Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 19 maart 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Stadskantoor 6e etage V32
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1.1

  Tijd: 19.30 - 23.00 uur
  Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau 1, V32 en V33
  Beleidsveld: Jeugdzorg

  Geagendeerd door Hester Assen (PvdA), Peter van Corler (GroenLinks), Dimitri Gilissen (VVD), Mohammed Saiah (D66), Henk van Deún (PVV), Rachel Streefland (ChristenUnie), Sander van Waveren (CDA), Maarten van Heuven (PvdD), Kristin van der Veen (S&S), Kenneth de Boer (SBU), Ruurt Wiegant (SP) en Mahmut Sungur (DENK)

  Motivatie;
  De afgelopen maanden heeft de raad tientallen mails ontvangen waarin bewoners van Utrecht en omliggende gemeenten hun ervaringen met jeugdzorg in Utrecht deelden. Ervaringen met zowel SAVE Midden Nederland, Veilig Thuis Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming als het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Met een afvaardiging van alle fracties hebben raadsleden met een aantal mailers in tweetallen gesproken begin januari. Aanvullend daarop spreken zij met een afvaardiging vanuit de fracties nog met o.a. medewerkers van SAVE, de politie en mogelijk een kinderrechter. Doel daarmee is de rode lijnen uit al deze informatie te destilleren.

  Met de betrokken professionals gaan de raadsleden in de Raadsinformatiebijeenkomst in gesprek over de hoofdlijnen die zij uit de eerdere gesprekken hebben opgehaald en wat we daarvan kunnen leren.
  Raadsleden nodigen hiervoor experts van o.m. de volgende instanties uit:

  •  SAVE Midden Nederland en Veilig thuis, bestuur en medewerkers
   
  •  Raad voor de Kinderbescherming
   
  •  AKJ
   
  •  Politie
   
  •  Buurtteams
   

  Vanaf 19.30 uur lichten tijdens een expertmeeting van het college ketenpartners de werking van de jeugdbeschermingsketen toe. De Raadsinformatiebijeenkomst begint om 20.45 uur. Eerder op de avond spreken raadsleden met ouders uit Utrecht die de raad mailden. Voor hun privacy kunt u dit deel van de avond niet aanwezig zijn.