Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 11 december 2018 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de veegcommissie Stad en Ruimte/Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdagavond 11 december en op donderdagochtend, -middag en -avond van 13 december 2018. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:12 - 00:02:04 - Rachel Heijne
 • 2

  00:02:04 - 00:02:32 - Rick van der Zweth
  00:02:32 - 00:02:38 - Rachel Heijne
  00:02:38 - 00:02:44 - Kristin van der Veen
  00:02:49 - 00:06:41 - Rachel Heijne
 • 3

  Het verslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 15 november 2018, ter vaststelling Het verslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 20 november 2018, ter vaststelling Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 13 november 2018, ter vaststelling Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 22 november 2018, ter vaststelling.


 • 4

  Ter vaststelling. De lijst is alfabetisch gesorteerd op portefeuille.  00:06:41 - 00:06:58 - Rick van der Zweth
  00:06:58 - 00:07:06 - Rachel Heijne
  00:07:06 - 00:07:31 - Anke Klein
  00:07:31 - 00:07:39 - Rachel Heijne
  00:07:39 - 00:07:54 - Rick van der Zweth
  00:07:54 - 00:08:19 - Anke Klein
  00:08:19 - 00:10:37 - Rachel Heijne
 • 5

  19.30 - 21.15 uur. Beleidsveld: Onderwijs/cultuur - wethouder Klein Beantwoording college. ( De fracties hebben hun inbreng gedaan tijdens de commissie Mens en Samenleving van 22 november 2018). Geagendeerd door E. Bijsterbosch (D66), M. Deldjou Fard (GroenLinks), R. Streefland (ChristenUnie), de fractie van Student & Starter, H. Assen (PvdA), R. Wiegant (SP), de fractie van DENK. Het college heeft besloten dat de subsidieverlening aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) per juli 2019 stopt, waardoor het UCK komende zomer ophoud te bestaan. Het college gaat nu aan de slag met het opstellen van een uitgangspuntennotitie en het uitwerken van de kaders voor de beschikbare subsidie voor amateurkunsteducatie. De fracties van D66, GL, CU, S&S en PvdA willen hiervoor graag het volgende aan het college meegeven: 1. De fracties willen in gesprek over de rol en positie van de huidige werknemers en werkzame ZZP’ers. 2. De fracties willen ideeën meegeven over hoe de stad en andere culturele partijen betrokken kunnen worden in het proces dat het college beschrijft in de raadsbrief. 3. De agenderende fracties willen weten of het haalbaar is om in elk geval in maart 2019 duidelijkheid te hebben over welke partijen in september 2019 aan de slag kunnen gaan. 4. De agenderende fracties vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk alternatieven klaar staan in september 2019. Indien niet het gehele (nieuwe) aanbod er kan staan in september 2019, dan zien zij het als wenselijk dat er in elk geval een deel al van start kan om zoveel mogelijk continuïteit te bieden voor cursisten en docenten. 5. Met name de ZZP’ers die individuele lessen geven bij het UCK hebben vaak een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De agenderende fracties willen van het college weten welke mogelijkheden tot het collectief organiseren van zaken (zoals bijvoorbeeld verzekeringen) zij bereid is om te bieden aan ZZP’ers die zich als collectief inschrijven op een (deel) van het amateurkunsteducatieaanbod in de uitvraag. 