Commissie Mens en Samenleving

donderdag 25 januari 2018 20:00 - 22:55
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op: - donderdagochtend 25 januari 2018 van 9.30 tot 12.25 uur. Voorzitter: Brechtje Paardekooper - donderdagmiddag 25 januari 2018 van 14.00-16.15 uur. Voorzitter: Gadiza Bouazani - donderdagavond 25 januari 2018 van 20.00-22.55 uur. Voorzitter: Sander van Waveren Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het ochtend/middagdeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:32 - 00:01:39 - Sander van Waveren
  00:01:39 - 00:01:44 - Peter van Corler
  00:01:44 - 00:01:56 - Dimitri Gilissen
  00:01:56 - 00:02:08 - Sander van Waveren
  00:02:08 - 00:02:22 - Bas Meijer
  00:02:22 - 00:02:45 - Sander van Waveren
  00:02:45 - 00:02:54 - Dimitri Gilissen
  00:02:54 - 00:04:31 - Sander van Waveren
  00:04:31 - 00:05:47 - Tara Scally
  00:05:47 - 00:07:05 - Bouchra Dibi
  00:07:05 - 00:07:28 - Peter van Corler
  00:07:28 - 00:10:27 - Bouchra Dibi
  00:10:27 - 00:15:20 - Anne-Marijke Podt
 • 2

  00:15:20 - 00:16:13 - Dimitri Gilissen
  00:16:13 - 00:16:35 - Bouchra Dibi
  00:16:35 - 00:18:52 - Dimitri Gilissen
  00:18:52 - 00:19:02 - Peter van Corler
  00:19:02 - 00:19:35 - Dimitri Gilissen
  00:19:35 - 00:19:47 - Maarten van Ooijen
  00:19:47 - 00:22:43 - Dimitri Gilissen
  00:22:43 - 00:24:19 - Bert van Steeg
  00:24:19 - 00:24:51 - Maarten van Ooijen
  00:24:51 - 00:25:23 - Bert van Steeg
  00:25:23 - 00:25:36 - Maarten van Ooijen
  00:25:36 - 00:25:54 - Bert van Steeg
  00:25:54 - 00:26:17 - Dimitri Gilissen
  00:26:17 - 00:27:49 - Nicole van Gemert
  00:27:49 - 00:28:10 - Anne-Marijke Podt
  00:28:10 - 00:28:18 - Sander van Waveren
  00:28:18 - 00:31:07 - Nicole van Gemert
  00:31:07 - 00:31:21 - Sander van Waveren
  00:31:21 - 00:31:48 - Reinhild Freytag
  00:31:48 - 00:33:56 - Maarten van Ooijen
  00:33:56 - 00:34:03 - Sander van Waveren
  00:50:38 - 00:54:55 - Tara Scally
  00:54:55 - 00:55:55 - Maarten van Ooijen
  00:55:55 - 00:57:32 - Bouchra Dibi
  00:57:32 - 00:58:23 - Maarten van Ooijen
  00:58:23 - 00:58:25 - Sander van Waveren
  00:58:25 - 00:59:34 - Maarten van Ooijen
  00:59:34 - 01:02:16 - Anne-Marijke Podt
  01:02:16 - 01:02:55 - Cees Bos
  01:02:55 - 01:03:42 - Tara Scally
  01:03:42 - 01:03:53 - Cees Bos
  01:03:53 - 01:04:04 - Sander van Waveren
  01:04:04 - 01:05:24 - Peter van Corler
  01:05:24 - 01:09:49 - Anne-Marijke Podt
  01:09:49 - 01:12:32 - Dimitri Gilissen
  01:12:32 - 01:12:40 - Maarten van Ooijen
  01:12:40 - 01:12:56 - Kees Diepeveen
  01:12:56 - 01:13:12 - Dimitri Gilissen
  01:13:12 - 01:15:03 - Kees Diepeveen
  01:15:03 - 01:15:43 - Sander van Waveren
  01:15:43 - 01:16:01 - Bouchra Dibi
  01:16:01 - 01:16:07 - Sander van Waveren
  01:16:07 - 01:16:27 - Nicole van Gemert
  01:16:27 - 01:16:30 - Sander van Waveren
  01:16:30 - 01:17:02 - Dimitri Gilissen
  01:17:02 - 01:17:32 - Cees Bos
  01:17:32 - 01:18:53 - Maarten van Ooijen
  01:18:53 - 01:18:59 - Nicole van Gemert
  01:18:59 - 01:19:13 - Maarten van Ooijen
  01:19:13 - 01:19:45 - Peter van Corler
  01:19:45 - 01:20:09 - Anne-Marijke Podt
  01:20:09 - 01:20:34 - Maarten van Ooijen
  01:20:34 - 01:21:30 - Bert van Steeg
  01:21:30 - 01:21:59 - Anne-Marijke Podt
 • 4
 • 13

