Gemeenteraad

donderdag 19 december 2019 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Jan van Zanen
Start:
vrijdag 20 december 2019 11:42
Eind:
dinsdag 24 december 2019 09:40
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

19.30-20.00 uur
Kandidaatstelling, benoeming en beëdiging van een kandidaat-wethouder

De vergadering bestaat uit 3 delen:

van 09.30 - 13.00 uur
van 14.00 - 17.00 uur
van 19.30- 23.00 uur

Agendapunten

 • 1
 • 1.1

  19:35 - 20:05  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Ontheffing woonplaatsvereiste

  16:06:58 - 16:06:56 - Zanen, Jan van
  16:06:51 - 16:06:47 - Zanen, Jan van
  16:06:06 - 16:05:34 - Zanen, Jan van
  16:00:19 - 16:00:07 - Zanen, Jan van
  16:00:07 - 15:59:48 - Pagter, Marijn de
  15:59:39 - 15:59:26 - Zanen, Jan van
  15:59:05 - 15:58:03 - Zanen, Jan van
  15:58:02 - 15:57:58 - Zanen, Jan van
  15:57:58 - 15:57:00 - Zanen, Jan van
  15:56:47 - 15:55:58 - Zanen, Jan van
  15:37:32 - - Podt, Anne-Marijke
 • 2

  09:35 - 09:37


  02:06:59 - 02:06:51 - Zweth, Rick van der
  02:06:21 - 02:06:16 - Hoonte, Gertjan te
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  20:05 - 20:18

  Dit punt wordt in de avond behandeld

  *2019/M: ‘Laat bewoners De Nieuwe Eyk niet in de kou staan’ ingediend door Bülent Isik(PvdA), mede namens Tim Schipper (SP) ( Deze motie is niet ingediend, vandaar ook geen nummer)
  *2019/M467: ‘Kappen met Kappen geldt ook aan de Heycopstraat’ ingediend door Anne Sasbrink (PvdD).


  Moties
  Onderwerp
  M467 Kappen met Kappen geldt ook aan de Heycopstraat
  Motie: ‘Laat bewoners De Nieuwe Eyk niet in de kou staan’ motie is niet ingediend

  15:36:36 - 15:35:32 - Isik, Bülent
  15:35:32 - 15:35:23 - Podt, Anne-Marijke
  15:35:28 - 15:34:52 - Isik, Bülent
  15:35:23 - 15:34:59 - Diepeveen, Kees
  15:35:00 - 15:34:35 - Podt, Anne-Marijke
  15:34:18 - 15:34:17 - Podt, Anne-Marijke
  15:34:16 - 15:32:25 - Sasbrink, Anne
  15:32:25 - 15:32:17 - Podt, Anne-Marijke
  15:32:11 - 15:29:11 - Verschuure, Klaas
  15:29:11 - 15:29:07 - Podt, Anne-Marijke
  15:29:07 - 15:28:25 - Hoonte, Gertjan te
  15:28:26 - 15:28:24 - Podt, Anne-Marijke
  15:28:24 - 15:27:45 - Verschuure, Klaas
  15:27:45 - 15:27:43 - Podt, Anne-Marijke
  15:27:43 - 15:27:25 - Schilderman, Susanne
  15:27:24 - 15:27:24 - Podt, Anne-Marijke
  15:27:24 - 15:26:46 - Verschuure, Klaas
  15:26:50 - 15:26:44 - Podt, Anne-Marijke
  15:26:45 - 15:26:25 - Virginia, Erwin
  15:26:32 - 15:26:25 - Podt, Anne-Marijke
  15:26:25 - 15:25:43 - Verschuure, Klaas
  15:26:04 - 15:25:39 - Podt, Anne-Marijke
  15:25:37 - 15:25:06 - Sasbrink, Anne
  15:25:07 - 15:25:05 - Podt, Anne-Marijke
  15:25:05 - 15:24:11 - Verschuure, Klaas
  15:24:10 - 15:24:06 - Podt, Anne-Marijke
  15:24:07 - 15:24:06 - Sasbrink, Anne
  15:24:03 - 15:23:46 - Sasbrink, Anne
  15:23:47 - - Podt, Anne-Marijke
 • 8
 • 9

  09:37 - 09:40

  Wethouder Voortman
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op het voornemen van de GGDrU om lid te worden van de WSGO.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze over lidmaatschap GGD regio Utrecht (GGDrU) van Werkgeversvereniging samenwerking gemeentelijke organisaties (WSGO) 4.0

  02:04:44 - 02:04:44 - Koning, Maarten
  02:04:43 - 02:04:28 - Koning, Maarten
  02:04:08 - 02:03:50 - Virginia, Erwin
  02:03:49 - 02:03:25 - Bos, Cees
  02:03:23 - 02:03:07 - Dalen, Martijn van
  02:03:05 - 02:02:54 - Heuven, Maarten van
  02:02:51 - 02:02:43 - Isik, Bülent
  02:02:41 - 02:02:20 - Wijmenga, Jan
  02:02:13 - 02:02:02 - Schipper, Tim
 • 10

  09:40 - 09:42

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De kosten van versnelde afschrijving van het toegangssysteem op ondergrondse containers in Utrecht tengevolge van de afschaffing van dit systeem, alsmede de kosten van het uitbouwen van het systeem, à €695.000 in totaal, ten laste te brengen van de reserve afvalstoffenheffing.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Onttrekking reserve afvalstoffenheffing voor uitvoering motie M236 -Pasjes ondergrondse vuilcontainers weg

  02:00:35 - 02:00:26 - Ferket, Jony
  02:00:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 11

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 het bestemmingsplan Bijleveldweg 16 Haarzuilens dat is vastgelegd in het digitale bestand
  NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHAAR-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHAAR-VA01.dgn vast te stellen.
  2 geen exploitatieplan vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Bijleveldweg 16, Haarzuilens
 • 12

  Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De Verordening op de adviescommissie Controle en Financiën van de gemeente Utrecht vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Verordening adviescommissie Controle en Financiën
 • 13

  09:49

  Presidium
  Status: B

  Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet, aan te wijzen de functionaris die is benoemd als griffier, en als plaatsvervangend griffier, als bedoeld in artikel 107d, aan te wijzen de functionarissen die zijn benoemd als plaatsvervangend griffier.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel aanwijzing griffier en plv. griffiers
 • 14

  09:49 - 11:03

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  behandeling 2e termijn

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De notitie ‘Beleid tijdelijk verblijf en bijstelling hotels’ als aanvulling op de ‘beleidsnota Hotels Utrecht 2010-2020’ vast te stellen, waarin 1) tijdelijk verblijf alleen wordt toegestaan onder een logiesbestemming, met uitzondering van bestaande accommodaties van voor 1 januari 2018; 2) nieuwe hotels in bestemmingsplannen tot 01-01- 2023 in principe niet worden toegestaan, behalve bijzondere concepthotels tot 50 kamers, doelgroephotels en uitbreidingen van hotels met een kwaliteitsdoel.
  2 De notitie ‘Beleid tijdelijk verblijf en bijstelling hotels’ als aanvulling op de ‘Beleidsnota Hotels Utrecht 2010-2020’ op te nemen in de 'Lijst beleidsdocumenten omgevingsvisie Utrecht' en op de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.  Amendementen
  Onderwerp
  A137 Short stay is er niet om huurrecht te omzeilen
  A138 Laat short stay niet ten koste gaan van wonen
  A139 Volledige hotelstop
  A140 Betaalbaar wonen voor internationale studenten
  A141 Buiten werking stellen van de vergunning op basis van overlast
  A142 Maximumverblijfstermijn 6 maanden short stay
  A143 Laat short stay niet ten koste gaan van wonen
  Moties
  Onderwerp
  M458 Voorlichting Short Stay
  M459 Hotels zijn er niet om huurrecht te omzeilen
  M460 Huurrecht ook bij short stay
  M461 Versimpel het aanbieden van Shortstay
  M462 Verdeel hotels over de stad
  M463 Huurrecht voor expats, bij langere contracten
  M464 Alternatief aanwendbaar
  M465 Unieke concepthotels en bijzondere doelgroephotels
  M468 Juridisch onderzoek naar langer hotelverblijf en huurrechten
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnotitie tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels

  01:59:07 - 01:58:41 - Zweth, Rick van der
  01:58:38 - 01:58:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:30 - 01:58:14 - Waveren, Sander van
  01:58:15 - 01:58:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:13 - 01:58:03 - Heuven, Maarten van
  01:58:03 - 01:58:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:00 - 01:57:46 - Bos, Cees
  01:57:46 - 01:57:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:44 - 01:57:36 - Ferket, Jony
  01:57:36 - 01:57:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:35 - 01:57:29 - Sungur, Mahmut
  01:57:30 - 01:57:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:28 - 01:57:26 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:57:26 - 01:57:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:24 - 01:57:14 - Boer, Heleen de
  01:57:14 - 01:57:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:12 - 01:57:10 - Deún, Henk van
  01:57:10 - 01:52:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:49 - 01:56:45 - Gilissen, Dimitri
  01:56:37 - 01:56:26 - Gilissen, Dimitri
  01:55:55 - 01:55:53 - Gilissen, Dimitri
  01:55:47 - - Dun, Corine van
  01:52:38 - 01:52:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:33 - 01:49:11 - Koning, Maarten
  01:49:10 - 01:49:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:50 - 01:48:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:46 - 01:47:20 -
  01:48:10 - 01:48:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:01 - 01:47:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:23 - 01:47:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:20 - 01:47:14 - Bos, Cees
  01:47:14 - 01:47:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:13 - 01:42:01 -
  01:47:04 - 01:47:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:13 - 01:46:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:08 - 01:45:31 - Meerding, Tess
  01:45:32 - 01:45:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:05 - 01:45:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:03 - 01:44:40 - Meerding, Tess
  01:44:40 - 01:44:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:37 - 01:44:17 - Koning, Maarten
  01:44:17 - 01:44:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:14 - 01:43:53 - Weistra, Thijs
  01:43:53 - 01:43:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:59 - 01:42:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:57 - 01:42:28 - Koning, Maarten
  01:42:27 - 01:42:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:07 - 01:42:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:01 - 01:41:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:42 - 01:41:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:40 - 01:40:11 - Zweth, Rick van der
  01:41:27 - 01:41:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:51 - 01:40:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:12 - 01:40:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:49 - 01:39:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:43 - 01:33:11 - Weistra, Thijs
  01:37:29 - 01:37:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:26 - 01:36:52 - Wijmenga, Jan
  01:36:53 - 01:36:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:22 - 01:36:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:20 - 01:36:05 - Koning, Maarten
  01:36:05 - 01:36:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:47 - 01:35:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:12 - 01:33:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:04 - 01:32:11 - Bos, Cees
  01:33:00 - 01:32:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:10 - 01:32:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:47 - 01:31:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:43 - 01:30:36 - Meerding, Tess
  01:30:38 - 01:30:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:36 - 01:30:30 - Sungur, Mahmut
  01:30:30 - 01:30:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:29 - 01:30:18 - Meerding, Tess
  01:30:19 - 01:30:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:16 - 01:30:02 - Weistra, Thijs
  01:30:03 - 01:30:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:01 - 01:29:30 - Meerding, Tess
  01:29:32 - 01:29:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:30 - 01:29:15 - Weistra, Thijs
  01:29:16 - 01:29:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:14 - 01:28:49 -
  01:28:48 - 01:28:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:46 - 01:26:44 - Meerding, Tess
  01:27:48 - 01:27:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:25 - 01:27:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:47 - 01:26:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:45 - 01:26:27 - Wijmenga, Jan
  01:26:27 - 01:26:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:26 - 01:25:44 - Meerding, Tess
  01:25:50 - 01:25:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:45 - 01:25:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:12 - 01:17:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:08 - 01:03:08 - Verschuure, Klaas
  01:14:34 - 01:14:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:29 - 01:14:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:11 - 01:13:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:39 - 01:12:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:10 - 01:12:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:08 - 01:11:38 -
  01:11:41 - 01:11:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:13 - 01:11:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:12 - 01:11:08 -
  01:11:08 - 01:11:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:20 - 01:10:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:10 - 01:09:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:43 - 01:09:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:41 - 01:09:30 - Zweth, Rick van der
  01:09:31 - 01:09:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:58 - 01:08:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:57 - 01:08:48 - Zweth, Rick van der
  01:08:48 - 01:08:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:40 - 01:08:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:46 - 01:07:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:43 - 01:07:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:37 - 01:07:04 - Meerding, Tess
  01:07:04 - 01:06:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:12 - 01:06:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:59 - 01:05:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:55 - 01:04:46 - Koning, Maarten
  01:04:46 - 01:04:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:20 - 01:03:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:18 - 01:03:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:07 - 01:02:52 - Weistra, Thijs
  01:03:05 - 01:03:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:53 - 01:02:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:05 - 00:51:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:57 - 00:51:51 - Weistra, Thijs
  00:51:53 - 00:51:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:44 - 00:51:33 - Weistra, Thijs
  00:51:08 - 00:50:55 - Heuven, Maarten van
  00:50:54 - 00:50:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:51 - 00:50:42 - Meerding, Tess
  00:50:42 - 00:50:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:40 - 00:50:27 - Zweth, Rick van der
  00:50:27 - 00:50:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:25 - 00:49:58 - Waveren, Sander van
  00:49:58 - 00:49:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:56 - 00:49:34 - Deún, Henk van
  00:49:34 - 00:49:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:29 - 00:49:24 - Schipper, Tim
  00:49:24 - 00:49:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:23 - 00:49:21 -
  00:49:20 - - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:45 - 00:48:39 - Wijmenga, Jan
  00:48:40 - 00:48:33 -
  00:48:00 - 00:47:44 - Weistra, Thijs
  00:46:50 - 00:46:40 - Meerding, Tess
  00:46:38 - 00:46:33 - Koning, Maarten
  00:46:06 - 00:45:54 - Weistra, Thijs
  00:45:53 - 00:45:30 - Wijmenga, Jan
  00:45:04 - 00:44:40 -
  00:44:38 - 00:44:23 - Koning, Maarten
  00:44:21 - 00:44:19 - Meerding, Tess
  00:43:46 - 00:43:36 - Weistra, Thijs
  00:43:35 - 00:43:22 - Zweth, Rick van der
  00:43:20 - 00:43:05 - Koning, Maarten
  00:43:03 - 00:43:00 - Heuven, Maarten van
  00:42:59 - 00:42:43 -
  00:42:43 - 00:42:39 - Sungur, Mahmut
  00:42:38 - 00:42:24 - Meerding, Tess
  00:42:21 - 00:42:03 - Schipper, Tim
  00:41:30 - 00:41:25 - Meerding, Tess
  00:40:27 - 00:40:20 - Koning, Maarten
  00:40:17 - 00:40:12 - Sungur, Mahmut
 • 14.1
 • 14.2
 • 15

  14:02 - 14:21

  De Initiatiefnemer Sofyan al Kandoussi
  Status: B-punt

  Dit punt wordt in samenhang met agendapunt 16 behandeld

  De initiatiefnemer stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

  1. af te zien van de locatiekeuze uit 2014 voor het Nieuwe Zandpad in Overvecht als locatie voor een prostitutiezone,
  2. het college opdracht te geven een nieuw locatieonderzoek uit te voeren naar een andere, geschiktere locatie.  Stemming
  Onderwerp
  Burgerinitiatief ‘tegen terugkomst van prostitutiezone Zandpad’.

