Gemeenteraad

donderdag 16 juli 2020 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Peter den Oudsten
Start:
donderdag 16 juli 2020 18:26
Eind:
dinsdag 21 juli 2020 19:17
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

17.00 – 18.00 uur:
de Gemeenteraad ontvangt de Commissaris van de Koning, Hans Oosters,  voor het ophalen van de Profielschets voor de nieuwe burgemeester.

In memoriam mevrouw Jetty Leijenaar (PvdA)  om 20.00 uur

De vergadering bestaat uit 3 delen:
van 09.30 uur - 13.00 uur
van 14.00 uur - 18.00 uur en
van 20.00 uur - 23.00 uur

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  09:34 - 10:03


  08:49:25 - 08:47:16 - Bos, Cees
  08:48:22 - 08:46:49 -
  08:46:48 - 08:46:11 -
  08:46:11 - 08:45:54 - Hall, Merel van
  08:45:57 - 08:42:48 -
  08:45:51 - 08:45:42 - Bos, Cees
  08:44:57 - 08:44:31 -
  08:44:26 - 08:44:11 - Sungur, Mahmut
  08:43:50 - 08:43:35 - Deún, Henk van
  08:31:11 - 08:30:58 -
  08:31:08 - 08:30:19 - Bakker, Has
  08:30:19 - 08:29:52 -
  08:22:54 - 08:22:39 -
  08:22:39 - - Gilissen, Dimitri
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  20:09


  Moties
  Onderwerp
  M194 Een frisse start voor slachtoffers van de toeslagenaffaire
  M195 Inkoop gemeentelijk gas
  M214 Scoren met een echte oplossing voor sportpark Overvecht-Noord
  M239 Registreer afwezigheid op school ivm thuisisolatie niet als spijbelen

  01:43:21 - 01:44:21 - Wiegant, Ruurt
  01:44:31 - 01:45:26 - Voortman, Linda
  01:45:26 - 01:45:30 -
  01:45:31 - 01:45:34 - Heuven, Maarten van
  01:45:34 - 01:45:43 -
  01:45:43 - 01:46:10 - Podt, Anne-Marijke
  01:45:46 - 01:46:52 - Voortman, Linda
  01:46:35 - 01:46:58 -
  01:46:37 - 01:46:51 - Wiegant, Ruurt
  01:46:58 - 01:47:58 - Heuven, Maarten van
  01:48:01 - 01:48:10 -
  01:48:08 - 01:48:19 - Hoonte, Gertjan te
  01:48:20 - 01:48:47 - Heuven, Maarten van
  01:48:20 - 01:48:21 -
  01:48:47 - 01:48:52 -
  01:51:20 - 01:51:24 -
  01:51:50 - 01:51:52 -
  01:51:52 - 01:52:23 - Schreuder, Jelmer
  01:52:52 - 01:52:54 -
  01:52:54 - 01:53:11 - Wijmenga, Jan
  01:53:51 - 01:53:54 -
  01:53:52 - 01:54:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:49 - 01:54:50 -
  01:54:50 - 01:55:22 - Corler, Peter van
  01:55:50 - 01:56:01 -
  01:55:59 - 01:57:20 -
  01:57:20 - 01:57:25 -
  01:57:24 - 01:57:49 - Kleinrensink, Julia
  01:57:49 - 01:58:18 -
  01:58:21 - 01:58:29 -
  01:58:23 - 01:59:45 - Ooijen, Maarten van
  01:59:47 - 02:00:02 -
  02:00:01 - 02:01:17 - Sungur, Mahmut
  02:01:16 - 02:01:22 -
  02:01:23 - 02:01:53 - Meerding, Tess
  02:01:23 - 02:07:16 - Sungur, Mahmut
  02:02:23 - 02:02:24 -
  02:02:24 - 02:02:47 - Wijmenga, Jan
  02:03:18 - 02:03:23 -
  02:03:23 - 02:03:52 - Corler, Peter van
  02:04:22 - 02:04:26 -
  02:04:27 - 02:05:47 - Voortman, Linda
  02:05:47 - 02:05:48 -
  02:05:48 - 02:06:32 - Podt, Anne-Marijke
  02:06:32 - 02:07:02 - Voortman, Linda
  02:06:33 - 02:06:36 -
  02:07:03 - 02:07:05 -
  02:07:05 - 02:07:29 - Corler, Peter van
  02:07:28 - 02:07:51 - Voortman, Linda
  02:07:52 - 02:07:55 -
  02:07:55 - 02:08:50 - Sungur, Mahmut
  02:08:42 - 02:09:22 -
  02:08:51 - 02:09:16 - Voortman, Linda
  02:22:53 - -
  02:23:16 - - Deún, Henk van
 • 8

  Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Besluit tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht vast te stellen waarmee bewerkstelligd wordt dat moties en amendementen niet meer ondertekend hoeven te zijn bij het indienen ervan.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel wijziging Reglement van Orde
 • 9
 • 10

  Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Tot het vaststellen van de Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2020 gemeente Utrecht.
  2. Tot het instellen van een vertrouwenscommissie ter voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester in Utrecht (hierna: de
  commissie), bestaande uit 12 leden, 1 adviseur, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris en een ambtelijke ondersteuner.
  3. Tot het benoemen van de 12 leden van de commissie.
  4. Tot het benoemen van Lot van Hooijdonk als adviseur van de vertrouwenscommissie, Merel van Hall als secretaris, Frank Lith als plaatsvervangend secretaris en Gabrielle Haanen als ambtelijke ondersteuner van de vertrouwenscommissie.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2020
 • 11

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. In te stemmen met de aangepaste planning voor vaststelling van de Programmabegroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage en daarmee af te wijken van:
  a. artikel 2 van de ‘Financiële Verordening gemeente Utrecht’ om de Programmabegroting en Tweede Bestuursrapportage uiterlijk 14 november vast te stellen,
  b. wettelijke verplichting op basis van artikel 191 van de Gemeentewet om begroting vóór 15 november aan te bieden aan de Gedeputeerde Staten.  Stemming
  Onderwerp
  Aanpassing proces Programmabegroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage 2020
 • 11.1
 • 12