6. De fracties willen dat in de uitgangspuntennotitie expliciet wordt gemaakt hoe de toegankelijkheid van het amateurkunsteducatieaanbod geborgd gaat worden, niet alleen als het gaat om locatie (in de wijk), maar ook als het gaat om kosten (tarieven). 7. De fracties willen weten hoe het college de vindbaarheid van het aanbod gaat organiseren. Welke ideeën zijn daarover, naast het inrichten van een (online) platform? 8. De fracties willen graag weten welke plannen het college heeft voor de bestemming van het pand aan het Domplein. Daarnaast agenderen de fracties van de PvdA en S&S het volgende: Het UCK bedient nu zo’n 6000 cursisten via amateurkunsteducatie en tientallen scholen via onderwijseducatie. Zij vinden het enorm treurig dat het zo ver is gekomen. Verrassend is het niet nadat uit eerdere sectoranalyses bleek dat voor een vitaal UCK 200.000 euro extra subsidie per jaar en incidenteel 1,8 miljoen euro nodig was. De fracties hebben de volgende vragen en bespreekpunten over dit besluit en de toekomst: 1. Hoe kijkt het college naar de eigen positie die het de afgelopen jaren heeft ingenomen aangaande het UCK? 2. Hoe denkt het college over het subsidieplafond van 975.000 euro en wat daarvoor geboden moet worden, rekening houdend met een groeiende stad en een meegroeiend cultuurbudget, met de sectoranalyse van BMC en met de verstrekte subsidie in andere steden? 3. Behoort een doorstart van het UCK tot de mogelijkheden? 4. Om uitval te voorkomen vanaf het schooljaar 2019/2020 moet voor cursisten ruim voor de zomer duidelijk zijn waar en bij wie cursisten vanaf september terecht kunnen. Een ambitieuze doelstelling aangezien het nu november is. Onze vraag hierbij is hoe reëel deze termijnstelling is, ervan uitgaande dat uitval van cursisten voorkomen moet worden. 5. Voor cultuureducatie geldt hetzelfde. Bij scholen die nu van het UCK cultuureducatie afnemen naar tevredenheid, bestaat zorg over het aanbod vanaf het nieuwe schooljaar. Wij delen die zorg en zijn benieuwd naar de visie. De fractie van de SP sluit zich aan bij beide sets vragen.  00:10:37 - 00:23:34 - Anke Klein
  00:23:34 - 00:24:04 - Gertjan te Hoonte
  00:24:04 - 00:24:39 - Anke Klein
  00:24:39 - 00:24:50 - Kristin van der Veen
  00:24:50 - 00:24:55 - Rachel Heijne
  00:24:55 - 00:25:30 - Ellen Bijsterbosch
  00:25:30 - 00:26:23 - Gertjan te Hoonte
  00:26:23 - 00:27:13 - Anke Klein
  00:27:13 - 00:27:31 - Kristin van der Veen
  00:27:31 - 00:27:59 - Hester Assen
  00:27:59 - 00:28:41 - Anke Klein
  00:28:41 - 00:28:48 - Kristin van der Veen
  00:28:48 - 00:29:10 - Gertjan te Hoonte
  00:29:10 - 00:29:42 - Ellen Bijsterbosch
  00:29:42 - 00:30:09 - Anke Klein
  00:30:09 - 00:30:27 - Hester Assen
  00:30:27 - 00:30:29 - Rachel Heijne
  00:30:29 - 00:30:55 - Anke Klein
  00:30:55 - 00:31:10 - Gertjan te Hoonte
  00:31:10 - 00:31:12 - Rachel Heijne
  00:31:12 - 00:31:14 - Gertjan te Hoonte
  00:31:14 - 00:31:36 - Anke Klein
  00:31:36 - 00:31:57 - Ruurt Wiegant
  00:31:57 - 00:33:09 - Anke Klein
  00:33:09 - 00:33:35 - Hester Assen
  00:33:35 - 00:34:16 - Anke Klein
  00:34:16 - 00:34:59 - Hester Assen
  00:34:59 - 00:35:19 - Melody Deldjou Fard
  00:35:19 - 00:36:21 - Anke Klein
  00:36:21 - 00:37:08 - Ellen Bijsterbosch
  00:37:08 - 00:37:28 - Hester Assen
  00:37:28 - 00:38:21 - Anne Sasbrink
  00:38:21 - 00:39:01 - Ellen Bijsterbosch
  00:39:01 - 00:39:40 - Hester Assen
