Commissie Mens en Samenleving

donderdag 22 november 2018 09:30 - 16:45
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdagochtend, -middag en -avond van 22 november 2018. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:59 - 00:02:47 - Bulent Isik
 • 2

  00:02:47 - 00:03:16 - Sander van Waveren
  00:03:16 - 00:03:23 - Bulent Isik
  00:03:23 - 00:03:27 - Lars Roodenburg
  00:03:59 - 00:04:22 - Bulent Isik
  00:04:22 - 00:04:35 - Hester Assen
  00:04:35 - 00:04:52 - Peter van Corler
  00:04:52 - 00:05:19 - Dimitri Gilissen
  00:05:19 - 00:05:36 - Bulent Isik
  00:05:36 - 00:05:57 - Sander van Waveren
  00:05:57 - 00:06:44 - Bulent Isik
  00:06:44 - 00:06:49 - Dimitri Gilissen
  00:06:49 - 00:07:08 - Bulent Isik
  00:07:08 - 00:07:13 - Peter van Corler
  00:07:13 - 00:07:16 - Sander van Waveren
  00:07:16 - 00:07:31 - Peter van Corler
  00:07:31 - 00:08:02 - Bulent Isik
  00:08:02 - 00:08:31 - Dimitri Gilissen
  00:08:31 - 00:08:39 - Bulent Isik
  00:08:39 - 00:08:43 - Lars Roodenburg
  00:08:43 - 00:08:50 - Sander van Waveren
  00:08:50 - 00:08:54 - Bulent Isik
 • 3

  Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 11 oktober 2018, ter vaststelling Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 16/17 oktober 2018, ter vaststelling


 • 4

  Ter vaststelling. De lijst is alfabetisch gesorteerd op portefeuille.  00:10:08 - 00:12:24 - Peter van Corler
  00:12:24 - 00:12:37 - Bulent Isik
  00:12:37 - 00:12:55 - Peter van Corler
  00:12:55 - 00:13:07 - Bulent Isik
  00:13:07 - 00:13:21 - Peter van Corler
  00:13:21 - 00:13:28 - Bulent Isik
  00:13:28 - 00:13:54 - Lars Roodenburg
  00:13:54 - 00:14:25 - Bulent Isik
 • 5

  9.30 - 10.00 uur Beleidsveld: Volksgezondheid - wethouder Everhardt De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de concept-reactiebrief op de begroting 2019. In de brief wordt o.a. om een verklaring verzocht voor de percentuele stijging van de inwonersbijdrage.  00:14:25 - 00:15:32 - Peter van Corler
  00:15:32 - 00:15:47 - Has Bakker
  00:15:47 - 00:15:54 - Sander van Waveren
  00:17:37 - 00:18:11 - Dimitri Gilissen
  00:18:11 - 00:19:21 - Has Bakker
  00:19:21 - 00:20:00 - Sander van Waveren
  00:20:00 - 00:20:03 - Bulent Isik
  00:20:03 - 00:20:55 - Hester Assen
  00:20:55 - 00:21:00 - Bulent Isik
  00:21:00 - 00:21:35 - Kristin van der Veen
  00:21:35 - 00:21:44 - Bulent Isik
  00:21:44 - 00:24:22 - Victor Everhardt
  00:24:22 - 00:24:25 - Bulent Isik
  00:24:25 - 00:27:13 - Victor Everhardt
  00:27:13 - 00:27:26 - Bulent Isik
  00:27:26 - 00:27:37 - Victor Everhardt
  00:27:37 - 00:27:48 - Bulent Isik
  00:27:48 - 00:28:21 - Peter van Corler
  00:28:21 - 00:28:41 - Sander van Waveren
  00:28:41 - 00:29:11 - Bulent Isik
  00:29:11 - 00:29:28 - Peter van Corler
  00:29:28 - 00:29:38 - Bulent Isik
  00:29:38 - 00:30:04 - Victor Everhardt
  00:30:04 - 00:32:09 - Bulent Isik
 • 6

  10.00 - 10.15 uur Beleidsveld: Volksgezondheid - wethouder Everhardt Met het raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU, waarbij: - de nieuwe (herindelings-) gemeente Vijfherenlanden wordt toegelaten tot de regeling, - deze gemeente Jeugdzorg gaat afnemen voor 0 tot 18 jarigen en - de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur op basis van de inwoneraantallen wijzigt. De wijziging heeft geen financiële gevolgen voor Utrecht.