  20:49 - 22:22

  Wethouder Klein
  Status: B  Amendementen
  Onderwerp
  A108 Eigen vlees
  Moties
  Onderwerp
  M196 Prioriteer investeringen om de economie en werkgelegenheid te stimuleren tijdens de coronacrisis.
  M200 bestaanszekerheid op 1
  M204 Durf ongelijk te investeren om gezondheidsverschillen aan te pakken
  M205 Jongeren mogen niet extra hard geraakt worden door corona
  M206 Laat corona kansenongelijkheid in het onderwijs niet vergroten
  M207 Gerichte aanpak voor de meest kwetsbare wijken.
  M208 Behoud werkdienstverlening voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  M209 Geen stad zonder kunst geen culturele top zonder keten
  M210 Motie Laat ieder kind digitaal mee doen v.4
  M211 Jeugdwerkeloosheid
  M212 Investeringsprogramma kaderbrief
  M213 Behouden Corona-initiatieven
  M215 Waardeer vrijwilligers en mantelzorgers, steun Utrechtse ondernemers
  M216 Geen stilstand voor uitbreiding zwemwater
  M217 Watertappen na het sporten
  M218 Vergroten van het middensegment, ook in kleinere nieuwbouwprojecten
  M219 Een prestatiedoelstelling én concreet resultaat op ouderenhuisvesting
  M220 Ga creatief en circulair om met steen van de Dom
  M222 Gebruik beschikbare handhavingscapaciteit voor verkeersveiligheid!
  M223 Onderzoek vaccincatiebereidheid Utrecht
  M224 Geef tijdig inzicht in hulpvragen en aanpak
  M225 Motie Wat is de positie van dak- en thuisloze MOE-landers in Utrecht
  M226 Geen sollicitatieplicht maar omscholing
  M227 Investeer in toegankelijkheid
  M229 Utrecht verklein het risico op een nieuwe pandemie
  M230 Internationale economie is oorzaak van probleem
  M231 Verlaag druk van auto’s in de stad.
  M232 Groeit mee met de drukte in de stad
  M234 Financiële tegemoetkoming voor getroffen religieuze instellingen
  M235 Meer middelen voor aanpak van discriminatie en racisme
  M236 Verplicht gebruik Meos app Politie Midden Nederland
  M237 Aanmaning bevriezen huren
  M238 Utrechtse bijdrage aan het Srebrenica Monument en de herdenking
  M240 Voorlichting rechten en plichten voor jongeren
  M241 Scenario's bij bezuinigingen
  M242 Evaluatie tijdelijke horeca
  M243 Integrale kijk evenementenfonds
  M244 Zonder makers blijft het podium ook leeg
  M245 Noodsteun waar de nood is
  M246 Een studie- of flexplek voor wie dat nodig heeft
  M247 Sport en vitaliteit in corona-tijd
  M248 Pilot Anders Werken
  M250 Geen lastenverzwaring voor inwoners in 2021
  M251 Stop met de huidige energietransitie.
  M252 Investeer in woningbouw en kijk naar alle mogelijke uitbreidingslocaties.
  M253 Houd rekening met een beperkte bijdrage van het Rijk
  M254 Geen verhoging van de bijdrage aan verbonden partijen
  M255 Bij gelijke geschiktheid gaat de Utrechter voor
  M256 Geen geld voor het Copernicus Instituut
  M258 Reserveren voor de toekomst van de Wal- en Kluismuren.
  M262 Gerichte aanpak voor de meest kwetsbare wijken
  M263 Vergroten van het middensegment ook in kleinere nieuwbouwprojecten
  M264 Waardeer vrijwilligers en mantelzorgers steun Utrechtse ondernemers finale versie
  M265 Motie investeer in toegankelijkheid
  M266 Eigen vlees

