Commissie Mens en Samenleving

donderdag 10 oktober 2019 09:30 - 16:45
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 10 oktober 2019 09:22
Eind:
donderdag 10 oktober 2019 13:18
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdag 10 oktober/dinsdag 15 oktober 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor de vergadering van de avondvergaderingen van 10 en 15 oktober 2019 zijn separaat agenda's gepubliceerd.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  09:31 - 09:32


  00:08:58 - 00:09:03 - Bakker, Has
  00:09:16 - 00:09:21 - Bakker, Has
 • 3

  09:32 - 09:33

  • Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 3 september 2019, ter vaststelling

  • Het geheime verslag van de besloten commissie Mens en Samenleving van 5 september 2019, ter vaststelling

  • Het geheime verslag van de besloten commissie Mens en Samenleving van 5 september 2019-2, met geheime bijlage, ter vaststelling

  • Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 10/12 september 2019, ter vaststelling

  • Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 19 september 2019, ter vaststelling

  • Het vastgestelde verslag van de subcommissie Controle en Financiën van 23 mei 2019, ter informatie

  • Het vastgestelde verslag van de subcommissie Controle en Financiën van 6 juni 2019, ter informatie


 • 4.1

  09:33 - 09:39

  Ter vaststelling: lijst met voortgangsinformatie.  00:10:42 - 00:12:54 - Waveren, Sander van
  00:12:55 - 00:12:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:12:58 - 00:14:42 - Klein, Anke
  00:14:40 - 00:14:42 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:14:43 - 00:15:15 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:15:15 - 00:15:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:15:17 - 00:15:31 - Klein, Anke
  00:15:32 - 00:15:34 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:15:34 - 00:15:51 - Zweth, Rick van der
  00:15:52 - 00:15:53 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:15:54 - 00:16:06 - Klein, Anke
  00:16:14 - 00:16:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:16:17 - - Rajkowski, Queeny-Aimée
 • 4.2
 • 5

  09:39

  Ingeplande behandeltijd: 9.40 - 12.40 uur
  Beleidsveld: Wijkgericht werken en Participatie - wethouder Klein