  00:38:26 - 00:37:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:32 - 00:37:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:11 - 00:37:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:00 - 00:31:36 - Bijsterbosch, Ellen
  00:36:20 - 00:36:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:18 - 00:36:16 - Sungur, Mahmut
  00:36:16 - 00:36:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:50 - 00:35:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:55 - 00:32:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:35 - 00:31:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:06 - 00:31:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:03 - 00:23:30 - Oosters, Eva
  00:29:08 - 00:29:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:03 - 00:28:02 - Bijsterbosch, Ellen
  00:28:03 - 00:28:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:01 - 00:27:41 - Abassi, Ismail el
  00:27:41 - 00:27:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:57 - 00:26:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:56 - 00:26:42 - Gilissen, Dimitri
  00:26:43 - 00:26:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:14 - 00:26:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:00 - 00:25:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:58 - 00:25:47 - Abassi, Ismail el
  00:25:47 - 00:25:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:18 - 00:25:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:16 - 00:25:00 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:25:00 - 00:25:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:37 - 00:24:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:36 - 00:24:10 - Gilissen, Dimitri
  00:24:11 - 00:24:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:47 - 00:23:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:30 - 00:23:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:12 - 00:23:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:10 - 00:14:16 - Gilissen, Dimitri
  00:21:07 - 00:21:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:04 - 00:20:57 - Schers, Sophie
  00:20:58 - 00:20:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:35 - 00:20:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:03 - 00:19:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:58 - 00:19:28 -
  00:19:28 - 00:19:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:51 - 00:18:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:49 - 00:18:37 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:18:38 - 00:18:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:51 - 00:17:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:44 - 00:17:29 - Schers, Sophie
  00:17:30 - 00:17:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:54 - 00:16:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:51 - 00:16:23 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:16:24 - 00:16:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:07 - 00:16:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:39 - 00:15:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:34 - 00:14:31 - Bijsterbosch, Ellen
  00:14:31 - 00:14:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:25 - 00:13:51 - Waveren, Sander van
  00:14:14 - 00:13:16 - Gilissen, Dimitri
  00:13:51 - 00:13:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:46 - 00:13:33 - Bijsterbosch, Ellen
  00:13:34 - 00:13:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:32 - 00:12:36 - Waveren, Sander van
  00:12:36 - 00:12:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:12:34 - 00:12:05 - Boer, Heleen de
  00:12:05 - 00:11:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:12:03 - 00:11:07 - Gilissen, Dimitri
  00:11:07 - 00:11:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:11:05 - 00:10:39 - Abassi, Ismail el
  00:10:40 - 00:10:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:10:31 - 00:10:04 - Abassi, Ismail el
  00:10:04 - 00:09:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:09:55 - 00:09:29 - Abassi, Ismail el
  00:09:28 - 00:09:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:09:26 - 00:08:57 - Boer, Heleen de
  00:08:56 - 00:08:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:08:56 - 00:08:54 - Gilissen, Dimitri
  00:08:51 - 00:03:25 - Gilissen, Dimitri
  00:08:41 - 00:08:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:07:50 - 00:07:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:07:45 - 00:07:12 -
  00:07:13 - 00:07:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:06:46 - 00:06:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:06:46 - 00:06:43 -
  00:06:43 - 00:06:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:06:26 - 00:06:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:06:23 - 00:05:57 - Schers, Sophie
  00:05:57 - 00:05:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:05:31 - 00:05:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:05:27 - 00:05:17 - Schers, Sophie
  00:05:17 - 00:05:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:05:12 - 00:05:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:03:25 - 00:03:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:03:19 - 00:03:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:03:02 - 00:03:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:02:56 - 23:55:46 - Bos, Cees
  00:00:26 - 00:00:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:00:06 - 00:00:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:00:03 - 23:59:47 - Bijsterbosch, Ellen
  23:59:46 - 23:59:44 - Zwanenberg, Pepijn
  23:58:52 - 23:58:28 - Zwanenberg, Pepijn
  23:58:28 - 23:58:16 -
  23:58:14 - 23:58:05 - Zwanenberg, Pepijn
  23:55:46 - 23:55:44 - Zwanenberg, Pepijn
  23:55:32 - 23:55:31 - Zwanenberg, Pepijn
  23:55:29 - 23:50:57 - Streefland-Driesprong, Rachel
  23:52:07 - 23:52:03 - Zwanenberg, Pepijn
  23:50:59 - 23:50:56 - Zwanenberg, Pepijn
  23:50:56 - 23:50:32 - Schers, Sophie
  23:50:33 - 23:50:32 - Zwanenberg, Pepijn
  23:50:32 - 23:48:31 - Streefland-Driesprong, Rachel
  23:50:23 - 23:50:23 - Zwanenberg, Pepijn
  23:49:31 - 23:49:28 - Zwanenberg, Pepijn
  23:49:29 - 23:49:03 - Gilissen, Dimitri
  23:49:04 - 23:49:03 - Zwanenberg, Pepijn
  23:48:39 - 23:48:37 - Zwanenberg, Pepijn
  23:48:37 - 23:48:16 - Waveren, Sander van
  23:48:17 - 23:48:15 - Zwanenberg, Pepijn
  23:48:16 - 23:47:52 - Streefland-Driesprong, Rachel
  23:47:54 - 23:47:49 - Zwanenberg, Pepijn
  23:47:33 - 23:47:32 - Zwanenberg, Pepijn
  23:47:15 - 23:34:33 - Abassi, Ismail el
  23:44:04 - 23:43:56 - Zwanenberg, Pepijn
  23:40:53 - 23:40:50 - Zwanenberg, Pepijn
  23:40:23 - 23:40:19 - Zwanenberg, Pepijn
  23:39:40 - 23:39:34 - Zwanenberg, Pepijn
  23:39:33 - 23:39:20 - Bos, Cees
  23:39:21 - 23:39:20 - Zwanenberg, Pepijn
  23:38:46 - 23:38:42 - Zwanenberg, Pepijn
  23:38:37 - 23:38:31 - Zwanenberg, Pepijn
  23:38:31 - 23:38:12 - Sasbrink, Anne
  23:38:12 - 23:38:11 - Zwanenberg, Pepijn
  23:37:58 - 23:37:57 - Zwanenberg, Pepijn
  23:36:14 - 23:36:10 - Zwanenberg, Pepijn
  23:36:06 - 23:36:04 - Zwanenberg, Pepijn
  23:36:05 - 23:35:40 - Schers, Sophie
  23:35:54 - 23:35:45 - Zwanenberg, Pepijn
  23:35:38 - 23:35:36 - Zwanenberg, Pepijn
  23:35:37 - 23:35:29 - Waveren, Sander van
  23:35:29 - 23:35:28 - Zwanenberg, Pepijn
  23:34:51 - 23:34:47 - Zwanenberg, Pepijn
  23:34:36 - 23:34:34 - Zwanenberg, Pepijn
  23:34:34 - 23:34:29 - Zwanenberg, Pepijn
  23:34:25 - 23:31:01 - Sasbrink, Anne
  23:32:55 - 23:32:52 - Zwanenberg, Pepijn
  23:31:49 - 23:31:46 - Zwanenberg, Pepijn
  23:31:45 - 23:31:25 - Bijsterbosch, Ellen
  23:31:25 - 23:31:24 - Zwanenberg, Pepijn
  23:31:01 - 23:30:59 - Zwanenberg, Pepijn
  23:31:00 - 23:30:56 - Sasbrink, Anne
  23:30:59 - 23:30:54 - Zwanenberg, Pepijn
  23:30:36 - 23:30:35 - Zwanenberg, Pepijn
  23:30:31 - 23:30:31 -
  23:30:31 - 23:24:42 -
  23:26:27 - 23:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  23:24:42 - 23:24:39 - Zwanenberg, Pepijn
  23:24:38 - 23:24:11 - Abassi, Ismail el
  23:24:36 - 23:20:15 -
  23:24:12 - 23:24:10 - Zwanenberg, Pepijn
  23:23:27 - 23:23:26 - Zwanenberg, Pepijn
  23:23:26 - 23:22:29 - Abassi, Ismail el
  23:22:30 - 23:22:29 - Zwanenberg, Pepijn
  23:21:04 - 23:21:03 - Zwanenberg, Pepijn
  23:21:02 - 23:20:27 - Abassi, Ismail el
  23:20:31 - 23:20:27 - Zwanenberg, Pepijn
  23:20:21 - 23:20:12 - Zwanenberg, Pepijn
  23:19:55 - 23:19:54 - Zwanenberg, Pepijn
  23:19:52 - 23:16:06 - Schers, Sophie
  23:16:06 - 23:16:04 - Zwanenberg, Pepijn
  23:16:04 - 23:15:47 - Bijsterbosch, Ellen
  23:15:47 - 23:15:46 - Zwanenberg, Pepijn
  23:15:46 - 23:13:41 - Schers, Sophie
  23:14:58 - 23:14:57 - Zwanenberg, Pepijn
  23:13:42 - 23:13:40 - Zwanenberg, Pepijn
  23:13:40 - 23:13:03 - Abassi, Ismail el
  23:13:03 - 23:13:03 - Zwanenberg, Pepijn
  23:13:02 - 23:12:21 - Schers, Sophie
  23:12:21 - 23:12:15 - Abassi, Ismail el
  23:12:15 - 23:12:15 - Zwanenberg, Pepijn
  23:12:15 - 23:12:11 - Schers, Sophie
  23:12:10 - 23:11:51 - Abassi, Ismail el
  23:12:10 - 23:12:09 - Zwanenberg, Pepijn
  23:11:51 - 23:11:44 - Schers, Sophie
  23:11:51 - 23:11:50 - Zwanenberg, Pepijn
  23:11:45 - 23:11:41 - Abassi, Ismail el
  23:11:40 - 23:11:39 - Zwanenberg, Pepijn
  23:11:40 - 23:11:32 - Schers, Sophie
  23:11:32 - 23:10:58 - Abassi, Ismail el
  23:11:32 - 23:11:30 - Zwanenberg, Pepijn
  23:11:23 - 23:11:21 - Zwanenberg, Pepijn
  23:10:58 - 23:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  23:10:56 - 23:10:19 - Schers, Sophie
  23:10:18 - 23:10:16 - Zwanenberg, Pepijn
  23:10:16 - 23:09:38 - Abassi, Ismail el
  23:09:38 - 23:09:36 - Zwanenberg, Pepijn
  23:09:37 - 23:08:45 - Schers, Sophie
  23:09:25 - 23:09:21 - Zwanenberg, Pepijn
  23:08:57 - 23:08:56 - Zwanenberg, Pepijn
  23:08:44 - 23:08:40 - Zwanenberg, Pepijn
  23:08:42 - 23:08:02 - Abassi, Ismail el
  23:08:23 - 23:08:19 - Schers, Sophie
  23:08:02 - 23:07:55 - Zwanenberg, Pepijn
  23:07:54 - 23:07:51 - Zwanenberg, Pepijn
  23:07:52 - 23:07:36 - Gilissen, Dimitri
  23:07:36 - 23:07:35 - Zwanenberg, Pepijn
  23:07:34 - 23:07:28 - Schers, Sophie
  23:07:29 - 23:07:03 - Gilissen, Dimitri
  23:07:29 - 23:07:28 - Zwanenberg, Pepijn
  23:07:04 - 23:07:03 - Zwanenberg, Pepijn
  23:07:03 - 23:06:58 - Schers, Sophie
  23:06:57 - 23:06:56 - Zwanenberg, Pepijn
  23:06:57 - 23:06:45 - Gilissen, Dimitri
  23:06:45 - 23:06:43 - Zwanenberg, Pepijn
  23:06:44 - 23:06:40 - Schers, Sophie
  23:06:40 - 23:06:37 - Zwanenberg, Pepijn
  23:06:22 - 23:06:21 - Zwanenberg, Pepijn
  23:06:16 - 23:00:35 - Waveren, Sander van
  23:04:39 - 23:04:37 - Zwanenberg, Pepijn
  23:04:38 - 23:04:23 - Gilissen, Dimitri
  23:04:24 - 23:04:23 - Zwanenberg, Pepijn
  23:03:22 - 23:03:21 - Zwanenberg, Pepijn
  23:03:20 - 23:03:18 - Zwanenberg, Pepijn
  23:00:35 - 23:00:32 - Zwanenberg, Pepijn
  23:00:30 - 23:00:18 - Bijsterbosch, Ellen
  23:00:28 - 22:58:23 - Waveren, Sander van
  23:00:19 - 23:00:18 - Zwanenberg, Pepijn
  22:59:42 - 22:59:40 - Zwanenberg, Pepijn
  22:59:40 - 22:59:23 - Schers, Sophie
  22:59:25 - 22:59:24 - Zwanenberg, Pepijn
  22:58:25 - 22:58:20 - Zwanenberg, Pepijn
  22:58:10 - 22:58:09 - Zwanenberg, Pepijn
  22:58:08 - 22:50:13 - Deún, Henk van
  22:57:01 - 22:56:59 - Zwanenberg, Pepijn
  22:56:59 - 22:56:41 - Schers, Sophie
  22:56:42 - 22:56:41 - Zwanenberg, Pepijn
  22:55:57 - 22:55:56 - Zwanenberg, Pepijn
  22:55:54 - 22:55:48 - Abassi, Ismail el
  22:55:48 - 22:55:47 - Zwanenberg, Pepijn
  22:55:47 - 22:55:24 - Schers, Sophie
  22:55:25 - 22:55:23 - Zwanenberg, Pepijn
  22:55:23 - 22:54:47 - Waveren, Sander van
  22:54:46 - 22:54:45 - Zwanenberg, Pepijn
  22:54:45 - 22:54:15 - Schers, Sophie
  22:54:15 - 22:54:14 - Zwanenberg, Pepijn
  22:54:12 - 22:54:06 - Abassi, Ismail el
  22:54:06 - 22:54:04 - Zwanenberg, Pepijn
  22:54:04 - 22:53:30 -
  22:53:30 - 22:53:29 - Zwanenberg, Pepijn
  22:52:49 - 22:52:47 - Zwanenberg, Pepijn
  22:50:14 - 22:50:08 - Zwanenberg, Pepijn
  22:49:59 - 22:49:58 - Zwanenberg, Pepijn
  22:49:56 - 22:47:58 - Wiegant, Ruurt
  22:47:58 - 22:47:44 - Zwanenberg, Pepijn
  22:47:27 - 22:47:26 - Zwanenberg, Pepijn
  22:47:02 - 22:46:56 - Zwanenberg, Pepijn
  22:05:15 - 22:05:13 - Meerding, Tess
  21:42:32 - 21:42:30 - Zwanenberg, Pepijn
  21:40:58 - 21:40:14 - Zwanenberg, Pepijn
  21:40:09 - 21:39:26 -
  21:39:34 - 21:39:17 - Zwanenberg, Pepijn
  21:39:17 - 21:36:34 -
  21:36:34 - 21:36:31 - Zwanenberg, Pepijn
  21:36:31 - 21:36:25 - Bijsterbosch, Ellen
  21:36:25 - 21:36:24 - Zwanenberg, Pepijn
  21:36:23 - 21:35:56 -
  21:35:56 - 21:35:52 - Zwanenberg, Pepijn
  21:35:52 - 21:35:49 -
  21:35:49 - 21:35:48 - Zwanenberg, Pepijn
  21:35:47 - 21:35:39 - Waveren, Sander van
  21:35:38 - 21:35:30 -
  21:35:31 - 21:35:27 - Zwanenberg, Pepijn
  21:35:27 - 21:35:19 - Waveren, Sander van
  21:35:20 - 21:35:13 - Zwanenberg, Pepijn
  21:35:13 - 21:34:54 - Waveren, Sander van
  21:34:53 - 21:34:51 - Zwanenberg, Pepijn
  21:34:51 - 21:34:24 -
  21:34:23 - 21:34:23 - Zwanenberg, Pepijn
  21:34:22 - 21:32:19 -
  21:32:20 - 21:32:19 - Zwanenberg, Pepijn
  21:32:18 - 21:31:54 - Oosters, Eva
  21:31:54 - 21:31:53 - Zwanenberg, Pepijn
  21:31:53 - 21:28:33 -
  21:31:19 - 21:31:18 - Zwanenberg, Pepijn
  21:28:33 - 21:28:32 - Zwanenberg, Pepijn
  21:28:31 - 21:27:59 - Streefland-Driesprong, Rachel
  21:27:59 - 21:27:58 - Zwanenberg, Pepijn
  21:27:59 - 21:27:05 -
  21:27:07 - 21:27:05 - Zwanenberg, Pepijn
  21:27:05 - 21:26:52 -
  21:26:52 - 21:26:51 - Zwanenberg, Pepijn
  21:26:52 - 21:26:23 -
  21:26:25 - 21:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  21:26:22 - 21:26:07 - Bijsterbosch, Ellen
  21:26:07 - 21:26:06 - Zwanenberg, Pepijn
  21:26:06 - 21:25:49 -
  21:25:55 - 21:25:54 - Zwanenberg, Pepijn
  21:25:51 - 21:25:50 - Zwanenberg, Pepijn
  21:25:50 - 21:25:25 - Streefland-Driesprong, Rachel
  21:25:24 - 21:24:30 -
  21:25:24 - 21:25:23 - Zwanenberg, Pepijn
  21:24:32 - 21:24:26 - Zwanenberg, Pepijn
  21:24:26 - 21:23:53 - Gilissen, Dimitri
  21:23:54 - 21:23:53 - Zwanenberg, Pepijn
  21:23:52 - 21:23:43 -
  21:23:43 - 21:23:42 - Zwanenberg, Pepijn
  21:23:42 - 21:23:05 - Bos, Cees
  21:23:07 - 21:23:06 - Zwanenberg, Pepijn
  21:23:06 - 21:22:38 -
  21:22:39 - 21:22:37 - Zwanenberg, Pepijn
  21:22:37 - 21:22:12 - Oosters, Eva
  21:22:12 - 21:21:10 -
  21:22:12 - 21:22:11 - Zwanenberg, Pepijn
  21:21:13 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 16

