Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 10 september 2019 20:00 - 23:45
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 10 september 2019 19:55
Eind:
dinsdag 10 september 2019 23:13
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdag 10/12 september 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor de vergadering van 12 september 2019 is separaat een agenda gepubliceerd.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  20:00 - 20:00


  00:04:23 - 00:04:26 - Voortman, Linda
  00:04:34 - 00:04:36 - Zweth, Rick van der
 • 2

  20:00 - 20:08


  00:05:49 - 00:05:53 - Bakker, Has
  00:06:54 - 00:06:57 - Bakker, Has
  00:07:26 - 00:07:30 - Bakker, Has
  00:07:56 - 00:08:04 - Zweth, Rick van der
  00:08:29 - 00:08:56 - Kleinrensink, Julia
  00:08:56 - 00:09:03 - Zweth, Rick van der
  00:09:05 - 00:09:25 -
  00:09:27 - 00:09:31 - Bakker, Has
  00:09:38 - 00:09:44 - Boer, Kenneth de
  00:09:49 - 00:10:04 - Kleinrensink, Julia
  00:10:09 - 00:10:33 -
  00:10:34 - 00:10:58 - Dun, Corine van
  00:10:36 - 00:10:39 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:10:47 - 00:10:54 -
  00:10:56 - 00:11:01 - Sanli, Ömer
  00:11:00 - 00:11:24 - Dun, Corine van
  00:11:02 - 00:11:23 - Bakker, Has
  00:11:25 - - Dun, Corine van
 • 3

  20:08 - 20:14

  • Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 25 en 26 juni 2019, ter vaststelling
  • Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 4 juli 2019, ter vaststelling
  • Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 16 juli 2019, ter vaststelling  00:13:03 - 00:13:51 - Zweth, Rick van der
  00:13:51 - 00:13:54 - Dun, Corine van
  00:13:52 - 00:16:52 - Voortman, Linda
  00:14:19 - 00:14:24 - Dun, Corine van
  00:14:52 - 00:14:53 - Dun, Corine van
  00:14:52 - 00:14:57 - Zweth, Rick van der
  00:15:00 - 00:15:34 - Zweth, Rick van der
  00:16:13 - 00:16:41 - Zweth, Rick van der
  00:16:50 - 00:16:56 - Dun, Corine van
  00:16:55 - 00:17:30 - Kleinrensink, Julia
  00:17:30 - 00:17:35 - Voortman, Linda
  00:17:31 - - Dun, Corine van
 • 4.1
 • 4.2
 • 5

  20:14 - 22:12

  Ingeplande behandeltijd: 20.00 - 22.00 uur
  Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Voortman

  Geagendeerd door J. Kleinrensink (GroenLinks), A.M. Podt (D66), R. van der Zweth (PvdA), P. Steenbergen (ChristenUnie), R. Wiegant (SP), E. Oosters (Student&Starter)
  De raad ontving 27 maart een brief over de ontwikkeling van de U-pas (moties en toezeggingen). Eerder ontving de raad het 1) klanttevredenheidsonderzoek, 2) een eerdere raadsbrief over toezeggingen en kinderen in armoede en de 3) raadsbrief over de U-pas voor iedereen.
  De fracties willen graag in de debat over de volgende punten:

  1. In de U-pas zijn verschillende schotten ontstaan. De fracties gaan graag in debat met elkaar over de standpunten rondom deze schotten.
  2. De fracties bespreken graag in hoeverre zij vergoeding van ID-bewijs en paspoort wenselijk vinden en welke optie het meest passend is.
  3. Het huidige aanbod in de U-pas met de bijbehorende voorwaarden, zoals het aanbod van de OV-tickets en het bedrag voor schoolkosten. De fracties gaan graag in debat of dit aanbod voldoende is of uitgebreid kan worden.
  4. De financiering van de U-pas:
   a. Op dit moment wordt slechts ca. 75% van het budget uitgeput. Hoe zorgen we ervoor dat men gebruikt maakt van het budget beschikbaar? Dit gaat o.a. over de invulling van voorlichting. Ook goed om de discussie te voeren wat met het resterend budget gebeurd.
   b. De verhouding van financiering met de andere gemeentes.
  5. De optie om de U-pas beschikbaar te stellen voor iedereen, naar Rotterdams voorbeeld. Graag inventariseren de fractis elkaars standpunt hierover en gaan de fracties de discussie aan welke stappen gezet kunnen worden om dit voor elkaar te krijgen.
  6. De fracties bespreken graag de mogelijke uitwerkingen van de motie over het aanbieden van tablets binnen de u-pas.