  Met participatie wil de gemeente samen de stad maken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Het actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier, dat ter vaststelling aan de raad voorligt, beoogt meer inclusiviteit, meer betrokkenheid en samen wijzer door een vernieuwing van het participatiebeleid. Deze vernieuwing vindt plaats via een aantal actielijnen, te weten het oprichten van verbindende platforms per wijk als opvolger van de wijkraden; de participatiestandaard vervangen door de Participatieleidraad; in te zetten op online participatie; aan de slag met Buurtbudgetten en aansluiten bij ambities en doelstellingen van de Omgevingswet.
  Naast het vaststellen van het actieplan wordt de gemeenteraad gevraagd de Verordening Afspraken tussen de gemeente en de wijkraden 2010 en de Utrechtse Participatiestandaard (uit april 2010) in te trekken per 1 januari 2020 en de aangepaste Participatie- en inspraakverordening gemeente Utrecht vast te stellen.  00:17:38 - 00:26:09 - Bakker, Has
  00:19:59 - 00:20:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:20:07 - 00:20:46 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:20:45 - 00:20:48 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:20:48 - 00:21:17 - Dekkers, Fred
  00:22:38 - 00:22:39 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:22:39 - 00:24:06 - Waveren, Sander van
  00:24:59 - 00:25:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:25:00 - 00:25:07 - Waveren, Sander van
  00:25:07 - 00:25:14 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:25:14 - 00:25:59 - Dekkers, Fred
  00:26:01 - 00:26:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:26:03 - 00:27:08 - Waveren, Sander van
  00:27:08 - 00:27:11 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:27:10 - 00:28:13 - Zweth, Rick van der
  00:28:13 - 00:28:14 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:28:15 - 00:29:12 - Dekkers, Fred
  00:29:15 - 00:30:11 - Zweth, Rick van der
  00:29:16 - 00:29:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:30:12 - 00:30:13 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:30:13 - 00:34:03 - Bakker, Has
  00:31:27 - 00:31:28 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:31:28 - 00:32:11 - Zweth, Rick van der
  00:33:02 - 00:33:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:33:03 - 00:33:25 - Zweth, Rick van der
  00:33:24 - 00:33:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:33:27 - 00:34:02 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:34:02 - 00:34:04 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:34:03 - 00:34:28 - Dalen, Martijn van
  00:34:28 - 00:34:29 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:34:29 - 00:48:35 - Bakker, Has
  00:35:24 - 00:35:25 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:35:25 - 00:35:36 - Dalen, Martijn van
  00:36:44 - 00:36:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:36:46 - 00:37:19 - Zweth, Rick van der
  00:37:29 - 00:37:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:37:29 - 00:37:37 - Zweth, Rick van der
  00:38:42 - 00:38:43 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:38:43 - 00:39:31 - Waveren, Sander van
  00:40:21 - 00:40:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:40:22 - 00:41:18 - Waveren, Sander van
  00:45:06 - 00:45:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:45:08 - 00:45:52 - Waveren, Sander van
  00:47:05 - 00:47:06 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:47:06 - 00:47:50 - Waveren, Sander van
  00:47:48 - 00:47:50 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:47:50 - 00:48:35 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:48:34 - 00:48:37 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:48:36 - 00:49:41 - Dekkers, Fred
  00:49:41 - 00:49:43 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:49:43 - 00:50:18 -
  00:50:19 - 00:50:20 -
  00:50:19 - 00:50:20 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:50:21 - 00:52:19 - Waveren, Sander van
  00:52:18 - 00:52:20 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:52:20 - 00:52:49 - Boer, Kenneth de
  00:52:50 - 00:52:53 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:52:52 - 00:59:20 - Bakker, Has
  00:52:57 - 00:52:59 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:54:31 - 00:54:39 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:54:38 - 00:55:29 - Zweth, Rick van der
  00:55:29 - 00:55:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:56:51 - 00:56:52 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:56:52 - 00:57:17 - Zweth, Rick van der
  00:57:16 - 00:57:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:57:18 - 00:57:24 - Dalen, Martijn van
  00:57:26 - 00:58:39 - Dekkers, Fred
  00:58:39 - 00:58:40 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:59:20 - 00:59:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:59:26 - 01:06:49 -
  01:01:05 - 01:01:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:01:07 - 01:01:24 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:02:30 - 01:02:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:02:32 - 01:02:57 - Dalen, Martijn van
  01:02:56 - 01:02:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:03:34 - 01:03:36 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:03:36 - 01:04:36 - Dekkers, Fred
  01:06:34 - 01:06:40 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:06:40 - 01:07:04 - Bakker, Has
  01:07:04 - 01:09:26 -
  01:09:26 - 01:09:33 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:09:32 - 01:19:01 - Sungur, Mahmut
  01:11:54 - 01:11:56 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:11:56 - 01:12:12 -
  01:12:13 - 01:12:13 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:12:28 - 01:12:31 - Dekkers, Fred