  14:21 - 15:46

  Burgemeester
  Status: B
  Indicatieve tijd: 180 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Op het Nieuwe Zandpad onder een gewijzigd kader, zoals vastgelegd in de bijlage 'Het Nieuwe Zandpad, een vernieuwde aanpak', ruimte te scheppen voor sekswerkers om op legale wijze hun beroep zo schoon en veilig mogelijk uit te oefenen.
  2 Het maximum van 162 ramen dat is vastgelegd in het bestemmingsplan niet te benutten, maar te starten met 96 werkruimten; pas uit te breiden naar 128 als op basis van een gedegen evaluatieonderzoek en in overleg met de ketenpartners is vastgesteld dat uitbreiding uit het oogpunt van omgevingsbeheer en veiligheid van de sekswerkers
  verantwoord is en het aantal van 128 als maximum vast te leggen in de APV (art. 3:6 2)
  3 Het mogelijk te maken dat op het Nieuwe Zandpad maximaal 20% van de ruimten per exploitant gebruikt wordt door sekswerkers die hun klanten via internet werven en regelgeving toe te voegen om dit zo schoon en veilig mogelijk te laten plaats vinden.
  (artikel 3:1.e, artikel 3:4 g, artikel 3:6 6, artikel 3:13 2, artikel 3:13 8) 4 Intensieve inzet van VTH, hulpverlening en een vertrouwenspersoon als belangrijke randvoorwaarde op te nemen
  5 De mogelijkheid te bieden aan ontwikkelaars die dat willen om de verhuurperiode van 20 jaar te verlengen met een maximum van vijf jaar.
  6 In de APV (art. 3:1 h) de definitie van exploitant zo te wijzigen dat voorkomen wordt dat partijen die niet op de vergunning staan invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de exploitant, zonder dat daarvoor de oude regel van 15% maximaal rendement uit de beleidsregel ‘Bepaling van de vergunningplicht voor seksinrichtingen’ noodzakelijk is
  7 Het in de APV (artikel 3:6 5)mogelijk te maken dat bij intrekken van de vergunning van de exploitant de ontwikkelaar zijn ruimten tijdelijk aan de andere exploitant(-en) kan verhuren.
  8 Aan de APV een regel toe te voegen (artikel 3:13 3 ) dat het bij de ruimten waar werving via het raam plaats vindt verboden is om meer dan twee sekswerkers per etmaal te laten werken
  9 De gronden voor het intrekken van een exploitatievergunning voor een seksinrichting om te zetten van imperatieve bepalingen (moet-bepalingen) naar ‘kan-bepalingen’ (artikel 3:15)
  10 In te stemmen met de redactionele wijzigingen in de APV zoals vermeld in de Was-wordtlijst
  11 De verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2010, gemeente Utrecht, partiële herziening hoofdstuk 3 (naar aanleiding van de vernieuwde aanpak van het Nieuwe Zandpad), waarin bovengenoemde besluiten over wijzigingen in het kader zijn verwerkt, vast te stellen
  12 Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen, die het college tot en met de afronding van de definitieve gunning van dit project heeft opgelegd op de bijlage ‘Financiën Nieuwe Zandpad’ op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  Amendementen
  Onderwerp
  A144 Nachtsluiting op het Nieuwe Zandpad
  A145 63 ramen als begin
  A146 Dagsluiting het Nieuwe Zandpad
  A147 Nachtsluiting Zandpad
  Moties
  Onderwerp
  M469 20% internetplekken op het totaal in plaats van per exploitant
  M470 Geen registratieplicht sekswerkers
  M471 Het Nieuwe Zandpad Dan ook (ver)nieuw(ende)hulpverlening en ondersteuning
  M472 Afzien van de huidige locatiekeuze Het Nieuwe Zandpad
  M473 Vaststellen van het afstandscriterium van 250 meter in het prostitutiebeleid
  M474 Motie betaald parkeren op parkeerterrein nieuw Zandpad
  M475 Instellen van een autoluwe zone bij het Nieuwe Zandpad
  M476 Nieuw locatie onderzoek voor het Nieuwe Zandpad
  M477 Tijdelijke natuur bij het Nieuwe Zandpad
  M478 Motie Duurzaam en natuurinclusief Nieuw Zandpad
  M479 Volg meldingen van overlast over het Nieuwe Zandpad serieus op
  M480 geen coffeeshop in Overvecht
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak

