Commissie Mens en Samenleving

donderdag 11 oktober 2018 09:30 - 11:30
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdagochtend 11 oktober 2018 van 09.30 tot 11.30 uur en donderdagavond 11 oktober 2018 van 20.00 tot 23.15 uur. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:22 - 00:02:18 - André van Schie
 • 2

  00:02:18 - 00:02:36 - Sander van Waveren
  00:02:36 - 00:03:14 - André van Schie
  00:03:14 - 00:03:30 - Peter van Corler
  00:03:30 - 00:04:47 - André van Schie
  00:04:47 - 00:05:20 - Peter van Corler
  00:05:20 - 00:05:31 - Rachel Streefland
  00:05:31 - 00:05:58 - André van Schie
 • 3

  Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 13 september 2018, ter vaststelling  01:26:20 - 01:26:20 - Peter van Corler
  01:26:20 - 01:26:46 - André van Schie
 • 4

  Ter vaststelling. De 'Toezeggingenlijst MS oktober 2018 + streefdatum' vervangt de 'Toezeggingenlijst MS oktober 2018'. De kolom 'Streefdatum' is toegevoegd.  00:05:58 - 00:06:36 - Sander van Waveren
  00:06:36 - 00:07:01 - Dimitri Gilissen
  00:07:01 - 00:09:25 - Sander van Waveren
  00:09:25 - 00:10:44 - Anke Klein
  00:10:44 - 00:10:48 - André van Schie
  00:10:48 - 00:12:01 - Sander van Waveren
  00:12:01 - 00:12:06 - Lars Roodenburg
  00:12:06 - 00:12:13 - Anke Klein
  00:13:08 - 00:13:24 - Sander van Waveren
  00:13:24 - 00:13:27 - André van Schie
  00:13:27 - 00:14:32 - Sander van Waveren
  00:14:32 - 00:15:25 - Anke Klein
  00:15:25 - 00:16:25 - Sander van Waveren
  00:16:25 - 00:16:31 - Anke Klein
  00:16:31 - 00:16:33 - Sander van Waveren
  00:16:42 - 00:16:43 - Anke Klein
  00:16:49 - 00:16:58 - André van Schie
  00:16:58 - 00:17:52 - Sander van Waveren
  00:17:52 - 00:18:31 - Anke Klein
  00:18:31 - 00:19:04 - Peter van Corler
  00:19:04 - 00:19:23 - Sander van Waveren
  00:19:23 - 00:19:25 - André van Schie
  00:19:25 - 00:19:28 - Sander van Waveren
  00:19:44 - 00:20:07 - Anke Klein
  00:20:07 - 00:21:09 - Sander van Waveren
  00:21:09 - 00:22:16 - Anke Klein
  00:22:16 - 00:22:31 - Sander van Waveren
  00:22:31 - 00:22:50 - Dimitri Gilissen
  00:22:50 - 00:23:12 - Bulent Isik
  00:23:12 - 00:23:18 - André van Schie
  00:23:18 - 00:25:06 - Sander van Waveren
  00:25:06 - 00:25:08 - André van Schie
  00:25:08 - 00:25:52 - Anke Klein
  00:25:52 - 00:26:33 - Sander van Waveren
  00:26:33 - 00:26:48 - Anke Klein
  00:26:48 - 00:28:52 - Sander van Waveren
  00:28:52 - 00:28:57 - André van Schie
  00:28:57 - 00:29:00 - Anke Klein
  00:29:57 - 00:29:58 - André van Schie
  00:29:58 - 00:30:33 - Sander van Waveren
  00:30:33 - 00:30:39 - Anke Klein
  00:30:39 - 00:30:53 - Sander van Waveren
  00:30:53 - 00:31:08 - André van Schie
  00:31:08 - 00:31:54 - Sander van Waveren
  00:31:54 - 00:33:17 - Anke Klein
  00:33:17 - 00:33:26 - Sander van Waveren
  00:33:26 - 00:33:32 - André van Schie
  00:33:32 - 00:33:38 - Peter van Corler
  00:34:35 - 00:34:54 - Anke Klein
  00:34:54 - 00:34:57 - Peter van Corler
  00:34:57 - 00:35:23 - Lars Roodenburg
  00:35:23 - 00:35:50 - André van Schie
  00:35:50 - 00:36:24 - Peter van Corler
  00:36:24 - 00:37:24 - André van Schie
 • 5

  9.30-9.45 uur Beleidsveld: Financiën - Subcommissie Controle en Financiën. De opdrachtbevestiging is een jaarlijkse uitwerking van de overeenkomst met BDO. Met deze opdrachtbevestiging worden zowel de inhoudelijk aandachtspunten voor de accountant t.a.v. de controle van de jaarrekening als het budget voor de controle vastgesteld. Op grond van Artikel 3, lid 1 van de 'Verordening op de subcommissie Controle en Financiën van de commissie Mens en Samenleving van de gemeente Utrecht' adviseert de subcommissie C&F de raad jaarlijks over de opdrachtverlening aan de accountant. Naast de wettelijk verplichte controle, kunnen dit ook bijzondere controleopdrachten zijn. Doel bespreking: Vaststellen van de opdrachtbevestiging aan BDO voor de jaarcontrole 2018.