  20.00-21.00 uur. Beleidsterrein: Zorg en maatschappelijke ondersteuning - wethouder Diepeveen Mensen waarvan de (eerste) asielaanvraag is afgewezen en die nog niet naar hun land van herkomst terug kunnen, worden tijdelijk opgevangen via de regeling ‘Bed, bad, brood en begeleiding’. Met het nu voorliggende initiatief worden zij verder op weg geholpen in hun ontwikkeling met opleidingen of cursussen.  01:21:59 - 01:23:30 - Tara Scally
  01:23:30 - 01:24:59 - Sander van Waveren
 • 13.1
 • 14

  21.00-21.10 uur. Beleidsterrein: Financiën en belastingen - wethouder Kreijkamp Na publicatie zijn enkele incorrecte bedragen in de tarieventabel Leges Omgevingsvergunning geconstateerd. Het betreft hier o.a. ontbrekende bedragen en bedragen die zijn overgenomen uit de oude tabel. In de wijzigingsverordening wordt dit hersteld.


 • 15

  21.10-21.55 uur. Beleidsterrein: Onderwijs - wethouder Kreijkamp Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad om een extra krediet van €1.146.975,- te verlenen als voorfinanciering voor het realiseren van extra m2 voor kinderopvang in Rijnvliet. In 2016 is een raadskrediet vrijgegeven voor de realisatie van nieuwbouw voor een ‘gewone’ basisschool in Rijnvliet. De Stichting openbaar primair onderwijs (SPO) wil op de schoollocatie een Integraal Kindcentrum (IKC) opzetten. Met de extra kredietverlening wordt dit mogelijk gemaakt. In het voorstel wordt aangegeven dat de investering gedekt is door huuropbrengst over een periode van 28 jaar, met de kanttekening dat er leegstand kan ontstaan waardoor de huurinkomsten minder kunnen zijn dan verwacht. Het verzoek voor voorfinanciering kwam te laat om te kunnen meenemen in de Programmabegroting 2018. Voor de planning is het noodzakelijk het extra krediet nu beschikbaar te stellen.  01:24:59 - 01:26:52 - Cees Bos
  01:26:52 - 01:27:58 - Bas Meijer
  01:27:58 - 01:29:31 - Cees Bos
  01:29:31 - 01:33:47 - Peter van Corler
  01:33:47 - 01:37:05 - Queeny Rajkowski
  01:37:05 - 01:37:22 - Cees Bos
  01:37:22 - 01:38:00 - Peter van Corler
  01:38:00 - 01:41:37 - Gadiza Bouazani
  01:41:37 - 01:43:06 - Queeny Rajkowski
  01:43:06 - 01:45:02 - Bas Meijer
  01:45:02 - 01:45:32 - Cees Bos
  01:45:32 - 01:47:45 - Bas Meijer
  01:47:45 - 01:48:40 - Cees Bos
  01:48:40 - 01:49:37 - Gadiza Bouazani
  01:49:37 - 01:52:57 - Queeny Rajkowski
  01:52:57 - 01:53:05 - Cees Bos
  01:53:05 - 01:54:39 - Bas Meijer
  01:54:39 - 01:55:53 - Cees Bos
  01:55:53 - 01:57:20 - Bas Meijer
  01:57:20 - 02:01:34 - Jeroen Kreijkamp
  02:01:34 - 02:02:26 - Gadiza Bouazani
  02:02:26 - 02:03:17 - Jeroen Kreijkamp
  02:03:17 - 02:04:17 - Gadiza Bouazani
  02:04:17 - 02:04:52 - Peter van Corler
  02:04:52 - 02:05:15 - Bas Meijer
  02:05:15 - 02:05:22 - Sander van Waveren
  02:05:22 - 02:14:41 - Jeroen Kreijkamp
  02:14:41 - 02:15:06 - Queeny Rajkowski
  02:15:06 - 02:16:27 - Sander van Waveren
  02:16:27 - 02:17:00 - Jeroen Kreijkamp
  02:17:00 - 02:19:34 - Sander van Waveren
 • 15.1
 • 15.2
 • 16

