Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 3 september 2019 20:00 - 22:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 3 september 2019 19:55
Eind:
dinsdag 3 september 2019 22:31
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdag 3 september 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  19:58 - 20:02


  00:03:56 - 00:04:09 - Dun, Corine van
  00:04:06 - 00:04:07 -
  00:04:10 - 00:04:10 - Bosse, Lau
  00:04:11 - 00:04:12 -
  00:04:11 - 00:04:15 - Waveren, Sander van
  00:04:16 - 00:04:17 - Meerding, Tess
  00:04:17 - 00:04:20 - Bosse, Lau
  00:04:21 - 00:04:23 - Kleinrensink, Julia
  00:05:07 - - Dun, Corine van
  00:07:11 - 00:07:30 - Kleinrensink, Julia
 • 2
 • 3

  20:04 - 20:45

  20.00 - 20.45 uur
  Beleidsveld: Sport - wethouder Van Ooijen

  Geagendeerd de fracties van de PvdA, Student &Starter, CDA en H. Bakker (D66).
  De fracties van de PvdA, Student & Starter, CDA en D66 vragen zich af of de handreiking ook daadwerkelijk een handreiking is. Het is goed dat maatwerk het uitgangspunt is gezien de diversiteit in verenigingen en sportaccommodaties maar er ontbreken concrete handvatten en creatieve oplossingen voor verenigingen waar zij mee verder kunnen. Het valt deze fracties daarnaast op dat in de handreiking vooral veel belemmeringen worden opgeworpen. Zij zouden graag zien dat deze worden weggenomen.
  Eerdere input van raadsleden en sportverenigingen is beperkt meegenomen in de handreiking. De fracties vragen zich dan ook af of de handreiking niet te globaal is. Hoe werkt de handreiking in de praktijk en kunnen verenigingen hiermee voldoende uit de voeten? Daarnaast willen ze in het debat ingaan op de vraag hoe de gemeente verenigingen helpt te komen tot zelfbeheer. De fracties zouden daarbij een actievere houding van de gemeente nastreven, waarbij de realisatie van nieuwe sportaccommodaties tot de mogelijkheden behoort.  00:09:05 - 00:09:57 - Bosse, Lau
  00:09:54 - 00:09:58 - Dun, Corine van
  00:09:57 - 00:10:22 - Bakker, Has
  00:10:22 - 00:10:23 - Dun, Corine van
  00:10:22 - 00:11:37 - Bosse, Lau
  00:11:34 - 00:11:39 - Dun, Corine van
  00:11:39 - 00:11:58 - Meerding, Tess
  00:11:59 - 00:12:00 - Dun, Corine van
  00:11:59 - 00:12:21 - Bosse, Lau
  00:12:18 - 00:12:28 - Dun, Corine van
  00:12:22 - 00:12:22 -
  00:12:24 - 00:12:24 -
  00:12:26 - 00:13:18 -
  00:13:17 - 00:13:22 - Dun, Corine van
  00:13:21 - 00:14:14 - Kleinrensink, Julia
  00:14:09 - 00:14:20 - Dun, Corine van
  00:14:19 - 00:16:09 - Bosse, Lau
  00:16:09 - 00:16:14 - Dun, Corine van
  00:16:13 - 00:17:09 -
  00:17:03 - 00:17:05 - Dun, Corine van
  00:17:05 - 00:17:31 - Bakker, Has
  00:17:31 - 00:18:29 -
  00:17:31 - 00:17:32 - Dun, Corine van
  00:18:30 - 00:19:05 -
  00:19:05 - 00:19:10 - Dun, Corine van
  00:19:11 - 00:22:52 - Waveren, Sander van
  00:22:53 - 00:22:58 - Dun, Corine van
  00:23:00 - 00:24:42 - Meerding, Tess
  00:23:03 - 00:23:05 - Dun, Corine van
  00:24:43 - 00:24:46 - Dun, Corine van
  00:24:45 - 00:26:14 - Bakker, Has
  00:26:14 - 00:26:24 - Dun, Corine van
  00:26:25 - 00:27:15 - Kleinrensink, Julia
  00:27:16 - 00:27:28 - Dun, Corine van
  00:27:24 - 00:29:59 - Ooijen, Maarten van
  00:29:55 - 00:29:59 - Dun, Corine van
  00:30:00 - 00:30:16 - Kleinrensink, Julia
  00:30:01 - 00:34:32 - Ooijen, Maarten van
  00:34:29 - 00:34:34 - Dun, Corine van
  00:34:33 - 00:35:09 -
  00:35:10 - 00:36:52 - Ooijen, Maarten van
  00:36:51 - 00:36:52 - Dun, Corine van
  00:36:52 - 00:37:19 - Waveren, Sander van
  00:37:19 - 00:42:09 - Ooijen, Maarten van
  00:39:22 - 00:39:23 - Dun, Corine van
  00:39:24 - 00:39:52 - Bakker, Has
  00:41:59 - 00:42:00 - Dun, Corine van
  00:42:03 - 00:42:07 - Bosse, Lau
  00:42:06 - 00:42:12 - Dun, Corine van
  00:42:08 - 00:42:47 - Kleinrensink, Julia
  00:42:10 - 00:44:28 - Ooijen, Maarten van
  00:43:22 - 00:43:24 - Dun, Corine van
  00:43:24 - 00:43:39 - Bosse, Lau
  00:43:45 - 00:43:54 - Bosse, Lau
  00:44:22 - 00:44:57 - Dun, Corine van
  00:49:59 - - Dun, Corine van
 • 4