  08:19:51 - 08:19:50 -
  08:19:50 - 08:19:27 - Boer, Heleen de
  08:19:26 - 07:53:05 - Gilissen, Dimitri
  08:18:43 - 08:18:42 -
  08:18:42 - 08:17:52 -
  08:16:58 - 08:16:57 -
  08:16:58 - 08:16:28 -
  08:14:47 - 08:14:43 -
  08:14:40 - 08:14:40 -
  08:14:39 - 08:14:27 - Boer, Heleen de
  08:14:01 - 08:14:00 -
  08:14:00 - 08:13:36 - Boer, Heleen de
  08:13:07 - 08:13:03 -
  08:13:05 - 08:12:54 - Boer, Heleen de
  08:12:50 - 08:12:39 -
  08:12:42 - 08:12:27 - Zweth, Rick van der
  08:11:57 - 08:11:38 - Zweth, Rick van der
  08:11:08 - 08:11:06 -
  08:11:06 - 08:10:47 - Zweth, Rick van der
  08:09:52 - 08:09:48 -
  08:09:07 - 08:09:06 -
  08:09:06 - 08:08:37 - Boer, Heleen de
  08:08:09 - 08:07:43 - Boer, Heleen de
  08:06:47 - 08:06:44 -
  08:06:45 - 08:06:16 - Boer, Heleen de
  08:06:16 - 08:06:05 -
  08:04:02 - 08:04:00 -
  08:03:31 - 08:03:25 -
  08:02:46 - 08:02:41 -
  08:02:40 - 08:02:09 - Boer, Heleen de
  08:01:44 - 08:01:40 -
  08:01:39 - 08:01:17 - Heuven, Maarten van
  08:00:27 - 07:59:09 -
  08:00:25 - 07:59:51 - Heuven, Maarten van
  07:59:18 - 07:58:50 -
  07:58:58 - 07:58:29 -
  07:58:31 - 07:57:55 - Boer, Heleen de
  07:57:30 - 07:57:22 -
  07:57:21 - 07:57:10 - Boer, Heleen de
  07:57:07 - 07:56:59 -
  07:56:58 - 07:56:37 - Schipper, Tim
  07:56:36 - 07:56:33 -
  07:56:08 - 07:55:30 -
  07:56:08 - 07:55:41 - Schipper, Tim
  07:55:15 - 07:55:12 -
  07:53:54 - 07:53:51 -
  07:53:06 - 07:53:02 -
  07:53:01 - 07:35:28 - Boer, Heleen de
  07:48:20 - 07:48:18 -
  07:48:19 - 07:48:04 - Gilissen, Dimitri
  07:46:58 - 07:46:29 - Gilissen, Dimitri
  07:46:57 - 07:46:56 -
  07:46:07 - 07:46:04 -
  07:46:04 - 07:45:34 - Zweth, Rick van der
  07:44:54 - 07:44:52 -
  07:44:53 - 07:44:35 - Zweth, Rick van der
  07:44:01 - 07:43:59 -
  07:43:29 - 07:43:28 -
  07:40:39 - 07:40:25 -
  07:40:25 - 07:39:42 - Gilissen, Dimitri
  07:39:29 - 07:39:14 - Gilissen, Dimitri
  07:38:55 - 07:38:29 - Gilissen, Dimitri
  07:38:27 - 07:38:26 -
  07:36:44 - 07:36:29 -
  07:35:28 - 07:35:08 -
  07:35:08 - 07:25:11 - Zweth, Rick van der
  07:31:00 - 07:30:59 -
  07:30:01 - 07:29:59 -
  07:29:25 - 07:29:22 -
  07:28:39 - 07:28:35 -
  07:27:41 - 07:27:28 -
  07:27:28 - 07:27:08 -
  07:26:37 - 07:26:06 -
  07:25:36 - 07:25:32 -
  07:25:31 - 07:25:06 - Sungur, Mahmut
  07:25:05 - 07:24:36 -
  07:25:05 - 07:24:14 -
  07:24:35 - 07:24:11 -
  07:24:14 - 07:21:58 - Zweth, Rick van der
  07:23:55 - 07:23:53 -
  07:23:52 - 07:23:46 -
  07:23:48 - 07:23:32 -
  07:23:17 - 07:23:04 -
  07:23:08 - 07:23:07 - Boer, Heleen de
  07:21:59 - 07:21:53 -
  07:21:55 - 07:10:35 -
  07:18:36 - 07:18:28 -
  07:18:06 - 07:18:05 -
  07:18:04 - 07:17:45 - Heuven, Maarten van
  07:16:55 - 07:16:53 -
  07:15:43 - 07:15:42 -
  07:14:59 - 07:14:51 -
  07:13:28 - 07:13:25 -
  07:13:25 - 07:13:14 - Zweth, Rick van der
  07:12:28 - 07:12:19 -
  07:12:24 - 07:11:47 - Zweth, Rick van der
  07:11:56 - 07:11:55 -
  07:11:38 - 07:11:22 -
  07:10:52 - 07:10:48 -
  07:10:48 - 07:10:22 - Boer, Heleen de
  07:10:22 - 07:09:56 -
  07:10:20 - 07:09:58 - Zweth, Rick van der
  07:09:53 - 07:07:11 -
  07:08:38 - 07:08:27 -
  07:07:31 - 07:07:09 -
  07:07:09 - 07:06:58 - Gilissen, Dimitri
  07:06:58 - 07:05:02 -
  07:06:15 - 07:06:12 -
  07:06:14 - 07:05:53 - Gilissen, Dimitri
  07:05:03 - 07:04:59 -
  07:05:00 - 07:04:38 - Gilissen, Dimitri
  07:04:38 - 07:04:09 -
  07:04:17 - 07:04:06 -
  07:04:05 - 06:47:32 -
  07:02:24 - 07:02:02 -
  07:02:01 - 07:01:36 - Boer, Heleen de
  07:01:04 - 07:01:02 -
  07:01:03 - 07:00:46 - Boer, Heleen de
  07:00:16 - 07:00:09 -
  06:59:35 - 06:59:29 -
  06:59:26 - 06:59:25 -
  06:58:21 - 06:58:20 -
  06:57:50 - 06:57:47 -
  06:56:59 - 06:56:55 -
  06:56:33 - 06:56:21 -
  06:54:37 - 06:54:20 -
  06:54:20 - 06:54:02 - Heuven, Maarten van
  06:52:58 - 06:52:43 -
  06:51:33 - 06:51:31 -
  06:51:30 - 06:51:29 -
  06:51:28 - 06:51:07 - Boer, Heleen de
  06:50:31 - 06:50:06 - Boer, Heleen de
  06:49:49 - 06:49:21 -
  06:49:21 - 06:48:56 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:48:33 - 06:48:23 -
  06:48:23 - 06:48:06 - Gilissen, Dimitri
  06:48:06 - 06:48:01 -
  06:47:30 - 06:47:26 -
  06:47:27 - 06:37:45 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:45:47 - 06:45:37 -
  06:44:02 - 06:43:55 -
  06:43:54 - 06:43:53 -
  06:43:53 - 06:43:48 -
  06:42:23 - 06:42:21 -
  06:41:06 - 06:41:00 -
  06:39:57 - 06:39:47 -
  06:37:50 - 06:37:41 -
  06:37:41 - 06:35:50 - Heuven, Maarten van
  06:35:58 - 06:35:52 -
  06:35:52 - 06:35:28 -
  06:35:28 - 06:32:04 - Heuven, Maarten van
  06:33:51 - 06:33:50 -
  06:33:04 - 06:33:03 -
  06:32:08 - 06:32:05 -
  06:32:04 - 06:31:37 - Boer, Heleen de
  06:31:36 - 06:29:56 - Heuven, Maarten van
  06:31:03 - 06:31:01 -
  06:30:33 - 06:30:03 -
  06:30:04 - 06:29:49 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:29:48 - 06:27:32 - Heuven, Maarten van
  06:28:06 - 06:28:04 -
  06:27:31 - 06:27:27 -
  06:27:28 - 06:20:01 - Sungur, Mahmut
  06:26:37 - 06:26:34 -
  06:26:33 - 06:26:04 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:24:56 - 06:24:54 -
  06:23:26 - 06:23:25 -
  06:22:30 - 06:22:26 -
  06:21:33 - 06:21:30 -
  06:20:20 - 06:19:56 -
  06:19:58 - 06:19:45 - Gilissen, Dimitri
  06:19:46 - 06:19:30 - Sungur, Mahmut
  06:19:29 - 06:19:26 -
  06:19:28 - 06:19:01 - Gilissen, Dimitri
  06:19:01 - 06:18:38 - Sungur, Mahmut
  06:18:39 - 06:18:31 -
  06:18:32 - 06:18:14 - Heuven, Maarten van
  06:18:13 - 06:17:40 - Sungur, Mahmut
  06:17:53 - 06:17:31 -
  06:17:30 - 06:17:20 - Deún, Henk van
  06:17:21 - 06:16:58 - Sungur, Mahmut
  06:16:59 - 06:16:53 -
  06:16:53 - 06:01:26 -
  06:15:00 - 06:14:49 -
  06:14:48 - 06:14:12 - Boer, Heleen de
  06:12:35 - 06:12:34 -
  06:11:43 - 06:11:30 -
  06:11:28 - 06:11:24 -
  06:11:25 - 06:11:07 - Zweth, Rick van der
  06:10:28 - 06:10:08 - Zweth, Rick van der
  06:09:44 - 06:09:38 -
  06:09:39 - 06:09:17 -
  06:09:05 - 06:09:02 -
  06:08:58 - 06:08:55 -
  06:08:57 - 06:08:03 - Boer, Heleen de
  06:08:53 - 06:08:49 -
  06:08:20 - 06:08:18 -
  06:08:10 - 06:07:34 -
  06:07:35 - 06:07:20 - Gilissen, Dimitri
  06:07:20 - 06:06:59 -
  06:06:23 - 06:06:22 -
  06:05:44 - 06:05:29 -
  06:05:08 - 06:04:48 -
  06:04:47 - 06:04:46 -
  06:03:55 - 06:03:53 -
  06:03:29 - 06:03:21 -
  06:02:24 - 06:02:23 -
  06:01:27 - 06:01:23 -
  06:01:23 - 05:45:27 - Schipper, Tim
  05:57:32 - 05:57:29 -
  05:57:06 - 05:56:55 -
  05:56:49 - 05:56:39 -
  05:56:42 - 05:56:12 -
  05:55:55 - 05:55:49 -
  05:55:53 - 05:55:39 -
  05:54:48 - 05:54:46 -
  05:54:44 - 05:53:18 - Boer, Heleen de
  05:53:21 - 05:53:18 -
  05:52:37 - 05:52:31 -
  05:52:28 - 05:52:23 -
  05:52:23 - 05:51:54 -
  05:51:53 - 05:51:51 -
  05:51:51 - 05:51:13 - Zweth, Rick van der
  05:51:13 - 05:51:07 -
  05:51:07 - 05:50:10 -
  05:50:23 - 05:50:20 -
  05:50:10 - 05:50:08 -
  05:50:04 - 05:50:02 -
  05:46:40 - 05:46:35 -
  05:46:34 - 05:46:13 - Sungur, Mahmut
  05:45:59 - 05:45:52 -
  05:45:53 - 05:45:29 - Sungur, Mahmut
  05:45:46 - 05:45:27 -
  05:45:26 - 05:45:06 - Gilissen, Dimitri
  05:45:09 - 05:44:54 -
  05:45:04 - 05:44:07 - Schipper, Tim
  05:44:24 - 05:43:59 -
  05:44:00 - 05:36:39 - Deún, Henk van
  05:42:06 - 05:42:03 -
  05:41:46 - 05:41:16 -
  05:41:13 - 05:40:49 -
  05:40:48 - 05:40:24 -
  05:39:55 - 05:39:53 -
  05:39:37 - 05:39:29 -
  05:38:40 - 05:38:32 -
  05:38:02 - 05:38:00 -
  05:37:17 - 05:37:05 -
  05:37:01 - 05:23:23 - Bos, Cees
  05:34:59 - 05:34:59 -
  05:34:53 - 05:32:07 -
  05:34:46 - 05:34:45 - Boer, Heleen de
  05:34:43 - 05:34:39 - Boer, Heleen de
  05:32:07 - 05:31:37 - Gilissen, Dimitri
  05:31:48 - 05:31:32 -
  05:30:58 - 05:30:56 -
  05:29:02 - 05:27:39 -
  05:25:19 - 05:24:56 -
  05:23:23 - 05:23:08 -
  05:23:08 - 05:22:47 -
  05:22:50 - 05:22:43 -
  05:22:43 - 05:22:29 - Gilissen, Dimitri
  05:22:31 - 05:22:19 -
  05:22:23 - 05:22:07 - Zweth, Rick van der
  05:22:06 - 05:22:02 -
  05:22:04 - 05:21:55 - Boer, Heleen de
  05:21:55 - 05:21:34 -
  03:50:15 - 03:49:52 - Wijmenga, Jan
  03:49:33 - 03:49:29 - Klein, Anke
  03:49:24 - 03:48:26 - Klein, Anke
  03:48:27 - 03:48:25 - Wijmenga, Jan
  03:48:26 - 03:48:18 - Gilissen, Dimitri
  03:48:08 - 03:47:41 - Wijmenga, Jan
  03:47:42 - 03:47:10 - Klein, Anke
  03:47:10 - 03:47:08 - Wijmenga, Jan
  03:47:08 - 03:40:13 - Bos, Cees
  03:46:26 - 03:45:23 - Wijmenga, Jan
  03:44:24 - 03:43:37 - Wijmenga, Jan
  03:43:38 - 03:40:50 - Hooijdonk, Lot van