  21:21:02 - 21:20:20 - Gilissen, Dimitri
  21:20:20 - 21:20:19 - Zwanenberg, Pepijn
  21:20:18 - 21:19:41 -
  21:19:42 - 21:19:41 - Zwanenberg, Pepijn
  21:19:40 - 21:19:29 - Gilissen, Dimitri
  21:19:29 - 21:19:27 - Zwanenberg, Pepijn
  21:19:28 - 21:19:27 -
  21:19:25 - 21:19:23 - Zwanenberg, Pepijn
  21:19:23 - 21:18:52 - Sasbrink, Anne
  21:18:52 - 21:18:48 - Zwanenberg, Pepijn
  21:18:51 - 21:18:50 -
  21:18:48 - 21:18:34 -
  21:18:36 - 21:18:34 - Zwanenberg, Pepijn
  21:18:33 - 21:18:21 -
  21:18:23 - 21:18:20 - Zwanenberg, Pepijn
  21:18:19 - 21:17:59 - Bos, Cees
  21:18:04 - 21:17:59 - Zwanenberg, Pepijn
  21:18:00 - 21:17:24 -
  21:17:23 - 21:17:23 - Zwanenberg, Pepijn
  21:17:22 - 21:17:14 - Bos, Cees
  21:17:13 - 21:17:12 - Zwanenberg, Pepijn
  21:17:13 - 21:16:54 -
  21:16:58 - 21:16:55 - Zwanenberg, Pepijn
  21:16:54 - 21:16:09 - Bijsterbosch, Ellen
  21:16:09 - 21:16:08 - Zwanenberg, Pepijn
  21:16:08 - 21:15:04 -
  21:15:06 - 21:14:57 - Zwanenberg, Pepijn
  21:14:57 - 21:14:24 - Bos, Cees
  21:14:30 - 21:14:29 - Zwanenberg, Pepijn
  21:14:24 - 21:14:24 - Zwanenberg, Pepijn
  21:14:23 - 21:14:01 -
  21:14:00 - 21:13:59 - Zwanenberg, Pepijn
  21:13:58 - 21:10:34 -
  21:10:35 - 21:10:34 - Zwanenberg, Pepijn
  21:10:33 - 21:10:15 - Abassi, Ismail el
  21:10:15 - 21:10:14 - Zwanenberg, Pepijn
  21:10:15 - 21:09:29 -
  21:09:30 - 21:09:30 - Zwanenberg, Pepijn
  21:09:28 - 21:08:58 - Abassi, Ismail el
  21:08:58 - 21:08:57 - Zwanenberg, Pepijn
  21:08:57 - 21:08:24 -
  21:08:24 - 21:08:23 - Zwanenberg, Pepijn
  21:08:23 - 21:06:28 -
  21:06:31 - 21:06:29 - Zwanenberg, Pepijn
  21:06:29 - 21:06:04 - Waveren, Sander van
  21:06:04 - 21:06:03 - Zwanenberg, Pepijn
  21:06:03 - 21:04:00 -
  21:04:02 - 21:04:01 - Zwanenberg, Pepijn
  21:04:00 - 21:03:30 -
  21:03:30 - 21:03:29 - Zwanenberg, Pepijn
  21:03:30 - 21:01:55 -
  21:02:53 - 21:02:52 - Zwanenberg, Pepijn
  21:01:56 - 21:01:54 - Zwanenberg, Pepijn
  21:01:54 - 21:01:48 -
  21:01:48 - 21:01:47 - Zwanenberg, Pepijn
  21:01:47 - 21:01:42 -
  21:01:42 - 21:01:39 - Zwanenberg, Pepijn
  21:01:37 - 20:58:47 -
  20:58:51 - 20:58:48 - Zwanenberg, Pepijn
  20:58:48 - 20:58:29 - Waveren, Sander van
  20:58:28 - 20:58:27 - Zwanenberg, Pepijn
  20:58:28 - 20:57:59 -
  20:57:58 - 20:57:48 - Zwanenberg, Pepijn
  20:57:49 - 20:57:44 - Gilissen, Dimitri
  20:57:44 - 20:57:32 - Zwanenberg, Pepijn
  20:26:49 - 20:26:45 - Zwanenberg, Pepijn
  20:26:24 - 20:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  20:26:22 - 20:25:00 - Gilissen, Dimitri
  20:26:01 - 20:25:58 - Zwanenberg, Pepijn
  20:25:39 - 20:25:36 - Zwanenberg, Pepijn
  20:25:00 - 20:24:53 - Zwanenberg, Pepijn
  20:24:53 - 20:24:08 - Sasbrink, Anne
  20:24:08 - 20:24:03 - Zwanenberg, Pepijn
  20:24:02 - 20:23:10 - Bijsterbosch, Ellen
  20:23:50 - 20:23:43 - Zwanenberg, Pepijn
  20:23:10 - 20:23:03 - Zwanenberg, Pepijn
  20:22:48 - 20:22:48 - Zwanenberg, Pepijn
  20:22:26 - 20:22:26 - Zwanenberg, Pepijn
  20:22:25 - 20:22:22 - Zwanenberg, Pepijn
  20:22:21 - 20:21:50 -
  20:22:19 - 20:22:18 - Zwanenberg, Pepijn
  20:21:53 - 20:21:37 - Zwanenberg, Pepijn
  20:21:20 - 20:21:19 - Zwanenberg, Pepijn
  20:20:54 - 20:20:53 - Gilissen, Dimitri
  20:20:39 - 20:20:37 - Zwanenberg, Pepijn
  20:20:37 - 20:20:24 -
  20:20:24 - 20:20:22 - Zwanenberg, Pepijn
  20:20:22 - 20:20:03 - Boer, Heleen de
  20:20:02 - 20:19:55 - Zwanenberg, Pepijn
  20:20:00 - 20:19:56 - Gilissen, Dimitri
  20:19:56 - 20:19:53 -
  20:19:53 - 20:19:51 - Gilissen, Dimitri
  20:19:52 - 20:19:47 - Zwanenberg, Pepijn
  20:19:49 - 20:19:20 - Gilissen, Dimitri
  20:19:20 - 20:19:19 - Zwanenberg, Pepijn
  20:19:18 - 20:18:51 -
  20:18:52 - 20:18:48 - Zwanenberg, Pepijn
  20:18:49 - 20:18:19 -
  20:18:19 - 20:18:17 - Zwanenberg, Pepijn
  20:18:18 - 20:17:41 - Schers, Sophie
  20:17:41 - 20:17:40 - Zwanenberg, Pepijn
  20:17:40 - 20:17:35 -
  20:17:37 - 20:17:36 - Zwanenberg, Pepijn
  20:17:34 - 20:16:50 - Waveren, Sander van
  20:16:48 - 20:16:29 - Schers, Sophie
  20:16:27 - 20:16:19 - Zwanenberg, Pepijn
  20:16:18 - 20:15:33 -
  20:15:33 - 20:15:09 - Zwanenberg, Pepijn
  20:15:10 - 20:15:02 -
  20:15:05 - 20:15:02 - Zwanenberg, Pepijn
  20:14:58 - 20:14:54 -
  20:14:53 - 20:14:52 - Zwanenberg, Pepijn
  20:14:52 - 20:14:48 - Zwanenberg, Pepijn
  20:14:25 - 20:14:21 - Zwanenberg, Pepijn
  20:14:07 - 20:14:05 - Zwanenberg, Pepijn
  20:14:06 - 20:13:09 -
  20:13:09 - 20:07:27 - Zwanenberg, Pepijn
  20:11:51 - 20:11:23 - Bijsterbosch, Ellen
  20:11:22 - 20:11:05 - Oosters, Eva
  20:11:02 - 20:10:47 - Abassi, Ismail el
  20:10:46 - 20:10:27 - Deún, Henk van
  20:10:26 - 20:10:10 - Waveren, Sander van
  20:10:05 - 20:09:48 - Schers, Sophie
  20:09:18 - 20:09:00 - Streefland-Driesprong, Rachel
  20:08:57 - 20:08:40 - Bos, Cees
  20:08:38 - 20:08:20 - Gilissen, Dimitri
  20:08:19 - 20:07:59 - Sasbrink, Anne
  20:07:56 - 20:07:42 - Abassi, Ismail el
  20:07:27 - 20:07:17 - Zwanenberg, Pepijn
  20:07:14 - 20:07:02 - Zwanenberg, Pepijn
  20:07:03 - 20:06:11 - Bijsterbosch, Ellen
  20:06:21 - 20:06:07 - Zwanenberg, Pepijn
  20:06:07 - 20:05:41 - Schers, Sophie
  20:05:41 - 20:05:39 - Zwanenberg, Pepijn
  20:05:39 - 20:05:20 - Sasbrink, Anne
  20:05:20 - 20:05:18 - Zwanenberg, Pepijn
  20:05:18 - 20:05:11 -
  20:05:12 - 20:05:10 - Zwanenberg, Pepijn
  20:05:09 - 20:04:50 - Bos, Cees
  20:04:48 - 20:04:47 - Zwanenberg, Pepijn
  20:04:47 - 20:04:39 - Gilissen, Dimitri
  20:04:38 - 19:56:26 - Zwanenberg, Pepijn
  20:03:06 - 20:02:54 - Oosters, Eva
  20:02:53 - 20:02:38 - Sasbrink, Anne
  20:02:36 - 20:02:14 - Waveren, Sander van
  20:01:48 - 20:01:38 - Sasbrink, Anne
  20:00:25 - 20:00:09 - Waveren, Sander van
  19:59:18 - 19:58:54 - Waveren, Sander van
  19:58:51 - 19:58:43 - Abassi, Ismail el
  19:58:42 - 19:58:32 - Deún, Henk van
  19:58:32 - 19:58:17 - Gilissen, Dimitri
  19:58:16 - 19:58:10 - Wiegant, Ruurt
  19:58:04 - 19:57:56 - Streefland-Driesprong, Rachel
  19:57:23 - 19:57:08 - Waveren, Sander van
 • 16.1
 • 16.2
 • 16.3
 • 16.4
 • 16.5
 • 16.6
 • 16.7
 • 17

  15:54 - 16:17

  Burgemeester
  Status: B
  Indicatieve tijd: 15 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het verbod op hinderlijk lachgasgebruik toe te spitsen op gebruik en bezit voor recreatieve doeleinden (artikel 2:28a Hinderlijk lachgasgebruik).
  2 Het verbod op hinderlijk lachgasgebruik toe te voegen aan de artikelen op grond waarvan een verblijfsontzegging in daartoe aangewezen gebieden kan worden opgelegd (artikel 2:3 Verblijfsontzegging).
  3 Vast te stellen de ‘Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, gemeente Utrecht, hinderlijk lachgasgebruik’.  Moties
  Onderwerp
  M481 Proportionaliteit bij lachgasbeleid
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de APV Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, hinderlijk lachgasgebruik

  19:47:52 - 19:47:50 - Zwanenberg, Pepijn
  19:47:46 - 19:40:39 - Oosters, Eva
  19:46:05 - 19:46:03 - Zwanenberg, Pepijn
  19:46:03 - 19:45:44 - Gilissen, Dimitri
  19:45:44 - 19:45:41 - Zwanenberg, Pepijn
  19:45:40 - 19:45:38 - Zwanenberg, Pepijn
  19:45:19 - 19:45:18 - Zwanenberg, Pepijn
  19:44:23 - 19:44:16 - Zwanenberg, Pepijn
  19:44:16 - 19:43:33 - Boer, Heleen de
  19:43:33 - 19:43:32 - Zwanenberg, Pepijn
  19:43:02 - 19:43:01 - Zwanenberg, Pepijn
  19:43:01 - 19:42:38 - Isik, Bülent
  19:42:38 - 19:42:37 - Zwanenberg, Pepijn
  19:42:09 - 19:42:08 - Zwanenberg, Pepijn
  19:42:08 - 19:42:05 - Isik, Bülent
  19:42:04 - 19:42:04 - Zwanenberg, Pepijn
  19:42:00 - 19:41:58 - Zwanenberg, Pepijn
  19:41:58 - 19:41:44 - Heuven, Maarten van
  19:41:44 - 19:41:43 - Zwanenberg, Pepijn
  19:41:14 - 19:41:12 - Zwanenberg, Pepijn
  19:41:11 - 19:40:58 - Heuven, Maarten van
  19:40:58 - 19:40:57 - Zwanenberg, Pepijn
  19:40:42 - 19:40:37 - Zwanenberg, Pepijn
  19:40:26 - 19:40:25 - Zwanenberg, Pepijn
  19:40:13 - 19:38:15 -
  19:38:15 - 19:38:10 - Zwanenberg, Pepijn
  19:38:10 - 19:37:52 - Sungur, Mahmut
  19:37:53 - 19:37:51 - Zwanenberg, Pepijn
  19:37:51 - 19:36:48 - Isik, Bülent
  19:36:48 - 19:36:46 - Zwanenberg, Pepijn
  19:36:45 - 19:36:16 - Bos, Cees
  19:36:18 - 19:36:15 - Zwanenberg, Pepijn
  19:36:16 - 19:35:59 - Heuven, Maarten van
  19:35:58 - 19:35:53 - Zwanenberg, Pepijn
  19:35:53 - 19:35:40 - Streefland-Driesprong, Rachel
  19:35:39 - 19:35:37 - Zwanenberg, Pepijn
  19:35:37 - 19:35:16 - Deún, Henk van
  19:35:18 - 19:35:08 - Zwanenberg, Pepijn
  19:34:55 - 19:34:54 - Zwanenberg, Pepijn
  19:32:43 - 19:32:40 - Zwanenberg, Pepijn
  19:32:41 - 19:32:28 - Isik, Bülent
  19:32:30 - 19:32:24 - Zwanenberg, Pepijn
  19:32:28 - 19:32:24 -
  19:32:24 - 19:32:11 - Oosters, Eva
  19:32:12 - 19:31:55 - Zwanenberg, Pepijn
  19:31:57 - 19:31:34 - Bos, Cees
  19:31:36 - 19:31:34 - Zwanenberg, Pepijn
  19:31:33 - 19:31:32 - Isik, Bülent
  19:31:32 - 19:31:30 - Zwanenberg, Pepijn
  19:31:30 - 19:31:24 - Sungur, Mahmut
  19:31:23 - 19:31:07 - Zwanenberg, Pepijn
  19:31:03 - 19:31:02 - Zwanenberg, Pepijn
  19:31:01 - 19:30:58 -
  19:30:58 - 19:30:48 - Zwanenberg, Pepijn
  19:30:27 - 19:29:38 - Zwanenberg, Pepijn
  19:29:47 - 19:29:34 - Bos, Cees
  19:29:36 - 19:28:56 - Zwanenberg, Pepijn
  19:26:04 - 19:25:44 - Podt, Anne-Marijke
  19:25:44 - 19:25:28 - Gilissen, Dimitri
  19:25:34 - 19:25:19 - Podt, Anne-Marijke
  19:25:02 - - Podt, Anne-Marijke
  19:25:01 - 19:24:52 - Boer, Heleen de
  19:24:46 - 19:24:36 - Zweth, Rick van der
  19:24:31 - - Deún, Henk van
 • 17.1
 • 18

  20:18 - 20:41

  Presidium
  Status: B-punt
  Indicatieve tijd: 15 min

  Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Utrecht 2019 vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A148 Redelijke vergoeding voor deelname aan onderzoekscommissie
  A149 Telefoon wel noodzakelijk voor uitoefenen raadswerk
  A150 Aanscherpen beveiligheidsbeleid mobiele devices gemeenteraad
  Moties
  Onderwerp
  M482 Aanscherpen beveiligingsbeleid mobiele apparaten
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