  20:45 - 22:31

  20.45 - 22.30 uur
  Beleidsveld: Diversiteit - wethouder Voortman

  Geagendeerd door de fractie van de PVV, de fractie van de PvdA, H. Bakker (D66), S. Schers (GroenLinks)en M. Sungur (DENK).

  Motivering PVV:
  De PVV-fractie maakt zich zorgen over het actieplan diversiteit en inclusie. De gemeente Utrecht pretendeert dat iedereen gelijk is. Het benoemen van mensen op afkomst, geaardheid of wat dan ook is volgens de PVV-fractie juist het in hokjes stoppen van mensen. De PVV wil dat iedereen in Utrecht dezelfde kansen krijgt en geselecteerd worden op hun kwaliteiten. Dit lijkt met dit plan niet het geval te zijn. En wij zijn ook van mening dat op deze manier mensen juist worden buitengesloten.
  De PVV wil in discussie gaan met andere fracties en het college over dit discriminerende actieplan om deze zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Wij vinden dat dit actieplan zelfs ingaat tegen Art. 1 van de Grondwet (allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld). Wij willen ook daarover graag de discussie voeren.

  Motivering PvdA, GroenLinks en D66:
  De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 zijn blij met de extra inspanningen om de gemeente Utrecht meer divers en inclusief te maken. Zij vinden het belangrijk dat de gemeente er is voor alle Utrechters en alle Utrechts zich in de gemeente en haar medewerkers kunnen herkennen. De fracties willen over onderstaande punten nog nader in debat:
  • De fracties willen beter weten waar de keuzes voor de gekozen maatregelen op gebaseerd zijn (zijn het bijv. bewezen interventies). Hoe is de keuze voor de maatregelen tot stand is gekomen. En welke maatregelen zijn bijv. afgevallen.
  • Hoe, los van het management, tegen het actieplan wordt aangekeken. Wordt het plan voldoende gedragen om tot succes te leiden?
  • De ambities van het college: waar wil de gemeente over 2 jaar staan? Waar mogen we het college op aanspreken? Zijn de aangekondigde acties voldoende? Het actieplan is nu nog niet zo SMART.
  • Het actieplan is intern gericht, op de organisatie zelf. Dit is niet zo gek, maar hoe worden kansen gecreëerd om de brug te slaan naar de bredere diversiteits- en inclusie-ambities van de gemeente. Hoe wordt dit verhaal ook naar buiten toe goed vertolkt?
  • Verkennen van nieuwe digitale wegen. Het is actieplan is relatief veel gericht op bewustwording, maar nieuwe apps/games op dat gebied worden niet genoemd.