 • 7

  10.15 - 10.30 uur Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Verordening onroerende-zaakbelasting 2019 waarmee de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen zodanig worden aangepast dat de totale opbrengst onroerende-zaakbelastingen (OZB) met het inflatiepercentage wordt aangepast.  00:32:48 - 00:33:41 - Bulent Isik
  00:33:41 - 00:36:05 - Sander van Waveren
  00:36:05 - 00:36:21 - Bulent Isik
  00:36:21 - 00:37:37 - Lars Roodenburg
  00:37:37 - 00:38:03 - Dimitri Gilissen
  00:38:03 - 00:38:11 - Bulent Isik
  00:38:11 - 00:39:09 - Sander van Waveren
  00:39:09 - 00:40:13 - Lars Roodenburg
  00:40:13 - 00:40:18 - Bulent Isik
  00:40:18 - 00:40:40 - Floor de Koning
  00:40:40 - 00:40:45 - Bulent Isik
  00:40:45 - 00:40:51 - Dimitri Gilissen
  00:41:32 - 00:41:56 - Sander van Waveren
  00:41:56 - 00:42:12 - Dimitri Gilissen
  00:42:12 - 00:43:01 - Ruurt Wiegant
  00:43:01 - 00:45:04 - Lars Roodenburg
  00:45:04 - 00:45:26 - Dimitri Gilissen
  00:45:26 - 00:45:39 - Lars Roodenburg
  00:45:39 - 00:46:15 - Dimitri Gilissen
  00:46:15 - 00:46:25 - Lars Roodenburg
  00:46:25 - 00:46:40 - Bulent Isik
  00:46:40 - 00:47:09 - Henk van Deun
  00:47:09 - 00:47:19 - Bulent Isik
  00:47:19 - 00:49:32 - Anke Klein
  00:49:32 - 00:50:17 - Sander van Waveren
  00:50:17 - 00:50:24 - Dimitri Gilissen
  00:50:24 - 00:51:19 - Anke Klein
  00:51:19 - 00:52:24 - Lars Roodenburg
  00:52:26 - 00:52:58 - Dimitri Gilissen
  00:52:58 - 00:54:00 - Anke Klein
  00:54:00 - 00:54:11 - Kristin van der Veen
  00:54:11 - 00:54:29 - Bulent Isik
  00:54:29 - 00:54:39 - Rachel Streefland-Driesprong
  00:54:39 - 00:54:43 - Bulent Isik
  00:54:43 - 00:55:19 - Sander van Waveren
  00:55:19 - 00:56:18 - Anke Klein
  00:56:18 - 00:57:16 - Bulent Isik
  00:57:16 - 00:57:34 - Dimitri Gilissen
  00:57:34 - 00:57:42 - Bulent Isik
  00:57:42 - 00:59:20 - Anke Klein
  00:59:20 - 00:59:28 - Bulent Isik
  00:59:28 - 01:00:14 - Dimitri Gilissen
  01:00:14 - 01:00:17 - Bulent Isik
  01:00:17 - 01:00:53 - Sander van Waveren
  01:00:53 - 01:00:58 - Bulent Isik
  01:00:58 - 01:01:34 - Floor de Koning
  01:01:34 - 01:01:36 - Bulent Isik
  01:01:36 - 01:02:19 - Lars Roodenburg
  01:02:19 - 01:02:42 - Dimitri Gilissen
  01:02:42 - 01:02:53 - Bulent Isik
  01:02:53 - 01:03:16 - Lars Roodenburg
  01:03:16 - 01:03:33 - Bulent Isik
  01:03:33 - 01:03:35 - Floor de Koning
  01:03:35 - 01:03:42 - Hester Assen
  01:03:42 - 01:04:08 - Rachel Streefland-Driesprong
  01:04:08 - 01:04:41 - Dimitri Gilissen
  01:04:41 - 01:05:00 - Anke Klein
  01:05:00 - 01:05:08 - Bulent Isik
  01:05:08 - 01:05:12 - Lars Roodenburg
  01:05:12 - 01:05:18 - Bulent Isik
  01:05:42 - 01:06:09 - Sander van Waveren
  01:06:09 - 01:06:11 - Bulent Isik
  01:06:11 - 01:06:45 - Lars Roodenburg
  01:06:45 - 01:07:00 - Dimitri Gilissen
  01:07:00 - 01:07:59 - Bulent Isik
  01:07:59 - 01:08:19 - Anke Klein
  01:08:19 - 01:08:21 - Bulent Isik
  01:08:21 - 01:08:31 - Dimitri Gilissen
  01:08:31 - 01:08:59 - Bulent Isik
 • 8

