Commissie Mens en Samenleving

donderdag 11 oktober 2018 20:00 - 23:15
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdagochtend 11 oktober 2018 van 09.30 tot 11.30 uur en donderdagavond 11 oktober 2018 van 20.00 tot 23.15 uur. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor het ochtenddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 8

  20.00-20.45 uur
  Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid - Burgemeester

  Met het voorliggende raadsvoorstel worden alle buitenverblijven waar dieren worden opgevangen of verzorgd en natuurgebieden, aangewezen als gebied waar het verboden is tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken.


 • 9

  20.45-21.45 uur
  Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid - Burgemeester

  Met het voorliggende raadsvoorstel wordt het beleidskader vastgesteld waarbij:
  a) de criteria voorcameratoezicht zijn aangescherpt;
  b) het huidige aantal camera’s gehandhaafd wordt en binnen dit aantal drie extra flexibele camera’s worden ingezet;
  c) het mogelijk wordt om de inzet van flexibele camera’s voortaan eenmaal met drie maanden te verlengen.


 • 10

  21.45 - 23.15 uur
  Beleidsveld: Veiligheid/Prostitutie - Burgemeester

  Dit punt is doorgeschoven naar de extra vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 13 november 2018, 21.00u

  Geagendeerd door Sander van Waveren (CDA), Ellen Bijsterbosch (D66), Sophie Schers (GroenLinks) en Rachel Streefland (ChristenUnie).
  Motivering CDA:
  De CDA-fractie wil graag het college bevragen over de wijze waarop dit dossier zich voortsleept en de kosten oplopen.
  Daarbij willen wij in ieder geval ingaan de volgende onderdelen:

  1. de CDA-fractie wil afspraken maken over de wijze waarop de raad geïnformeerd wordt (en betrokken bij) het onderzoek dat het college van plan is uit te voeren en over de randvoorwaarden daarbij.
  2. de wijze waarop voortvarend uitvoering wordt gegeven aan de groencompensatie, rekening houdend met het plantseizoen dit najaar, zodat de wijk niet hoeft te wachten op de bouw voordat het groen terugkomt.
  3. de wijze waarop de oplopende kosten worden afgezet tegen de mogelijkheid om die terug te verdienen en de mogelijkheid om dit nog via de grondexploitatie terug te verdienen (de CDA-fractie wil graag van het college weten, wat het plafond is, voordat er een onrendabele top ontstaat in de grondexploitatie). Het CDA is van mening dat het vooruitschuiven van het risico dat geen exploitant gevonden wordt inmiddels afgedekt moet worden - zodat het college niet om financiële redenen druk voelt om het project langer te laten voortslepen.
  4. De CDA-fractie is verbaasd dat het college voor de kosten, die niet via de grondexploitatie verrekend worden, in 2019 blijkbaar niks begroot heeft, maar nu al wel aankondigt om het in de Voorjaarsnota (bedoeld wordt waarschijnlijk het onderdeel eerste bestuursrapportage) onderdeel van de integrale afweging te maken. Het CDA wil graag weten waarom dit onderwerp zich blijkbaar niet aan de gewone begrotingsregels hoeft te houden.
  5. De CDA-fractie wil het college oproepen om te gaan werken aan een verkenning voor een andere invulling van deze locatie, nu meermaals duidelijk is gebleken dat een nieuwe prostitutiezone niet slaagt.
   De CDA-fractie gaat ervan uit dat de wethouder Financiën ook aanwezig is bij die agendaonderdelen die financiën betreffen, dan wel dat de vertegenwoordiging van het college alle relevante vragen op de aangekondigde onderwerpen kan beantwoorden.

  Motivering D66, GroenLinks en ChristenUnie:
  De fracties van D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen graag het college bevragen over de analyse van de oorzaken van het uitblijven van een doorbraak op dit dossier, en meer weten over hoe de vervolgstappen eruit gaan zien:

  1. De fracties van D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen een debat over de analyse van de oorzaken van het vastlopen van de tenders. Is het college bereid om ook mogelijke oorzaken die niet genoemd zijn in de analyse in de brief te onderzoeken?
  2. De fracties van D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen weten , gezien de veranderende markt, de centrale vraag te veranderen in: “Onder welke randvoorwaarden kan het lukken om aan het Nieuwe Zandpad veilige, schone en transparante prostitutie te realiseren?”
  3. De fracties van D66, GL en CU willen graag van het college inzicht krijgen wat de Wet Regulering Prostitutie (WRP) gaat betekenen voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad.
  4. De fracties van D66, GL en CU willen van het college weten wat de huidige werkwijze is bij mogelijke misstanden in illegale prostitutie voortkomend uit het feit dat de raamprostitutie aan het nieuwe Zandpad nog niet is gerealiseerd.
   Doel bespreking:
   Inzicht krijgen van het college op de ontwikkeling van veilige, schone en transparante werkplekken op het Nieuwe Zandpad.

 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4