Commissie Stad en Ruimte

dinsdag 24 september 2019 20:00 - 22:50
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 24 september 2019 19:51
Eind:
dinsdag 24 september 2019 23:44
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdag en donderdag 24/26 september 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor de vergadering van 26 september 2019 is separaat een agenda gepubliceerd.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  19:53 - 20:01


  00:05:24 - 00:05:25 - Schilderman, Susanne
  00:09:18 - - Waveren, Sander van
 • 2

  20:01 - 20:12


  00:10:44 - 00:11:06 - Zwinkels, Jantine
  00:12:39 - 00:12:53 - Schilderman, Susanne
  00:12:56 - 00:13:11 -
  00:13:15 - 00:13:41 - Hoonte, Gertjan te
  00:13:46 - 00:14:06 - Schipper, Tim
  00:14:54 - 00:15:16 - Oosters, Eva
  00:15:16 - 00:15:29 -
  00:15:33 - 00:15:47 - Hoonte, Gertjan te
  00:15:50 - 00:16:01 - Weistra, Thijs
  00:16:02 - 00:16:04 - Zweth, Rick van der
  00:16:05 - 00:16:37 - Zwinkels, Jantine
  00:16:40 - 00:16:52 - Graaf, Rik van der
  00:16:55 - 00:17:05 - Schipper, Tim
  00:19:21 - 00:19:50 - Zweth, Rick van der
 • 3

  • Het openbare concept-verslag van de besloten Raadsinformatiebijeenkomst/ commissie Stad en Ruimte van 20 juni 2019, ter vaststelling
  • Het concept-verslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 27 juni 2019, ter vaststelling
  • Het geheime concept-verslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 27 juni 2019, ter vaststelling
  • Het concept-verslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 2/4 juli 2019, ter vaststelling
  • Het geheime concept-verslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 4 juli2019, ter vaststelling
  • Het concept verslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 9 juli 2019, ter vaststelling


 • 4.1
 • 4.2
 • 5

  20:12 - 22:21

  Ingeplande behandeltijd: 20.10 - 21.10 uur
  Beleidsveld: Vastgoed - wethouder Everhardt