  Motivering DENK:
  Hoewel de raadsbrief over het Actieplan Diversiteit en inclusie van 24 april 2019 (kenmerk 6153326) veel positieve ambities en ideeën laat zien, zou de Denk fractie willen dat verschillende punten meer concreet worden ingevuld (ook om de voortgang daadwerkelijk jaarlijks te kunnen monitoren, zoals de bedoeling is) en dat er meer wordt gedaan met zaken die reeds eerder in gang zijn gezet of geadresseerd.
  Wat Denk betreft gaat het hier met name om een hogere diverse bezetting van de functies van schaal 10 en hoger dan nu het geval is binnen de gemeentelijke organisatie
  Afhankelijk van de uitkomsten van de raadsinformatiebijeenkomst praten wij in de commissie ook graag nog verder over de diversiteit en inclusie binnen de gemeentelijke organisatie in 2020.  00:51:39 - 00:51:55 - Waveren, Sander van
  00:52:04 - 00:52:08 - Waveren, Sander van
  00:52:49 - 00:54:37 - Nagtegaal, Sjors
  00:54:35 - 00:54:38 - Dun, Corine van
  00:54:38 - 00:56:03 - Schers, Sophie
  00:55:04 - 00:55:07 - Nagtegaal, Sjors
  00:55:45 - 00:55:48 - Dun, Corine van
  00:55:46 - 00:55:47 - Nagtegaal, Sjors
  00:56:04 - 00:56:06 - Nagtegaal, Sjors
  00:56:04 - 00:56:06 - Dun, Corine van
  00:56:06 - 00:56:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:56:48 - 00:57:33 - Schers, Sophie
  00:57:34 - 00:57:36 - Dun, Corine van
  00:57:36 - 00:58:17 - Nagtegaal, Sjors
  00:58:15 - 00:58:19 - Dun, Corine van
  00:58:17 - 00:58:41 - Bakker, Has
  00:58:42 - 00:59:23 - Nagtegaal, Sjors
  00:58:56 - 00:59:26 - Dun, Corine van
  00:59:25 - 00:59:54 -
  00:59:55 - 00:59:56 - Dun, Corine van
  00:59:55 - 01:00:09 - Nagtegaal, Sjors
  01:00:09 - 01:00:12 - Dun, Corine van
  01:00:12 - 01:00:26 - Schers, Sophie
  01:00:27 - 01:00:29 - Nagtegaal, Sjors
  01:00:30 - 01:00:34 - Dun, Corine van
  01:00:32 - 01:03:30 - Nagtegaal, Sjors
  01:03:31 - 01:03:38 - Dun, Corine van
  01:03:36 - 01:16:17 -
  01:05:08 - 01:05:11 - Dun, Corine van
  01:05:11 - 01:06:10 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:06:22 - 01:06:27 - Dun, Corine van
  01:06:27 - 01:06:45 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:07:16 - 01:07:18 - Dun, Corine van
  01:07:18 - 01:07:48 - Nagtegaal, Sjors
  01:08:03 - 01:08:07 - Dun, Corine van
  01:08:06 - 01:09:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:09:03 - 01:09:06 - Dun, Corine van
  01:10:01 - 01:10:05 - Dun, Corine van
  01:10:04 - 01:10:40 - Nagtegaal, Sjors
  01:10:40 - 01:10:41 - Dun, Corine van
  01:12:15 - 01:12:19 - Dun, Corine van
  01:12:18 - 01:12:39 - Nagtegaal, Sjors
  01:12:53 - 01:13:16 - Nagtegaal, Sjors
  01:12:54 - 01:12:57 - Dun, Corine van
  01:13:29 - 01:13:36 - Dun, Corine van