  19:23:31 - 19:23:07 - Podt, Anne-Marijke
  19:23:25 - 19:23:12 - Streefland-Driesprong, Rachel
  19:23:08 - 19:22:47 - Boer, Heleen de
  19:22:47 - 19:22:45 - Podt, Anne-Marijke
  19:22:45 - 19:22:29 - Ferket, Jony
  19:22:27 - 19:21:57 - Podt, Anne-Marijke
  19:22:27 - 19:22:07 - Sungur, Mahmut
  19:21:57 - 19:19:50 - Deún, Henk van
  19:21:34 - 19:21:25 - Podt, Anne-Marijke
  19:20:02 - 19:19:57 - Podt, Anne-Marijke
  19:19:50 - 19:19:45 - Podt, Anne-Marijke
  19:19:21 - 19:18:30 - Boer, Heleen de
  19:18:28 - 19:18:24 - Podt, Anne-Marijke
  19:18:21 - 19:18:19 - Podt, Anne-Marijke
  19:18:19 - 19:18:10 - Oosters, Eva
  19:18:19 - 19:15:12 - Boer, Heleen de
  19:18:10 - 19:18:09 - Podt, Anne-Marijke
  19:17:51 - 19:17:49 - Podt, Anne-Marijke
  19:17:49 - 19:17:38 - Gilissen, Dimitri
  19:17:38 - 19:17:37 - Podt, Anne-Marijke
  19:17:09 - 19:17:07 - Podt, Anne-Marijke
  19:17:08 - 19:16:58 - Heuven, Maarten van
  19:16:58 - 19:16:57 - Podt, Anne-Marijke
  19:16:33 - 19:16:32 - Podt, Anne-Marijke
  19:16:31 - 19:16:01 - Bos, Cees
  19:16:03 - 19:16:01 - Podt, Anne-Marijke
  19:15:53 - 19:15:52 - Podt, Anne-Marijke
  19:15:52 - 19:15:45 - Sungur, Mahmut
  19:15:46 - 19:15:45 - Podt, Anne-Marijke
  19:15:16 - 19:15:10 - Podt, Anne-Marijke
  19:15:10 - 19:13:57 - Bos, Cees
  19:15:08 - 19:13:54 - Boer, Heleen de
  19:14:34 - 19:14:31 - Podt, Anne-Marijke
  19:13:56 - 19:13:44 - Podt, Anne-Marijke
  19:13:45 - 19:13:20 - Gilissen, Dimitri
  19:13:19 - 19:13:18 - Podt, Anne-Marijke
  19:13:17 - 19:12:18 - Ferket, Jony
  19:12:17 - 19:12:07 - Podt, Anne-Marijke
  19:12:06 - 19:11:49 - Zwanenberg, Pepijn
  19:11:49 - 19:11:48 - Podt, Anne-Marijke
  19:11:48 - 19:11:26 - Gilissen, Dimitri
  19:11:26 - 19:11:11 - Zwanenberg, Pepijn
  19:11:25 - 19:11:25 - Podt, Anne-Marijke
  19:11:24 - 19:11:22 - Podt, Anne-Marijke
  19:11:11 - 19:11:04 - Podt, Anne-Marijke
  19:11:06 - 19:08:40 - Voortman, Linda
  19:10:24 - 19:10:23 - Podt, Anne-Marijke
  19:10:23 - 19:10:00 - Deún, Henk van
  19:09:54 - 19:09:40 - Podt, Anne-Marijke
  19:09:41 - 19:09:17 - Deún, Henk van
  19:09:31 - 19:09:18 - Podt, Anne-Marijke
  19:09:05 - 19:08:33 - Podt, Anne-Marijke
  19:08:31 - 19:08:02 - Schipper, Tim
  19:08:01 - 19:07:47 - Deún, Henk van
  19:08:01 - 19:07:59 - Podt, Anne-Marijke
  19:07:52 - 19:07:43 - Podt, Anne-Marijke
  19:07:43 - 19:07:31 - Schipper, Tim
  19:07:33 - 19:07:20 - Podt, Anne-Marijke
  19:07:30 - 19:07:22 - Voortman, Linda
  19:07:20 - 19:07:11 - Gilissen, Dimitri
  19:07:11 - 19:06:30 - Podt, Anne-Marijke
  19:06:30 - 19:06:19 - Gilissen, Dimitri
  19:06:17 - 19:06:14 - Podt, Anne-Marijke
  19:06:14 - 19:06:00 - Zweth, Rick van der
  19:05:58 - 19:05:49 - Podt, Anne-Marijke
  19:05:49 - 19:05:44 - Boer, Heleen de
  19:05:42 - 19:05:38 - Podt, Anne-Marijke
  19:05:41 - 19:05:38 - Ferket, Jony
  19:05:35 - 19:05:33 - Podt, Anne-Marijke
  19:05:33 - 19:05:14 - Waveren, Sander van
  19:05:13 - 19:04:55 - Podt, Anne-Marijke
  19:04:57 - 19:04:51 - Zweth, Rick van der
  19:04:49 - 19:04:09 - Podt, Anne-Marijke
  19:04:46 - 19:04:35 - Schipper, Tim
  19:04:34 - 19:04:14 - Sungur, Mahmut
  19:04:08 - 19:04:00 - Boer, Heleen de
  19:04:00 - 19:03:46 - Podt, Anne-Marijke
  18:55:55 - 18:55:53 - Lith, Frank
  18:43:08 - 18:43:01 - Waveren, Sander van
  18:42:23 - 18:41:39 - Waveren, Sander van
  15:23:19 - 15:21:49 - Voortman, Linda
  15:21:51 - 15:21:44 - Podt, Anne-Marijke
  15:21:46 - 15:21:30 - Gilissen, Dimitri
  15:21:44 - 15:20:30 - Voortman, Linda
  15:21:30 - 15:21:29 - Podt, Anne-Marijke
  15:21:18 - 15:21:15 - Podt, Anne-Marijke
  15:21:16 - 15:21:01 - Heuven, Maarten van
  15:21:01 - 15:21:00 - Podt, Anne-Marijke
  15:20:34 - 15:20:26 - Podt, Anne-Marijke
  15:20:11 - 15:20:09 - Deún, Henk van
  15:20:07 - 15:18:20 - Deún, Henk van
  15:19:51 - 15:19:41 - Podt, Anne-Marijke
  15:18:22 - 15:17:47 - Podt, Anne-Marijke
  15:17:51 - 15:17:43 - Voortman, Linda
  15:17:44 - 15:17:38 - Zwanenberg, Pepijn
  15:17:36 - 15:17:35 - Podt, Anne-Marijke
  15:17:35 - 15:17:04 - Gilissen, Dimitri
  15:17:03 - 15:16:58 - Podt, Anne-Marijke
  15:16:58 - 15:16:36 - Sungur, Mahmut
  15:16:35 - 15:16:34 - Podt, Anne-Marijke
  15:16:34 - 15:16:27 - Ferket, Jony
  15:16:27 - 15:16:18 - Podt, Anne-Marijke
  15:16:20 - 15:15:51 - Waveren, Sander van
  15:16:09 - 15:15:46 - Podt, Anne-Marijke
  15:08:28 - 15:08:15 - Podt, Anne-Marijke
  15:08:16 - 15:06:42 - Voortman, Linda
  15:07:12 - 15:07:07 - Podt, Anne-Marijke
  15:06:50 - 15:05:28 - Podt, Anne-Marijke
  15:05:29 - 15:05:17 - Heuven, Maarten van
  15:05:17 - 15:05:16 - Podt, Anne-Marijke
  15:05:16 - 15:05:12 - Gilissen, Dimitri
  15:05:12 - 15:05:11 - Podt, Anne-Marijke
  15:05:09 - 15:04:52 - Waveren, Sander van
  15:04:52 - 15:04:51 - Podt, Anne-Marijke
  15:04:50 - 15:04:39 - Ferket, Jony
  15:04:40 - 15:04:38 - Podt, Anne-Marijke
  15:04:38 - 15:04:18 - Wijmenga, Jan
  15:04:18 - 15:04:17 - Podt, Anne-Marijke
  15:04:16 - 15:04:08 - Schipper, Tim
  15:04:08 - 15:03:24 - Podt, Anne-Marijke
  15:03:24 - 15:02:59 - Ferket, Jony
  15:02:58 - 15:02:57 - Podt, Anne-Marijke
  15:02:57 - 15:02:22 - Waveren, Sander van
  15:02:24 - 15:02:23 - Podt, Anne-Marijke
  15:02:22 - 15:02:06 - Boer, Heleen de
  15:02:08 - 15:02:04 - Podt, Anne-Marijke
  15:02:04 - 15:01:59 - Wijmenga, Jan
  15:01:59 - 15:01:28 - Podt, Anne-Marijke
  15:01:28 - - Podt, Anne-Marijke
 • 19

  20:41 - 22:10

  Presidium
  Status: B-punt
  Indicatieve tijd: 60 min


  Amendementen
  Onderwerp
  A151 Geen extra verhoging van de fractievergoeding
  A152 Matig de verhoging van de fractievergoeding
  A153 Een regeling voor de werkdruk, als je daar voor kiest
  A154 Tijdig besluit over voortzetting verhoging
  A155 Eén vergadering tegelijk is meer dan genoeg
  A156 Geen spreektijden in de commissies.
  A157 Horizonbepaling als waarborg voor goede evaluatie spreektijdenregeling
  A158 samenwerking voor gedegen inbreng in de commissies