  In de commissievergadering ter voorbereiding van de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 heeft de commissie haar voorkeur uitgesproken het raadsvoorstel Nota Kapitaal Goederen 2019 -2023 niet tegelijk met de Voorjaarsnota te behandelen, maar een cyclus later. Dit om wat beter op het raadsvoorstel te kunnen inzoomen. Een latere behandeling geeft bovendien de mogelijkheid voorafgaande een college informatiebijeenkomst te houden.
  Het college heeft in een raadsbrief van 6 juli toegezegd deze informatiebijeenkomst te houden op 5 september en het raadsvoorstel wordt niet tegelijk met de Voorjaarsnota ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  00:28:18 - 00:28:19 - Waveren, Sander van
  00:29:01 - 00:30:07 - Waveren, Sander van
  00:30:07 - 00:33:50 - Weistra, Thijs
  00:31:57 - 00:31:58 - Waveren, Sander van
  00:31:58 - 00:32:17 -
  00:32:31 - 00:32:35 - Waveren, Sander van
  00:32:35 - 00:32:39 -
  00:32:39 - 00:32:42 - Waveren, Sander van
  00:32:42 - 00:33:12 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:11 - 00:33:13 - Waveren, Sander van
  00:33:12 - 00:33:31 - Deún, Henk van
  00:33:22 - 00:33:47 - Waveren, Sander van
  00:33:47 - 00:34:25 -
  00:34:14 - 00:34:15 - Waveren, Sander van
  00:34:25 - 00:34:52 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:53 - 00:34:57 - Waveren, Sander van
  00:34:56 - 00:35:23 - Zweth, Rick van der
  00:35:21 - 00:35:30 - Waveren, Sander van
  00:35:30 - 00:37:45 - Weistra, Thijs
  00:37:03 - 00:37:14 - Waveren, Sander van
  00:37:14 - 00:37:48 - Schipper, Tim
  00:37:47 - 00:37:51 - Waveren, Sander van
  00:37:50 - 00:38:14 - Oosters, Eva
  00:38:12 - 00:38:16 - Waveren, Sander van
  00:38:16 - 00:39:03 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:38 - 00:39:52 - Waveren, Sander van
  00:39:04 - 00:39:37 - Bos, Cees
  00:39:50 - 00:40:12 - Zwinkels, Jantine
  00:40:12 - 00:40:24 - Waveren, Sander van
  00:40:23 - 00:42:42 - Weistra, Thijs
  00:42:42 - 00:42:54 - Waveren, Sander van
  00:42:53 - 00:43:41 - Deún, Henk van
  00:43:38 - 00:43:40 - Waveren, Sander van
  00:43:40 - 00:44:05 -
  00:44:05 - 00:47:30 - Deún, Henk van
  00:44:05 - 00:44:07 - Waveren, Sander van
  00:45:51 - 00:45:54 - Waveren, Sander van
  00:45:55 - 00:46:01 - Zwinkels, Jantine
  00:46:17 - 00:46:58 - Waveren, Sander van
  00:46:18 - 00:46:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:30 - 00:47:32 - Waveren, Sander van
  00:47:33 - 00:52:41 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:19 - 00:48:21 - Waveren, Sander van
  00:48:21 - 00:48:38 - Zwinkels, Jantine
  00:49:05 - 00:49:07 - Waveren, Sander van
  00:49:06 - 00:49:22 -
  00:49:22 - 00:49:24 - Waveren, Sander van
  00:49:48 - 00:49:57 - Waveren, Sander van
  00:52:40 - 00:52:41 - Waveren, Sander van
  00:52:41 - 00:52:55 - Zwinkels, Jantine
  00:52:56 - 00:53:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:19 - 00:53:20 - Waveren, Sander van
  00:53:21 - 00:54:10 -
  00:54:07 - 00:54:20 - Waveren, Sander van
  00:54:13 - 00:54:15 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:19 - 00:57:10 - Zwinkels, Jantine
  00:56:56 - 00:57:10 - Waveren, Sander van
  00:57:09 - 00:57:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:52 - 00:57:55 - Waveren, Sander van
  00:57:55 - 00:58:29 - Zwinkels, Jantine