  03:40:37 - 03:39:26 - Wijmenga, Jan
  03:40:11 - 03:39:42 - Sungur, Mahmut
  03:39:26 - 03:38:51 - Hooijdonk, Lot van
  03:38:52 - 03:38:40 - Wijmenga, Jan
  03:38:41 - 03:38:29 - Boer, Heleen de
  03:38:28 - 03:38:18 - Wijmenga, Jan
  03:38:23 - 03:37:45 - Bos, Cees
  03:37:56 - 03:37:28 - Wijmenga, Jan
  03:37:28 - 03:32:44 - Klein, Anke
  03:34:40 - 03:34:37 - Wijmenga, Jan
  03:34:36 - 03:34:19 -
  03:34:06 - 03:33:44 -
  03:33:52 - 03:33:20 - Wijmenga, Jan
  03:33:44 - 03:33:42 -
  03:33:39 - 03:33:35 -
  03:33:34 - 03:33:26 -
  03:33:18 - 03:32:45 - Wijmenga, Jan
  03:33:07 - 03:33:01 - Gilissen, Dimitri
  03:32:48 - 03:32:47 - Zweth, Rick van der
  03:32:46 - 03:32:17 - Zweth, Rick van der
  03:32:16 - 03:31:36 - Klein, Anke
  03:31:40 - 03:31:31 - Wijmenga, Jan
  03:31:33 - 03:31:04 - Boer, Heleen de
  03:31:02 - 03:30:44 - Klein, Anke
  03:31:02 - 03:31:02 - Wijmenga, Jan
  03:30:45 - 03:30:44 - Wijmenga, Jan
  03:30:44 - 03:30:31 - Boer, Heleen de
  03:30:31 - 03:30:30 - Wijmenga, Jan
  03:30:29 - 03:29:30 -
  03:29:58 - 03:29:28 - Wijmenga, Jan
  03:29:29 - 03:28:58 - Zweth, Rick van der
  03:28:57 - 03:28:06 - Klein, Anke
  03:28:13 - 03:28:04 - Wijmenga, Jan
  03:28:05 - 03:27:42 - Zweth, Rick van der
  03:27:45 - 03:27:38 - Wijmenga, Jan
  03:27:39 - 03:25:57 - Klein, Anke
  03:26:08 - 03:25:57 - Wijmenga, Jan
  03:25:57 - 03:25:22 -
  03:25:21 - 03:25:15 - Wijmenga, Jan
  03:25:17 - 03:24:56 - Klein, Anke
  03:24:54 - 03:24:46 - Wijmenga, Jan
  03:24:49 - 03:23:46 - Klein, Anke
  03:23:46 - 03:23:37 - Wijmenga, Jan
  03:23:38 - 03:23:09 - Klein, Anke
  03:23:08 - 03:23:03 - Wijmenga, Jan
  03:23:03 - 03:21:05 - Hooijdonk, Lot van
  03:21:32 - 03:21:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:31 - 03:20:52 - Pagter, Marijn de
  03:20:52 - 03:20:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:51 - 03:11:14 - Hooijdonk, Lot van
  03:20:16 - 03:20:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:00 - 03:19:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:58 - 03:19:48 - Pagter, Marijn de
  03:19:49 - 03:19:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:05 - 03:19:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:22 - 03:18:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:20 - 03:17:51 - Heuven, Maarten van
  03:17:51 - 03:17:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:47 - 03:16:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:39 - 03:15:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:37 - 03:14:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:57 - 03:14:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:25 - 03:14:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:24 - 03:14:00 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:00 - 03:13:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:35 - 03:13:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:58 - 03:12:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:56 - 03:12:52 - Sungur, Mahmut
  03:12:53 - 03:12:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:47 - 03:12:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:36 - 03:12:19 -
  03:12:19 - 03:12:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:51 - 03:11:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:48 - 03:11:19 - Boer, Heleen de
  03:11:20 - 03:11:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:18 - 03:11:10 - Bos, Cees
  03:11:09 - 03:11:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:07 - 03:07:32 - Hooijdonk, Lot van
  03:10:51 - 03:10:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:17 - 03:09:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:15 - 03:08:50 -
  03:08:50 - 03:08:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:38 - 03:08:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:37 - 03:08:31 -
  03:08:31 - 03:08:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:44 - 03:07:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:34 - 03:07:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:31 - 03:07:25 - Bos, Cees
  03:07:25 - 03:07:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:23 - 03:01:02 - Hooijdonk, Lot van
  03:07:18 - 03:07:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:17 - 03:07:10 - Bos, Cees
  03:07:10 - 03:07:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:03 - 03:07:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:47 - 03:04:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:46 - 03:04:33 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:04:33 - 03:04:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:07 - 03:04:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:03 - 03:03:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:55 - 03:03:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:16 - 03:03:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:14 - 03:02:55 - Heuven, Maarten van
  03:02:54 - 03:02:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:44 - 03:01:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:43 - 03:01:16 - Heuven, Maarten van
  03:01:16 - 03:01:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:12 - 03:00:48 - Boer, Heleen de
  03:00:48 - 03:00:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:47 - 02:59:57 - Heuven, Maarten van
  02:59:56 - 02:59:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:55 - 02:52:58 - Hooijdonk, Lot van
  02:59:08 - 02:59:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:23 - 02:58:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:21 - 02:57:55 -
  02:57:56 - 02:57:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:54 - 02:55:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:52 - 02:55:35 - Boer, Heleen de
  02:55:35 - 02:55:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:13 - 02:55:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:08 - 02:54:55 -
  02:54:55 - 02:54:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:46 - 02:54:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:45 - 02:54:31 -
  02:54:31 - 02:54:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:30 - 02:54:23 - Bos, Cees
  02:54:22 - 02:54:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:34 - 02:53:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:58 - 02:52:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:57 - 02:52:55 - Bos, Cees
  02:52:47 - 02:28:23 - Verschuure, Klaas
  02:52:03 - 02:52:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:00 - 02:51:46 - Hoonte, Gertjan te
  02:51:46 - 02:51:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:13 - 02:51:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:10 - 02:50:43 - Boer, Heleen de
  02:50:45 - 02:50:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:42 - 02:49:39 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:39 - 02:49:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:36 - 02:49:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:14 - 02:49:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:13 - 02:49:04 -
  02:49:03 - 02:49:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:41 - 02:48:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:32 - 02:47:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:31 - 02:47:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:47:17 - 02:47:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:11 - 02:47:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:33 - 02:44:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:31 - 02:44:07 - Heuven, Maarten van
  02:44:08 - 02:44:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:37 - 02:43:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:35 - 02:42:47 - Heuven, Maarten van
  02:42:48 - 02:42:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:18 - 02:42:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:30 - 02:41:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:09 - 02:41:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:40 - 02:39:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:37 - 02:39:12 -
  02:39:12 - 02:39:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:08 - 02:38:45 -
  02:38:45 - 02:38:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:43 - 02:38:10 - Boer, Heleen de
  02:38:11 - 02:38:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:08 - 02:37:52 - Dalen, Martijn van