  21.55-22.55 uur. Beleidsterrein: Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving - Burgemeester Geagendeerd door Michel Eggermont (SP) mede namens Maarten van Ooijen (CU), Marloes Metaal (CDA), Bülent Ișik (PvdA), Queeny Rajkowski (VVD), Steven de Vries ( GroenLinks) en Arjan Kleuver (D66) Er zijn twee onderdelen uit deze brief waarover de fracties in discussie willen met het college. Ten eerste, de onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek, met name de eerste onderzoeksvraag. De behoefte van wie en waaraan? Wat de fracties betreft wordt de politieke agenda van de islamisten gebagatelliseerd. Ten tweede hebben de fracties vragen ten aanzien van de aangekondigde startnotitie voor Hawking Europe b.v. Deze organisatie treedt wat de agenderende fracties betreft op als financieringsvehikel voor de (her-)financiering van Al Fitrah. Dit dient volgens de fracties te worden meegenomen in de afweging ten aanzien van medewerking van de gemeente aan de plannen van Hawking Europe b.v. Aanvullende motivering PvdA: De PvdA wil een aantal aanvullende onderzoekvragen voorleggen aan de commissie. Doel bespreking: Het krijgen van duidelijkheid t.a.v. de onderzoeksvragen cq. de mogelijkheden van beïnvloeding hiervan. Het bespreken van de mogelijkheden van de gemeente t.a.v. al dan niet medewerking aan het financiering vehikel  02:19:34 - 02:21:36 - Michel Eggermont
  02:21:36 - 02:22:20 - Steven de Vries
  02:22:20 - 02:22:50 - Michel Eggermont
  02:22:50 - 02:29:10 - Bulent Isik
  02:29:10 - 02:31:48 - Maarten van Ooijen
  02:31:48 - 02:32:46 - Steven de Vries
  02:32:46 - 02:35:22 - Maarten van Ooijen
  02:35:22 - 02:37:01 - Queeny Rajkowski
  02:37:01 - 02:38:01 - Michel Eggermont
  02:38:01 - 02:39:02 - Maarten van Ooijen
  02:39:02 - 02:39:35 - Steven de Vries
  02:39:35 - 02:42:22 - Maarten van Ooijen
  02:42:22 - 02:47:08 - Bert van Steeg
  02:47:08 - 02:47:46 - Bulent Isik
  02:47:46 - 02:48:07 - Maarten van Ooijen
  02:48:07 - 02:53:10 - Bulent Isik
  02:53:10 - 02:55:40 - Maarten van Ooijen
  02:55:40 - 02:55:40 - Bulent Isik
  02:56:01 - 02:56:49 - Michel Eggermont
  02:56:49 - 02:57:34 - Steven de Vries
  02:57:34 - 02:59:38 - Maarten van Ooijen
  02:59:38 - 02:59:46 - Queeny Rajkowski
  02:59:46 - 03:01:54 - Bulent Isik
  03:01:54 - 03:03:27 - Maarten van Ooijen
  03:03:27 - 03:07:00 - Steven de Vries
  03:07:00 - 03:11:52 - Anne-Marijke Podt
  03:11:52 - 03:12:33 - Sander van Waveren
  03:12:33 - 03:19:01 - Jan van Zanen
  03:31:19 - 03:31:51 - Sander van Waveren
  03:32:17 - 03:32:42 - Jan van Zanen
  03:32:42 - 03:33:04 - Sander van Waveren
  03:33:04 - 03:33:35 - Anne-Marijke Podt
  03:33:35 - 03:34:10 - Bert van Steeg
  03:34:10 - 03:34:35 - Maarten van Ooijen
  03:34:35 - 03:35:34 - Michel Eggermont
  03:35:34 - 03:36:25 - Bulent Isik
  03:36:25 - 03:39:56 - Jan van Zanen
  03:39:56 - 03:41:01 - Sander van Waveren