  01:12:28 - 01:12:31 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:12:31 - 01:12:59 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:13:29 - 01:13:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:13:30 - 01:14:05 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:14:04 - 01:14:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:14:07 - 01:14:46 - Dekkers, Fred
  01:14:49 - 01:14:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:16:12 - 01:16:14 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:19:00 - 01:19:04 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:19:04 - 01:42:18 - Zweth, Rick van der
  01:20:33 - 01:20:34 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:20:35 - 01:21:46 - Bakker, Has
  01:21:46 - 01:21:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:25:13 - 01:25:14 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:25:15 - 01:25:58 - Bakker, Has
  01:25:58 - 01:25:59 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:26:48 - 01:26:49 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:26:50 - 01:27:37 - Bakker, Has
  01:27:37 - 01:27:39 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:27:39 - 01:28:13 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:28:13 - 01:28:15 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:29:26 - 01:29:27 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:29:27 - 01:30:19 - Dekkers, Fred
  01:30:19 - 01:30:21 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:31:40 - 01:31:41 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:31:42 - 01:32:28 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:32:44 - 01:32:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:33:19 - 01:33:37 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:33:38 - 01:34:06 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:34:05 - 01:34:06 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:34:06 - 01:34:59 - Dekkers, Fred
  01:34:59 - 01:35:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:35:00 - 01:36:16 - Bakker, Has
  01:36:16 - 01:36:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:36:17 - 01:36:31 - Sungur, Mahmut
  01:36:31 - 01:36:33 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:38:15 - 01:38:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:38:16 - 01:39:10 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:39:08 - 01:39:10 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:39:10 - 01:39:32 - Sungur, Mahmut
  01:39:36 - 01:39:40 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:39:37 - 01:40:40 - Bakker, Has
  01:41:45 - 01:41:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:42:18 - 01:42:31 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:42:31 - 01:59:20 - Waveren, Sander van
  01:44:27 - 01:44:28 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:44:27 - 01:45:00 - Dekkers, Fred
  01:46:58 - 01:46:59 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:47:00 - 01:47:21 - Bakker, Has
  01:53:30 - 01:53:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:53:32 - 01:54:21 - Dalen, Martijn van
  01:54:20 - 01:54:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:54:23 - 01:54:50 -
  01:54:50 - 01:54:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:55:42 - 01:55:44 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:55:45 - 01:57:13 - Bakker, Has
  01:57:13 - 01:57:14 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:59:16 - 01:59:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:59:17 - 01:59:49 - Dalen, Martijn van
  01:59:48 - 02:12:14 - Waveren, Sander van
  01:59:50 - 01:59:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:00:46 - 02:00:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:02:29 - 02:02:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:02:30 - 02:02:56 - Bakker, Has
  02:02:56 - 02:02:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:04:54 - 02:04:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:04:55 - 02:05:18 - Dekkers, Fred
  02:05:12 - 02:05:19 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:05:49 - 02:05:50 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:05:49 - 02:06:46 - Zweth, Rick van der
  02:06:46 - 02:06:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:07:06 - 02:07:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:07:07 - 02:07:24 - Zweth, Rick van der
  02:07:24 - 02:07:25 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:07:25 - 02:08:17 - Bakker, Has
  02:08:17 - 02:08:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:10:18 - 02:10:19 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:10:20 - 02:10:48 -
  02:12:14 - 02:12:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:12:18 - 02:18:23 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:18:23 - 02:18:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:18:26 - 02:21:56 - Boer, Kenneth de
  02:21:56 - 02:22:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:22:06 - 02:28:13 - Dekkers, Fred
  02:22:09 - 02:22:15 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:24:14 - 02:24:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:24:16 - 02:24:27 - Zweth, Rick van der
  02:25:53 - 02:25:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:25:54 - 02:26:45 - Zweth, Rick van der
  02:27:54 - 02:27:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:27:56 - 02:28:44 - Bakker, Has
  02:28:44 - 02:31:48 - Dekkers, Fred
  02:30:07 - 02:30:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:30:08 - 02:30:30 - Dalen, Martijn van
  02:30:30 - 02:30:35 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:30:34 - 02:30:51 - Sungur, Mahmut
  02:30:49 - 02:30:52 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:30:51 - 02:31:11 - Zweth, Rick van der