  02:37:51 - 02:37:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:08 - 02:36:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:01 - 02:35:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:59 - 02:34:39 -
  02:34:39 - 02:34:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:37 - 02:34:06 -
  02:34:06 - 02:34:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:43 - 02:32:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:26 - 02:28:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:23 - 02:23:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:07 - 02:20:48 - Ooijen, Maarten van
  02:21:53 - 02:21:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:50 - 02:21:22 -
  02:21:24 - 02:21:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:06 - 02:21:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:04 - 02:20:51 -
  02:20:52 - 02:20:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:49 - 02:20:31 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:20:46 - 02:15:58 - Ooijen, Maarten van
  02:20:32 - 02:20:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:25 - 02:20:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:09 - 02:20:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:39 - 02:19:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:45 - 02:18:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:01 - 02:15:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:59 - 02:15:30 - Bakker, Has
  02:15:31 - 02:15:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:29 - 02:14:25 - Ooijen, Maarten van
  02:14:29 - 02:14:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:21 - 02:06:26 - Diepeveen, Kees
  02:11:41 - 02:11:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:38 - 02:11:19 - Boer, Heleen de
  02:11:20 - 02:11:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:52 - 02:10:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:46 - 02:10:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:46 - 02:10:15 -
  02:10:16 - 02:10:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:44 - 02:09:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:36 - 02:07:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:35 - 02:07:01 -
  02:07:00 - 02:06:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:29 - 02:06:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:28 - 02:06:10 - Sungur, Mahmut
  02:06:10 - 02:06:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:08 - 02:02:46 - Diepeveen, Kees
  02:06:08 - 02:06:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:03 - 02:05:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:58 - 02:02:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:47 - 02:02:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:45 - 02:02:07 - Hoonte, Gertjan te
  02:02:07 - 02:02:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:05 - 02:01:50 - Bos, Cees
  02:01:49 - 02:01:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:48 - 02:01:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:46 - 02:01:01 - Zweth, Rick van der
  02:01:01 - 02:01:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:59 - 01:57:00 - Diepeveen, Kees
  02:00:17 - 02:00:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:14 - 01:59:55 - Wiegant, Ruurt
  01:59:55 - 01:59:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:02 - 01:58:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:59 - 01:58:46 - Sungur, Mahmut
  01:58:46 - 01:58:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:23 - 01:58:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:22 - 01:58:02 - Hoonte, Gertjan te
  01:58:01 - 01:57:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:54 - 01:57:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:01 - 01:57:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:59 - 01:56:42 - Deún, Henk van
  01:56:42 - 01:56:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:42 - 01:56:09 - Diepeveen, Kees
  01:56:09 - 01:56:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:04 - 01:49:51 - Klein, Anke
  01:53:36 - 01:53:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:35 - 01:53:23 -
  01:53:25 - 01:53:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:03 - 01:53:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:02 - 01:52:51 -
  01:52:52 - 01:52:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:40 - 01:52:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:44 - 01:51:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:42 - 01:51:31 -
  01:51:31 - 01:51:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:11 - 01:51:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:07 - 01:51:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:05 - 01:50:45 - Sungur, Mahmut
  01:50:45 - 01:50:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:17 - 01:50:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:51 - 01:49:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:13 - 01:46:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:03 - 01:35:27 - Voortman, Linda
  01:45:27 - 01:45:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:26 - 01:44:59 - Boer, Heleen de
  01:45:00 - 01:44:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:39 - 01:44:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:25 - 01:44:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:24 - 01:44:00 -
  01:44:00 - 01:43:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:59 - 01:43:28 - Zweth, Rick van der
  01:43:31 - 01:43:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:29 - 01:43:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:28 - 01:43:15 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:43:15 - 01:43:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:55 - 01:41:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:53 - 01:41:21 - Boer, Heleen de
  01:40:40 - 01:40:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:16 - 01:40:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:12 - 01:39:55 -
  01:39:55 - 01:39:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:54 - 01:39:27 - Zweth, Rick van der
  01:39:27 - 01:39:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:41 - 01:38:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:37 - 01:38:17 -
  01:37:23 - 01:37:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:42 - 01:36:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:38 - 01:36:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:35 - 01:36:04 - Sungur, Mahmut
  01:36:04 - 01:36:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:35 - 01:35:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:32 - 01:35:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:30 - 01:35:24 - Eerenberg, Eelco
  01:35:27 - 01:35:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:24 - 01:35:16 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:35:18 - 01:35:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:15 - 01:35:07 - Voortman, Linda
  01:35:11 - 01:35:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:03 - 01:32:32 - Eerenberg, Eelco
  01:33:54 - 01:33:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:52 - 01:33:29 -
  01:33:29 - 01:33:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:12 - 01:33:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:34 - 01:32:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:11 - 01:32:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:07 - 01:31:09 - Eerenberg, Eelco
  01:31:40 - 01:31:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:11 - 01:31:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:11 - 01:31:03 - Zweth, Rick van der
  01:31:03 - 01:31:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:02 - 01:30:15 - Eerenberg, Eelco
  01:31:00 - 01:30:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:16 - 01:29:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:11 - 01:30:06 -
  01:30:03 - 01:30:01 -
  01:29:56 - 01:28:01 - Eerenberg, Eelco
  01:28:02 - 01:28:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:00 - 01:27:54 - Bos, Cees
  01:27:53 - 01:27:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:49 - 01:27:17 - Eerenberg, Eelco
  01:27:31 - 01:27:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:19 - 01:27:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:12 - 01:27:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:11 - 01:26:10 - Eerenberg, Eelco
