Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 10 december 2019 19:30 - 20:30
Locatie:
Stadhuis, zaal kan varieren ( zie hieronder)
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 -20.30 uur
  Locatie: Stadhuis, Hal
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
  agenderenden: Corine van Dun (D66), Jantine Zwinkels (CDA), Bülent Isik (PvdA), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks) en Tess Meerding (VVD).

  Motivering agendering:
  De fracties van CDA, D66, GroenLinks, VVD en PvdA zijn tijdens de bijeenkomst van de Raad in de Wijk West op 25 september kort geïnformeerd over de reactie van het bewonerscomité Fris Alternatief op het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het Thomas a Kempisplantsoen. Fris Alternatief wil graag samen met Mitros/Portaal en de gemeente verder werken aan haar eigen plan. De werkgroep heeft in het verleden goede en bruikbare plannen gepresenteerd.

  Tegelijkertijd doorloopt de gemeente zelf ook diverse ontwikkelingsplannen. Hoe verhouden deze plannen zich tot elkaar en hoe zien de planning en kosten van de voorbereiding en realisatie eruit? Zijn er nog tegenstrijdigheden of inhoudelijke onduidelijkheden?

  Daarom willen de fracties tijdens een RIB graag meer horen over het voorstel van Fris Alternatief en een reflectie daarop vanuit de ambtelijke organisatie

  De werkgroep vanuit het bewonerscomité wil graag samenwerken met Mitros/Portaal en de gemeente. Wij zien dan ook graag sprekers/deskundigen van beide instellingen op deze RIB, net als geïnteresseerde bewoners en eventuele belanghebbenden uit het


 • 2

  Tijd: 20.45 - 22.15 uur
  Locatie: Stadhuis, Trouwzaal
  Werkvorm: Technisch: presentatie en gesprek tussen raadsleden en ambtenaren. Geen meepraters.
  Beleidsveld: Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling, Energie, Regionale Zaken (U10)
  Wethouders: Lot van Hooijdonk en Klaas Verschuure

  Motivering agendering:
  Ongeveer gelijktijdig aan elkaar wordt de gemeenteraad vanuit verschillende (regionale) trajecten besluitvorming voorgelegd. Voor de agenderende raadsleden is de aard van deze losse besluiten in het grotere geheel en daarmee de samenhang van deze trajecten niet altijd duidelijk. Het gaat er dan vooral om hoe besluiten met elkaar samenhangen (over welke inhoud wordt waarin besloten), hoe er door het college in samenhang op besluitvorming wordt gestuurd, op welke besluitvormingsmomenten je als raadslid wat (ook op inhoud) inbrengt en hoe zich dit verhoudt tot besluiten die in de regio (o.m. door andere raden) worden genomen.

  Om hier helderheid in te krijgen willen de genoemde raadsleden hier een RIB over organiseren waarin de trajecten in samenhang door het college beknopt worden toegelicht en zij hier hun vragen over kunnen stellen. Vooruitlopend op deze RIB verzoeken de agenderende raadsleden het college de trajecten in een brief (mogelijk met infographic) bij elkaar te brengen en de samenhang voor de raad te duiden.

  Doel Raadsinformatiebijeenkomst:
  De raadsleden willen na de RIB helderheid over de samenhang van de verschillende trajecten en de daarbij behorende besluitvorming. Daarbij willen ze op basis van de aangeleverde informatie hun (door)vragen kunnen stellen, o.m. om een beeld te krijgen bij wanneer de Utrechtse raad in het regionale veld als één raad op moet treden (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de wethouders bij bestuurstafels) en wanneer de fracties zich afzonderlijk kunnen opstellen om hun politieke standpunten in te brengen.


 • 2.1