  00:20:34 - 00:29:47 - Kleinrensink, Julia
  00:23:55 - 00:23:57 - Dun, Corine van
  00:23:56 - 00:24:23 -
  00:24:24 - 00:24:26 - Dun, Corine van
  00:24:26 - 00:25:18 - Zweth, Rick van der
  00:25:18 - 00:25:21 - Dun, Corine van
  00:25:21 - 00:25:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:25:48 - 00:25:49 - Dun, Corine van
  00:26:08 - 00:26:09 - Dun, Corine van
  00:26:09 - 00:26:35 - Zweth, Rick van der
  00:26:55 - 00:26:58 - Dun, Corine van
  00:29:44 - 00:29:45 - Dun, Corine van
  00:29:45 - 00:30:13 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:30:15 - 00:30:18 - Dun, Corine van
  00:30:18 - 00:30:42 -
  00:30:43 - 00:30:46 - Dun, Corine van
  00:30:46 - 00:30:57 - Wiegant, Ruurt
  00:30:59 - 00:31:01 - Dun, Corine van
  00:31:01 - 00:31:25 - Bakker, Has
  00:31:25 - 00:31:26 - Dun, Corine van
  00:31:25 - 00:31:52 -
  00:31:52 - 00:31:53 - Dun, Corine van
  00:31:53 - 00:32:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:32:04 - 00:32:05 - Dun, Corine van
  00:32:05 - 00:32:07 -
  00:32:08 - 00:32:29 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:32:30 - 00:32:45 -
  00:32:46 - 00:32:50 - Dun, Corine van
  00:32:47 - 00:35:21 - Kleinrensink, Julia
  00:33:25 - 00:33:26 - Dun, Corine van
  00:33:26 - 00:34:06 - Zweth, Rick van der
  00:34:07 - 00:34:12 - Dun, Corine van
  00:35:11 - 00:35:21 - Dun, Corine van
  00:35:12 - 00:36:02 - Zweth, Rick van der
  00:36:03 - 00:36:04 - Dun, Corine van
  00:36:04 - 00:36:46 - Kleinrensink, Julia
  00:36:46 - 00:36:47 - Dun, Corine van
  00:36:47 - 00:37:25 - Zweth, Rick van der
  00:37:25 - 00:37:33 - Kleinrensink, Julia
  00:37:33 - 00:37:36 - Dun, Corine van
  00:37:35 - 00:38:10 -
  00:38:12 - 00:38:14 - Dun, Corine van
  00:38:13 - 00:38:59 - Kleinrensink, Julia
  00:39:00 - 00:39:01 - Dun, Corine van
  00:39:01 - 00:40:15 - Boer, Kenneth de
  00:40:10 - 00:40:17 - Dun, Corine van
  00:40:16 - 00:41:34 - Bakker, Has
  00:41:14 - 00:41:21 - Dun, Corine van
  00:41:35 - 00:41:36 - Dun, Corine van
  00:41:37 - 00:42:35 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:42:35 - 00:42:37 - Dun, Corine van
  00:42:36 - 00:43:25 - Zweth, Rick van der
  00:43:26 - 00:43:30 - Dun, Corine van
  00:43:29 - 00:44:01 -
  00:44:00 - 00:44:01 - Dun, Corine van
  00:44:02 - 00:44:26 -
  00:44:27 - 00:44:29 - Dun, Corine van
  00:44:28 - 00:45:20 - Wiegant, Ruurt
  00:45:21 - 00:45:58 - Dun, Corine van
  00:45:30 - 00:45:39 - Bakker, Has
  00:45:41 - 00:45:48 - Kleinrensink, Julia
  00:45:52 - 00:54:07 - Bakker, Has
  00:47:22 - 00:47:25 - Dun, Corine van
  00:47:25 - 00:47:31 -