  10.30 -12.00 uur Beleidsveld: Onderwijs - wethouder Klein Geagendeerd door P. van Corler (GroenLinks), de fractie van het CDA, R. Streefland (ChristenUnie) en M. Saiah (D66). De vraag hoe we in Utrecht uitvoering gaan geven aan de wet harmonisatie kinderopvang moet al een geruime tijd beantwoord worden. Op 11 oktober 2018 is in de raadscommissie gesproken over de beleidsregel voorschoolse educatie 2019, waarmee vooruitgelopen wordt op de definitieve keuzes voor de invoering van de harmonisatiewet. Tijdens deze commissiebespreking is een brief toegezegd met daarin zowel nadere toelichting en keuzes voor de voorschoolse educatie in 2019 als de stappen richting de invulling van de harmonisatiewet vanaf 2020. De agenderende fracties vinden het van belang om tijdig, voor het eind van het jaar, duidelijkheid te hebben over deze stappen en keuzes en vinden het noodzakelijk om deze brief nog voor het eind van het jaar te bespreken, zodat eventuele bijsturing nog tijdig mogelijk is.  01:10:59 - 01:12:24 - Bulent Isik
  01:12:24 - 01:16:11 - Peter van Corler
  01:16:11 - 01:16:46 - Kristin van der Veen
  01:16:46 - 01:17:45 - Peter van Corler
  01:17:45 - 01:18:07 - Stefanie Jager
  01:18:07 - 01:21:15 - Peter van Corler
  01:21:15 - 01:21:21 - Bulent Isik
  01:21:21 - 01:22:03 - Kristin van der Veen
  01:22:03 - 01:22:06 - Bulent Isik
  01:22:06 - 01:23:38 - Rachel Streefland-Driesprong
  01:23:38 - 01:24:10 - Peter van Corler
  01:24:10 - 01:25:48 - Rachel Streefland-Driesprong
  01:25:48 - 01:27:49 - Stefanie Jager
  01:27:49 - 01:28:28 - Peter van Corler
  01:28:28 - 01:31:20 - Stefanie Jager
  01:31:20 - 01:31:42 - Peter van Corler
  01:31:42 - 01:31:48 - Stefanie Jager
  01:31:48 - 01:32:11 - Hester Assen
  01:32:11 - 01:32:29 - Stefanie Jager
  01:32:29 - 01:32:57 - Hester Assen
  01:32:57 - 01:34:26 - Stefanie Jager
  01:34:26 - 01:34:40 - Bulent Isik
  01:34:55 - 01:35:57 - Mohammed Saiah
  01:35:57 - 01:36:24 - Tess Meerding
  01:36:24 - 01:39:14 - Mohammed Saiah
  01:39:14 - 01:39:32 - Tess Meerding
  01:39:32 - 01:39:38 - Stefanie Jager
  01:39:38 - 01:39:54 - Mohammed Saiah
  01:39:54 - 01:40:09 - Tess Meerding
  01:40:09 - 01:40:26 - Mohammed Saiah
  01:40:26 - 01:40:41 - Stefanie Jager
  01:40:41 - 01:40:57 - Mohammed Saiah
  01:40:57 - 01:41:55 - Peter van Corler
  01:41:55 - 01:42:35 - Stefanie Jager
  01:42:35 - 01:43:27 - Peter van Corler
  01:43:27 - 01:43:32 - Stefanie Jager
  01:43:46 - 01:44:39 - Hester Assen
  01:44:39 - 01:45:31 - Stefanie Jager
  01:45:31 - 01:46:14 - Rachel Streefland-Driesprong
  01:46:14 - 01:48:54 - Mohammed Saiah
  01:48:54 - 01:52:52 - Hester Assen
  01:52:52 - 01:52:58 - Bulent Isik
  01:52:58 - 01:55:04 - Tess Meerding
  01:55:04 - 01:55:30 - Bulent Isik
  01:59:50 - 02:04:41 - Anke Klein
  02:04:41 - 02:05:36 - Peter van Corler
  02:05:36 - 02:07:38 - Anke Klein
  02:07:38 - 02:07:53 - Kristin van der Veen
  02:07:53 - 02:10:39 - Anke Klein
  02:10:39 - 02:11:33 - Peter van Corler
  02:11:33 - 02:12:26 - Anke Klein
  02:12:26 - 02:12:57 - Rachel Streefland-Driesprong
  02:12:57 - 02:13:36 - Anke Klein
  02:13:36 - 02:14:10 - Peter van Corler
  02:14:10 - 02:14:34 - Hester Assen
  02:14:34 - 02:18:22 - Anke Klein
  02:18:22 - 02:18:33 - Bulent Isik
  02:18:33 - 02:18:43 - Anke Klein
  02:18:43 - 02:18:54 - Bulent Isik
  02:18:54 - 02:19:23 - Cees Bos
  02:19:23 - 02:19:51 - Anke Klein
  02:19:51 - 02:20:08 - Peter van Corler
  02:20:08 - 02:20:14 - Anke Klein
  02:20:14 - 02:20:41 - Bulent Isik
  02:20:41 - 02:21:00 - Anke Klein
  02:21:00 - 02:21:11 - Bulent Isik
  02:21:11 - 02:21:33 - Cees Bos
  02:21:33 - 02:22:58 - Anke Klein
  02:22:58 - 02:23:07 - Stefanie Jager
  02:23:07 - 02:23:26 - Anke Klein
  02:23:26 - 02:24:00 - Stefanie Jager
  02:24:00 - 02:24:29 - Hester Assen
  02:24:29 - 02:26:48 - Anke Klein
  02:26:48 - 02:26:55 - Mohammed Saiah
  02:26:55 - 02:27:30 - Anke Klein
  02:27:30 - 02:28:34 - Cees Bos
  02:28:34 - 02:28:39 - Bulent Isik
  02:28:39 - 02:29:01 - Peter van Corler
  02:29:01 - 02:29:28 - Rachel Streefland-Driesprong
  02:29:28 - 02:30:30 - Anke Klein
  02:30:30 - 02:30:46 - Bulent Isik
  02:30:46 - 02:32:27 - Anke Klein
  02:32:27 - 02:32:50 - Bulent Isik
  02:32:50 - 02:33:15 - Mohammed Saiah
  02:33:15 - 02:33:20 - Bulent Isik
  02:33:20 - 02:33:34 - Hester Assen
  02:33:34 - 02:34:03 - Peter van Corler
  02:34:03 - 02:34:37 - Stefanie Jager
  02:34:37 - 02:35:57 - Anke Klein
  02:35:57 - 02:36:01 - Bulent Isik
  02:36:01 - 02:36:32 - Mohammed Saiah
  02:36:32 - 02:37:02 - Anke Klein
  02:37:02 - 02:37:10 - Mohammed Saiah
  02:37:10 - 02:39:01 - Anke Klein
  02:39:01 - 02:39:31 - Peter van Corler
  02:39:31 - 02:40:27 - Anke Klein
  02:40:27 - 02:40:54 - Stefanie Jager
  02:40:54 - 02:41:17 - Anke Klein
  02:41:17 - 02:41:19 - Bulent Isik
  02:41:19 - 02:41:29 - Stefanie Jager
  02:41:29 - 02:42:06 - Anke Klein
  02:42:06 - 02:42:09 - Bulent Isik
  02:42:09 - 02:42:25 - Stefanie Jager
  02:42:25 - 02:43:00 - Anke Klein
  02:43:00 - 02:44:32 - Bulent Isik
  02:44:32 - 02:44:41 - Anke Klein
  02:44:41 - 02:46:25 - Bulent Isik
 • 9