  15:00:28 - 15:00:05 - Gilissen, Dimitri
  15:00:09 - 14:59:59 - Podt, Anne-Marijke
  14:59:58 - 14:59:49 - Sungur, Mahmut
  14:59:49 - 14:59:39 - Podt, Anne-Marijke
  14:59:38 - 14:59:29 - Ferket, Jony
  14:59:28 - 14:59:13 - Podt, Anne-Marijke
  14:58:52 - 14:58:49 - Zanen, Jan van
  14:58:49 - 14:51:00 - Gilissen, Dimitri
  14:58:02 - 14:57:58 - Zanen, Jan van
  14:57:25 - 14:57:20 - Zanen, Jan van
  14:56:04 - 14:55:59 - Zanen, Jan van
  14:55:11 - 14:55:09 - Zanen, Jan van
  14:55:09 - 14:54:55 - Boer, Heleen de
  14:54:55 - 14:54:54 - Zanen, Jan van
  14:54:34 - 14:54:34 - Zanen, Jan van
  14:54:30 - 14:54:29 - Zanen, Jan van
  14:54:27 - 14:54:16 - Boer, Heleen de
  14:54:17 - 14:54:16 - Zanen, Jan van
  14:53:57 - 14:53:54 - Zanen, Jan van
  14:53:54 - 14:53:31 - Ferket, Jony
  14:53:30 - 14:53:30 - Zanen, Jan van
  14:53:06 - 14:53:05 - Zanen, Jan van
  14:53:04 - 14:52:43 - Ferket, Jony
  14:52:43 - 14:52:42 - Zanen, Jan van
  14:52:01 - 14:51:58 - Zanen, Jan van
  14:51:55 - 14:51:51 - Zanen, Jan van
  14:51:02 - 14:50:50 - Zanen, Jan van
  14:50:50 - 14:50:22 - Zweth, Rick van der
  14:50:23 - 14:50:22 - Zanen, Jan van
  14:50:22 - 14:49:40 - Gilissen, Dimitri
  14:49:40 - 14:49:39 - Zanen, Jan van
  14:49:39 - 14:49:24 - Zweth, Rick van der
  14:49:23 - 14:49:19 - Zanen, Jan van
  14:49:19 - 14:49:16 - Gilissen, Dimitri
  14:49:16 - 14:49:08 - Zanen, Jan van
  14:49:08 - 14:48:42 - Boer, Heleen de
  14:48:43 - 14:48:42 - Zanen, Jan van
  14:48:42 - 14:47:17 - Gilissen, Dimitri
  14:48:21 - 14:48:15 - Zanen, Jan van
  14:48:16 - 14:48:04 - Boer, Heleen de
  14:48:09 - 14:48:08 - Zanen, Jan van
  14:47:48 - 14:47:47 - Zanen, Jan van
  14:47:47 - 14:47:23 - Boer, Heleen de
  14:47:23 - 14:47:22 - Zanen, Jan van
  14:47:18 - 14:47:07 - Zanen, Jan van
  14:47:14 - 14:46:44 - Sungur, Mahmut
  14:46:55 - 14:45:36 - Gilissen, Dimitri
  14:46:44 - 14:46:43 - Zanen, Jan van
  14:46:39 - 14:46:25 - Sungur, Mahmut
  14:46:38 - 14:46:36 - Zanen, Jan van
  14:46:25 - 14:46:24 - Zanen, Jan van
  14:45:41 - 14:45:32 - Zanen, Jan van
  14:45:10 - 14:45:08 - Zanen, Jan van
  14:45:07 - 14:31:06 - Schipper, Tim
  14:41:53 - 14:41:52 - Zanen, Jan van
  14:41:52 - 14:41:13 - Zweth, Rick van der
  14:41:13 - 14:41:12 - Zanen, Jan van
  14:40:42 - 14:40:38 - Zanen, Jan van
  14:40:15 - 14:40:12 - Zanen, Jan van
  14:40:12 - 14:39:16 - Sungur, Mahmut
  14:39:16 - 14:39:15 - Zanen, Jan van
  14:39:03 - 14:38:55 - Zanen, Jan van
  14:38:58 - 14:38:44 - Sungur, Mahmut
  14:38:44 - 14:38:43 - Zanen, Jan van
  14:38:17 - 14:38:15 - Zanen, Jan van
  14:38:15 - 14:37:10 - Bos, Cees
  14:37:53 - 14:37:52 - Zanen, Jan van
  14:37:39 - 14:37:30 - Zanen, Jan van
  14:37:24 - 14:37:23 - Zanen, Jan van
  14:37:20 - 14:37:19 - Zanen, Jan van
  14:37:12 - 14:37:08 - Zanen, Jan van
  14:37:08 - 14:36:54 - Sungur, Mahmut
  14:36:54 - 14:36:53 - Zanen, Jan van
  14:36:41 - 14:36:32 - Zanen, Jan van
  14:35:31 - 14:35:28 - Zanen, Jan van
  14:35:30 - 14:35:07 - Boer, Heleen de
  14:35:06 - 14:35:06 - Zanen, Jan van
  14:34:47 - 14:34:46 - Zanen, Jan van
  14:32:52 - 14:32:48 - Zanen, Jan van
  14:32:50 - 14:32:14 - Bos, Cees
  14:32:45 - 14:32:42 - Zanen, Jan van
  14:32:14 - 14:32:13 - Zanen, Jan van
  14:31:50 - 14:31:48 - Zanen, Jan van
  14:31:44 - 14:31:40 - Zanen, Jan van
  14:31:07 - 14:31:04 - Zanen, Jan van
  14:30:54 - 14:27:39 - Ferket, Jony
  14:30:53 - 14:30:52 - Zanen, Jan van
  14:27:41 - 14:27:36 - Zanen, Jan van
  14:27:19 - 14:27:18 - Zanen, Jan van
  14:27:12 - 14:20:58 - Waveren, Sander van
  14:25:35 - 14:25:34 - Zanen, Jan van
  14:25:33 - 14:25:15 - Sungur, Mahmut
  14:25:15 - 14:25:14 - Zanen, Jan van
  14:24:00 - 14:23:59 - Zanen, Jan van
  14:24:00 - 14:23:49 - Sungur, Mahmut
  14:23:49 - 14:23:48 - Zanen, Jan van
  14:23:31 - 14:23:30 - Zanen, Jan van
  14:23:30 - 14:23:10 - Sungur, Mahmut
  14:23:10 - 14:23:10 - Zanen, Jan van
  14:22:58 - 14:22:56 - Zanen, Jan van
  14:22:33 - 14:22:30 - Zanen, Jan van
  14:22:20 - 14:22:15 - Zanen, Jan van
  14:21:46 - 14:21:41 - Zanen, Jan van
  14:20:58 - 14:20:50 - Zanen, Jan van
  14:20:38 - 14:20:36 - Zanen, Jan van
  14:20:34 - 14:19:06 - Streefland-Driesprong, Rachel
  14:19:18 - 14:19:17 - Zanen, Jan van
  14:19:11 - 14:19:07 - Zanen, Jan van
  14:19:07 - 14:18:31 - Heuven, Maarten van
  14:18:30 - 14:18:29 - Zanen, Jan van
  14:18:30 - 14:17:32 - Streefland-Driesprong, Rachel
  14:17:33 - 14:17:32 - Zanen, Jan van
  14:17:32 - 14:16:56 - Heuven, Maarten van
  14:16:56 - 14:16:54 - Zanen, Jan van
  14:16:55 - 14:16:27 - Streefland-Driesprong, Rachel
  14:16:31 - 14:16:26 - Zanen, Jan van
  14:16:27 - 14:16:00 - Ferket, Jony
  14:16:00 - 14:15:59 - Zanen, Jan van
  14:15:59 - 14:15:00 - Streefland-Driesprong, Rachel
  14:15:24 - 14:15:23 - Zanen, Jan van
  14:15:06 - 14:15:04 - Zanen, Jan van
  14:15:02 - 14:14:59 - Zanen, Jan van
  14:15:00 - 14:14:25 - Heuven, Maarten van
  14:14:57 - 14:14:55 - Zanen, Jan van
  14:14:24 - 14:13:51 - Streefland-Driesprong, Rachel
  14:14:24 - 14:14:23 - Zanen, Jan van
  14:13:54 - 14:13:49 - Zanen, Jan van
  14:13:51 - 14:13:21 - Zweth, Rick van der
  14:13:21 - 14:13:18 - Zanen, Jan van
  14:13:18 - 14:12:39 - Streefland-Driesprong, Rachel
  14:12:43 - 14:12:39 - Zanen, Jan van
  14:12:38 - 14:12:36 - Streefland-Driesprong, Rachel
  14:12:37 - 14:12:30 - Zanen, Jan van
  14:12:13 - 14:12:11 - Zanen, Jan van
  14:11:14 - 14:11:09 - Zanen, Jan van
  14:11:09 - 14:10:57 - Sungur, Mahmut
  14:10:56 - 14:10:56 - Zanen, Jan van
  14:10:38 - 14:10:36 - Zanen, Jan van
  14:10:36 - 14:10:21 - Sungur, Mahmut
  14:10:20 - 14:10:14 - Zanen, Jan van
  14:10:16 - 14:10:06 - Oosters, Eva
  14:10:05 - 14:10:05 - Zanen, Jan van
  14:09:55 - 14:09:40 - Zanen, Jan van
  14:09:35 - 14:09:32 - Zanen, Jan van
  14:09:32 - 14:05:39 - Oosters, Eva
  14:08:33 - 14:08:31 - Zanen, Jan van
  14:08:32 - 14:07:54 - Sungur, Mahmut
  14:07:54 - 14:07:53 - Zanen, Jan van
  14:07:25 - 14:07:21 - Zanen, Jan van
  14:07:23 - 14:07:09 - Sungur, Mahmut
  14:07:08 - 14:07:06 - Zanen, Jan van
  14:06:35 - 14:06:31 - Zanen, Jan van
  14:06:30 - 14:06:05 - Schipper, Tim
  14:06:05 - 14:06:03 - Zanen, Jan van
  14:05:42 - 14:04:56 - Zanen, Jan van
  14:04:55 - 14:04:41 - Zanen, Jan van
  13:57:15 - 13:56:59 - Zanen, Jan van
  13:56:59 - 13:55:39 - Zwanenberg, Pepijn
  13:55:53 - 13:55:52 - Zanen, Jan van
  13:55:42 - 13:55:26 - Zanen, Jan van
  13:55:27 - 13:55:24 - Gilissen, Dimitri
  13:55:24 - 13:55:22 - Zanen, Jan van
  13:55:21 - 13:54:46 - Klein, Anke
  13:54:46 - 13:54:44 - Zanen, Jan van
  13:54:45 - 13:54:33 - Gilissen, Dimitri
  13:54:33 - 13:54:32 - Zanen, Jan van
  13:54:28 - 13:54:05 - Klein, Anke
  13:54:05 - 13:54:02 - Zanen, Jan van
  13:54:01 - 13:53:38 - Ferket, Jony
  13:53:38 - 13:53:04 - Zanen, Jan van
  13:53:05 - 13:52:49 - Oosters, Eva
  13:52:49 - 13:52:47 - Zanen, Jan van
  13:52:48 - 13:52:37 - Deún, Henk van
  13:52:37 - 13:52:34 - Zanen, Jan van
  13:52:36 - 13:52:27 - Sungur, Mahmut
  13:52:26 - 13:52:25 - Zanen, Jan van
  13:52:25 - 13:51:32 - Zweth, Rick van der
  13:51:57 - 13:51:56 - Zanen, Jan van
  13:51:54 - 13:51:46 - Zanen, Jan van
  13:51:40 - 13:51:38 - Zanen, Jan van
  13:51:32 - 13:51:29 - Zanen, Jan van
  13:51:30 - 13:51:26 - Ferket, Jony
  13:51:27 - 13:51:23 - Zanen, Jan van
  13:51:22 - 13:51:15 - Bos, Cees
  13:51:15 - 13:51:00 - Zanen, Jan van
  13:51:15 - 13:51:11 - Bos, Cees
  13:51:05 - 13:50:31 - Waveren, Sander van
  13:50:31 - 13:50:27 - Zanen, Jan van
  13:50:26 - 13:49:50 - Zwanenberg, Pepijn
  13:49:53 - 13:49:43 - Zanen, Jan van
  13:49:32 - 13:48:56 - Zanen, Jan van
  13:48:47 - 13:48:22 - Zanen, Jan van
  13:48:13 - 13:47:42 - Zanen, Jan van
  13:47:33 - 13:47:26 - Zanen, Jan van
  13:47:22 - 13:47:11 - Zanen, Jan van
  13:47:11 - 13:46:57 - Boer, Heleen de
  13:46:56 - 13:46:51 - Zanen, Jan van
  13:46:56 - 13:46:55 - Boer, Heleen de
  13:46:52 - 13:46:28 - Gilissen, Dimitri
  13:46:27 - 13:46:20 - Zanen, Jan van
  13:46:10 - 13:45:53 - Zanen, Jan van
  13:45:54 - 13:45:37 - Heuven, Maarten van
  13:45:36 - 13:45:30 - Zanen, Jan van
  13:45:16 - 13:45:06 - Zanen, Jan van
  13:45:03 - 13:44:49 - Zanen, Jan van
  13:44:37 - 13:44:17 - Zanen, Jan van
  13:44:18 - 13:44:08 - Streefland-Driesprong, Rachel
  13:44:08 - 13:44:02 - Zanen, Jan van
  13:43:58 - 13:43:57 - Zweth, Rick van der
  13:43:53 - 13:43:36 - Zanen, Jan van
  13:43:37 - 13:43:32 - Gilissen, Dimitri
  13:43:34 - 13:43:29 - Zanen, Jan van
  13:43:31 - 13:43:20 - Deún, Henk van
  13:43:21 - 13:43:18 - Zanen, Jan van
  13:32:07 - - Zanen, Jan van
 • 19.1

  22:10 - 22:14

  Presidium
  Status: B

  Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De Verordening op de Raadscommissies 2020 vast te stellen, waarin zowel technische wijzigingen als inhoudelijke wijzigingen van de werkwijze zijn opgenomen.
  2 De spreektijdregeling als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de Verordening op de Raadscommissies 2020 eenmalig als volgt vast te stellen:
  De totale spreektijd per fractie voor een vergadering van een raadscommissie wordt berekend aan de hand van volgorde van grootte van een fractie wat betreft zetelaantal. De fractie(s) met het kleinste zetelaantal in de raad heeft (hebben) een spreektijd van twee minuten per uur. De spreektijd van de qua grootte daaropvolgende fractie(s) wordt telkens vermeerderd
  met een halve minuut per uur. De spreektijd van het college en de pot diversen bedraagt twaalf respectievelijk veertien minuten per uur. Wanneer er zich een aanleiding voordoet om de spreektijdregeling te herzien, wordt deze door het presidium vastgesteld.
  3 Het Reglement van Orde gemeenteraad Utrecht 2020 vast te stellen, waarin technische aanpassingen zijn gedaan welke een vertaling zijn van de bestaande werkwijze.
  4 Onder verwijzing naar artikel 5 van de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017 de onder beslispunt 1 en 2 genoemde verordeningen per 1 januari 2020 in werking te laten treden.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Verordening op de raadscommissies en Reglement van Orde

  13:31:47 - 13:31:22 - Deún, Henk van
  13:31:22 - 13:31:20 - Zanen, Jan van
  13:31:20 - 13:30:58 - Bos, Cees
  13:31:11 - 13:31:09 - Zanen, Jan van
  13:30:59 - 13:30:58 - Zanen, Jan van
  13:30:57 - 13:30:50 - Boer, Heleen de
  13:30:49 - 13:30:39 - Zanen, Jan van
  13:30:39 - 13:30:23 - Heuven, Maarten van
  13:30:23 - 13:30:20 - Zanen, Jan van
  13:30:20 - 13:29:57 - Gilissen, Dimitri
  13:29:57 - 13:29:55 - Zanen, Jan van
  13:29:55 - 13:29:39 - Sungur, Mahmut
  13:29:39 - 13:29:38 - Zanen, Jan van
  13:29:37 - 13:29:18 - Boer, Heleen de
  13:29:18 - 13:29:15 - Zanen, Jan van
  13:29:15 - 13:28:59 - Ferket, Jony
  13:28:59 - 13:28:55 - Zanen, Jan van
  13:28:54 - 13:28:37 - Streefland-Driesprong, Rachel
  13:28:37 - 13:28:29 - Zanen, Jan van
  13:28:20 - - Zanen, Jan van
 • 19.2

  22:14 - 22:15

  Presidium
  Status: B

  Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  1. De Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht 2019 vast te stellen.
  2. Onder verwijzing naar artikel 5 van de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017 de onder 1 genoemde verordening met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 januari 2019.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht 2019

  13:27:40 - - Zanen, Jan van
 • 20

  22:15 - 22:22

  Wethouder Voortman
  Status: B
  indicatieve tijd: 15 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In te stemmen met de vernieuwde inrichting van cliëntenparticipatie Participatiewet in de vorm van een cliëntenplatform.
  2 De Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Utrecht 2020 vast te stellen.
  3 Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening raadgevend referendum Utrecht 2017 en het raadsbesluit per 1 januari 2020 inwerking te laten treden.  Amendementen
  Onderwerp
  A159 recht op terugkoppeling
  A160 Nieuwe Clientenparticipatie borgen
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Cliëntenparticipatie

  13:27:08 - 13:27:06 - Zanen, Jan van
  13:27:06 - 13:26:03 - Zweth, Rick van der
  13:26:08 - 13:26:00 - Zanen, Jan van
  13:25:55 - 13:25:55 - Zanen, Jan van
  13:24:26 - 13:24:12 - Zanen, Jan van
  13:24:07 - 13:24:06 - Zanen, Jan van
  13:24:06 - 13:23:24 - Voortman, Linda
  13:23:24 - 13:23:02 - Zanen, Jan van
  13:23:01 - 13:23:01 - Zanen, Jan van
  13:21:20 - 13:21:06 - Zanen, Jan van
  13:20:53 - 13:20:37 - Zanen, Jan van
  13:20:25 - 13:20:14 - Zanen, Jan van
  13:19:59 - - Zanen, Jan van
 • 21