  00:48:11 - 00:48:14 - Dun, Corine van
  00:48:14 - 00:48:58 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:48:59 - 00:49:01 - Dun, Corine van
  00:49:20 - 00:49:21 - Dun, Corine van
  00:49:21 - 00:50:01 - Zweth, Rick van der
  00:50:47 - 00:50:50 - Dun, Corine van
  00:50:50 - 00:51:31 -
  00:51:31 - 00:51:35 - Dun, Corine van
  00:54:06 - 00:54:10 - Dun, Corine van
  00:54:09 - 01:03:37 - Zweth, Rick van der
  00:56:20 - 00:56:21 - Dun, Corine van
  00:56:22 - 00:56:43 -
  00:57:22 - 00:57:23 - Dun, Corine van
  00:57:22 - 00:57:49 - Kleinrensink, Julia
  00:57:49 - 00:57:56 - Dun, Corine van
  00:57:51 - 00:57:55 -
  00:58:29 - 00:58:48 - Kleinrensink, Julia
  00:58:29 - 00:58:30 - Dun, Corine van
  00:58:48 - 00:58:56 - Dun, Corine van
  00:58:48 - 00:59:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:59:07 - 00:59:14 - Dun, Corine van
  01:03:37 - 01:03:47 - Dun, Corine van
  01:03:46 - 01:05:37 -
  01:05:37 - 01:05:43 - Dun, Corine van
  01:05:43 - 01:09:35 - Wiegant, Ruurt
  01:07:19 - 01:07:20 - Dun, Corine van
  01:07:20 - 01:07:39 -
  01:07:58 - 01:07:59 - Dun, Corine van
  01:07:59 - 01:08:39 - Zweth, Rick van der
  01:09:03 - 01:09:05 - Dun, Corine van
  01:09:04 - 01:09:25 - Kleinrensink, Julia
  01:09:26 - 01:09:28 - Dun, Corine van
  01:09:34 - 01:09:38 - Dun, Corine van
  01:09:37 - 01:13:43 -
  01:11:49 - 01:11:50 - Dun, Corine van
  01:11:49 - 01:12:26 - Kleinrensink, Julia
  01:13:04 - 01:13:05 - Dun, Corine van
  01:13:06 - 01:13:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:13:18 - 01:13:20 - Dun, Corine van
  01:13:42 - 01:14:03 - Dun, Corine van
  01:14:04 - 01:15:29 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:15:29 - 01:15:31 - Dun, Corine van
  01:15:32 - 01:16:30 - Boer, Kenneth de
  01:16:19 - 01:16:27 - Kleinrensink, Julia
  01:16:22 - 01:16:28 - Dun, Corine van
  01:16:29 - 01:16:45 -
  01:16:45 - 01:16:46 - Dun, Corine van
  01:16:46 - 01:17:02 - Kleinrensink, Julia
  01:17:02 - 01:17:03 - Dun, Corine van
  01:17:02 - 01:18:06 - Boer, Kenneth de
  01:17:57 - 01:18:05 - Dun, Corine van
  01:18:05 - 01:18:14 - Bakker, Has
  01:18:13 - 01:18:20 - Boer, Kenneth de
  01:18:21 - 01:18:26 - Dun, Corine van
  01:18:22 - 01:18:25 - Boer, Kenneth de
  01:18:29 - 01:20:07 - Sanli, Ömer
  01:20:04 - 01:20:15 - Dun, Corine van
  01:27:59 - 01:28:39 - Dun, Corine van
  01:28:08 - 02:07:25 - Voortman, Linda
  01:34:03 - 01:34:05 - Dun, Corine van
  01:34:05 - 01:34:43 - Zweth, Rick van der
  01:35:31 - 01:35:35 - Dun, Corine van
  01:35:34 - 01:36:14 - Zweth, Rick van der
  01:37:27 - 01:37:27 - Dun, Corine van