  01:26:48 - 01:26:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:12 - 01:26:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:08 - 01:25:39 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:25:54 - 01:25:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:53 - 01:25:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:45 - 01:25:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:40 - 01:25:11 - Eerenberg, Eelco
  01:25:31 - 01:25:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:23 - 01:25:13 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:25:23 - 01:25:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:12 - 01:25:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:10 - 01:25:01 -
  01:25:00 - 01:24:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:59 - 01:24:27 - Eerenberg, Eelco
  01:24:28 - 01:24:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:23 - 01:18:44 -
  01:23:21 - 01:23:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:20 - 01:23:12 -
  01:23:12 - 01:23:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:01 - 01:22:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:57 - 01:22:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:55 - 01:22:50 -
  01:22:50 - 01:22:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:50 - 01:20:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:46 - 01:20:17 - Sungur, Mahmut
  01:20:18 - 01:20:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:56 - 01:19:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:55 - 01:18:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:55 - 01:18:45 - Zweth, Rick van der
  01:18:45 - 01:18:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:44 - 01:18:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:43 - 01:18:42 -
  01:18:37 - 01:18:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:35 - 01:18:17 - Sungur, Mahmut
  01:18:21 - 01:18:18 -
  01:18:21 - 01:18:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:18 - 01:18:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:15 - 01:18:07 -
  01:18:08 - 01:18:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:06 - 01:17:56 - Zweth, Rick van der
  01:17:57 - 01:17:39 -
  01:17:57 - 01:17:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:41 - 01:17:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:20 - 01:17:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:20 - 01:17:17 -
  01:17:07 - 01:16:59 -
  01:17:00 - 01:16:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:51 - 01:14:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:43 - 01:16:03 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:16:11 - 01:15:56 - Sungur, Mahmut
  01:15:54 - 01:15:30 - Bakker, Has
  01:15:28 - 01:15:14 - Zweth, Rick van der
  01:15:10 - 01:15:01 -
  01:14:57 - 01:14:50 -
  01:07:33 - 01:05:28 -
  01:01:42 - 01:01:38 -
  01:01:38 - 00:40:35 - Gastspreker 02
  00:40:54 - 00:40:19 -
  00:36:39 - 00:36:39 - Boer, Heleen de
  00:36:37 - 00:34:05 - Boer, Heleen de
  00:34:05 - 00:32:00 - Gilissen, Dimitri
  00:31:55 - 00:31:39 -
  00:30:56 - 00:30:53 -
  00:30:54 - 00:30:26 - Gilissen, Dimitri
  00:30:24 - 00:29:39 -
  00:30:05 - 00:29:52 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:29:48 - 00:29:44 - Sungur, Mahmut
  00:29:38 - 00:27:57 -
  00:29:36 - 00:29:25 - Zweth, Rick van der
  00:29:21 - 00:29:18 - Bos, Cees
  00:29:15 - 00:29:12 - Gilissen, Dimitri
  00:29:07 - 00:28:59 - Boer, Heleen de
  00:28:56 - 00:28:44 -
  00:28:34 - 00:28:28 - Deún, Henk van
  00:28:26 - 00:28:18 - Schipper, Tim
  00:28:16 - 00:28:09 -
  00:28:00 - 00:26:14 - Gastspreker 02
  00:26:15 - 00:25:47 -
  00:25:33 - 00:25:08 -
  00:22:53 - 00:22:44 -
  02:23:36 - 02:23:44 -
  02:23:45 - 02:23:48 -
  02:23:53 - 02:24:28 -
  02:24:52 - 02:24:59 - Wijmenga, Jan
  02:25:08 - 02:25:22 - Bos, Cees
  02:25:29 - 02:28:43 - Gilissen, Dimitri
  02:28:42 - 02:28:49 -
  02:29:38 - 02:30:19 -
  02:30:10 - 02:30:11 - Boer, Heleen de
  02:30:13 - 02:32:07 - Boer, Heleen de
  02:32:09 - 02:32:15 -
  02:32:19 - 02:33:50 - Zweth, Rick van der
  02:33:09 - 02:33:16 -
  02:33:52 - 02:33:59 -
  02:33:59 - 02:34:01 -
  02:34:00 - 02:34:25 - Bakker, Has
  02:34:27 - 02:34:51 - Zweth, Rick van der
  02:34:47 - 02:34:52 -
  02:34:52 - 02:35:17 - Gilissen, Dimitri
  02:35:17 - 02:35:36 - Zweth, Rick van der
  02:35:37 - 02:35:40 -
  02:35:40 - 02:36:27 -
  02:36:26 - 02:36:36 -
  02:36:36 - 02:36:57 -
  02:36:54 - 02:36:56 -
  02:36:57 - 02:37:21 -
  02:36:58 - 02:38:42 -
  02:37:38 - 02:38:02 -
  02:38:23 - 02:38:49 -
  02:38:45 - 02:40:15 - Wijmenga, Jan
  02:39:20 - 02:39:34 -
  02:40:14 - 02:40:16 -
  02:40:18 - 02:41:30 - Heuven, Maarten van
  02:41:33 - 02:41:42 -
  02:41:42 - 02:43:20 -
  02:42:27 - 02:43:20 -
  02:43:21 - 02:43:30 -
  02:43:28 - 02:44:07 - Wiegant, Ruurt
  02:44:20 - 02:44:21 -
  02:44:24 - 02:44:29 -
  02:44:31 - 02:44:39 - Hall, Merel van
  02:44:38 - 02:45:22 - Wiegant, Ruurt
  02:44:44 - 02:45:12 - Hall, Merel van
  02:45:13 - 02:45:28 -
  02:45:29 - 02:46:08 - Boer, Heleen de
  02:46:09 - 02:46:47 -
  02:46:47 - 02:46:48 -
  02:46:48 - 02:47:18 - Gilissen, Dimitri
  02:47:15 - 02:47:19 -
  02:47:18 - 02:47:54 -
  02:47:33 - 02:47:49 -
  02:47:55 - 02:48:00 -
  02:47:58 - 02:48:15 - Deún, Henk van
  02:48:16 - 02:49:06 -
  02:48:19 - 02:48:30 - Wiegant, Ruurt
  02:48:40 - 02:48:46 - Deún, Henk van
  02:49:08 - 02:53:12 - Hooijdonk, Lot van
  02:50:39 - 02:50:44 -
  02:50:43 - 02:51:10 - Gilissen, Dimitri
  02:51:12 - 02:51:12 - Gilissen, Dimitri
  02:51:45 - 02:51:47 -
  02:51:47 - 02:52:02 - Gilissen, Dimitri
  02:52:31 - 02:52:35 -
  02:53:10 - 02:53:13 -
  02:53:12 - 02:53:17 - Verschuure, Klaas
  02:53:15 - 02:53:29 -
  02:53:18 - 02:53:26 - Wijmenga, Jan
  02:53:29 - 02:53:48 - Verschuure, Klaas
  02:53:45 - 02:53:46 -
  02:53:47 - 02:53:59 - Gilissen, Dimitri
  02:54:00 - 02:54:39 - Verschuure, Klaas
  02:54:41 - 02:54:50 - Gilissen, Dimitri
  02:54:52 - 02:56:41 - Verschuure, Klaas
  02:56:10 - 02:56:11 -
  02:56:12 - 02:56:16 - Heuven, Maarten van
  02:56:20 - 02:56:52 -
  03:00:23 - 03:00:25 -
  03:00:25 - 03:01:23 - Voortman, Linda
  03:01:24 - 03:01:27 -
  03:01:28 - 03:01:59 - Boer, Heleen de
  03:01:44 - 03:02:31 - Voortman, Linda
  03:02:26 - 03:02:33 -
  03:02:37 - 03:04:18 - Diepeveen, Kees
  03:04:19 - 03:04:22 -
  03:04:22 - 03:04:29 -
  03:04:29 - 03:05:12 - Diepeveen, Kees
  03:05:10 - 03:05:13 -
  03:05:13 - 03:05:30 -
  03:05:32 - 03:05:40 - Diepeveen, Kees
  03:05:41 - 03:05:52 -
  03:07:27 - 03:07:37 -
  03:07:29 - 03:07:33 - Eerenberg, Eelco
  03:07:36 - 03:07:41 -
  03:07:46 - 03:07:53 -
  03:07:53 - 03:09:17 - Ooijen, Maarten van
  03:09:12 - 03:09:16 -
  03:09:16 - 03:09:28 - Zweth, Rick van der
  03:09:28 - 03:10:50 - Ooijen, Maarten van
  03:09:57 - 03:10:01 - Zweth, Rick van der
  03:10:03 - 03:10:06 -
  03:10:49 - 03:11:45 -
  03:11:08 - 03:11:40 -
  03:29:02 - 03:29:04 - Sungur, Mahmut
  03:29:45 - 03:29:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:53 - 03:30:03 -
  03:30:04 - 03:30:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:09 - 03:31:33 - Wijmenga, Jan
  03:31:37 - 03:31:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:33:23 - 03:33:41 -
  03:34:00 - 03:34:21 - Heuven, Maarten van
  03:35:15 - 03:35:31 -
  03:35:58 - 03:36:27 -
  03:36:30 - 03:36:43 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:36:45 - 03:36:53 - Meerding, Tess
  03:37:39 - 03:37:50 -
  03:38:35 - 03:38:48 - Zweth, Rick van der
  03:38:50 - 03:39:00 - Heuven, Maarten van
  03:39:59 - 03:40:06 - Meerding, Tess
  03:41:09 - 03:41:24 -
  03:41:51 - 03:41:56 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:42:02 - 03:42:10 - Bos, Cees
  03:42:14 - 03:42:19 - Wiegant, Ruurt
  03:42:59 - 03:43:24 - Wiegant, Ruurt
  03:43:26 - 03:43:45 - Zweth, Rick van der
  03:44:17 - 03:44:36 - Deún, Henk van
  03:45:50 - 03:46:02 -
  03:46:16 - 03:46:34 -
  03:47:20 - 03:47:31 - Zweth, Rick van der
  03:48:31 - 03:48:41 - Meerding, Tess
  03:48:47 - 03:49:08 -
  03:49:09 - 03:49:24 - Bos, Cees
  03:49:28 - 03:49:39 - Bos, Cees
  03:50:20 - 03:50:26 -
  03:50:28 - 03:50:41 - Gilissen, Dimitri
  03:51:18 - 03:51:29 - Hoonte, Gertjan te
  03:51:34 - 03:51:40 - Zwinkels, Jantine
  03:51:42 - 03:51:48 -
  03:53:05 - 03:53:17 - Boer, Heleen de
  03:54:22 - 03:54:25 - Gilissen, Dimitri
  03:55:14 - 03:55:32 -
 • 12.1
 • 12.2
 • 13