  00:39:40 - 00:39:58 - Gertjan te Hoonte
  00:39:58 - 00:40:03 - Anke Klein
  00:44:03 - 00:44:05 - Rachel Heijne
  00:44:05 - 00:45:28 - Hester Assen
  00:45:28 - 00:47:00 - Anke Klein
  00:47:00 - 00:48:00 - Hester Assen
  00:48:00 - 00:49:10 - Kristin van der Veen
  00:49:10 - 00:50:09 - Ellen Bijsterbosch
  00:50:09 - 00:51:04 - Hester Assen
  00:51:04 - 00:51:07 - Rachel Heijne
  00:51:07 - 00:51:14 - Ellen Bijsterbosch
  00:51:22 - 00:51:27 - Hester Assen
  00:51:27 - 00:51:32 - Anke Klein
  00:54:11 - 00:55:47 - Jelle Bouwhuis
  00:55:47 - 00:57:50 - Anke Klein
  00:57:50 - 00:58:01 - Rachel Heijne
  00:58:01 - 00:58:33 - Hester Assen
  00:58:33 - 00:59:19 - Kristin van der Veen
  00:59:19 - 00:59:46 - Jelle Bouwhuis
  00:59:46 - 01:00:57 - Gertjan te Hoonte
  01:00:57 - 01:03:53 - Anke Klein
  01:03:53 - 01:04:42 - Ellen Bijsterbosch
  01:04:42 - 01:05:30 - Anke Klein
  01:05:30 - 01:06:07 - Melody Deldjou Fard
  01:06:07 - 01:06:52 - Ellen Bijsterbosch
  01:06:52 - 01:06:56 - Rachel Heijne
  01:06:56 - 01:07:25 - Gertjan te Hoonte
  01:07:25 - 01:07:28 - Rachel Heijne
  01:07:28 - 01:10:36 - Anke Klein
  01:10:36 - 01:10:39 - Rachel Heijne
  01:10:39 - 01:11:04 - Jelle Bouwhuis
  01:11:04 - 01:11:46 - Gertjan te Hoonte
  01:11:46 - 01:14:05 - Anke Klein
  01:14:05 - 01:14:58 - Kristin van der Veen
  01:14:58 - 01:15:24 - Hester Assen
  01:15:24 - 01:15:46 - Gertjan te Hoonte
  01:15:46 - 01:16:03 - Kristin van der Veen
  01:16:03 - 01:16:40 - Gertjan te Hoonte
  01:16:40 - 01:18:09 - Hester Assen
  01:18:09 - 01:20:01 - Anke Klein
  01:20:01 - 01:20:37 - Melody Deldjou Fard
  01:20:37 - 01:22:43 - Anke Klein
  01:22:43 - 01:23:36 - Gertjan te Hoonte
  01:23:36 - 01:24:42 - Anke Klein
  01:24:42 - 01:24:46 - Rachel Heijne
  01:24:46 - 01:24:54 - Kristin van der Veen
  01:24:54 - 01:25:36 - Anke Klein
  01:25:36 - 01:26:06 - Ellen Bijsterbosch
  01:26:06 - 01:26:08 - Rachel Heijne
  01:26:08 - 01:26:21 - Anke Klein
  01:26:21 - 01:26:25 - Rachel Heijne
  01:26:25 - 01:26:29 - Kristin van der Veen
  01:26:39 - 01:26:50 - Anke Klein
  01:26:50 - 01:27:12 - Hester Assen
  01:27:12 - 01:28:55 - Anke Klein
  01:28:55 - 01:29:30 - Ellen Bijsterbosch
  01:29:30 - 01:30:37 - Hester Assen
  01:30:37 - 01:31:29 - Kristin van der Veen
  01:31:29 - 01:32:16 - Ellen Bijsterbosch
  01:32:16 - 01:33:19 - Anke Klein
  01:33:19 - 01:33:55 - Hester Assen
  01:33:55 - 01:34:03 - Gertjan te Hoonte
  01:34:03 - 01:34:10 - Hester Assen
  01:34:10 - 01:35:27 - Anke Klein
  01:35:27 - 01:36:03 - Hester Assen
  01:36:03 - 01:36:46 - Kristin van der Veen
  01:36:46 - 01:38:27 - Anke Klein
  01:38:27 - 01:38:53 - Rachel Heijne
  01:38:53 - 01:39:44 - Hester Assen
  01:39:44 - 01:40:11 - Anke Klein
  01:40:11 - 01:40:49 - Rachel Heijne
  01:40:49 - 01:41:02 - Anke Klein
  01:41:02 - 01:41:34 - Rachel Heijne
  01:41:34 - 01:41:47 - Anke Klein
  01:41:47 - 01:41:56 - Rachel Heijne
  01:41:56 - 01:42:08 - Hester Assen
  01:42:08 - 01:42:21 - Rachel Heijne
  01:42:21 - 01:42:49 - Hester Assen
  01:42:49 - 01:43:16 - Ellen Bijsterbosch
  01:43:16 - 01:43:23 - Rachel Heijne
  01:43:23 - 01:44:02 - Anke Klein
  01:44:02 - 01:44:04 - Rachel Heijne
  01:44:04 - 01:44:17 - Hester Assen
  01:44:17 - 01:44:32 - Jelle Bouwhuis
  01:44:32 - 01:45:23 - Anke Klein
  01:45:23 - 01:45:48 - Gertjan te Hoonte
  01:45:48 - 01:46:35 - Rachel Heijne
 • 5.1
 • 5.2
 • 6