  Wethouder Van Ooijen
  Status: B
  indicatieve tijd: 15 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De beschikbare vormen van jeugdhulp in 2020 op te nemen.
  2 De verordening zo aan te passen dat de tekst leesbaarder en begrijpelijker wordt.
  3 Het instellingstarief vast te stellen op basis van normatieve berekeningen, met als uitgangspunt de diverse cao’s voor de verschillende soorten jeugdhulp aangevuld met vaste procentuele opslagen voor zaken zoals overhead en werkgeverslasten.
  4 'Formeel tarief' te vervangen door 'zelfstandige zonder personeel (zzp) tarief'.
  5 Het zzp-tarief aan te passen naar het tarief van een gecontracteerde instelling min 17% overhead.
  6 De verordening aan te laten sluiten bij het landelijk kader voor het toetsen van pgb (persoonsgebonden budget)-vaardigheid.
  7 Bepalingen op te nemen of aan te scherpen ten aanzien van arbeidstijden, de onafhankelijke positie en tarieven, voor aanbieders die werken op basis van persoonsgebonden budgetten.
  8 Een verklaring omtrent gedrag (VOG) mogelijk te maken bij informele jeugdhulp.
  9 De verordening Jeugdhulp 2020 Gemeente Utrecht vast te stellen.
  10 Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit per 1 januari 2020 inwerking treedt.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Utrecht
 • 21.1
 • 22

  09:46 - 09:47

  Wethouder Van Ooijen
  Status: B
  indicatieve tijd: 15 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De verordening zo aan te passen dat de tekst leesbaarder en begrijpelijker wordt.
  2 Het tarief voor een zelfstandig ondernemer aan te passen naar het tarief van een gecontracteerde instelling min 17% overhead.
  3 De voorzieningen Individuele begeleiding, Dagbegeleiding en Beschermd Thuis vrij te stellen van eigen bijdrage voor inwoners tot 23 jaar.
  4 De verordening aan te laten sluiten bij het landelijk afgesproken kader voor het toetsen van pgb-vaardigheid.
  5 Bepalingen die gelden voor aanbieders die werken op basis van persoonsgebonden budgetten (pgb) op te nemen of aan te scherpen: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); arbeidstijden; de onafhankelijke positie; en tarieven.
  6 De voorziening Kortdurend verblijf vrij te stellen van eigen bijdrage.
  7 De verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Gemeente Utrecht vast te stellen.
  8 Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum Utrecht waardoor het raadsbesluit per 1 januari 2020 inwerking treedt.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020
 • 23

  22:22

  Wethouder van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 45 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Ermee in te stemmen dat bij het op te stellen IPvE herinrichting Maliebaan wordt gekozen voor ‘Maliebaan Promenade’ (variant 3+) met de volgende uitgangpunten:

  1. Hele middenbaan noord en zuid wordt een autovrije promenade voor wandelen en fietsen;
  2. Ventwegen blijven 30-km en worden ingericht met verkeersremmende maatregelen;
  3. Op de kruising krijgt de fietser prioriteit en worden de groene zichtlijnen doorgetrokken; de kruising wordt zonder verkeersregelinstallatie uitgevoerd.  Amendementen
  Onderwerp
  A161 Plan B voor de Maliebaan
  A162 Plan B volwaardig uitwerken naast 3+.
  Moties
  Onderwerp
  M466 onderzoek mogelijkheid vrachtverkeer middenbaan
  M483 Test eerst de nieuwe inrichting
  M484 Trillingen in kaart
  M485 inclusief participatieproces bij mobiliteitsvraagstukken
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststellen variant voor herinrichting Maliebaan

  13:19:30 - 13:19:28 - Zanen, Jan van
  13:19:25 - 13:07:53 - Pagter, Marijn de
  13:18:00 - 13:17:57 - Zanen, Jan van
  13:17:57 - 13:17:16 - Schilderman, Susanne
  13:17:16 - 13:17:15 - Zanen, Jan van
  13:16:35 - 13:16:34 - Zanen, Jan van
  13:16:34 - 13:16:05 - Schilderman, Susanne
  13:16:05 - 13:16:03 - Zanen, Jan van
  13:15:24 - 13:15:20 - Zanen, Jan van
  13:15:19 - 13:15:14 - Zanen, Jan van
  13:15:15 - 13:14:52 - Schilderman, Susanne
  13:14:52 - 13:14:51 - Zanen, Jan van
  13:14:25 - 13:14:21 - Zanen, Jan van
  13:13:42 - 13:13:37 - Zanen, Jan van
  13:12:25 - 13:12:18 - Zanen, Jan van
  13:12:18 - 13:11:59 - Weistra, Thijs
  13:11:59 - 13:11:58 - Zanen, Jan van
  13:11:15 - 13:11:15 - Zanen, Jan van
  13:11:14 - 13:10:46 - Weistra, Thijs
  13:10:46 - 13:10:44 - Zanen, Jan van
  13:10:36 - 13:10:35 - Zanen, Jan van
  13:10:35 - 13:10:11 - Heuven, Maarten van
  13:10:11 - 13:10:10 - Zanen, Jan van
  13:09:45 - 13:09:44 - Zanen, Jan van
  13:09:08 - 13:09:02 - Zanen, Jan van
  13:08:31 - 13:08:28 - Zanen, Jan van
  13:08:29 - 13:08:03 - Sungur, Mahmut
  13:08:04 - 13:08:03 - Zanen, Jan van
  13:07:56 - 13:07:51 - Zanen, Jan van
  13:07:30 - 13:07:28 - Zanen, Jan van
  13:07:22 - 13:00:21 - Weistra, Thijs
  13:06:13 - 13:06:12 - Zanen, Jan van
  13:06:13 - 13:05:51 - Isik, Bülent
  13:05:51 - 13:05:50 - Zanen, Jan van
  13:05:07 - 13:04:28 - Isik, Bülent
  13:05:07 - 13:05:06 - Zanen, Jan van
  13:04:27 - 13:04:27 - Zanen, Jan van
  13:03:56 - 13:03:54 - Zanen, Jan van
  13:03:53 - 13:03:41 - Abassi, Ismail el
  13:03:40 - 13:03:36 - Zanen, Jan van
  13:03:05 - 13:03:04 - Zanen, Jan van
  13:03:04 - 13:02:39 - Pagter, Marijn de
  13:02:38 - 13:02:38 - Zanen, Jan van
  13:02:27 - 13:02:10 - Zanen, Jan van
  13:01:47 - 13:01:46 - Zanen, Jan van
  13:01:46 - 13:01:16 - Isik, Bülent
  13:01:16 - 13:01:15 - Zanen, Jan van
  13:00:23 - 13:00:19 - Zanen, Jan van
  13:00:02 - 13:00:01 - Zanen, Jan van
  12:59:20 - 12:59:18 - Zanen, Jan van
  12:59:17 - 12:59:07 - Abassi, Ismail el
  12:59:07 - 12:59:03 - Zanen, Jan van
  12:58:29 - 12:58:24 - Zwanenberg, Pepijn
  12:58:27 - 12:57:07 - Wijmenga, Jan
  12:57:52 - 12:57:40 - Zwanenberg, Pepijn
  12:57:06 - 12:57:06 - Zwanenberg, Pepijn
  12:56:03 - 12:56:00 - Zwanenberg, Pepijn
  12:54:24 - 12:54:20 - Zwanenberg, Pepijn
  12:54:09 - 12:54:08 - Zwanenberg, Pepijn
  12:54:09 - 12:37:32 - Schilderman, Susanne
  12:51:58 - 12:51:56 - Zwanenberg, Pepijn
  12:51:56 - 12:51:36 - Waveren, Sander van
  12:51:36 - 12:51:36 - Zwanenberg, Pepijn
  12:51:14 - 12:51:14 - Zwanenberg, Pepijn
  12:50:01 - 12:49:56 - Zwanenberg, Pepijn
  12:48:23 - 12:48:21 - Zwanenberg, Pepijn
  12:48:22 - 12:47:46 -
  12:47:45 - 12:47:44 - Zwanenberg, Pepijn
  12:46:46 - 12:46:43 - Zwanenberg, Pepijn
  12:46:44 - 12:46:34 - Abassi, Ismail el
  12:46:34 - 12:46:32 - Zwanenberg, Pepijn
  12:45:55 - 12:45:53 - Zwanenberg, Pepijn
  12:45:54 - 12:45:20 - Pagter, Marijn de
  12:45:19 - 12:45:18 - Zwanenberg, Pepijn
  12:44:32 - 12:44:30 - Zwanenberg, Pepijn
  12:44:30 - 12:44:18 - Isik, Bülent
  12:44:18 - 12:44:17 - Zwanenberg, Pepijn
  12:43:12 - 12:43:12 - Zwanenberg, Pepijn
  12:43:12 - 12:42:43 - Pagter, Marijn de
  12:42:42 - 12:42:41 - Zwanenberg, Pepijn
  12:42:41 - 12:41:50 - Weistra, Thijs
  12:41:50 - 12:41:00 - Pagter, Marijn de
  12:41:50 - 12:41:49 - Zwanenberg, Pepijn
  12:41:03 - 12:40:58 - Zwanenberg, Pepijn
  12:40:58 - 12:40:14 - Isik, Bülent
  12:40:19 - 12:39:29 - Zwanenberg, Pepijn
  12:39:36 - 12:39:35 - Pagter, Marijn de
  12:39:29 - 12:39:26 - Weistra, Thijs
  12:39:25 - 12:39:22 - Zwanenberg, Pepijn
  12:39:22 - 12:39:10 - Pagter, Marijn de
  12:39:10 - 12:38:55 - Zwanenberg, Pepijn
  12:38:56 - 12:38:40 - Pagter, Marijn de
  12:38:50 - 12:38:48 - Zwanenberg, Pepijn
  12:38:39 - 12:38:25 - Zwanenberg, Pepijn
  12:37:32 - 12:37:28 - Zwanenberg, Pepijn
  12:37:16 - 12:37:15 - Zwanenberg, Pepijn
  12:37:11 - 12:35:25 - Deún, Henk van
  12:35:25 - 12:35:16 - Zwanenberg, Pepijn
  12:35:04 - 12:35:03 - Zwanenberg, Pepijn
  12:35:03 - 12:32:53 - Waveren, Sander van
  12:32:53 - 12:32:50 - Zwanenberg, Pepijn
  12:32:35 - 12:32:34 - Zwanenberg, Pepijn
  12:32:33 - 12:29:03 -
  12:29:38 - 12:29:30 - Zwanenberg, Pepijn
  12:29:31 - 12:29:16 - Waveren, Sander van
  12:29:15 - 12:29:15 - Zwanenberg, Pepijn
  12:29:03 - 12:28:59 - Zwanenberg, Pepijn
  12:28:51 - 12:28:50 - Zwanenberg, Pepijn
  12:28:49 - 12:27:31 - Heuven, Maarten van
  12:28:49 - 12:28:47 - Zwanenberg, Pepijn
  12:27:32 - 12:27:24 - Zwanenberg, Pepijn
  12:27:22 - 12:26:29 - Schipper, Tim
  12:26:29 - 12:26:24 - Zwanenberg, Pepijn
  12:26:25 - 12:26:08 - Bos, Cees
  12:26:09 - 12:26:05 - Zwanenberg, Pepijn
  12:26:05 - 12:24:48 - Wijmenga, Jan
  12:24:48 - 12:24:41 - Zwanenberg, Pepijn
  12:24:28 - 12:24:27 - Zwanenberg, Pepijn
  12:21:45 - 12:21:43 - Zwanenberg, Pepijn
  12:21:43 - 12:21:04 - Waveren, Sander van
  12:21:04 - 12:21:03 - Zwanenberg, Pepijn
  12:20:36 - 12:20:34 - Zwanenberg, Pepijn
  12:17:25 - 12:17:22 - Zwanenberg, Pepijn
  12:17:23 - 12:16:56 - Pagter, Marijn de
  12:16:56 - 12:16:55 - Zwanenberg, Pepijn
  12:15:09 - 12:15:07 - Zwanenberg, Pepijn
  12:15:06 - 12:15:01 - Pagter, Marijn de
  12:15:02 - 12:14:20 - Hooijdonk, Lot van
  12:15:01 - 12:15:00 - Zwanenberg, Pepijn
  12:14:53 - 12:14:44 - Zwanenberg, Pepijn
  12:14:52 - 12:14:45 - Pagter, Marijn de
  12:14:20 - 12:14:09 - Zwanenberg, Pepijn
  12:14:10 - 12:14:02 - Pagter, Marijn de
  12:14:06 - 12:14:01 - Zwanenberg, Pepijn
  12:13:57 - 12:13:54 - Zwanenberg, Pepijn
  12:07:03 - 12:07:01 - Zwanenberg, Pepijn
  12:07:00 - 12:06:26 - Pagter, Marijn de
  12:06:27 - 12:06:04 - Zwanenberg, Pepijn
  12:05:55 - 12:05:50 - Zwanenberg, Pepijn
  12:05:55 - 12:05:48 - Hooijdonk, Lot van
  12:05:52 - 12:04:58 - Isik, Bülent
  12:05:01 - 12:04:54 - Zwanenberg, Pepijn
  12:04:58 - 12:03:29 - Hooijdonk, Lot van
  12:03:29 - 12:00:56 - Zwanenberg, Pepijn
  12:02:30 - 12:02:14 -
  12:01:38 - 12:01:07 - Isik, Bülent
  12:01:05 - 12:01:01 - Sungur, Mahmut
  12:00:57 - 12:00:38 - Deún, Henk van
  12:00:46 - 11:56:11 - Zwanenberg, Pepijn
  12:00:35 - 12:00:23 -
  12:00:21 - 12:00:14 - Pagter, Marijn de
  12:00:12 - 11:59:52 - Bos, Cees
  11:59:50 - 11:59:39 - Heuven, Maarten van
  11:58:43 - 11:58:23 - Waveren, Sander van
  11:57:28 - 11:57:14 - Wijmenga, Jan
  11:57:09 - 11:57:04 - Sungur, Mahmut
  11:57:03 - 11:56:53 -
  11:53:32 - 11:53:09 - Zanen, Jan van
  11:52:51 - 11:52:50 - Zanen, Jan van
  11:52:49 - 11:50:08 - Bijsterbosch, Ellen
  11:50:11 - 11:50:02 - Zanen, Jan van
  11:49:49 - 11:49:48 - Zanen, Jan van
  11:49:46 - 11:46:10 -
  11:46:32 - 11:46:26 - Zanen, Jan van
  11:46:12 - 11:46:03 - Zanen, Jan van
  11:46:08 - 11:46:07 - Deldjou Fard, Melody
  11:46:05 - 11:45:55 - Deldjou Fard, Melody
  11:45:55 - 11:45:47 - Zanen, Jan van
  11:45:27 - 11:45:24 - Zanen, Jan van
  11:45:24 - 11:34:37 - Deldjou Fard, Melody
  11:42:25 - 11:42:24 - Zanen, Jan van
  11:42:22 - 11:42:16 - Zanen, Jan van
  11:40:33 - 11:40:30 - Zanen, Jan van
  11:40:28 - 11:40:26 - Zanen, Jan van
  11:40:27 - 11:39:34 - Bijsterbosch, Ellen
  11:39:34 - 11:39:34 - Zanen, Jan van
  11:39:18 - 11:39:17 - Zanen, Jan van
  11:39:17 - 11:38:13 - Bijsterbosch, Ellen
  11:38:25 - 11:38:21 - Zanen, Jan van
  11:38:13 - 11:38:07 - Waveren, Sander van
  11:38:13 - 11:38:11 - Zanen, Jan van
  11:38:07 - 11:38:00 - Zanen, Jan van
  11:38:00 - 11:37:53 - Bos, Cees
  11:37:56 - 11:37:55 - Zanen, Jan van
  11:37:49 - 11:37:43 - Zanen, Jan van
  11:37:48 - 11:37:45 - Bos, Cees
  11:36:45 - 11:36:42 - Zanen, Jan van
  11:36:42 - 11:36:32 - Bijsterbosch, Ellen
  11:36:32 - 11:36:31 - Zanen, Jan van
  11:36:28 - 11:36:24 - Zanen, Jan van
  11:36:19 - 11:36:17 - Zanen, Jan van
  11:36:16 - 11:36:13 - Zanen, Jan van
  11:34:48 - 11:34:41 - Zanen, Jan van
  11:34:25 - 11:34:25 - Zanen, Jan van
  11:34:24 - 11:28:03 - Sasbrink, Anne
  11:30:29 - 11:30:15 - Zanen, Jan van
  11:30:13 - 11:30:13 - Zanen, Jan van
  11:30:12 - 11:30:01 - Bijsterbosch, Ellen
  11:30:01 - 11:30:00 - Zanen, Jan van
  11:29:07 - 11:29:05 - Zanen, Jan van
  11:29:05 - 11:28:59 - Bijsterbosch, Ellen
  11:29:00 - 11:28:58 - Zanen, Jan van
  11:28:27 - 11:28:22 - Zanen, Jan van
  11:28:03 - 11:27:56 - Zanen, Jan van
  11:27:57 - 11:27:36 -
  11:27:36 - 11:27:34 - Zanen, Jan van
  11:27:36 - 11:27:12 - Sasbrink, Anne
  11:27:11 - 11:27:07 - Zanen, Jan van
  11:26:57 - 11:26:55 - Zanen, Jan van
  11:26:52 - 11:24:31 - Deún, Henk van
  11:26:45 - 11:26:43 - Zanen, Jan van
  11:24:31 - 11:24:24 - Zanen, Jan van
  11:24:09 - 11:24:07 - Zanen, Jan van
  11:24:03 - 11:23:57 - Zanen, Jan van
  11:23:56 - 11:21:40 - Pagter, Marijn de
  11:23:53 - 11:23:46 - Zanen, Jan van
  11:22:42 - 11:22:35 - Zanen, Jan van
  11:21:40 - 11:21:30 - Zanen, Jan van
  11:21:37 - - Pagter, Marijn de
  11:21:30 - 11:20:42 - Bijsterbosch, Ellen
  11:20:23 - 11:20:21 - Zanen, Jan van
  11:20:21 - 11:19:34 - Bos, Cees
  11:19:35 - 11:19:35 - Zanen, Jan van
  11:19:04 - 11:19:04 - Zanen, Jan van
  11:19:02 - 11:19:01 - Zanen, Jan van
  11:19:01 - 11:18:27 -
  11:18:27 - 11:18:23 - Zanen, Jan van
  11:18:23 - 11:17:47 - Deldjou Fard, Melody
  11:17:47 - 11:17:46 - Zanen, Jan van
 • 23.1
 • 23.2
 • 23.3
 • 23.4
 • 23.5
 • 23.6
 • 24