  00:58:28 - 00:58:30 - Waveren, Sander van
  00:58:30 - 00:58:47 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:48 - 00:58:48 - Waveren, Sander van
  00:58:49 - 01:03:25 - Zwinkels, Jantine
  01:02:09 - 01:02:10 - Waveren, Sander van
  01:03:26 - 01:03:29 - Waveren, Sander van
  01:03:29 - 01:07:57 - Oosters, Eva
  01:04:40 - 01:04:41 - Waveren, Sander van
  01:04:41 - 01:05:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:59 - 01:05:02 - Waveren, Sander van
  01:05:02 - 01:05:35 - Bos, Cees
  01:05:29 - 01:05:36 - Waveren, Sander van
  01:05:48 - 01:06:07 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:57 - 01:08:03 - Waveren, Sander van
  01:08:02 - 01:09:32 - Graaf, Rik van der
  01:09:27 - 01:09:29 - Waveren, Sander van
  01:09:29 - 01:09:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:09:41 - 01:10:35 - Waveren, Sander van
  01:09:53 - 01:09:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:34 - 01:12:39 - Graaf, Rik van der
  01:12:37 - 01:12:41 - Waveren, Sander van
  01:12:38 - 01:13:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:13:04 - 01:13:41 - Waveren, Sander van
  01:13:41 - 01:14:21 - Zwinkels, Jantine
  01:14:17 - 01:14:22 - Waveren, Sander van
  01:14:22 - 01:14:50 -
  01:14:49 - 01:16:15 - Waveren, Sander van
  01:14:53 - 01:15:03 - Zwinkels, Jantine
  01:15:04 - 01:16:00 - Graaf, Rik van der
  01:15:59 - 01:16:15 - Waveren, Sander van
  01:16:15 - 01:18:41 -
  01:18:40 - 01:18:43 - Waveren, Sander van
  01:18:44 - 01:20:37 - Zweth, Rick van der
  01:20:36 - 01:20:39 - Waveren, Sander van
  01:20:41 - 01:26:26 -
  01:23:51 - 01:23:52 - Waveren, Sander van
  01:23:52 - 01:24:02 - Hoonte, Gertjan te
  01:26:26 - 01:26:29 - Waveren, Sander van
  01:26:28 - 01:28:33 - Bos, Cees
  01:28:35 - 01:28:39 - Waveren, Sander van
  01:28:37 - 01:29:38 -
  01:28:40 - 01:29:59 - Bos, Cees
  01:30:00 - 01:30:06 - Waveren, Sander van
  01:30:05 - 01:30:15 -
  01:30:14 - 01:30:15 - Waveren, Sander van
  01:30:15 - 01:31:08 - Bos, Cees
  01:30:22 - 01:30:23 - Waveren, Sander van
  01:31:09 - 01:31:12 - Waveren, Sander van
  01:31:12 - 01:31:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:31:25 - 01:32:53 - Bos, Cees
  01:32:53 - 01:34:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:43 - 01:35:18 - Waveren, Sander van
  01:34:17 - 01:34:58 - Bos, Cees
  01:35:16 - 01:39:17 -
  01:39:16 - 01:39:17 - Waveren, Sander van
  01:39:17 - 01:39:52 - Zweth, Rick van der
  01:39:52 - 01:40:33 -
  01:40:29 - 01:40:37 - Waveren, Sander van
  01:40:31 - 01:40:34 - Zweth, Rick van der
  01:40:34 - 01:40:51 -
  01:40:51 - 01:40:52 - Waveren, Sander van
  01:40:51 - 01:41:16 - Zweth, Rick van der
  01:41:15 - 01:42:01 -
  01:41:52 - 01:42:00 - Waveren, Sander van
  01:42:01 - 01:43:07 - Weistra, Thijs
  01:42:20 - 01:43:08 - Waveren, Sander van
  01:43:08 - 01:43:34 -
  01:44:00 - 01:44:04 - Waveren, Sander van
  01:44:00 - 01:44:02 -
  01:44:02 - 01:44:34 - Zweth, Rick van der
  01:44:33 - 01:44:36 - Waveren, Sander van
  01:44:34 - 01:44:35 -
  01:44:36 - 01:44:52 -
  01:44:53 - 01:45:01 - Waveren, Sander van
  01:45:01 - 01:46:44 -
  01:46:43 - 01:46:44 - Waveren, Sander van
  01:46:45 - 01:47:02 - Weistra, Thijs
  01:47:02 - 01:47:03 - Waveren, Sander van
  01:47:02 - 01:48:18 -
  01:48:17 - 01:48:22 - Waveren, Sander van
  01:48:21 - 01:48:49 - Hoonte, Gertjan te