  12.00 - 12.30 uur. Geagendeerd door C. Bos (Stadsbelang Utrecht). Stadsbelang Utrecht vindt het vreemd dat het college een antwoordbrief stuurt op een vraag van een burger die gericht is aan de gemeenteraad. Huidige wijze van afdoening op ingekomen brieven van burgers: Brieven van burgers komen op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad. De wijze van afdoening die er nu is: 1. voor kennisgeving aannemen 2. voor advies in handen te stellen van A. het college B. commissie Beroepschriften C Commissie Bezwaarschriften 3. ter afdoening in handen te stellen van het college, de raad ontvangt een afschrift van het antwoord 4. voor kennisgeving aannemen en de inhoud betrekken bij de behandeling van voorstel…. of agendapunt…. 5. voor kennisgeving aannemen en het aan de fracties laten hierop te antwoorden. Een voorstel om een extra wijze van afdoening toe te voegen is: 6. ter afdoening te agenderen voor de volgende commissie De brief wordt geagendeerd voor de desbetreffende commissie. Na behandeling in de commissie stuurt de griffier namens de gemeenteraad een antwoordbrief waarin vermeld wordt dat hun brief is behandeld in de commissie en met als bijlage de notulen van de commissie. Toepassing: Optie 3 zal worden voorgesteld wanneer het strikt om een uitvoeringsaangelegenheid gaat waar het college bevoegd is. Optie 6 zal worden voorgesteld als het de rollen van de raad aangaat (kaders stellen of controleren), wanneer de brief ontevredenheid over het handelen van het college betreft of wanneer de raad expliciet wordt gevraagd een oordeel te geven over het geschetste in de brief.