 • 6

  9.45-10.45 uur Beleidsveld: Onderwijs - wethouder Klein Geagendeerd door Peter van Corler (GroenLinks), Rachel Streefland (CU), Hester Assen (PvdA), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Mohammed Saiah, D66 GroenLinks heeft eerder over deze beleidsregel mondelinge vragen gesteld, maar daarmee zijn onze zorgen over de continuïteit van de voorschoolse educatie in 2019 niet weggenomen. Deze beleidsregel is gepresenteerd als beleidsarm, om te voldoen aan de harmonisatiewet. De impact van de nieuwe tarieven en andere werkwijze rondom huisvesting is echter groot. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Stadsbelang Utrecht en D66 willen graag met college en andere fracties in gesprek over: • de gevolgen van de wijziging in de tarieven en de gesprekken die daar nog over plaatsvinden • de wijze waarop er gewerkt wordt aan een gelijk speelveld, waaronder de wijziging in de bekostiging van de huisvesting en de wijzigingen in de cao • het anders beleggen van de werkzaamheden, terwijl er nog veel onduidelijkheid bestaat over de aard van de werkzaamheden en de continuering daarvan • eventuele frictiekosten Hierbij staat de vraag centraal hoe we er voor zorgen dat de doelgroepkinderen ook in 2019 gebruik van de voorschool kunnen blijven maken.  00:37:24 - 00:44:52 - Peter van Corler
  00:44:52 - 00:45:13 - André van Schie
  00:45:13 - 00:49:05 - Rachel Streefland
  00:49:05 - 00:50:41 - Hester Assen
  00:50:41 - 00:51:28 - André van Schie
  00:51:37 - 00:53:39 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:53:39 - 00:54:21 - Mohammed Saiah
  00:54:21 - 00:55:04 - Kristin van der Veen
  00:55:04 - 00:55:09 - André van Schie
  00:55:09 - 00:55:11 - Tess Meerding
  00:56:26 - 00:57:30 - Stefanie Jager
  00:57:30 - 00:57:31 - Corine van Dun
  00:57:31 - 00:58:21 - Peter van Corler
  00:58:21 - 01:00:13 - Stefanie Jager
  01:00:13 - 01:00:43 - André van Schie
  01:00:43 - 01:08:14 - Anke Klein
  01:08:14 - 01:09:10 - Peter van Corler
  01:09:10 - 01:11:23 - Anke Klein
  01:11:23 - 01:12:25 - Peter van Corler
  01:12:25 - 01:13:22 - Anke Klein
  01:13:22 - 01:13:33 - André van Schie
  01:13:33 - 01:13:56 - Peter van Corler
  01:13:56 - 01:18:12 - Anke Klein
  01:18:12 - 01:19:23 - Peter van Corler
  01:19:23 - 01:21:43 - Anke Klein
  01:21:43 - 01:22:50 - Peter van Corler
  01:22:50 - 01:23:10 - Rachel Streefland
  01:23:10 - 01:24:10 - Stefanie Jager
  01:24:10 - 01:25:03 - André van Schie
  01:25:03 - 01:25:39 - Peter van Corler
  01:25:39 - 01:26:20 - Anke Klein
 • 7.1