  01:37:27 - 01:38:12 - Zweth, Rick van der
  01:38:40 - 01:38:41 - Dun, Corine van
  01:38:42 - 01:39:14 - Bakker, Has
  01:40:56 - 01:41:00 - Dun, Corine van
  01:40:59 - 01:41:29 - Zweth, Rick van der
  01:41:41 - 01:41:43 - Dun, Corine van
  01:41:43 - 01:41:57 - Kleinrensink, Julia
  01:41:58 - 01:41:59 - Dun, Corine van
  01:42:15 - 01:42:18 - Dun, Corine van
  01:42:17 - 01:42:26 -
  01:42:42 - 01:42:46 - Dun, Corine van
  01:42:46 - 01:43:17 - Bakker, Has
  01:43:52 - 01:43:53 - Dun, Corine van
  01:43:54 - 01:44:13 - Bakker, Has
  01:44:39 - 01:44:39 - Dun, Corine van
  01:45:14 - 01:45:15 - Dun, Corine van
  01:45:16 - 01:45:32 -
  01:45:53 - 01:45:55 - Dun, Corine van
  01:45:56 - 01:45:59 - Dun, Corine van
  01:47:44 - 01:47:45 - Dun, Corine van
  01:47:44 - 01:47:50 - Kleinrensink, Julia
  01:49:11 - 01:49:12 - Dun, Corine van
  01:49:14 - 01:49:51 - Zweth, Rick van der
  01:50:21 - 01:50:22 - Dun, Corine van
  01:50:21 - 01:50:38 - Zweth, Rick van der
  01:51:49 - 01:51:51 - Dun, Corine van
  01:51:51 - 01:52:31 -
  01:53:15 - 01:53:18 - Dun, Corine van
  01:53:18 - 01:54:42 - Kleinrensink, Julia
  01:54:41 - 01:54:43 - Dun, Corine van
  01:54:45 - 01:55:11 -
  01:55:58 - 01:55:59 - Dun, Corine van
  01:55:59 - 01:56:25 - Zweth, Rick van der
  01:56:45 - 01:57:14 - Zweth, Rick van der
  01:56:45 - 01:56:51 - Dun, Corine van
  01:58:01 - 01:58:02 - Dun, Corine van
  01:58:01 - 01:58:18 - Zweth, Rick van der
  01:58:18 - 01:58:20 - Dun, Corine van
  01:59:54 - 01:59:55 - Dun, Corine van
  01:59:56 - 02:00:07 - Boer, Kenneth de
  02:04:15 - 02:04:16 - Dun, Corine van
  02:04:15 - 02:05:15 - Zweth, Rick van der
  02:06:06 - 02:06:09 - Dun, Corine van
  02:06:09 - 02:06:49 -
  02:07:23 - 02:07:25 - Dun, Corine van
  02:07:26 - 02:08:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:07:32 - 02:11:21 - Voortman, Linda
  02:08:07 - 02:08:10 - Dun, Corine van
  02:08:09 - 02:08:42 -
  02:08:42 - 02:08:44 - Dun, Corine van
  02:08:44 - 02:09:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:09:15 - 02:09:22 - Dun, Corine van
  02:10:16 - 02:10:17 - Dun, Corine van
  02:10:18 - 02:11:04 - Bakker, Has
  02:11:04 - 02:11:07 - Dun, Corine van
  02:11:20 - 02:11:32 - Dun, Corine van
  02:11:31 - 02:12:11 - Kleinrensink, Julia
  02:11:56 - 02:12:13 - Voortman, Linda
  02:12:21 - 02:13:00 - Kleinrensink, Julia
  02:13:51 - 02:14:03 - Dun, Corine van
  02:13:54 - 02:13:58 - Kleinrensink, Julia
  02:14:03 - 02:14:14 - Boer, Kenneth de
  02:14:14 - 02:14:26 - Voortman, Linda
  02:14:26 - - Dun, Corine van
 • 5.1
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 5.5
 • 6