  01:48:49 - 01:48:51 - Waveren, Sander van
  01:48:51 - 01:48:56 -
  01:48:52 - 01:48:58 - Waveren, Sander van
  01:48:58 - 01:49:31 -
  01:49:29 - 01:49:30 - Waveren, Sander van
  01:49:30 - 01:49:42 -
  01:49:50 - 01:57:38 -
  01:49:56 - 01:49:58 - Waveren, Sander van
  01:50:12 - 01:51:12 - Waveren, Sander van
  01:54:02 - 01:54:04 - Waveren, Sander van
  01:54:04 - 01:54:17 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:46 - 01:54:49 - Waveren, Sander van
  01:54:49 - 01:55:27 - Zwinkels, Jantine
  01:55:09 - 01:55:15 - Waveren, Sander van
  01:55:16 - 01:55:28 - Waveren, Sander van
  01:55:28 - 01:55:48 -
  01:56:41 - 01:56:44 - Waveren, Sander van
  01:56:43 - 01:57:16 -
  01:57:13 - 01:57:28 - Waveren, Sander van
  01:57:31 - 01:57:31 - Waveren, Sander van
  01:57:33 - 01:57:37 - Waveren, Sander van
  01:57:35 - 01:57:52 - Zwinkels, Jantine
  01:57:53 - 01:58:33 -
  01:58:26 - 01:58:56 - Waveren, Sander van
  01:58:29 - 01:58:54 - Weistra, Thijs
  01:58:55 - 02:12:33 -
  01:59:37 - 01:59:37 - Waveren, Sander van
  01:59:39 - 01:59:50 - Zwinkels, Jantine
  02:00:31 - 02:00:32 - Waveren, Sander van
  02:00:33 - 02:00:40 - Zwinkels, Jantine
  02:00:50 - 02:00:52 - Waveren, Sander van
  02:00:51 - 02:01:02 - Zwinkels, Jantine
  02:03:00 - 02:03:01 - Waveren, Sander van
  02:03:03 - 02:03:36 - Zwinkels, Jantine
  02:03:31 - 02:03:32 - Waveren, Sander van
  02:03:36 - 02:03:36 - Waveren, Sander van
  02:06:16 - 02:06:18 - Waveren, Sander van
  02:06:17 - 02:06:49 - Zwinkels, Jantine
  02:07:59 - 02:07:59 - Waveren, Sander van
  02:08:00 - 02:08:19 -
  02:08:18 - 02:08:26 - Waveren, Sander van
  02:08:26 - 02:08:36 -
  02:08:41 - 02:08:51 - Waveren, Sander van
  02:08:44 - 02:09:11 - Hoonte, Gertjan te
  02:09:14 - 02:09:15 - Waveren, Sander van
  02:09:50 - 02:09:50 - Waveren, Sander van
  02:09:50 - 02:10:48 - Zweth, Rick van der
  02:10:08 - 02:10:14 - Waveren, Sander van
  02:12:35 - 02:12:51 - Waveren, Sander van
  02:12:52 - 02:13:33 - Bos, Cees
  02:13:33 - 02:13:34 - Waveren, Sander van
  02:13:33 - 02:14:15 -
  02:14:14 - 02:14:18 - Waveren, Sander van
  02:14:17 - 02:14:56 - Bos, Cees
  02:14:46 - 02:15:41 - Waveren, Sander van
  02:15:26 - 02:15:40 - Veen, Kristin van der
  02:15:44 - 02:16:28 -
  02:16:29 - 02:16:48 - Waveren, Sander van
  02:16:35 - 02:17:00 - Zwinkels, Jantine
  02:17:01 - 02:17:48 -
  02:17:48 - 02:18:14 - Waveren, Sander van
  02:18:13 - 02:20:31 - Weistra, Thijs
  02:20:12 - 02:20:34 - Waveren, Sander van
  02:20:34 - 02:20:37 - Deún, Henk van
  02:20:36 - 02:22:20 - Waveren, Sander van
  02:20:41 - 02:20:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:20:56 - 02:21:46 - Zwinkels, Jantine
  02:21:47 - 02:21:59 - Zweth, Rick van der
  02:22:00 - 02:22:17 -
  02:22:22 - 02:23:17 - Zwinkels, Jantine
  02:23:17 - 02:23:18 - Waveren, Sander van
  02:23:18 - 02:23:38 -
  02:23:37 - 02:26:09 - Waveren, Sander van
  02:23:48 - 02:23:51 - Veen, Kristin van der
  02:23:55 - 02:24:09 - Graaf, Rik van der
  02:24:11 - 02:24:23 -
  02:24:26 - 02:24:52 - Zweth, Rick van der
  02:24:54 - 02:25:22 -
  02:25:25 - 02:25:50 - Bos, Cees
  02:25:52 - 02:25:57 - Bos, Cees
  02:26:04 - 02:27:08 - Schipper, Tim
  02:27:08 - - Waveren, Sander van
  02:27:36 - 02:28:00 -
  02:28:45 - 02:28:48 -
  02:29:06 - 02:29:12 -
 • 5.1
 • 5.2

