Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 21 januari 2020 19:30 - 20:15
Locatie:
Stadhuis, Stadhuisbrug 1, grote trouwzaal
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30-20.15 uur
  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1, grote trouwzaal
  Beleidsveld: Mobiliteit
  Agenderenden: Marijn de Pagter (VVD), Susanne Schilderman (D66) en Rik van der Graaf (CU).

  Motivering agendering RIB:
  Gelijktijdig met deze commissieagendering zijn een aantal omwonenden, Krispijn Bertoen, Ardaan Spruijt, Marsja Wierenga
  en Bjorn Gerritsen (kiesgerechtigde inwoners) een petitie gestart die zij willen aanbieden en toelichten. Zij wilden hiervoor na overleg met de griffie een burgeragendering indienen. Omdat het aantal handtekeningen ruimschoots toereikend is (circa 1250) maar er nog wel een aantal procedurele stappen te zetten zijn is in overleg met de agendeerders besloten om voorafgaande aan de commissie een RIB te beleggen als moment voor het aanbieden en toelichten van de petitie. Het college en ambtenaren worden uitgenodigd om desgewenst te reageren op de inbreng van de initiatiefnemers van de petitie en vragen van de raadsleden te beantwoorden.

  De afzenders hebben een petitie opgesteld waar met spoed aandacht wordt gevraagd voor:

  1. korte termijn verkeersveiligheidsmaatregelen op het kruispunt Platolaan - Weg tot de wetenschap en
  2. een onderzoek naar de veiligheid op het kruispunt.

  Voorafgaande aan deze petitie hebben de afzenders contact gezocht met ambtenaren en de wethouder. Zij zijn van mening dat het college te weinig doet om aan de zorgen van de omwonenden tegemoet te komen. Ze willen graag uit kunnen leggen wat er nu precies gevaarlijk is aan de kruisingen en wat de stappen zouden moeten zijn om tot een oplossing te komen. Dit zal tijdens de RIB gebeuren.


 • 1.1