  22:12 - 23:13

  Ingeplande behandeltijd: 22.00 - 23.45 uur
  Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Voortman

  Geagendeerd door J. Kleinrensink (GroenLinks), R. Wiegant (SP), R. van der Zweth (PvdA), M. Sungur (Denk), E. Oosters (Student&Starter), A-M. Podt (D66)
  Het contract voor de U-polis loopt tot en met 2020. De onderhandelingen voor de volgende contract periode beginnen al bijna. Ook hebben we de afgelopen tijd informatie gekregen rondom de U-polis. De fracties bespreken graag deze informatie en hebben een aantal evaluatiepunten rondom de U-polis, waarvan sommige ook onderdeel kunnen zijn voor de nieuwe onderhandelingen. Deze bespreken de fracties graag met elkaar en met het college. Waaronder:

  1. communicatie van vergoedingen;
  2. hoe zorg je dat mensen passend verzekerd zijn (zowel basis- als aanvullend, maar ook U-polis of een andere verzekering);
  3. de balans tussen voldoende aanbod in de U-polis en de kosten van de verzekering.


  02:18:24 - 02:18:28 - Zweth, Rick van der
  02:18:35 - 02:33:06 - Kleinrensink, Julia
  02:22:18 - 02:22:21 - Dun, Corine van
  02:22:21 - 02:23:02 - Bakker, Has
  02:23:02 - 02:23:03 - Dun, Corine van
  02:23:03 - 02:23:58 - Zweth, Rick van der
  02:23:59 - 02:24:01 - Dun, Corine van
  02:24:00 - 02:24:43 - Wiegant, Ruurt
  02:24:44 - 02:24:46 - Dun, Corine van
  02:27:38 - 02:27:41 - Dun, Corine van
  02:28:32 - 02:28:34 - Dun, Corine van
  02:28:33 - 02:29:03 - Zweth, Rick van der
  02:29:03 - 02:29:05 - Dun, Corine van
  02:31:39 - 02:31:40 - Dun, Corine van
  02:31:41 - 02:32:10 - Bakker, Has
  02:32:11 - 02:32:12 - Dun, Corine van
  02:33:04 - 02:33:13 - Dun, Corine van
  02:33:10 - 02:33:54 - Wiegant, Ruurt
  02:33:55 - 02:33:57 - Dun, Corine van
  02:33:56 - 02:36:50 - Zweth, Rick van der
  02:36:50 - 02:36:56 - Dun, Corine van
  02:36:56 - 02:38:08 -
  02:38:08 - 02:38:13 - Dun, Corine van
  02:38:12 - 02:38:52 - Wiegant, Ruurt
  02:38:53 - 02:38:58 - Dun, Corine van
  02:38:58 - 02:40:26 - Bakker, Has
  02:40:27 - 02:40:40 - Dun, Corine van
  02:40:38 - 02:41:02 -
  02:41:02 - 02:41:23 - Dun, Corine van
  02:41:07 - 02:41:22 - Voortman, Linda
  02:49:12 - 03:14:09 - Voortman, Linda
  02:49:12 - 02:49:14 - Dun, Corine van
  02:54:43 - 02:54:45 - Dun, Corine van
  02:54:45 - 02:55:19 -
  02:57:03 - 02:57:06 - Dun, Corine van
  02:57:06 - 02:57:19 - Kleinrensink, Julia
  03:00:20 - 03:00:22 - Dun, Corine van
  03:00:21 - 03:01:17 - Zweth, Rick van der
  03:04:31 - 03:04:32 - Dun, Corine van
  03:04:32 - 03:04:41 - Bakker, Has
  03:06:22 - 03:06:31 - Dun, Corine van
  03:06:32 - 03:07:14 - Kleinrensink, Julia
  03:07:14 - 03:07:15 - Dun, Corine van
  03:07:17 - 03:07:35 - Bakker, Has
  03:07:39 - 03:07:54 - Bakker, Has
  03:08:18 - 03:08:19 - Dun, Corine van
  03:08:19 - 03:08:21 - Zweth, Rick van der
  03:08:23 - 03:09:30 - Zweth, Rick van der
  03:11:19 - 03:12:06 - Zweth, Rick van der
  03:12:56 - 03:12:58 - Dun, Corine van
  03:12:58 - 03:13:08 -
  03:13:18 - 03:13:31 -
  03:13:56 - 03:15:09 - Dun, Corine van
  03:15:04 - 03:15:16 - Kleinrensink, Julia
  03:15:12 - 03:15:21 - Dun, Corine van
  03:15:20 - 03:15:27 - Zweth, Rick van der
  03:15:28 - 03:15:34 - Dun, Corine van
  03:15:31 - 03:16:14 - Voortman, Linda
  03:16:12 - 03:16:47 - Dun, Corine van
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3