  22:21

  De subcommissie Financiën heeft op 19 september 2019 bij de behandeling van het raadsvoorstel Vaststelling Nota Kapitaalgoederen gevraagd om aanvullende informatie bij deze nota (overzicht met daarin gecombineerde financiële informatie omtrent o.a. vrijval, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen).
  Afgesproken is dat deze informatie aangeleverd wordt vóór de behandeling van de NKG in de raad.
  De concept notulen van de subcommissie Financiën over dit onderwerp zijn ter informatie aan de vergaderstukken toegevoegd.


 • 6

  22:21 - 22:35

  Ingeplande behandeltijd: 21.10 - 21.20 uur
  Beleidsveld: Milieu en Emissieloos vervoer - wethouder Everhardt

  De RUD heeft de eerste bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2019 voor zienswijze aan de raad gestuurd. Het college heeft een zienswijze voorbereid en de gemeenteraad wordt gevraagd deze vast te stellen. De termijn van 30 augustus wordt niet gehaald. Wel wordt gekoerst op besluitvorming in de raad op 1 oktober zodat de zienswijze nog kenbaar kan worden gemaakt voor de besluitvorming in het AB van de RUD.  02:30:32 - 02:33:05 - Zwinkels, Jantine
  02:33:05 - 02:33:19 - Waveren, Sander van
  02:33:18 - 02:35:01 -
  02:35:02 - 02:35:06 - Waveren, Sander van
  02:35:06 - 02:36:23 - Zwinkels, Jantine
  02:36:23 - 02:36:26 - Waveren, Sander van
  02:36:26 - 02:36:43 -
  02:36:42 - 02:37:07 - Waveren, Sander van
  02:43:26 - - Waveren, Sander van
 • 7