  02:46:25 - 02:49:08 - Cees Bos
  02:49:08 - 02:49:19 - Peter van Corler
  02:49:19 - 02:50:13 - Cees Bos
  02:50:13 - 02:51:44 - Jony Ferket
  02:51:44 - 02:52:28 - Cees Bos
  02:52:28 - 02:52:50 - Jony Ferket
  02:52:50 - 02:53:58 - Cees Bos
  02:53:58 - 02:54:06 - Dimitri Gilissen
  02:54:35 - 02:55:01 - Anne Sasbrink
  02:55:01 - 02:55:57 - Cees Bos
  02:55:57 - 02:56:08 - Kristin van der Veen
  02:56:08 - 02:56:27 - Dimitri Gilissen
  02:56:27 - 02:56:37 - Peter van Corler
  02:56:37 - 02:57:35 - Jony Ferket
  02:57:35 - 02:58:31 - Peter van Corler
  02:58:31 - 02:59:35 - Rachel Streefland-Driesprong
  02:59:35 - 03:00:24 - Cees Bos
  03:00:24 - 03:01:09 - Anne Sasbrink
  03:01:09 - 03:01:35 - Rachel Streefland-Driesprong
  03:01:35 - 03:02:38 - Cees Bos
  03:02:38 - 03:02:45 - Kristin van der Veen
  03:02:45 - 03:03:52 - Hester Assen
  03:03:52 - 03:04:23 - Cees Bos
  03:04:23 - 03:04:50 - Anne Sasbrink
  03:04:50 - 03:05:19 - Cees Bos
  03:05:19 - 03:05:53 - Rachel Streefland-Driesprong
  03:05:53 - 03:06:03 - Cees Bos
  03:06:03 - 03:07:07 - Peter van Corler
  03:07:07 - 03:07:29 - Cees Bos
  03:07:29 - 03:08:16 - Dimitri Gilissen
  03:08:16 - 03:08:26 - Cees Bos
  03:08:26 - 03:09:46 - Dimitri Gilissen
  03:09:46 - 03:11:09 - Cees Bos
  03:11:09 - 03:11:41 - Jony Ferket
  03:11:41 - 03:11:52 - Cees Bos
  03:11:52 - 03:11:56 - Corine van Dun
  03:11:56 - 03:12:12 - Dimitri Gilissen
  03:12:12 - 03:12:18 - Cees Bos
  03:12:18 - 03:12:47 - Corine van Dun
  04:31:12 - 04:32:44 - Tim Homan
 • 10

  14.00 - 15.45 uur. Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Voortman In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ zijn extra gelden vrijgemaakt om een impuls te geven aan de Utrechtse armoede-aanpak. Tevens is in het coalitieakkoord afgesproken dat aan de hand van de Minima Effect Rapportage van het Nibud (MER) wordt bepaald of de individuele inkomenstoeslag (IIT) voor bepaalde groepen moet worden aangepast om echt mee te kunnen doen. In de raadsbrief ‘Minima Effectrapportage en Inzet extra gelden armoede-aanpak' geeft het college aan hoe zij voorstelt extra gelden te besteden aan de armoede-aanpak. De twee raadsvoorstellen die voorliggen zijn hier onderdeel van. Raadsvoorstel Verordening Individuele inkomenstoeslag: In dit raadsvoorstel vraagt het college de raad om de verordening Individuele Inkomenstoeslag 2019 gemeente Utrecht vast te stellen waarmee de toeslag voor verschillende doelgroepen stijgt en de toeslag toegankelijk wordt voor gehuwden en samenwonenden met minimaal 1 kind van 12 jaar of ouder en een inkomen tussen 110 en 125% van het sociaal minimum. Raadsvoorstel Verordening U-pas: In dit raadsvoorstel vraag het college de raad om de verordening U-pas 2019 vast te stellen. In deze nieuwe verordening is geregeld dat het U-pastegoed voor 12 t/m 17-jarigen verhoogd wordt naar €385 per jaar, laptops/computers of tablets eenmaal in de leeftijdscategorie 12-18 jaar aan wordt geboden en volwassenen die gebruik maken van de WSNP/minnelijke schuldregeling ook binnen de U-pasdoelgroep vallen. Tevens biedt de verordening meer mogelijkheden voor maatwerk.