  22:22 - 22:25

  Wethouder Klein
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Jaarstukken 2019 vast te stellen.
  2. De reserves: Woonruimteonttrekking, Strovenborchdreef brand, Masterplan Voortgezet Onderwijs, Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed, Muziekcentrum Vredenburg/Muziekpaleis, Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling en Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009 op te heffen
  3. De naam van de reserve ‘Revolverend fonds Werk en Inkomen’ te wijzigen in ‘Re-integratiefonds Werk en Inkomen’.
  4. Akkoord te gaan met de doelstelling van de egalisatiereserve parkeerexploitatie zoals beschreven in de paragraaf Programmareserve Bereikbaarheid in het hoofdstuk Reserves van de Jaarstukken 2019.  Moties
  Onderwerp
  M199 Overnemen aanbevelingen raadstoets onderwijs
  M203 raadstoets vastgoed-
  M233 Maak klimaatneutraal meetbaar
  Stemming
  Onderwerp
  Jaarstukken 2019

  03:56:22 - 03:56:41 - Heuven, Maarten van
  03:56:43 - 03:56:58 -
  03:57:00 - 03:57:13 - Gilissen, Dimitri
  03:57:55 - 03:58:07 - Zwinkels, Jantine
  03:58:10 - 03:58:32 - Deún, Henk van
 • 13.1
 • 13.2
 • 13.3
 • 13.4
 • 13.5
 • 13.6
 • 14