  10.45 - 11.30 uur Beleidsveld: Personeel en organisatie - wethouder Voortman Geagendeerd door Rick van der Zweth (PvdA), Ruurt Wiegant (SP) Sophie Schers ( GroenLinks) Zeker zijn van gelijke behandeling bij gelijk werk. Dankzij het raadsvoorstel van de PvdA, GroenLinks en de SP is Utrecht de eerste gemeente waar dit nu standaard de praktijk is voor de payrollers in dienst van de gemeente. De fracties agenderen de raadsbrief om nog in ieder geval twee punten te bespreken: Beslispunt 2 gaat over een gezond evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit. De brief gaat hier niet op in. Graag voeren de PvdA, SP en GroenLinks de discussie over hoe invulling gegeven gaat worden aan het streven deze balans te verbeteren. Hierbij willen de fracties stil staan bij de beleving van het flexwerk en de redenen wanneer door de Gemeente Utrecht voor flex gekozen wordt. De gelijke behandeling van payrollers wordt met terugwerkende kracht ingevoerd conform CAO-afspraken (tot 01-10-2018). Het raadsbesluit heeft het echter over 1 juli. Waarom wordt hier het CAO gevolgd en wordt niet 1 juli als datum genoemd? Ook wordt nog beoordeeld of “de uitvoeringspraktijk in Utrecht aanpassing behoeft.” Wat bedoelt de wethouder met deze slag om de arm? Graag bepalen de fracties samen met het college welke alternatieve variant voor navolging van het initiatiefvoorstel de payrollers de meeste zekerheid en beste handvatten voor het verkrijgen van gelijke beloning biedt tot de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans van kracht wordt. Doel agendering: Aanscherping uitvoering beslispunten.  01:31:25 - 01:33:34 - André van Schie
  01:33:34 - 01:36:02 - Rick van der Zweth
  01:36:02 - 01:36:24 - Has Bakker
  01:36:24 - 01:39:09 - Rick van der Zweth
  01:39:09 - 01:40:01 - Has Bakker
  01:40:01 - 01:40:20 - Eva Oosters
  01:40:20 - 01:40:37 - Rick van der Zweth
  01:40:37 - 01:40:41 - Ruurt Wiegant
  01:40:41 - 01:42:10 - Rick van der Zweth
  01:42:10 - 01:42:38 - Martijn van Dalen
  01:42:38 - 01:43:19 - Rick van der Zweth
  01:43:19 - 01:43:30 - Corine van Dun
  01:43:32 - 01:44:34 - Rick van der Zweth
  01:44:34 - 01:47:40 - Sophie Schers
  01:47:40 - 01:51:36 - Ruurt Wiegant
  01:51:36 - 01:53:14 - Eva Oosters
  01:53:14 - 01:53:25 - Martijn van Dalen
  01:53:25 - 01:53:46 - Eva Oosters
  01:53:46 - 01:54:21 - Martijn van Dalen
  01:54:21 - 01:55:53 - Eva Oosters
  01:55:53 - 01:56:17 - Rick van der Zweth
  01:56:17 - 01:56:51 - Eva Oosters
  01:56:51 - 01:56:56 - André van Schie
  01:56:56 - 01:58:04 - Has Bakker
  01:58:04 - 01:58:10 - Rick van der Zweth
  01:58:10 - 01:58:46 - Has Bakker
  01:58:46 - 01:59:05 - Eva Oosters
  01:59:05 - 02:00:02 - Has Bakker
  02:00:02 - 02:00:37 - Rick van der Zweth
  02:00:37 - 02:00:41 - Ruurt Wiegant
  02:00:41 - 02:01:18 - Has Bakker
  02:01:18 - 02:01:39 - Eva Oosters
  02:01:39 - 02:02:22 - Has Bakker
  02:02:22 - 02:07:38 - Linda Voortman
  02:07:38 - 02:08:30 - Rick van der Zweth
  02:08:30 - 02:09:28 - Linda Voortman
  02:09:28 - 02:09:47 - Martijn van Dalen
  02:09:47 - 02:11:31 - Linda Voortman
  02:11:31 - 02:12:13 - Martijn van Dalen
  02:12:13 - 02:12:32 - Linda Voortman
  02:12:32 - 02:13:22 - Rick van der Zweth
  02:13:22 - 02:14:33 - Linda Voortman
  02:14:33 - 02:14:44 - Rick van der Zweth
  02:14:44 - 02:15:11 - Linda Voortman
  02:15:11 - 02:16:10 - Rick van der Zweth
  02:16:10 - 02:17:38 - Linda Voortman
  02:17:38 - 02:18:18 - Has Bakker
  02:18:18 - 02:19:46 - Rick van der Zweth
  02:19:46 - 02:21:23 - Linda Voortman
  02:21:23 - 02:22:00 - Eva Oosters
  02:22:00 - 02:23:10 - Linda Voortman
  02:23:10 - 02:24:06 - Rick van der Zweth
  02:24:06 - 02:24:08 - Eva Oosters
  02:24:08 - 02:25:15 - Linda Voortman
  02:25:15 - 02:25:53 - Has Bakker
  02:25:53 - 02:26:32 - Ruurt Wiegant
  02:26:32 - 02:27:03 - Linda Voortman
  02:27:03 - 02:27:57 - Ruurt Wiegant
  02:27:57 - 02:28:29 - Linda Voortman
  02:28:29 - 02:28:33 - Ruurt Wiegant
  02:28:33 - 02:28:33 - Eva Oosters
  02:28:33 - 02:28:59 - Rick van der Zweth
  02:28:59 - 02:29:16 - Linda Voortman
  02:29:16 - 02:29:59 - Eva Oosters
  02:29:59 - 02:30:24 - Linda Voortman
  02:30:24 - 02:31:13 - André van Schie
  02:31:13 - 02:32:08 - Rick van der Zweth
 • 7.2

  Deze raadsbrief wordt in samenhang besproken met de raadsbrief Uitvoering initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld  02:32:08 - 02:34:25 - André van Schie
 • 7.3