  21.15 - 21.30 uur. Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein Het voorstel voor de derde technische begrotingswijziging 2018 is besproken in de subcommissie Controle & Financiën op 29 november 2018. Bijgevoegd is het strekt ter vervanging van bijlage ‘Derde begrotingswijziging 2018’ bij het raadsvoorstel alsmede het concept verslag van heel deel van de vergadering waarin het voorstel is besproken. Deze kunt u desgewenst bij behandeling van de 3e technische wijziging betrekken.


 • 7

  21.30 -22.30 uur Beleidsveld: Werk en inkomen- wethouder Voortman Geagendeerd door R. van der Zweth ( PvdA), J. Kleinrensink (GroenLinks), S. van Waveren (CDA) De fracties van de PvdA, GroenLinks en het CDA agenderen de Raadsbrief Toekomst Cliëntenraad Participatiewet voor de bespreking in de commissies. Dit n.a.v. het besluit de benoeming van de leden van de Cliëntenraad in te trekken. De fracties willen in gesprek over de volgende punten: • Hoe er tot voorliggend besluit is gekomen om de Cliëntraad op te heffen en hoe dit zich verhoudt tot de verordening aangenomen door de raad. • Waarom is gekozen voor het opheffen van de Cliëntenraad als geheel en niet voor een doorstart met bestaande structuren? • De noodzaak om goed invulling te geven aan tussentijdse vertegenwoordiging, over hoe dit er mogelijk uit komt te zien en hoe gemeenteraad en andere betrokkenen hier een rol in gaan spelen. • Welke leerpunten worden getrokken voor de gemeente?  01:54:27 - 01:56:22 - Sander van Waveren
  01:56:22 - 01:56:49 - Anne-Marijke Podt
  01:56:49 - 01:58:27 - Sander van Waveren
  01:58:27 - 01:59:00 - Anne-Marijke Podt
  01:59:00 - 01:59:49 - Sander van Waveren
  01:59:49 - 02:00:06 - Rachel Heijne
  02:00:06 - 02:02:41 - Ilse Raaijmakers
  02:02:41 - 02:03:01 - Julia Kleinrensink
  02:03:01 - 02:04:51 - Ilse Raaijmakers
  02:04:51 - 02:09:02 - Julia Kleinrensink
  02:09:02 - 02:09:19 - Rachel Heijne
  02:09:19 - 02:10:30 - Kristin van der Veen
  02:10:30 - 02:11:40 - Kenneth de Boer-Kreeft
  02:11:40 - 02:12:48 - Dimitri Gilissen
  02:12:48 - 02:12:52 - Rachel Heijne
  02:12:52 - 02:13:26 - Pim Steenbergen
  02:13:26 - 02:13:40 - Rachel Heijne
  02:13:40 - 02:16:27 - Linda Voortman
  02:16:27 - 02:16:30 - Rachel Heijne
  02:16:30 - 02:17:45 - Linda Voortman
  02:17:45 - 02:18:42 - Sander van Waveren
  02:18:42 - 02:19:06 - Linda Voortman
  02:19:06 - 02:19:19 - Sander van Waveren
  02:19:19 - 02:20:00 - Linda Voortman
  02:20:00 - 02:20:19 - Sander van Waveren
  02:20:19 - 02:20:36 - Anne-Marijke Podt
  02:20:36 - 02:20:58 - Sander van Waveren
  02:20:58 - 02:21:33 - Linda Voortman
  02:21:33 - 02:22:35 - Dimitri Gilissen
  02:22:35 - 02:23:18 - Sander van Waveren
  02:23:18 - 02:24:33 - Linda Voortman
  02:24:33 - 02:25:03 - Dimitri Gilissen
  02:25:03 - 02:27:17 - Linda Voortman
  02:27:17 - 02:28:32 - Ilse Raaijmakers
  02:28:32 - 02:31:39 - Linda Voortman
  02:31:39 - 02:32:03 - Kristin van der Veen
  02:32:03 - 02:32:48 - Linda Voortman
  02:32:48 - 02:33:17 - Dimitri Gilissen
  02:33:17 - 02:33:45 - Linda Voortman
  02:33:45 - 02:33:56 - Dimitri Gilissen
  02:33:56 - 02:34:11 - Linda Voortman
  02:34:11 - 02:34:52 - Dimitri Gilissen
  02:34:52 - 02:35:53 - Linda Voortman
  02:35:53 - 02:36:12 - Sander van Waveren
  02:36:12 - 02:36:14 - Rachel Heijne
  02:36:14 - 02:36:39 - Julia Kleinrensink
  02:36:39 - 02:37:09 - Linda Voortman
  02:37:09 - 02:37:36 - Julia Kleinrensink
  02:37:36 - 02:38:21 - Kristin van der Veen
  02:38:21 - 02:39:18 - Sander van Waveren
  02:39:18 - 02:39:42 - Pim Steenbergen
  02:39:42 - 02:40:41 - Linda Voortman
  02:40:41 - 02:40:45 - Rachel Heijne
  02:40:45 - 02:40:59 - Sander van Waveren
  02:40:59 - 02:41:33 - Linda Voortman
  02:41:33 - 02:42:07 - Dimitri Gilissen
  02:42:07 - 02:42:39 - Linda Voortman
  02:42:39 - 02:42:46 - Ilse Raaijmakers
  02:42:46 - 02:43:02 - Linda Voortman
  02:43:02 - 02:43:12 - Kristin van der Veen
  02:43:12 - 02:43:37 - Linda Voortman
  02:43:37 - 02:43:47 - Rachel Heijne
  02:43:47 - 02:44:12 - Anne-Marijke Podt
  02:44:12 - 02:44:43 - Linda Voortman
  02:44:43 - 02:45:32 - Rachel Heijne
  02:45:32 - 02:45:45 - Kristin van der Veen
  02:45:45 - 02:46:25 - Rachel Heijne