  22:25 - 22:25

  Wethouder Klein
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De reserve Grondbank in te stellen conform de bijlage in de Resultaatbestemming 2019.
  2. De reserve Utrechtse Energie Aardgasvrije wijken te wijzigen conform de bijlage in de Resultaatbestemming 2019.
  3. De Resultaatbestemming 2019 vast te stellen, zodanig dat zoveel mogelijk ruimte wordt gecreëerd voor de integrale afweging.  Stemming
  Onderwerp
  Resultaatbestemming 2019
 • 15

  22:25 - 22:26

  wethouder Klein
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De financiële ontwikkelingen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2 vast te stellen en de dekking ervan te betrekken bij de Programmabegroting 2021 (het financiële beeld 2020-2024).
  2. In te stemmen met de bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk 2.3.
  3. In te stemmen met wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten in hoofdstuk 3.
  4. In te stemmen met de wijzigingen in de programmastructuur zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4.
  5. Hiermee de Eerste Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Eerste Bestuursrapportage 2020
 • 16

  22:26 - 22:35

  Wethouder Verschuure
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijlage “Programmering Investeringsimpuls RSU 2020” vast te stellen en de budgetten uit deze programmering vrij te geven voor uitvoering.
  2. In te stemmen met de voorstellen voor de jaarlijkse bijstelling van het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB) waarin de acute knelpunten, overheveling van budget voor wettelijke en reguliere taken, actualisatie kasritmes en technische wijzigingen zijn verwerkt, en op basis van deze jaarlijkse bijstelling de begroting vanaf 2020 te wijzigen.
  3. In te stemmen met een nieuwe systematiek voor het bepalen van de jaarlijkse uitvoeringsplanning van mobiliteitsprojecten waarbij rekening wordt gehouden met een lagere besteding van 10% dan waar op basis van de uitvoeringsplanning van de afzonderlijke projecten vanuit wordt gegaan.
  4. In te stemmen met de bijstelling 2020 van de Parkeerexploitatie en de Programmabegroting 2020 conform te wijzigen.
  5. In te stemmen met de aanpassingen in de gebiedsindeling voor de procedure invoeren betaald parkeren door toevoeging van de gebieden Richard Wagnerlaan e.o., Julianaweg e.o., Sartreweg e.o. en Kariboestraat e.o. zoals opgenomen in de bijlage Wijziging gebiedsindeling invoeren betaald parkeren.
  6. In te stemmen met het niet meenemen van de adressen van het complex aan de Diamantweg (onderdeel van het Vicona terrein) bij een draagvlakmeting in het gebied Julianaweg e.o.
  7. Een eerste verkenning uit te voeren naar een alternatieve oplossing voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) waarbij het uitgangspunt van ongelijkvloerse kruisingen wordt los gelaten, hiervoor € 250.000 beschikbaar te stellen, en deze te dekken uit het voorbereidingskrediet voor de NRU.
  8. In te stemmen met de actualisatie van de grondexploitaties, zowel financieel als wat betreft programma, in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2020 (MPR) voor de onderdelen a) Binnenstedelijke grondexploitaties, b) Leidsche Rijn en c) Stationsgebied.
  9. De Voorziening voor Negatieve Grondexploitaties te treffen op eindwaarde.
  10. Net als voorgaande jaren vast te stellen dat de looptijd van de grondexploitatie Leidsche Rijn per medio 2039 eindigt en daarmee in te stemmen met overschrijding van de 10 jaarstermijn.
  11. In te stemmen met een onttrekking van 0,5 miljoen euro uit de reserve woonfonds om maatregelen ten behoeve van een duurzaam hoge bouwproductie, gericht op een versnelling van gebiedsontwikkelingen, in 2020 vorm te geven.
  12. Het Meerjaren Perspectief Ruimte 2020 vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A103 MPR alleen 2020
  A104 Boter bij de vis voor verdiepte kruispunten NRU deel III
  A105 Bijleveldt
  A106 Investeren in de stad niet in plannenmakerij
  A107 Kies voor Spoor 2 inzake NRU
  A109 Niet aanpassen gebiedsindeling stemming betaald parkeren Oog in Al
  Moties
  Onderwerp
  M197 versnellingsgelden
  M198 Winstneming grondexploitatie LR
  M201 Maak vaart met het TAK plantsoen
  M202 Noordwest ambities leefbaarheid
  M221 Alternatieve NRU geen verslechtering voor Overvecht
  M228 Pas op de plaats met betrekking tot autobereikbaarheid
  M249 Kaders Actieplan Middenhuur onverkort uitvoeren bij grote gebiedsontwikkelingen
  M259 Geen gemeentelijk geld naar de aankoop van provinciale trams
  M260 Motie Westelijke Stadsboulevard inclusief de variant Fris Alternatief versneld uitvoeren
  Stemming
  Onderwerp
  Meerjarenperspectief Ruimte 2020

  03:59:48 - 04:00:08 -
  04:00:32 - 04:00:45 -
  04:01:11 - 04:01:34 - Pagter, Marijn de
  04:01:34 - 04:01:48 - Deún, Henk van
  04:01:49 - 04:01:59 - Schipper, Tim
  04:02:03 - 04:02:03 - Schipper, Tim
  04:02:32 - 04:02:49 - Heuven, Maarten van
  04:03:56 - 04:04:10 - Hoonte, Gertjan te
  04:04:10 - 04:04:29 - Heuven, Maarten van
  04:04:30 - 04:04:44 -
  04:04:46 - 04:04:56 - Schipper, Tim
  04:04:59 - 04:05:16 - Bos, Cees
  04:07:33 - 04:07:58 - Boer, Heleen de
  04:08:00 - 04:08:05 -
  04:08:07 - 04:08:25 - Schipper, Tim
  04:08:24 - 04:08:27 -
 • 17

  22:35 - 22:40

  Wethouder Eerenberg
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed vast te stellen, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar en vooruit gekeken wordt naar de (financiële) positie van de vastgoedportefeuille in de toekomst.  Moties
  Onderwerp
  M257 Verkoop de oude bibliotheek Broesepand
  M261 Temporiseer vervangings en uitbreidingsinvesteringen waar mogelijk
  Stemming
  Onderwerp
  Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2020

  04:08:52 - 04:09:02 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:27 - 04:09:44 -
  04:09:45 - 04:09:48 -
  04:09:49 - 04:10:01 - Hoonte, Gertjan te
  04:10:04 - 04:10:11 - Boer, Heleen de
  04:10:19 - 04:10:33 - Wijmenga, Jan
  04:10:34 - 04:10:46 - Zweth, Rick van der
  04:11:41 - 04:13:24 - Corler, Peter van
  04:13:27 - 04:13:47 - Zwanenberg, Pepijn