  01:13:29 - 01:13:30 - Nagtegaal, Sjors
  01:13:36 - 01:14:06 - Waveren, Sander van
  01:14:19 - 01:14:21 - Dun, Corine van
  01:14:20 - 01:15:40 - Waveren, Sander van
  01:14:34 - 01:14:35 - Dun, Corine van
  01:14:45 - 01:14:48 - Dun, Corine van
  01:14:58 - 01:14:59 - Dun, Corine van
  01:15:39 - 01:15:42 - Dun, Corine van
  01:15:42 - 01:15:50 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:15:52 - 01:15:53 - Dun, Corine van
  01:16:14 - 01:16:19 - Dun, Corine van
  01:16:19 - 01:16:48 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:16:48 - 01:17:00 -
  01:16:59 - 01:17:01 - Dun, Corine van
  01:17:01 - 01:17:26 - Nagtegaal, Sjors
  01:17:26 - 01:17:33 -
  01:17:33 - 01:17:43 - Nagtegaal, Sjors
  01:17:33 - 01:17:57 - Dun, Corine van
  01:17:58 - 01:27:27 - Bakker, Has
  01:20:06 - 01:20:10 - Dun, Corine van
  01:20:10 - 01:20:32 - Nagtegaal, Sjors
  01:21:26 - 01:21:29 - Dun, Corine van
  01:21:29 - 01:21:39 - Nagtegaal, Sjors
  01:22:20 - 01:22:25 - Dun, Corine van
  01:22:24 - 01:22:49 - Nagtegaal, Sjors
  01:22:49 - 01:22:53 - Dun, Corine van
  01:23:04 - 01:23:07 - Dun, Corine van
  01:23:07 - 01:23:49 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:24:52 - 01:24:54 - Dun, Corine van
  01:24:54 - 01:25:41 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:25:41 - 01:25:48 - Dun, Corine van
  01:26:20 - 01:26:21 - Dun, Corine van
  01:27:28 - 01:27:31 - Dun, Corine van
  01:27:30 - 01:30:33 - Schers, Sophie
  01:30:31 - 01:30:34 - Dun, Corine van
  01:30:35 - 01:31:15 - Nagtegaal, Sjors
  01:31:14 - 01:31:15 - Dun, Corine van
  01:31:17 - 01:32:16 - Schers, Sophie
  01:32:15 - 01:32:38 - Nagtegaal, Sjors
  01:32:16 - 01:32:17 - Dun, Corine van
  01:32:36 - 01:33:46 - Schers, Sophie
  01:33:27 - 01:33:31 - Dun, Corine van
  01:33:42 - 01:33:49 - Dun, Corine van
  01:33:47 - 01:34:10 - Nagtegaal, Sjors
  01:34:09 - 01:34:11 - Schers, Sophie
  01:34:09 - 01:34:27 - Dun, Corine van
  01:34:28 - 01:38:27 - Waveren, Sander van
  01:36:10 - 01:36:12 - Dun, Corine van
  01:36:13 - 01:36:32 - Nagtegaal, Sjors
  01:36:26 - 01:36:34 - Dun, Corine van
  01:37:27 - 01:37:29 - Dun, Corine van
  01:37:29 - 01:37:50 -
  01:37:48 - 01:37:54 - Dun, Corine van
  01:38:24 - 01:38:33 - Dun, Corine van
  01:38:33 - 01:41:51 -
  01:39:23 - 01:39:25 - Dun, Corine van
  01:39:25 - 01:39:31 - Nagtegaal, Sjors
  01:39:53 - 01:39:59 - Dun, Corine van
  01:39:57 - 01:40:31 - Nagtegaal, Sjors
  01:41:51 - 01:41:58 - Dun, Corine van
  01:41:58 - 01:42:59 -
  01:42:59 - 01:43:00 - Dun, Corine van
  01:43:01 - 01:44:58 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:44:58 - 01:45:09 - Dun, Corine van
  01:45:06 - 02:34:35 - Voortman, Linda
  01:48:25 - 01:48:26 - Dun, Corine van