  04:32:44 - 04:32:52 - Anne-Marijke Podt
  04:32:52 - 04:34:14 - Tim Homan
  04:34:14 - 04:36:01 - Anne-Marijke Podt
  04:36:01 - 04:36:20 - Rick van der Zweth
  04:36:20 - 04:37:32 - Anne-Marijke Podt
  04:37:32 - 04:37:33 - Tim Homan
  04:37:33 - 04:37:57 - Rick van der Zweth
  04:37:57 - 04:41:22 - Anne-Marijke Podt
  04:41:22 - 04:41:53 - Rick van der Zweth
  04:41:53 - 04:44:09 - Anne-Marijke Podt
  04:44:09 - 04:44:16 - Julia Kleinrensink
  04:44:16 - 04:45:15 - Anne-Marijke Podt
  04:45:15 - 04:45:29 - Queeny Rajkowski
  04:45:29 - 04:47:06 - Anne-Marijke Podt
  04:47:06 - 04:47:16 - Julia Kleinrensink
  04:47:16 - 04:50:00 - Anne-Marijke Podt
  04:50:00 - 04:50:05 - Tim Homan
  04:50:05 - 04:51:48 - Rick van der Zweth
  04:51:48 - 04:52:10 - Anne-Marijke Podt
  04:52:10 - 04:56:19 - Rick van der Zweth
  04:56:19 - 04:56:45 - Julia Kleinrensink
  04:56:45 - 04:57:25 - Rick van der Zweth
  04:57:25 - 04:57:48 - Julia Kleinrensink
  04:57:48 - 04:59:26 - Rick van der Zweth
  04:59:26 - 04:59:33 - Julia Kleinrensink
  04:59:33 - 04:59:51 - Rick van der Zweth
  04:59:51 - 05:00:00 - Queeny Rajkowski
  05:00:00 - 05:02:06 - Rick van der Zweth
  05:02:06 - 05:02:12 - Tim Homan
  05:02:12 - 05:04:10 - Julia Kleinrensink
  05:04:10 - 05:04:34 - Rick van der Zweth
  05:04:34 - 05:10:15 - Julia Kleinrensink
  05:10:15 - 05:10:27 - Tim Homan
  05:10:27 - 05:10:38 - Ruurt Wiegant
  05:10:38 - 05:11:10 - Julia Kleinrensink
  05:11:10 - 05:11:34 - Anne-Marijke Podt
  05:11:34 - 05:11:51 - Ruurt Wiegant
  05:11:51 - 05:12:20 - Anne-Marijke Podt
  05:12:20 - 05:12:23 - Tim Homan
  05:12:23 - 05:13:01 - Rick van der Zweth
  05:13:01 - 05:13:10 - Tim Homan
  05:13:10 - 05:13:25 - Queeny Rajkowski
  05:13:25 - 05:13:30 - Rick van der Zweth
  05:13:30 - 05:16:12 - Queeny Rajkowski
  05:16:12 - 05:16:21 - Anne-Marijke Podt
  05:16:21 - 05:20:16 - Queeny Rajkowski
  05:20:16 - 05:20:49 - Rick van der Zweth
  05:20:49 - 05:22:34 - Queeny Rajkowski
  05:22:34 - 05:22:43 - Julia Kleinrensink
  05:22:43 - 05:23:25 - Queeny Rajkowski
  05:23:25 - 05:23:54 - Julia Kleinrensink
  05:23:54 - 05:25:50 - Queeny Rajkowski
  05:25:50 - 05:26:04 - Tim Homan
  05:26:04 - 05:28:10 - Pim Steenbergen
  05:28:10 - 05:28:37 - Julia Kleinrensink
  05:28:37 - 05:30:09 - Pim Steenbergen
  05:30:09 - 05:30:15 - Eva Oosters
  05:30:15 - 05:31:02 - Pim Steenbergen
  05:31:02 - 05:31:30 - Queeny Rajkowski
  05:31:30 - 05:31:51 - Pim Steenbergen
  05:31:51 - 05:31:54 - Tim Homan
  05:31:54 - 05:34:40 - Eva Oosters
  05:34:40 - 05:35:06 - Julia Kleinrensink
  05:35:06 - 05:36:47 - Eva Oosters
  05:36:47 - 05:37:07 - Julia Kleinrensink
  05:37:07 - 05:38:42 - Eva Oosters
  05:38:42 - 05:38:56 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:38:56 - 05:40:33 - Ruurt Wiegant
  05:40:33 - 05:40:44 - Queeny Rajkowski
  05:40:44 - 05:41:03 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:41:03 - 05:41:26 - Queeny Rajkowski
  05:41:26 - 05:41:34 - Tim Homan
  05:41:34 - 05:41:59 - Julia Kleinrensink
  05:41:59 - 05:42:12 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:42:12 - 05:42:30 - Julia Kleinrensink
  05:42:30 - 05:42:51 - Anne-Marijke Podt
  05:42:51 - 05:43:52 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:43:52 - 05:44:03 - Ruurt Wiegant
