Commissie Stad en Ruimte

dinsdag 15 oktober 2019 22:30 - 23:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 15 oktober 2019 23:20
Eind:
woensdag 16 oktober 2019 11:13
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdag 15 oktober 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis.
Aanvang: 22.30 uur of zoveel eerder dan de commissie Mens en Samenleving van 15 oktober is geëindigd.
Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  23:22 - 23:23


  00:02:36 - - Pagter, Marijn de
 • 2

  23:23 - 00:01

  Voortzetting van de commissiebehandeling van 8 oktober 2019.

  Ingeplande behandeltijd: 22.30 - 23.30 uur
  Beleidsveld: Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Van Hooijdonk en wethouder Verschuure

  De raad wordt gevraagd te besluiten over een aantal uitgangspunten voor de onderhandelingen die het college voert in het kader van de BO MIRT dit najaar. Met dit voorstel komt het college terug op de toezegging hierover in de raadsbrief Verlengen Horizon Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) van 25 januari 2019.
  Deze besluitvorming staat niet op zichzelf. In het voorjaar van 2018 heeft de raad kennisgenomen van de Ruimtelijke Economische Koers (REK) (noot griffie: de raad heeft deze koers niet vastgesteld, zoals in het raadsvoorstel is vermeld). Om te komen tot een Ruimtelijk Economische Programma en Perspectief (REP) samen met de regio liggen er dit najaar een concept uitgangspuntennotitie en een beoordelingskader ter besluitvorming voor. De uitgangspunten in dit raadsvoorstel ‘Wiel met spaken’ is een belangrijke basis voor deze aangekondigde raadsvoorstellen. Tevens zal de raad in 2020 over de actualisering van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) en het mobiliteitsplan SRSRSB besluiten, met name waar het gaat om een nadere invulling van de systeemsprong OV in het mobiliteitsplan, en stadsbrede ontwikkeling in de RSU.
  Volgens de systematiek van het MIRT vindt besluitvorming tussen Rijk en regio op het BO MIRT in het najaar plaats. Naar verwachting zal het belangrijkste besluit gaan over de start van een MIRT verkenning over de knelpunten tot 2030, en daarmee ook een reservering van de benodigde middelen. Daarvoor biedt dit raadsvoorstel dus de kaders.  00:04:57 - 00:05:01 - Kleinrensink, Julia
  00:05:00 - 00:11:39 - Waveren, Sander van
  00:05:55 - 00:06:52 - Kleinrensink, Julia
  00:05:57 - 00:06:35 - Isik, Bülent
  00:11:38 - 00:11:47 - Kleinrensink, Julia
  00:11:45 - 00:12:40 - Schilderman, Susanne
  00:12:40 - 00:12:45 - Kleinrensink, Julia
  00:12:46 - 00:15:22 - Bos, Cees
  00:14:34 - 00:14:44 - Kleinrensink, Julia
  00:14:45 - 00:14:52 - Kleinrensink, Julia
  00:15:21 - 00:15:25 - Kleinrensink, Julia
  00:15:26 - 00:17:06 -
  00:17:06 - 00:17:08 - Kleinrensink, Julia
  00:17:08 - 00:19:36 - Isik, Bülent
  00:19:37 - 00:19:41 - Kleinrensink, Julia
  00:19:40 - 00:20:19 - Graaf, Rik van der
  00:20:17 - 00:20:21 - Kleinrensink, Julia
  00:20:22 - 00:21:11 - Sanli, Ömer
  00:21:11 - 00:21:13 - Kleinrensink, Julia
  00:21:13 - 00:21:38 - Weistra, Thijs
  00:21:39 - 00:21:57 - Kleinrensink, Julia
  00:21:44 - 00:37:56 - Hooijdonk, Lot van
  00:24:30 - 00:24:35 - Kleinrensink, Julia
  00:24:36 - 00:25:08 - Pagter, Marijn de
  00:25:09 - 00:25:10 - Kleinrensink, Julia
  00:25:37 - 00:25:41 - Kleinrensink, Julia
  00:25:39 - 00:26:06 - Waveren, Sander van
  00:26:07 - 00:26:08 - Kleinrensink, Julia
  00:26:55 - 00:26:56 - Kleinrensink, Julia
  00:27:01 - 00:27:14 - Kleinrensink, Julia
  00:27:14 - 00:28:02 - Waveren, Sander van
  00:28:02 - 00:28:05 - Kleinrensink, Julia
  00:28:42 - 00:28:51 - Kleinrensink, Julia
  00:28:52 - 00:29:21 - Waveren, Sander van
  00:28:52 - 00:29:23 - Kleinrensink, Julia
  00:29:23 - 00:29:27 - Kleinrensink, Julia
  00:37:53 - 00:41:07 - Kleinrensink, Julia
  00:38:14 - 00:38:37 - Isik, Bülent
  00:38:39 - 00:39:06 - Bos, Cees
  00:39:13 - 00:40:58 - Hooijdonk, Lot van
  00:39:48 - 00:39:49 - Graaf, Rik van der