:47:18 - 02:47:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:47 - 02:47:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:40 - 02:48:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:42 - 02:51:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:48 - 02:52:21 - Deldjou Fard, Melody
  02:51:48 - 02:53:09 - Pagter, Marijn de
  02:52:21 - 02:52:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:09 - 02:53:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:11 - 02:53:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:30 - 02:53:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:32 - 02:55:32 -
  02:55:21 - 02:55:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:32 - 02:55:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:51 - 02:55:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:00 - 03:01:00 -
  02:59:10 - 02:59:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:13 - 02:59:28 - Deldjou Fard, Melody
  02:59:29 - 02:59:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:58 - 02:59:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:02 - 03:01:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:11 - 03:01:43 - Wiegant, Ruurt
  03:01:44 - 03:01:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:48 - 03:02:25 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:02:25 - 03:02:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:53 - 03:02:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:55 - 03:30:20 - Klein, Anke
  03:05:59 - 03:06:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:00 - 03:06:38 - Heuven, Maarten van
  03:06:38 - 03:06:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:36 - 03:07:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:38 - 03:07:59 - Heuven, Maarten van
  03:07:59 - 03:08:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:22 - 03:08:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:23 - 03:09:00 - Heuven, Maarten van
  03:08:58 - 03:09:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:02 - 03:09:22 - Virginia, Erwin
  03:09:21 - 03:09:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:08 - 03:10:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:56 - 03:11:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:58 - 03:12:16 - Pagter, Marijn de
  03:12:17 - 03:12:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:29 - 03:13:01 - Pagter, Marijn de
  03:12:33 - 03:12:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:59 - 03:13:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:31 - 03:14:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:31 - 03:14:41 -
  03:14:41 - 03:14:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:19 - 03:15:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:26 - 03:15:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:28 - 03:15:56 -
  03:15:56 - 03:15:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:18 - 03:16:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:20 - 03:16:55 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:16:55 - 03:16:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:29 - 03:17:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:30 - 03:17:34 - Wiegant, Ruurt
  03:17:34 - 03:17:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:53 - 03:17:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:54 - 03:18:04 - Wiegant, Ruurt
  03:18:05 - 03:18:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:54 - 03:18:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:57 - 03:19:12 -
  03:19:11 - 03:19:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:37 - 03:19:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:23 - 03:21:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:24 - 03:22:16 - Pagter, Marijn de
  03:22:16 - 03:22:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:40 - 03:22:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:43 - 03:22:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:51 - 03:23:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:55 - 03:23:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:57 - 03:24:25 - Bijsterbosch, Ellen
  03:24:25 - 03:24:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:51 - 03:24:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:51 - 03:25:18 - Pagter, Marijn de
  03:25:17 - 03:25:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:52 - 03:25:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:34 - 03:27:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:47 - 03:27:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:49 - 03:27:53 -
  03:27:53 - 03:27:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:04 - 03:28:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:51 - 03:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:53 - 03:30:09 -
  03:30:08 - 03:30:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:16 - 03:31:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:41 - 03:30:48 - Bijsterbosch, Ellen
  03:30:54 - 03:31:04 -
  03:31:07 - 03:31:13 - Deldjou Fard, Melody
  03:31:19 - 03:32:13 - Heuven, Maarten van
  03:32:11 - 03:32:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:48 - 03:33:07 - Pagter, Marijn de
  03:33:02 - 03:33:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:10 - 03:33:22 -
  03:33:46 - 03:34:16 - Klein, Anke
  03:34:16 - 03:34:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:28 - 03:34:34 -
  03:46:29 - 03:48:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:54 - 03:48:19 - Virginia, Erwin
  03:48:21 - 03:48:25 -
  03:48:25 - 03:48:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:27 - 03:48:35 -
  03:48:36 - 03:48:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:38 - 03:48:47 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:48:47 - 03:48:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:49 - 03:48:53 - Bijsterbosch, Ellen
  03:48:55 - 03:50:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:03 - 03:50:12 -
  03:50:13 - 03:50:58 - Zwanenberg, Pepijn