  05:44:03 - 05:44:34 - Rick van der Zweth
  05:44:34 - 05:44:42 - Pim Steenbergen
  05:44:42 - 05:45:02 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:45:02 - 05:45:30 - Anne-Marijke Podt
  05:45:30 - 05:45:38 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:45:38 - 05:45:50 - Tim Homan
  05:45:50 - 05:46:10 - Ruurt Wiegant
  05:46:10 - 05:46:23 - Jiska Zwaal
  05:46:23 - 05:46:29 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:46:29 - 05:46:31 - Tim Homan
  05:46:31 - 05:46:42 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:46:42 - 05:47:25 - Queeny Rajkowski
  05:47:25 - 05:48:59 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:48:59 - 05:49:05 - Queeny Rajkowski
  05:49:05 - 05:49:19 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:49:19 - 05:49:48 - Queeny Rajkowski
  05:49:48 - 05:50:21 - Rick van der Zweth
  05:50:21 - 05:51:15 - Queeny Rajkowski
  05:51:15 - 05:51:41 - Rick van der Zweth
  05:51:41 - 05:51:51 - Tim Homan
  05:51:51 - 05:53:16 - Ruurt Wiegant
  05:53:16 - 05:53:39 - Julia Kleinrensink
  05:53:39 - 05:54:05 - Anne-Marijke Podt
  05:54:05 - 05:54:12 - Tim Homan
  05:54:12 - 05:54:25 - Ruurt Wiegant
  05:54:25 - 05:54:45 - Anne-Marijke Podt
  05:54:45 - 05:56:33 - Ruurt Wiegant
  05:56:33 - 05:56:51 - Julia Kleinrensink
  05:56:51 - 05:57:55 - Ruurt Wiegant
  05:57:55 - 05:58:24 - Queeny Rajkowski
  05:58:24 - 05:59:18 - Ruurt Wiegant
  05:59:18 - 05:59:25 - Tim Homan
  05:59:25 - 06:02:15 - Sander van Waveren
  06:02:15 - 06:02:21 - Tim Homan
  06:02:21 - 06:04:33 - Mahmut Sungur
  06:04:33 - 06:04:46 - Julia Kleinrensink
  06:04:46 - 06:04:56 - Mahmut Sungur
  06:04:56 - 06:05:04 - Julia Kleinrensink
  06:05:04 - 06:06:12 - Mahmut Sungur
  06:06:12 - 06:06:45 - Tim Homan
  06:20:36 - 06:31:42 - Linda Voortman
  06:31:42 - 06:32:32 - Anne-Marijke Podt
  06:32:32 - 06:33:37 - Linda Voortman
  06:33:37 - 06:34:03 - Sander van Waveren
  06:34:03 - 06:34:19 - Linda Voortman
  06:34:19 - 06:35:12 - Rick van der Zweth
  06:35:12 - 06:36:09 - Linda Voortman
  06:36:09 - 06:36:09 - Rick van der Zweth
  06:36:59 - 06:40:50 - Linda Voortman
  06:40:50 - 06:46:07 - Tim Homan
  06:46:07 - 06:46:21 - Linda Voortman
  06:46:21 - 06:46:50 - Eva Oosters
  06:46:50 - 06:46:57 - Linda Voortman
  06:46:57 - 06:47:18 - Rick van der Zweth
  06:47:18 - 06:47:38 - Linda Voortman
  06:47:38 - 06:48:03 - Rick van der Zweth
  06:48:03 - 06:48:11 - Linda Voortman
  06:48:11 - 06:48:35 - Rick van der Zweth
  06:48:35 - 06:48:46 - Tim Homan
  06:48:46 - 06:49:10 - Queeny Rajkowski
  06:49:10 - 06:50:05 - Linda Voortman
  06:50:14 - 06:50:40 - Tim Homan
  06:50:40 - 06:50:56 - Julia Kleinrensink
  06:50:56 - 06:51:27 - Linda Voortman
  06:51:27 - 06:51:38 - Pim Steenbergen
  06:51:38 - 06:54:28 - Linda Voortman
  06:54:28 - 06:54:59 - Julia Kleinrensink
  06:54:59 - 06:55:21 - Linda Voortman
  06:55:21 - 06:55:39 - Rick van der Zweth
  06:55:39 - 06:56:57 - Linda Voortman
  06:56:57 - 06:57:03 - Tim Homan
  06:57:03 - 06:57:18 - Julia Kleinrensink
  06:57:18 - 06:57:49 - Linda Voortman
  06:57:49 - 06:58:03 - Ruurt Wiegant
  06:58:03 - 06:58:22 - Rick van der Zweth
  06:58:22 - 07:02:28 - Linda Voortman
  07:02:28 - 07:02:31 - Tim Homan
  07:02:31 - 07:03:11 - Julia Kleinrensink