  02:31:12 - 02:31:14 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:31:15 - 02:31:33 - Dalen, Martijn van
  02:31:33 - 02:31:35 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:31:35 - 02:31:40 - Sungur, Mahmut
  02:31:41 - 02:31:52 - Dalen, Martijn van
  02:31:52 - 02:31:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:31:52 - 02:31:54 - Dekkers, Fred
  02:31:53 - 02:32:04 - Zweth, Rick van der
  02:32:06 - 02:32:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:32:08 - 02:32:22 -
  02:32:23 - 02:32:29 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:32:29 - 02:35:22 - Dekkers, Fred
  02:33:25 - 02:33:27 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:34:21 - 02:34:40 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:34:39 - 02:35:00 - Sungur, Mahmut
  02:34:59 - 02:35:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:35:21 - 02:35:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:35:22 - 02:37:18 - Waveren, Sander van
  02:35:53 - 02:35:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:35:54 - 02:38:59 - Dekkers, Fred
  02:38:52 - 02:39:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:39:06 - 02:44:51 - Dekkers, Fred
  02:41:42 - 02:42:04 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:43:54 - 02:44:09 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:44:09 - 02:44:26 - Zweth, Rick van der
  02:44:50 - 02:44:53 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:44:53 - 02:46:23 - Dalen, Martijn van
  02:46:21 - 02:46:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:46:23 - 02:46:54 -
  02:46:54 - 02:46:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:46:56 - 02:47:31 - Bakker, Has
  02:47:31 - 02:47:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:47:31 - 02:49:00 - Dalen, Martijn van
  02:49:00 - 02:49:01 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:49:01 - 02:49:15 -
  02:49:17 - 02:51:22 - Dalen, Martijn van
  02:51:24 - 02:51:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:51:25 - 02:51:50 - Boer, Kenneth de
  02:51:50 - 02:51:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:51:51 - 02:52:17 - Dalen, Martijn van
  02:52:18 - 02:52:20 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:52:19 - 02:52:44 - Dekkers, Fred
  02:52:45 - 02:52:49 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:52:49 - 02:56:11 - Wiegant, Ruurt
  02:53:31 - 02:53:34 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:53:33 - 02:53:47 - Dalen, Martijn van
  02:53:47 - 02:53:50 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:53:50 - 02:54:17 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:54:44 - 02:54:44 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:54:44 - 02:55:05 - Dalen, Martijn van
  02:56:10 - 02:56:39 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:56:39 - 02:56:55 - Waveren, Sander van
  02:56:50 - 02:56:52 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:56:53 - 02:56:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:56:56 - 02:56:57 - Zweth, Rick van der
  02:56:58 - 02:57:10 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:57:06 - 02:57:11 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:57:10 - 02:57:26 - Zweth, Rick van der
  02:57:27 - 02:57:28 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:57:28 - 02:57:35 - Dalen, Martijn van
  02:57:37 - 02:57:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:57:50 - 02:58:00 - Waveren, Sander van
  02:57:59 - 02:58:06 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:58:01 - 02:58:33 - Bakker, Has
  02:58:32 - 02:58:33 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:58:35 - 02:58:52 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:58:52 - 02:58:58 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:58:58 - 02:59:22 - Waveren, Sander van
  02:59:22 - 02:59:28 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:17:11 - 03:17:20 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:17:19 - 03:54:14 - Klein, Anke
  03:17:28 - 03:17:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:26:40 - 03:26:42 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:26:43 - 03:27:25 - Bakker, Has
  03:32:59 - 03:33:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:33:00 - 03:34:45 - Waveren, Sander van
  03:34:27 - 03:34:28 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:34:45 - 03:34:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:34:46 - 03:35:06 - Dekkers, Fred
  03:36:58 - 03:36:59 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:36:59 - 03:37:54 - Zweth, Rick van der
  03:37:54 - 03:37:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:37:56 - 03:38:42 - Waveren, Sander van
  03:38:42 - 03:38:44 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:39:39 - 03:39:40 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:39:41 - 03:40:36 - Bakker, Has
  03:40:37 - 03:40:37 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:40:45 - 03:40:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:40:46 - 03:41:44 - Zweth, Rick van der
  03:42:25 - 03:42:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:42:26 - 03:43:19 - Zweth, Rick van der
  03:47:29 - 03:47:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:47:31 - 03:47:54 - Boer, Kenneth de
  03:47:53 - 03:47:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:49:56 - 03:49:58 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:49:58 - 03:50:21 -
  03:52:40 - 03:52:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:52:45 - 03:53:04 - Dalen, Martijn van
  03:53:03 - 03:53:05 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:53:21 - 03:54:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:53:38 - 03:53:40 - Dekkers, Fred
  03:53:43 - 03:53:48 - Dekkers, Fred
 • 5.1
 • 6