  22:35 - 23:44

  Ingeplande behandeltijd: 21.20 - 22.50 uur
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure

  In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de Ruimtelijke Economische Koers (REK). In januari 2019 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de 4 bouwstenen voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) (nu genoemd: Ruimtelijke Economisch Programma en Perspectief) en het Plan van Aanpak. Daarin is aangekondigd dat de gemeenteraden in de U10 regio in het najaar van 2019 gevraagd wordt om de uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader voor het REP vast te stellen. In het U10 Beraad(t) van 3 juli bent u door de bestuurlijk trekkers Ingeplande behandeltijd:geïnformeerd over deze voorstellen. Het besluit dat aan de raad wordt gevraagd is om in te stemmen met de uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader (voor wat betreft hoofd- en subdoelen) voor gebruik in fase 2 van de REP.  02:44:35 - 02:46:06 - Veen, Kristin van der
  02:46:06 - 02:46:10 - Waveren, Sander van
  02:46:09 - 02:46:36 - Koning, Floor de
  02:46:36 - 02:46:39 - Waveren, Sander van
  02:46:39 - 02:52:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:16 - 02:49:17 - Waveren, Sander van
  02:49:17 - 02:49:31 - Schilderman, Susanne
  02:49:30 - 02:49:32 - Waveren, Sander van
  02:49:32 - 02:49:40 - Veen, Kristin van der
  02:50:35 - 02:50:38 - Waveren, Sander van
  02:50:37 - 02:51:14 - Schilderman, Susanne
  02:51:54 - 02:51:57 - Waveren, Sander van
  02:51:56 - 02:52:16 - Schilderman, Susanne
  02:52:17 - 02:53:28 - Schilderman, Susanne
  02:52:17 - 02:55:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:17 - 02:52:18 - Waveren, Sander van
  02:53:26 - 02:53:27 - Waveren, Sander van
  02:53:57 - 02:54:00 - Waveren, Sander van
  02:54:00 - 02:55:13 - Schilderman, Susanne
  02:55:12 - 02:55:25 - Waveren, Sander van
  02:55:20 - 02:55:46 - Bos, Cees
  02:55:45 - 02:59:43 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:55 - 02:56:55 - Waveren, Sander van
  02:56:56 - 02:56:57 - Waveren, Sander van
  02:56:56 - 02:57:05 - Bos, Cees
  02:59:39 - 02:59:41 - Waveren, Sander van
  02:59:42 - 03:00:11 - Schilderman, Susanne
  03:00:13 - 03:02:17 - Hoonte, Gertjan te
  03:02:14 - 03:02:16 - Waveren, Sander van
  03:02:15 - 03:02:49 - Graaf, Rik van der
  03:02:48 - 03:03:39 - Hoonte, Gertjan te
  03:03:15 - 03:03:40 - Waveren, Sander van
  03:03:37 - 03:03:53 - Graaf, Rik van der
  03:03:52 - 03:04:49 - Hoonte, Gertjan te
  03:04:41 - 03:04:48 - Waveren, Sander van
  03:04:48 - 03:05:05 - Veen, Kristin van der
  03:05:05 - 03:05:37 - Waveren, Sander van
  03:05:36 - 03:07:35 - Verschuure, Klaas
  03:07:34 - 03:08:14 - Waveren, Sander van
  03:08:05 - 03:08:47 - Verschuure, Klaas
  03:08:46 - 03:12:28 - Waveren, Sander van
  03:08:52 - 03:09:10 - Schipper, Tim
  03:09:13 - 03:09:38 - Verschuure, Klaas
  03:10:18 - 03:10:54 - Schilderman, Susanne
  03:10:56 - 03:11:01 - Koning, Floor de
  03:11:02 - 03:11:04 - Hoonte, Gertjan te
  03:11:08 - 03:11:10 - Graaf, Rik van der
  03:11:14 - 03:11:36 - Zwinkels, Jantine
  03:11:37 - 03:11:58 -
  03:11:58 - 03:12:09 - Zweth, Rick van der
  03:12:28 - 03:15:13 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:07 - 03:14:09 - Waveren, Sander van
  03:14:09 - 03:14:20 - Koning, Floor de
  03:15:11 - 03:15:18 - Waveren, Sander van
  03:15:18 - 03:27:46 - Schilderman, Susanne
  03:16:35 - 03:16:37 - Waveren, Sander van
  03:16:37 - 03:16:52 - Zweth, Rick van der
  03:16:52 - 03:16:54 - Waveren, Sander van
  03:16:53 - 03:17:20 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:21 - 03:17:21 - Waveren, Sander van
  03:17:54 - 03:17:56 - Waveren, Sander van
  03:17:56 - 03:18:55 - Hoonte, Gertjan te
  03:18:20 - 03:18:22 - Waveren, Sander van
  03:18:27 - 03:18:29 - Waveren, Sander van
  03:18:41 - 03:18:43 - Waveren, Sander van
  03:18:45 - 03:18:55 - Waveren, Sander van
  03:19:38 - 03:19:38 - Waveren, Sander van
  03:19:38 - 03:19:44 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:44 - 03:19:47 - Waveren, Sander van
  03:21:09 - 03:21:22 - Waveren, Sander van
  03:21:21 - 03:21:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:22:06 - 03:22:08 - Waveren, Sander van
  03:22:08 - 03:22:53 - Zwinkels, Jantine
  03:22:53 - 03:23:31 - Waveren, Sander van
  03:22:55 - 03:23:17 -
  03:23:19 - 03:23:27 - Veen, Kristin van der
  03:24:08 - 03:24:12 - Waveren, Sander van
  03:24:12 - 03:24:33 - Koning, Floor de
  03:24:38 - 03:25:15 - Waveren, Sander van
  03:26:51 - 03:26:54 - Waveren, Sander van
  03:26:54 - 03:27:32 -
  03:27:11 - 03:27:48 - Waveren, Sander van
  03:27:33 - 03:27:47 - Koning, Floor de
  03:27:48 - 03:34:07 - Schilderman, Susanne
  03:29:53 - 03:29:57 - Waveren, Sander van
  03:29:58 - 03:30:19 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:19 - 03:30:24 - Waveren, Sander van
  03:30:21 - 03:30:25 - Hoonte, Gertjan te
  03:31:13 - 03:31:14 - Waveren, Sander van
  03:31:14 - 03:31:39 -
  03:31:39 - 03:31:51 - Waveren, Sander van
  03:31:49 - 03:32:52 - Zwinkels, Jantine
  03:32:43 - 03:32:59 - Waveren, Sander van
  03:32:54 - 03:32:56 - Zwinkels, Jantine
  03:33:47 - 03:34:07 - Waveren, Sander van
  03:34:02 - 03:34:41 - Bos, Cees
  03:34:41 - 03:34:45 - Waveren, Sander van
  03:34:44 - 03:35:28 -
  03:35:28 - 03:35:32 - Waveren, Sander van
  03:35:32 - 03:36:11 - Zwinkels, Jantine
  03:35:47 - 03:36:24 - Waveren, Sander van
  03:36:22 - 03:46:23 - Schilderman, Susanne
  03:41:24 - 03:41:26 - Waveren, Sander van
  03:41:25 - 03:42:00 - Hoonte, Gertjan te
  03:42:59 - 03:43:00 - Waveren, Sander van
  03:43:01 - 03:43:31 - Hoonte, Gertjan te
  03:43:30 - 03:43:32 - Waveren, Sander van
  03:45:01 - 03:45:02 - Waveren, Sander van
  03:45:03 - 03:45:39 - Zwinkels, Jantine
  03:46:22 - 03:48:17 - Waveren, Sander van
  03:49:46 - 03:52:35 - Waveren, Sander van
  03:49:55 - 03:50:15 - Verschuure, Klaas
  03:50:33 - 03:50:55 - Hoonte, Gertjan te
  03:51:17 - 03:51:21 - Zweth, Rick van der
  03:51:24 - 03:51:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:52:00 - 03:52:18 - Verschuure, Klaas
  03:52:24 - 03:52:25 - Verschuure, Klaas