  07:03:11 - 07:03:33 - Linda Voortman
  07:03:33 - 07:03:48 - Anne-Marijke Podt
  07:03:48 - 07:04:07 - Linda Voortman
  07:04:07 - 07:04:10 - Tim Homan
  07:04:10 - 07:05:12 - Rick van der Zweth
  07:05:12 - 07:05:49 - Linda Voortman
  07:05:49 - 07:06:44 - Rick van der Zweth
  07:06:44 - 07:07:25 - Eva Oosters
  07:07:25 - 07:07:58 - Linda Voortman
  07:07:58 - 07:08:06 - Tim Homan
  07:08:06 - 07:08:35 - Kenneth de Boer-Kreeft
  07:08:35 - 07:09:18 - Linda Voortman
  07:10:57 - 07:11:20 - Pim Steenbergen
  07:11:20 - 07:11:26 - Linda Voortman
  07:11:26 - 07:11:34 - Tim Homan
  07:11:34 - 07:11:36 - Linda Voortman
  07:14:47 - 07:14:51 - Tim Homan
  07:14:51 - 07:15:51 - Anne-Marijke Podt
  07:15:51 - 07:16:01 - Sander van Waveren
  07:16:01 - 07:16:16 - Julia Kleinrensink
  07:16:16 - 07:16:44 - Sander van Waveren
  07:16:44 - 07:17:18 - Linda Voortman
  07:17:18 - 07:17:32 - Pim Steenbergen
  07:17:32 - 07:17:40 - Linda Voortman
  07:17:40 - 07:17:49 - Tim Homan
  07:17:49 - 07:18:54 - Mahmut Sungur
  07:18:54 - 07:19:42 - Linda Voortman
  07:19:42 - 07:19:47 - Tim Homan
  07:19:47 - 07:20:16 - Anne-Marijke Podt
  07:20:16 - 07:20:54 - Linda Voortman
  07:20:54 - 07:21:15 - Tim Homan
  07:21:15 - 07:22:06 - Rick van der Zweth
  07:22:06 - 07:22:12 - Tim Homan
  07:22:12 - 07:23:08 - Julia Kleinrensink
  07:23:08 - 07:23:15 - Tim Homan
  07:23:15 - 07:23:27 - Queeny Rajkowski
  07:23:27 - 07:23:42 - Mahmut Sungur
  07:23:42 - 07:23:54 - Eva Oosters
  07:23:54 - 07:23:59 - Sander van Waveren
  07:23:59 - 07:24:07 - Kenneth de Boer-Kreeft
  07:24:07 - 07:24:17 - Anne-Marijke Podt
  07:24:17 - 07:24:24 - Pim Steenbergen
  07:24:24 - 07:24:28 - Tim Homan
  07:24:28 - 07:24:56 - Ruurt Wiegant
  07:24:56 - 07:27:11 - Linda Voortman
  07:27:11 - 07:27:20 - Tim Homan
  07:27:20 - 07:27:58 - Julia Kleinrensink
  07:27:58 - 07:28:48 - Linda Voortman
  07:28:48 - 07:30:14 - Tim Homan
  07:30:14 - 07:30:32 - Queeny Rajkowski
  07:30:32 - 07:30:45 - Tim Homan
 • 10.1
 • 10.2

  Beleidsveld: werk en Inkomen - wethouder Voortman In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ zijn extra middelen vrijgemaakt voor de individuele studietoeslag. In het coalitieakkoord staat dat de individuele studietoeslag stapsgewijs wordt verhoogd en de communicatie over de regeling wordt verbeterd. Het college vraagt de raad in stemmen met de Verordening tot derde wijziging van de Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015, waardoor het bedrag van de individuele toeslag van 100 naar 200 euro per maand gaat. De regeling is bedoeld voor studenten met een functiebeperking. Als zodanig maakt deze regeling onderdeel uit van de armoede aanpak. Echter deze regeling is gericht op een specifieke groep, studenten die door hun functiebeperking niet het minimumloon kunnen verdienen. Andere regelingen richten zich op alle Utrechtse minima.


 • 10.3
 • 10.4
 • 10.5
 • 11

  15.45 -16.45 uur Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid - Burgemeester Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van 13 november over dit onderwerp bestond de indruk dat dit onderwerp afdoende besproken was en bij aanvang van de vergadering van 22 november zal worden besloten of dit punt van de agenda kan worden afgevoerd.