  Ingeplande behandeltijd: 12.40 - 12.50 uur
  Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein

  Na het vaststellen van de Programmabegroting kent het jaar drie rondes van technische aanpassingen.
  Dit betreft de tweede technische wijzing van de Programmabegroting 2019.


 • 7

  Ingeplande behandeltijd: 14.00 - 14.15 uur
  Beleidsveld: Volksgezondheid - wethouder Everhardt

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de concept-reactiebrief op de zienswijze begrotingswijziging 2019-2 GGDrU. In de brief wordt aangegeven dat de wijzigingen technische verwerkingen betreffen als gevolg van premiestijgingen en cao onderhandelingen.


 • 8

  Ingeplande behandeltijd: 14.15 - 16.45 uur
  Beleidsveld: Volksgezondheid - wethouder Everhardt

  Met het volksgezondheidsbeleid 2019-2022 wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting van de Wet publieke gezondheid en het coalitieakkoord.
  Met het vaststellen van de nota wordt het beleid vormgegeven langs een vijftal speerpunten, te weten: 1. Een gezonde leefomgeving, 2. Gezond en veilig opgroeien, 3. Gezond gedrag, 4. Gezond rondkomen 5. Gezond werkgeverschap.

  De fracties van Student en Starter, GroenLinks en D66 hebben bij de behandeling van de nota Volksgezondheid de Raadsbrief Rijksmiddelen Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg en Soa Poli geagendeerd en hebben daar de volgende bespreekmotivering voor, te weten: uit de brief blijkt dat de Utrechtse SOA-poli niet optimaal heeft gefunctioneerd en de doelstellingen niet gaat halen. Daarnaast is er ook nog de ambitie om PrEP zorg bij GGDrU neer te leggen, een specialistische zorg die veel aandacht en tijd vraagt. Cliënten uit de hoog-risicogroep die niet binnen 2 weken kunnen worden geholpen worden nu verwezen naar huisarts. Is het een goed idee om deze groep op deze manier uit beeld te laten verdwijnen? Ze zijn niet voor niks hoog risico. Ook vragen zij zich af hoe het hoge ziekteverzuim is ontstaan. Zij zijn van mening dat als er eerder aan de bel was getrokken dat de beoogde doelstellingen niet werden behaald onder het huidige budget en middelen, ziekteverzuim wellicht had kunnen voorkomen. Zij zoeken dan ook naar een manier waarop de druk op de SOA-poli beter kan worden gemonitord ook gezien de extra druk i.v.m. de PrEP-zorg.
  De doelstelling van het beoogde aantal consulten was gebaseerd op de percentages van de voormalige SOA-poli in het UMC. Waarom is er niet meer onderzoek is gedaan, bijv. bij andere vergelijkbare regio’s? Kan het regiobestuur hier op worden aangesproken? Is het niet logisch aan te nemen dat hoe hoger de risico-doelgroep, hoe hoger het vindpercentage? Gezien de tegenvallende prestaties willen de fracties ook graag uitleg van de wethouder hoe de PrEP-zorg gaat worden uitgevoerd en hoe continuïteit hierin wordt gewaarborgd, ook gezien het grotere risico op ziekteverzuim bij consulenten. Ook horen wij graag wat de nieuwe ambities zijn met betrekking tot ASG-gelden. Wat wordt er precies gevraagd van het ministerie VWS?


 • 8.1