  01:48:34 - 01:48:37 - Dun, Corine van
  01:48:38 - 01:49:12 - Nagtegaal, Sjors
  01:50:40 - 01:50:45 - Dun, Corine van
  01:50:58 - 01:50:59 - Dun, Corine van
  01:51:00 - 01:51:50 - Nagtegaal, Sjors
  01:51:49 - 01:51:53 - Dun, Corine van
  01:51:53 - 01:51:56 - Nagtegaal, Sjors
  01:51:55 - 01:51:58 - Dun, Corine van
  01:52:21 - 01:52:24 - Dun, Corine van
  01:52:23 - 01:52:38 - Nagtegaal, Sjors
  01:52:39 - 01:52:40 - Dun, Corine van
  01:55:02 - 01:55:05 - Dun, Corine van
  01:55:05 - 01:55:26 - Nagtegaal, Sjors
  01:55:40 - 01:55:43 - Nagtegaal, Sjors
  01:56:11 - 01:56:13 - Dun, Corine van
  01:56:12 - 01:56:23 - Nagtegaal, Sjors
  01:56:40 - 01:56:43 - Dun, Corine van
  02:00:48 - 02:00:50 - Dun, Corine van
  02:00:50 - 02:00:56 - Nagtegaal, Sjors
  02:01:30 - 02:01:31 - Dun, Corine van
  02:01:30 - 02:01:31 - Nagtegaal, Sjors
  02:01:32 - 02:02:00 -
  02:02:36 - 02:03:05 -
  02:03:05 - 02:03:06 - Dun, Corine van
  02:03:06 - 02:03:36 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:03:36 - 02:03:49 -
  02:04:41 - 02:05:46 -
  02:05:27 - 02:05:28 - Dun, Corine van
  02:05:46 - 02:05:51 - Dun, Corine van
  02:05:52 - 02:06:15 - Nagtegaal, Sjors
  02:07:37 - 02:07:47 -
  02:07:37 - 02:07:39 - Dun, Corine van
  02:11:04 - 02:11:12 - Dun, Corine van
  02:11:11 - 02:11:56 - Schers, Sophie
  02:12:32 - 02:12:35 - Dun, Corine van
  02:12:35 - 02:13:24 - Nagtegaal, Sjors
  02:13:25 - 02:13:26 - Dun, Corine van
  02:13:26 - 02:13:44 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:13:45 - 02:13:56 - Nagtegaal, Sjors
  02:13:56 - 02:13:59 - Dun, Corine van
  02:16:16 - 02:16:17 - Dun, Corine van
  02:16:17 - 02:17:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:17:24 - 02:17:26 - Dun, Corine van
  02:17:26 - 02:18:00 - Bakker, Has
  02:18:19 - 02:18:21 - Dun, Corine van
  02:18:21 - 02:19:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:19:44 - 02:19:45 - Dun, Corine van
  02:19:46 - 02:21:06 - Nagtegaal, Sjors
  02:21:06 - 02:21:09 - Dun, Corine van
  02:24:32 - 02:24:35 - Dun, Corine van
  02:24:35 - 02:24:49 - Nagtegaal, Sjors
  02:26:57 - 02:26:59 - Dun, Corine van
  02:26:59 - 02:27:13 -
  02:27:25 - 02:28:15 -
  02:28:15 - 02:28:16 - Dun, Corine van
  02:28:35 - 02:28:36 - Dun, Corine van
  02:28:39 - 02:28:44 - Dun, Corine van
  02:29:40 - 02:29:44 - Dun, Corine van
  02:29:43 - 02:30:09 -
  02:30:09 - 02:30:11 - Dun, Corine van
  02:30:12 - 02:30:52 - Bakker, Has
  02:30:52 - 02:31:03 - Dun, Corine van
  02:30:54 - 02:31:22 - Nagtegaal, Sjors
  02:31:22 - 02:31:31 - Dun, Corine van
  02:32:20 - 02:32:21 - Dun, Corine van
  02:32:21 - 02:32:35 -
  02:33:45 - 02:33:54 - Dun, Corine van
  02:34:31 - 02:35:51 - Dun, Corine van