  00:26 - 00:25

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De hoogte van de investeringsbijdrage aan de inrichting van De Machinerie vast te stellen op 3,55 miljoen en de kapitaallasten die voortvloeien uit deze beslissing te dekken uit het programma Cultuur, onder voorbehoud dat alle benodigde vergunningen kunnen worden verleend, mobiliteit afdoende kan worden geregeld, waarborgen ter afdekking van risico’s op juridisch sluitende wijze kan worden vastgelegd, en de coöperatieve vereniging voldoet aan de eisen van goed bestuur.
  2 Het advies van de adviescommissie ten aanzien van de exploitatiesubsidie voor HIT over te nemen en hier, vooruitlopend op besluitvorming over de Cultuurnota, vanuit het cultuurnota budget jaarlijks 460.000 euro voor te reserveren.
  3 De tijdelijke geheimhouding te bekrachtigen, die het college op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 Gemeentewet heeft opgelegd op de bedrijfsinformatie in bijlage 3 en de bijlagen 7 (abc), 8 en 9 om redenen genoemd in artikel 10 lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), tot de opening of zoveel eerder als het college de raad in openbaarheid kan informeren.  Amendementen
  Onderwerp
  A163 Eerst juridisch sluitend, dan pas geld verstrekken
  A164 Gezocht uitbater gemeentebios
  Moties
  Onderwerp
  M486 onafhankelijke directeur ook na 3 jaar
  M487 Bereik van jongeren door de samenwerkende partners binnen de Machinerie
  M488 Een Jongeren cultuurpanel
  M489 De cultuursector en maatschappelijke (jongeren)organisaties onder een dak
  M490 Machinerie Duurzaam
  M491 Benadeel Utrechtse ondernemers niet langer
  M492 Kostenoverschrijdingen de Machinerie. Dan versobering !
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Investeringsbijdrage De Machinerie (locatie voor film- en beeldcultuur)

  01:54:52 - 01:54:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:38 - 01:54:34 - Isik, Bülent
  01:54:32 - 01:54:30 - Sungur, Mahmut
  01:54:27 - 01:54:26 - Bos, Cees
  01:54:23 - 01:54:06 - Waveren, Sander van
  01:54:05 - 01:54:03 - Deún, Henk van
  01:53:59 - 01:53:53 - Koning, Floor de
  01:53:50 - 01:53:21 - Verschuure, Klaas
  01:53:22 - - Zwanenberg, Pepijn
  11:15:33 - 11:15:29 - Zanen, Jan van
  11:15:18 - 11:15:17 - Zanen, Jan van
  11:15:14 - 11:13:12 - Streefland-Driesprong, Rachel
  11:14:21 - 11:14:16 - Zanen, Jan van
  11:13:11 - 11:13:05 - Zanen, Jan van
  11:12:53 - 11:12:52 - Zanen, Jan van
  11:12:52 - 11:11:38 - Oosters, Eva
  11:11:37 - 11:11:32 - Zanen, Jan van
  11:11:32 - 11:10:25 - Waveren, Sander van
  11:10:26 - 11:10:19 - Zanen, Jan van
  11:10:02 - 11:10:01 - Zanen, Jan van
  11:10:02 - 11:08:45 - Wiegant, Ruurt
  11:08:45 - 11:08:28 - Zanen, Jan van
  11:08:23 - 11:08:22 - Zanen, Jan van
  11:06:40 - 11:06:37 - Zanen, Jan van
  11:06:37 - 11:04:34 - Bos, Cees
  11:06:13 - 11:06:10 - Zanen, Jan van
  11:05:58 - 11:05:56 - Zanen, Jan van
  11:05:22 - 11:05:20 - Zanen, Jan van
  11:04:58 - 11:04:55 - Zanen, Jan van
  11:04:35 - 11:04:34 - Zanen, Jan van
  11:03:55 - 11:03:54 - Zanen, Jan van
  11:03:53 - 11:03:14 - Bos, Cees
  11:03:14 - 11:03:11 - Zanen, Jan van
  11:02:58 - 11:02:54 - Zanen, Jan van
  11:02:53 - 11:02:50 - Zanen, Jan van
  11:02:50 - 11:02:38 - Bos, Cees
  11:02:37 - 11:02:36 - Zanen, Jan van
  11:01:52 - 11:01:50 - Zanen, Jan van
  10:58:58 - 10:58:56 - Zanen, Jan van
  10:58:54 - 10:58:27 - Streefland-Driesprong, Rachel
  10:58:27 - 10:58:24 - Zanen, Jan van
  10:58:25 - 10:57:59 - Waveren, Sander van
  10:58:00 - 10:57:56 - Zanen, Jan van
  10:57:12 - 10:57:08 - Zanen, Jan van
  10:57:08 - 10:56:43 -
  10:56:43 - 10:56:43 - Zanen, Jan van
  10:56:06 - 10:56:05 - Zanen, Jan van
  10:56:05 - 10:55:30 - Deldjou Fard, Melody
  10:55:30 - 10:55:29 - Zanen, Jan van
  10:55:28 - 10:55:27 - Zanen, Jan van
  10:55:26 - 10:55:09 - Bijsterbosch, Ellen
  10:55:10 - 10:55:07 - Zanen, Jan van
  10:54:49 - 10:54:47 - Zanen, Jan van
  10:53:54 - 10:53:52 - Zanen, Jan van
  10:53:52 - 10:53:43 -
  10:53:42 - 10:53:38 - Zanen, Jan van
  10:53:11 - 10:53:08 - Zanen, Jan van
  10:53:09 - 10:52:24 - Waveren, Sander van
  10:52:22 - 10:52:19 - Zanen, Jan van
  10:51:58 - 10:51:56 - Zanen, Jan van
  10:51:57 - 10:51:23 - Waveren, Sander van
  10:51:22 - 10:51:22 - Zanen, Jan van
  10:50:08 - 10:50:06 - Zanen, Jan van
  10:50:07 - 10:49:57 - Waveren, Sander van
  10:49:56 - 10:49:56 - Zanen, Jan van
  10:49:41 - 10:49:40 - Zanen, Jan van
  10:49:39 - 10:49:23 - Deldjou Fard, Melody
  10:49:24 - 10:49:23 - Zanen, Jan van
  10:49:18 - 10:49:16 - Zanen, Jan van
  10:48:27 - 10:48:26 - Zanen, Jan van
  10:48:25 - 10:48:14 - Deldjou Fard, Melody
  10:48:14 - 10:48:12 - Zanen, Jan van
  10:48:14 - 10:47:46 - Waveren, Sander van
  10:47:46 - 10:47:45 - Zanen, Jan van
  10:47:05 - 10:47:04 - Zanen, Jan van
  10:46:44 - 10:46:42 - Zanen, Jan van
  10:45:56 - 10:45:53 - Zanen, Jan van
  10:45:52 - 10:45:38 - Deún, Henk van
  10:45:50 - 10:45:49 - Zanen, Jan van
  10:45:38 - 10:45:37 - Zanen, Jan van
  10:45:22 - 10:45:16 - Zanen, Jan van
  10:45:17 - 10:44:43 - Waveren, Sander van
  10:44:43 - 10:44:42 - Zanen, Jan van
  10:44:28 - 10:44:04 - Zanen, Jan van
  10:44:04 - 10:43:36 - Deldjou Fard, Melody
  10:43:35 - 10:43:26 - Zanen, Jan van
  10:43:26 - 10:43:01 -
  10:43:24 - 10:43:23 - Zanen, Jan van
  10:43:00 - 10:42:54 - Zanen, Jan van
  10:42:55 - 10:42:36 - Streefland-Driesprong, Rachel
  10:42:39 - 10:42:34 - Zanen, Jan van
  10:42:17 - 10:42:15 - Zanen, Jan van
  10:42:15 - 10:41:22 - Klein, Anke
  10:41:27 - 10:41:03 - Zanen, Jan van
  10:41:24 - 10:41:23 - Deldjou Fard, Melody
  10:41:04 - 10:40:50 - Deldjou Fard, Melody
  10:40:54 - 10:40:29 - Zanen, Jan van
  10:40:41 - 10:40:37 - Waveren, Sander van
  10:40:36 - 10:40:30 - Sungur, Mahmut
 • 24.1
 • 24.2
 • 25

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Een krediet te verstrekken conform de bijgevoegde bijlage 'Kredietaanvraag' voor de stichtingskosten (plan- en realisatiekosten) van een nieuwe tijdelijke P&R Papendorp ter vervanging en uitbreiding van het huidige P&R terrein.
  2 De afschrijvingstermijn van het parkeerterrein aan te passen van 10 naar 5 jaar.
  3 De tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd op de bijlagen “Business Case SPARK" en “Kredietaanvraag" tot het project is gerealiseerd, te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Kredietaanvraag realisatie tijdelijk P&R terrein Business Park Papendorp
 • 25.1